Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅRØRENDESKOLER – ERFARINGER OG TIPS Kløveråsenseminaret 24. mai 2011 Prosjektleder/sykepleier Kirsti Hotvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅRØRENDESKOLER – ERFARINGER OG TIPS Kløveråsenseminaret 24. mai 2011 Prosjektleder/sykepleier Kirsti Hotvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅRØRENDESKOLER – ERFARINGER OG TIPS Kløveråsenseminaret 24. mai 2011 Prosjektleder/sykepleier Kirsti Hotvedt

2 DISPOSISJON Bakgrunn -Pårørendeskole – en kursmodell Gjennomføring - Deltakelse i utviklingsprogrammet - Forankring og etablering av pårørendeskole Brukertilfredshet -Pårørendes vurdering av kursopplegget Konklusjon

3 PÅRØRENDESKOLE - en kursmodell • Målgruppe er pårørende og nære venner av personer med demens • Gjennom faglige forelesninger og temabaserte gruppesamtaler får pårørende innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personer med demens, pårørende og miljøet rundt familien. • Sykdomslære, kommunikasjon, taps- og sorgopplevelser, rettigheter for pasient og pårørende og hvor man kan søke hjelp, er sentrale temaer på kurset. • Pårørende treffer andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på områdene.

4 PÅRØRENDESKOLE - struktur Arrangeres over flere samlinger (5 – 7) á 2-3 timers varighet, mest vanlig med en eller to uker mellom samlingene. Eksempel på samling á 2 ½ times varighet 5 minutter velkommen 50 minutter plenumsforelesning 15 minutter med spørsmål til foreleser 20 minutter kaffepause 50 minutter gruppesamtale 10 minutter avslutning gruppevis eller i plenum Avslutning gruppevis eller i plenum Kvalifiserte gruppeledere - kursmateriale – tilbud om transport til kursstedet - tilsyn av personen med demens for at pårørende kan delta

5 DELTAKELSE I UTVIKLINGSPROGRAMMET 37 Modellkommuner 34 etablert pårørendeskole, herav 5 interkommunale tilbud 2 videreutviklet allerede etablerte tilbud 1 videreutviklet samtalegruppe med problem løsnings- metode 5 Ressurskommuner Tromsø, Førde, Trondheim, Horten, Oslo v. Kirkens Bymisjon 10 Assosierte kommuner 6 pårørendeskoler, herav 3 interkommunale

6 MODELLKOMMUNER ETTER HELSEREGION N = 37

7 MODELLKOMMUNER ETTER FOLKETALL Kilde: SSB 2008

8 REGIONALE SEMINARER 14 regionale veiledningsseminarer i 2008-2009 Flere av disse på videokonferanse 5 regionale erfaringsseminarer i 2009 Målgruppene: Kursansvarlige, gruppeledere, frivillige medarbeidere, representanter i arbeidsgrupper Kommunal administrativ ledelse, Fylkesmannen, demensforeninger, spesialisthelsetjeneste og høgskole Totalt 311 deltakere på seminarene

9 FORANKRING OG ETABLERING AV PÅRØRENDESKOLE SAMHANDLING PÅ ULIKE NIVÅER PÅRØRENDE- SKOLE Frivillige organisasjoner Kommune Spesialist- helsetjeneste Utdannings- institusjoner

10 SAMHANDLING PÅ ULIKE NIVÅER Intrasektorielt • mellom interne instanser i kommunens omsorgstjeneste Intersektorielt • mellom kommunal omsorgstjeneste, spesialisthelsetjeneste, frivillige organisasjoner, det private næringsliv Interprofesjonelt • mellom ulike yrkesgrupper Interkommunalt • mellom omsorgstjenestene i kommunene

11 INTERKOMMUNALE MODELLER Øker muligheter og tilgang! I mindre kommuner kan det være avgjørende for å rekruttere nok deltakere Kommuner med nær geografisk beliggenhet alternerer med hensyn til arrangementsted og hovedansvar for gjennomføringen

12 LOKALE ARBEIDSGRUPPER • Forankret i ledelsen • Kartlagt ressurser • Utformet kursprogram • Fordelt ansvarsoppgaver • Evaluert kursopplegget • Lagt planer for videreføring

13 VIDEOKONFERANSE SOM RESSURS EKSEPLER PÅ BRUKSOMRÅDER • Møtevirksomhet • Enkeltstående forelesninger • Undervisning og veiledning av gruppeledere • Regionale nettverkssamlinger • Som sentral del av pårørendeskole

14 VIDEOKONFERANSE SOM SENTRAL DEL • Møtevirksomhet med planlegging og evaluering på VK • Kursansvarlige på hvert sted tar ansvar for praktisk tilrettelegging lokalt • Opplæring i bruk av videokonferanse, gruppeledelse, veiledning på VK • Deltakere, kursledelse og gruppeledere samles på lokalt • Plenumssamlinger med felles åpning, forelesninger, og tid til spørsmål hver samling og felles avslutning siste samling på VK • Gruppesamtaler kan foregå lokalt, eller på VK hvis det totale deltakerantallet passer til én gruppe.

15 55 kurs ved 46 pårørendeskoler evaluert Totalt 1297 deltakere Evalueringsskjemaer til pårørende på siste kurssamling Svar fra 963 pårørende SPØRREUNDERSØKELSE BLANT PÅRØRENDE

16 RESULTAT BAKGRUNNSOPPLYSNINGER PÅRØRENDE N = 963 Kjønn Kvinner: 77 prosent Menn: 23 prosent Slektskap Største gruppene døtre og ektefeller/samboere Gjennomsnittsalder 58.5 år yngste 16 år – eldste 92 år

17 RESULTAT BAKGRUNNSOPPLYSNINGER N = 963 To tredjedeler var pårørende til personer med demens som bodde i eget hjem, en tredjedel til sykehjemsbeboere. En tredjedel av de hjemmeboende hadde ikke offentlig hjelp. Gjennomsnitt 4.8 år med symptomer på kognitiv svikt (varierte fra 1 år til 20 år) 76 prosent av deltakerne hadde ikke deltatt på foredrag/kurs om demens tidligere

18 RESULTAT FIKK PÅRØRENDE HJELP FRA FAMILIE OG VENNER? SvarAntallprosent Nei271 28.1 Ja562 58.4 Ubesvart130 13.5 Total963100.0 De som opplevde at de ikke fikk hjelp fra familie og venner: 72 % var pårørende til personer med demens i eget hjem 43 % var ektefeller/samboere 29 % hadde ikke offentlig hjelp De som opplevde at de ikke fikk hjelp fra familie og venner: 72 % var pårørende til personer med demens i eget hjem 43 % var ektefeller/samboere 29 % hadde ikke offentlig hjelp

19 RESULTAT OMSORGSSITUASJONEN HVEM KUNNEN PÅRØRENDE SNAKKE MED OM SIN SITUASJON ? N = 898 FLERE AVKRYSNINGSMULIGHETER

20 RESULTAT HVORDAN FIKK DELTAKERNE VITE OM TILBUDET? N = 963 FLERE AVKRYSNINGSMULIGHETER

21 RESULTAT FAGLIG INNHOLD Pårørende vurderte temaene som aktuelle Pårørende vurderte gruppesamtalene som nyttige Lærte av å høre om andres erfaringer Fikk komme til orde i gruppene

22 KUNNSKAP - STØTTE - FELLESSKAP N = 963 To tredjedeler svarte at pårørendeskolen hadde bidratt til nye kontakter: • Andre pårørende73.2 prosent • Hjelpeapparatet49.2 prosent • Interesseorganisasjoner31.2 prosent

23 RESULTAT PÅRØRENDES OPPLEVELSE AV OMSORGSBELASTNING OG TAKLING AV OMSORGSOPPGAVER ETTER KURSET N = 823 (PROSENT) Grad av belastning UforandretAv og til bedre BedreTotalt Ikke eller litt belastende 7.816.219.8 43.8 Middels belastende 4.914.714.5 34.1 Svært belastende 5.6 9.1 7.4 22.1 Totalt18.340.041.7100

24 RESULTAT HELHETLIG NYTTEVERDI N = 963 Grad av nytteverdiAntallProsent Ingen 4 0.4 Til en viss grad20120.9 Stor74076.8 Ubesvart 18 1.9 Totalt963100

25 KONKLUSJON • Administrativ forankring og samarbeid om etablering og drift sikrer kvalitet og kontinuitet • Lavterskeltilbud som inkluderer pårørende i alle faser av demensutviklingen; helsefremmende og forbyggende • Når ut til pårørende som ennå ikke har kommet i kontakt med omsorgstjenestene • Erstatter ikke den daglige oppfølgingen i omsorgstjenestene • Styrker kontakt mellom pårørende og mellom pårørende og helsepersonell • Genererer nye og differensierte tilbud til pårørende

26 Gjennom utviklingsprogrammet "Tilbud til pårørende – pårørendeskoler og samtalegrupper" har mange kommuner og demensforeninger etablert - eller har planer om å etablere pårørendeskoler for pårørende til personer med demens. Håndboka gir praktisk hjelp.

27 Håndboka bygger på erfaringer fra arrangører av pårørendeskoler og fra brukerevalueringer av slike tilbud rundt om i landet. Hensikten er å gi tips og råd om planlegging, organisering og drift. Hva børe det faglige innholdet være, og hvordan markedsføre for å nå flest mulig?

28 INNHOLD/KAPITLER • Innledning • Behov for pårørendeskole • Pårørendeskole – en kursmodell • Samarbeid og forankring • Personell, ressurser og økonomi • Markedsføring og rekruttering av deltakere • Praktiske sider ved kurset • Faglig innhold på kurssamlingene • Evaluering av pårørendeskolen • Videokonferanse som formidlingsform på pårørendeskole • Videreføring og oppfølging av pårørendeskole • Referanser • Aktuell informasjon

29 Det er utarbeidet nyttige maler – praktiske eksempler under kapitlene, som kan lastes med fra nettet Eksempel på maler Markedsføring og rekruttering av deltakere 1. Brosjyre med påmeldingsslipp Brosjyre uten påmeldingsslipp 2. Plakat 3. Annonse 4. Pressemelding Pressemelding – 10 gode råd 5. Følgebrev til distribusjon 6. Omtale til internett 7. Sjekkliste ved påmelding 8. Velkomstbrev til deltakere

30 Håndbok og maler kan lastes ned gratis fra www.aldringoghelse.no Papirversjon av bok koster 50 kr. www.aldringoghelse.no

31 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Ta gjerne kontakt for mer info og tips kirsti.hotvedt@aldringoghelse.no Mobil 468 25 065 Ta gjerne kontakt for mer info og tips kirsti.hotvedt@aldringoghelse.no Mobil 468 25 065


Laste ned ppt "PÅRØRENDESKOLER – ERFARINGER OG TIPS Kløveråsenseminaret 24. mai 2011 Prosjektleder/sykepleier Kirsti Hotvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google