Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grete Wangen, oktober 2010 Pedagogikk som redskap i arbeidslivet Yrkesdidaktikk og supported employment – to sider av samme sak? Av Grete Wangen, leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grete Wangen, oktober 2010 Pedagogikk som redskap i arbeidslivet Yrkesdidaktikk og supported employment – to sider av samme sak? Av Grete Wangen, leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grete Wangen, oktober 2010 Pedagogikk som redskap i arbeidslivet Yrkesdidaktikk og supported employment – to sider av samme sak? Av Grete Wangen, leder for fagutvikling, Mølla kompetansesenter

2 Grete Wangen, oktober 2010 Litt om Mølla kompetansesenter – En døråpner til arbeidslivet  Offentlig aksjeselskap heleid av Bærum kommune  ”Non-profit”. Et eventuelt overskudd skal bidra til faglig utvikling som igjen skal bidra til bedre tjenester for våre deltakere og kunder  70 ansatte  Mellom 500 og 600 deltakere mottar tjenester fra Mølla hvert år  Vårt formål:  ”…. å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Vi skal være en sentral aktør innen fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal også kunne gi utdanningstilbud innenfor de forannevnte fagområder.”

3 Grete Wangen, oktober 2010 Supported employment  Raskt ut i jobb – ordinært arbeid  ”Place, then train”  Oppfølging over tid til arbeidsforholdet  Arbeidstaker  Arbeidsgiver  Kolleger

4 Grete Wangen, oktober 2010 Trappetrinnsperspektivet – ”train, place” 1 6 5 4 3 2 Tid før en kommer i arbeid Avstand til ordinær jobb

5 Grete Wangen, oktober 2010 Supported employment perspektivet  Nærhet mellom opplæring og utføring – læring direkte på arbeidsplassen  Først jobb, deretter opplæring og trening  En prosess i samspillet mellom arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø/kultur; arbeidstakerens forutsetninger og arbeidsplassens krav

6 Grete Wangen, oktober 2010 Relasjons (GAP) modellen Arbeidsgivers krav Utfordringen er å tilrettelegge Situasjon Arbeidssøkerens forutsetninger Utfordringen er å styrke Nedsatt funksjon i arbeid

7 Grete Wangen, oktober 2010 Supported employment-prosessen (EUSE Toolkit 2010) Client Engagement Vocational Profiling Employer Engagement Job Finding On and Off the Job Support

8 Grete Wangen, oktober 2010 Supported employment  Integrerte jobber  Individuell bistand  Et skifte fra ”place-train” til ”train-place”  Jobbmatch  Likeverd og ansvar  Arbeidsgiver  Arbeidstaker

9 Grete Wangen, oktober 2010 Resultater av SE  En ordinær jobb med regulær lønn  Vellykket inkludering i arbeidsforholdet

10 Grete Wangen, oktober 2010 Yrkesdidaktikk og SE – to sider av samme sak? Kjennetegn ved yrkesdidaktikk:  Nærhet mellom arbeid og læring  Fotfeste både i arbeidslivspraksis og skolepraksis – det doble praksisbegrepet  En mangfoldig og dynamisk prosess i samspillet mellom utdanning, arbeid og profesjon Kjennetegn ved SE:  Nærhet mellom opplæring og utføring – læring direkte på arbeidsplassen  Først jobb, deretter trening og opplæring  En dynamisk og mangfoldig prosess i samspillet mellom arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø/kultur; arbeidstakerens forutsetninger og arbeidsplassens krav

11 Grete Wangen, oktober 2010 Implikasjoner for utdanning  Utdanningssystemet bygger på den tradisjonelle trappetrinnsmodellen  Hvilke ferdigheter lærer man i skolen som er relevante i arbeidslivet?  Hvordan sikrer man at kunnskap overføres?  Nærhet mellom oppgaver og utføring er spesielt viktig for elever som trenger mer oppfølging enn andre  Kan skolen flytte sin undervisning ut på jobb…?  Gjenopplive en mester-lærling tradisjon

12 Grete Wangen, oktober 2010 Den didaktiske relasjonsmodellen (Hiim og Hippe, 2001) Læreforutsetninger Rammefaktorer Mål Innhold Læreprosessen Vurdering

13 Grete Wangen, oktober 2010 Rammefaktorer  Kjennetegn ved arbeidsplassen  Arbeidsoppgaver  Arbeidsplasskultur  Krav til relasjonelle og sosiale ferdigheter  Forholdet mellom arbeidsplass og arbeidstaker  Individuelle, sosiale og strukturelle forutsetninger  Tilretteleggerens egenskaper og kvalifikasjoner  Organisatoriske og finansielle rammer for SE tjenesten

14 Grete Wangen, oktober 2010 Læreforutsetninger  God jobbmatch  Individuelle forutsetninger og tilrettelegging  God informasjon, kommunikasjon og samarbeid  Både arbeidsgiver og arbeidssøker har sine læreforutsetninger!

15 Grete Wangen, oktober 2010 Læreforutsetninger ut fra Dreyfus & Dreyfus sin kompetansemodell 1. Novisen 2. Viderekommen begynner 3. Den kompetente utøveren 4. Den dyktige utøveren 5. Eksperten

16 Grete Wangen, oktober 2010 Novisen  Regelstyrt og kontekstfri  Feilfri læring  Krever ikke forståelse eller tolkning  Systematisk instruksjon  For mange et viktig skritt på veien til mer læring  Sammenheng mestring og aksept

17 Grete Wangen, oktober 2010 Viderekommen begynner  Når begynneren erfarer at det er forskjellige måter å løse en oppgave på som gir samme resultat  Begynnende ferdigheter i å generalisere og tolke  Gradvis forståelsesbygging gjennom kognitive prosesser  Type 2 læring – vurderer, omdefinerer og endrer atferd som konsekvens av ny oppfatning av situasjonen

18 Grete Wangen, oktober 2010 Den kompetente utøveren  Skiller ut de mer viktige løsningsalternativene fra de mindre viktige  Trenger ikke lenger en ”oppskrift”  Tar avgjørelser uten helt å være sikker på utfallet  Blir glad når hun lykkes og lei seg når hun mislykkes!

19 Grete Wangen, oktober 2010 Den dyktige utøveren  Evnen til å kunne generalisere i utstrakt grad – lærer både av feil og suksesser  + erfaringer forsterker vellykkede reaksjoner  - erfaringer svekker de mindre vellykkede  Intuisjon og kontekst – skjelner mellom mange forskjellige situasjoner

20 Grete Wangen, oktober 2010 Eksperten  Vet hva som skal gjøres  Beslutter hvordan i mange forskjellige situasjoner  Det som må gjøres blir gjort  Eksperten kan skjelne mellom situasjoner som krever en form for handling og situasjoner som krever en annen

21 Grete Wangen, oktober 2010 Mål  Arbeidssøkeren får og beholder et lønnet arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet  Arbeidstakeren har en jobb som samsvarer med hans/hennes ønsker, ferdigheter og forutsetninger og som gir utviklingsmuligheter  Arbeidsgiveren får produktiv arbeidskraft  Kolleger får en kollega som bidrar til produktivitet og arbeidsmiljø

22 Grete Wangen, oktober 2010 Læreprosessen  Yrkes- og karriereplanlegging  Å finne en jobb som passer  Opplæring og trening direkte på jobben og annen opplæring  Bistand og samarbeid på arbeidsplassen  Veiledning til arbeidsgiver og kolleger  Opplæring av arbeidstakeren (job coach-modellen)

23 Grete Wangen, oktober 2010 Innhold  Individuelt tilpasset  Hensiktsmessighet og relevans

24 Grete Wangen, oktober 2010 Vurdering  Fortløpende vurdering  Arbeidsgivers tilbakemeldinger  Kollegers tilbakemeldinger  Arbeidstakerens tilbakemeldinger  Nettverkets tilbakemeldinger  Rapportering og klagehåndtering  Rutiner for klage- og konflikthåndtering  Rutiner for kvalitetsforbedring

25 Grete Wangen, oktober 2010 Refleksjon i- og over- handling  Refleksjon over handling skjer etter at handlingen er utført  Refleksjon i handling – utøveren har en reflekterende ”samtale” med seg selv direkte i situasjonen  Nyttig for arbeidstakere, kolleger, arbeidsgivere – OG tilretteleggere…

26 Grete Wangen, oktober 2010 SE i den didaktiske relasjonsmodellen Læreforutsetninger Rammefaktorer Mål Innhold Læreprosessen Vurdering AG AT K T

27 Grete Wangen, oktober 2010 Takk for meg  Epost: grete.wangen@moella.nogrete.wangen@moella.no Tel: +47 92 81 74 59 www.moella.no


Laste ned ppt "Grete Wangen, oktober 2010 Pedagogikk som redskap i arbeidslivet Yrkesdidaktikk og supported employment – to sider av samme sak? Av Grete Wangen, leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google