Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kildekritikk (Kilder fra internett) Problemer med plagiering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kildekritikk (Kilder fra internett) Problemer med plagiering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kildekritikk (Kilder fra internett) Problemer med plagiering

2 •Adresseavisa 1/4 2000: Russisk transportfly nødlandet på motorveien nord for Malvik. •For å kunne lette igjen måtte flyets vekt reduseres og dette kunne bare skje ved å dumpe store mengder flybensin samt 40 tonn frossen laks. •Kaptein A. Prihlspok, flytekniker Skif Thenockel, ble intervjuet om nødlandingen. Flott foto av et Ilyushin 76 transportfly. •Fritt frem for publikum til å møte opp og få med seg gratis laks og flybensin (som bl.a. kunne brukes i dieselmotorer i følge avisen.)

3 •Yury Vostrikov, Aeroflots direktør i Norge, slo opp i avisen Novie Izvestia, en av Russlands største aviser 4/4-2000. Hovednyheten var at et russisk Aeroflot-fly hadde nødlandet på en motorvei i Norge. •Novie Izvestias reporter, Aleksei Smirnov, hadde lest Adresseavisens artikkel, skrevet den om som om han selv hadde vært tilstede ved det nødstedte flyet, og så sendt artikkelen til desken i Novie Izvestias. •Hva som i etterkant skjedde med journalisten vites ikke, men Adresseavisens aprilspøk 2000 bør være en lærepenge...

4 Et fritt Internett kan inneholde: •Sann informasjon •Ufullstendig informasjon - bare en del av sannheten •Påvirkningsinformasjon •Manipulert informasjon •Unyansert/misforstått informasjon •Feilinformasjon - bevisst usann informasjon

5 ”Extensions” •Utdanning (Education).edu •Statlig (Government).gov •Militær.mil •Organisasjoner.org •Stat, Land.fl.ar.us.uk.no •Kommersiell.com •Internettleverandører.net

6 Eksempel •www.whitehouse.orgwww.whitehouse.org •www.whitehouse.netwww.whitehouse.net •www.whitehouse.govwww.whitehouse.gov •Ansvar for domenetildeling for –.no ligger hos UNINETT i Norge –ellers er det ICANN (Internet Coorperation for Asigned Name and Number) i California som har det overordnede ansvarICANN •Liste over domenenavn med statistikkdomenenavn

7 Opprette domene

8 Noen evalueringsparametre •Forfatterskap/Tilhørighet •Rettskriving •Kvalitet/Nøyaktighet •Oppdatert •Pekere/henvisning til andre kilder •Politisk og ideologisk nøytraltitet •Motiv for publisering •SMART-analyse

9

10

11 Eksempler - Evolusjon (søkeord i Google: Evolusjon darwinisme) •Eksempel 1Eksempel 1 •Eksempel 2Eksempel 2 •Eksempel 3Eksempel 3 •Eksempel 4Eksempel 4 •Leksika –CaplexCaplex –Store norske leksikonStore norske leksikon –BritannicaBritannica

12 SMART-analyse •Synsvinkel •Målsetting •Autoriet •Relevans •Tid

13 Plagiering

14 •plagiat (fra fr., av senlat. 'røve mennesker') utilbørlig utnyttelse av en annens åndsprodukt, idet man utgir dennes ideer som sine egne, eller som forfatter utnytter en annens verker uten å oppgi denne som kilde; litterært, kunstnerisk tyveri. –Kilde: www.storenorskeleksikon.nowww.storenorskeleksikon.no •Levere (deler av) andres arbeid, med eller uten vilje, og utgi det som sitt eget og for egen fortjeneste

15 Hva er plagiat? •Kopiere avsnitt ordrett fra en kilde uten henvisning? •Kopiere avsnitt med små endringer uten henvisning? •Stokke om på setningene fra en eller flere kilder og legge til noe for egen regning (uten henvisning)? •Sette sammen et nytt avsnitt ved å kopiere fra ulike kilder, sy det sammen med egne ord og henvise til kildene? •Lage tekst der du henter innholdet fra ulike kilder, men ”komponerer” det selv og henviser til kildene? •Sitere en tekst (i kursiv) og henviser til kilden etter teksten og i litteraturreferansen?

16 Eksempel: Førsteutkast til innlevering av ”mappebidrag” •Jenny beskriver hvordan hun arbeider med en oppgave: –Jeg vil lese (de og de) bøkene. –Jeg har en gammel oppgave om temaet og bruker den som utgangspunkt –Jeg finner ytterligere informasjon (der og der) og setter dette sammen til mitt eget

17 Eksempel: Førsteutkast til innlevering av ”mappebidrag” •Jan har levert inn en metatekst om hvordan han jobbet med en oppgave –Notatet viser at han har lest seks bøker, men det kommer ikke fram hvilke ideer og informasjon som kommer hvorfra –Han har fortalt at informasjonen ikke er hans egen, men er usystematisk i kildehenvisningene –Alle bøkene er med i litteraturlista

18 Eksempel: Førsteutkast til innlevering av ”mappebidrag” •Sara har levert inn en oppgave om Darwin –Hun har funnet mange gode og relevante sitater –75% av oppgaven er sitater –Alt er korrekt gjengitt og merket som sitater med kildehenvisninger

19 Grenseganger •Feilgrep/uriktig oppførsel –Tillate at andre bruker ditt arbeid –Besvarelser med mye avskrift/sitater, men godt henvist •Etterlikning –Gjenta labrapporter, men sette inn egne resultater •Plagiering –Klipp og lim fra internett (eller andre kilder) •Juks –La andre gjøre oppgaver for deg –”Koking”

20 ”Letesteder” på Internett •Søkemotorer –GoogleGoogle •Egne nettstederEgne nettsteder

21

22

23

24 Hvordan redusere problemet? •Bytt oppgaver fra år til år •Benytt tidsaktuelle temaer som bakgrunn •Spør etter forståelse, mindre om fakta –Analyse, sammenhenger, vurdering, refleksjon •Bruk/varier mellom ulike formater i innlevering –Muntlig, poster, bok/artikkel kommentarer, dialoger •Be om utkast, metatekst, prosessevaluering •Sjekk teksten –Se på språk og formatering –Se på ”egenskaper” for f. eks. Word-filer

25

26


Laste ned ppt "Kildekritikk (Kilder fra internett) Problemer med plagiering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google