Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modeller og metoder I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modeller og metoder I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modeller og metoder I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn

2 Fire hoved arbeidsmetoder i sosialt arbeid •Arbeid med enkelpersoner og deres nærmeste •Gruppearbeid •Lokalsamfunnsarbeid •Administrasjon og planlegging (utvikling av, produksjon og forvaltning av tjenester og tiltak)

3 S •Sosialt arbeid med enkeltpersoner og deres nærmeste •Social Casework: ”sosial diagnose, social behandling” (medisinsk modell) •Samtaleterapi /arbeidsallianse •Shortterm dynamic therapy

4 O •Oppgaver •Oppgaveorientert tilnærming

5 L •Løsninger •Løsnings fokusert tilnærming

6 SOL •Samtale •Oppgaver •Løsningsfokusering

7 Utdyping - S •Samtaleterapi: (psykodynamisk forståelse: å sette ord på følelser kan foredle handlingene knyttet til følelsene) •Oppmerksomhet rettet mot utrykk på følelser, i særlig grad sorg og sinne (hvorfor disse to?)

8 Eksemplifisering •Eksempler fra salen •Sorg og sinne – oppmerksomhet mot, og evne til å ta opp og være med personen ansikt til ansikt med egen sorg – og sinne.

9 Innvendinger •For mye fokus på personen, følelser og personlig utvikling. Medisinsk paradigma. For lite fokus på ”situasjonen”, livsvilkår, sosial sammenheng osv.

10 Utdyping O •Oppgaveorientert tilnærming •Hva er fremgangsmåten her? •Hva er de underliggende antagelser? •Eksempler?

11 ”Oppskrift” - OOT •2) Oppgaveorientert tilnærming; •Mål for livet videre •Hvordan oppnår målene •Oppgavefordeling •Skriftlig avtale om arbeidet •Oppfølging/evaluering •Sissels eksempel

12 Innvendinger •For Skjematisk - Instrumentell?

13 Utdyping L •Løsningsfokusert tilnærming •Hva er ”ingrediensene” her? •Hva er fremgangsmåten? •Hva er de underliggende antagelser? •Eksempler?

14 Løsningsorientert tilnærming •Hvor er du nå på en skala av 1-10? •Hvor ønsker du å være? •Mirakelspørsmålet •Hvordan kommer du ditt når du har sett hvordan du/det kan være? •Oppfølging og evaluering

15 Innvendinger •Utviking av urealistiske forventninger

16 Historisk arv i sosialt arbeid ”Personen i situasjonen” Octavia Hill, kristen sosialist, 1823 – 1910, forgangskvinne i sosialt arbeid •Man legger mer i begrepet å kjenne et menneskes karakter enn at mannen eventuelt er en dranker eller at en kvinne er uærlig. Det betyr at man kjenner folks lidenskaper, håp og historie; nemlig hva de blir fristet av, hvilke små planer de har laget for sine liv, eller ville ha laget dersom de ble oppmuntret til det; hva slags lærdom store deler av deres tidligere liv har gitt dem; hva som må gjøres for å beta dem, røre dem eller lære dem noe.» (fra C.E. Maurice: Life of Octavia Hill, s. 258, gjengitt i Richmond 1917). •Totalt sett vår oppgave som miljø- og sosialarbeidere

17 Dialektisk forståelse •Egne eksempler: person –i- situasjon? •Din forståelseshorisont- handlinger •Min forståelseshorisont- handlinger •Vår kommunikasjon - samrøret •Menneske – Virksomhet - Omverden

18 Diskusjon •L.Shulmans samhandlingsmodell •Hva innholder den? (har med figurer s 165, 166, 258 •J.Kokkinns Fire kraftsentre- modell •Hva innholder den?

19 SOL + FSM? •Følelse av Sammenheng /Sense of Coherence •Sosialtnettverksarbeid •Mestringsarbeid

20 Utdyping •Følelse av SAMMENHENG: (Sense of coherence) Antonovsky •begripelig, håndterbart, meningsfullt •(begripelig)Tilhørighet i tid og sted: personlig livshistorie, sosialtnettverk, forståelseshorisont, kultur.

21 Sosialtnettverksarbeid •Eksempler på sosialtnettverksarbeid? (utvikling av en følelse av sosialtilhørighet)

22 M •Eksempler på hjelp til mestring? Livet er…. Håndterbart i hverdagen/i livssituasjon – sosialt, materielt, mentalt)

23 Utdypning – følelse av sammenheng Livet er….. •Meningsfullt (Eksistensielt tilbake til samtale, utveksling av livshistorie, erfaringer, kultur, forståelseshorisont m.m.)

24 Nærhet og autoritetstemaer •Fra Helen om relasjonen s 139 - 142. SOL + FSM •Mandat •Egne redsler •Godt arbeid med god relasjon •Evne til å reparere


Laste ned ppt "Modeller og metoder I sosialt arbeid med mennesker i deres bomiljø og lokalsamfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google