Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn"— Utskrift av presentasjonen:

1 I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn
Modeller og metoder I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn

2 Fire hoved arbeidsmetoder i sosialt arbeid
Arbeid med enkelpersoner og deres nærmeste Gruppearbeid Lokalsamfunnsarbeid Administrasjon og planlegging (utvikling av, produksjon og forvaltning av tjenester og tiltak)

3 S Sosialt arbeid med enkeltpersoner og deres nærmeste
Social Casework: ”sosial diagnose, social behandling” (medisinsk modell) Samtaleterapi /arbeidsallianse Shortterm dynamic therapy

4 O Oppgaver Oppgaveorientert tilnærming

5 L Løsninger Løsnings fokusert tilnærming

6 SOL Samtale Oppgaver Løsningsfokusering

7 Utdyping - S Samtaleterapi: (psykodynamisk forståelse: å sette ord på følelser kan foredle handlingene knyttet til følelsene) Oppmerksomhet rettet mot utrykk på følelser, i særlig grad sorg og sinne (hvorfor disse to?)

8 Eksemplifisering Eksempler fra salen
Sorg og sinne – oppmerksomhet mot, og evne til å ta opp og være med personen ansikt til ansikt med egen sorg – og sinne.

9 Innvendinger For mye fokus på personen, følelser og personlig utvikling. Medisinsk paradigma. For lite fokus på ”situasjonen”, livsvilkår, sosial sammenheng osv.

10 Utdyping O Oppgaveorientert tilnærming Hva er fremgangsmåten her?
Hva er de underliggende antagelser? Eksempler?

11 ”Oppskrift” - OOT 2) Oppgaveorientert tilnærming; Mål for livet videre
Hvordan oppnår målene Oppgavefordeling Skriftlig avtale om arbeidet Oppfølging/evaluering Sissels eksempel

12 Innvendinger For Skjematisk - Instrumentell?

13 Utdyping L Løsningsfokusert tilnærming Hva er ”ingrediensene” her?
Hva er fremgangsmåten? Hva er de underliggende antagelser? Eksempler?

14 Løsningsorientert tilnærming
Hvor er du nå på en skala av 1-10? Hvor ønsker du å være? Mirakelspørsmålet Hvordan kommer du ditt når du har sett hvordan du/det kan være? Oppfølging og evaluering

15 Innvendinger Utviking av urealistiske forventninger

16 Historisk arv i sosialt arbeid
”Personen i situasjonen” Octavia Hill, kristen sosialist, 1823 – 1910, forgangskvinne i sosialt arbeid Man legger mer i begrepet å kjenne et menneskes karakter enn at mannen eventuelt er en dranker eller at en kvinne er uærlig. Det betyr at man kjenner folks lidenskaper, håp og historie; nemlig hva de blir fristet av, hvilke små planer de har laget for sine liv, eller ville ha laget dersom de ble oppmuntret til det; hva slags lærdom store deler av deres tidligere liv har gitt dem; hva som må gjøres for å beta dem, røre dem eller lære dem noe.» (fra C.E. Maurice: Life of Octavia Hill, s. 258, gjengitt i Richmond 1917). Totalt sett vår oppgave som miljø- og sosialarbeidere

17 Dialektisk forståelse
Egne eksempler: person –i- situasjon? Din forståelseshorisont- handlinger Min forståelseshorisont- handlinger Vår kommunikasjon - samrøret Menneske – Virksomhet - Omverden

18 Diskusjon L.Shulmans samhandlingsmodell Hva innholder den?
(har med figurer s 165, 166, 258 J.Kokkinns Fire kraftsentre- modell

19 SOL + FSM? Følelse av Sammenheng /Sense of Coherence
Sosialtnettverksarbeid Mestringsarbeid

20 Utdyping Følelse av SAMMENHENG: (Sense of coherence) Antonovsky
begripelig, håndterbart, meningsfullt (begripelig)Tilhørighet i tid og sted: personlig livshistorie, sosialtnettverk, forståelseshorisont, kultur.

21 Sosialtnettverksarbeid
Eksempler på sosialtnettverksarbeid? (utvikling av en følelse av sosialtilhørighet)

22 M Eksempler på hjelp til mestring? Livet er….
Håndterbart i hverdagen/i livssituasjon – sosialt, materielt, mentalt)

23 Utdypning – følelse av sammenheng
Livet er….. Meningsfullt (Eksistensielt tilbake til samtale, utveksling av livshistorie, erfaringer, kultur, forståelseshorisont m.m.)

24 Nærhet og autoritetstemaer
Fra Helen om relasjonen s SOL + FSM Mandat Egne redsler Godt arbeid med god relasjon Evne til å reparere


Laste ned ppt "I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google