Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til læreren/ veilederen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til læreren/ veilederen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Til læreren/ veilederen
Denne presentasjonen er ment som et verktøy for å komme i gang med forskningsprosjektet i ”Senior Solutions”. Side 1 og 2 er informasjon til deg som veileder og de øvrige kan brukes direkte i klasserommet. På noen av sidene vil det være kommentarer til hjelp for deg. Husk å lese gjennom hele forskningsoppgaven før dere starter. Flere tips finner du i ”FLL i skolen”.

2 Faglig differensiering
HTO - Helhetlig Tilpasset Opplæring Læringskaka Elevene skal selv tilpasse seg fagstoffet og gjøre valg innenfor klare rammer gitt av lærer. Tankegangen illustreres med modellen Læringskaka. ORGANISERING INNHOLD METODE PRESENTASJON Lærer avgjør hvilke deler hun/han skal ha kontroll over og hva elevene skal få ansvaret for. For å få til dette setter læreren faste rammer for undervisningen der eleven får et aspekt å velge innenfor. Tankegangen kan illustreres med det Tuva Bjørkvold kaller Læringskaka Innhold Hvilket tema eller fagstoff skal elevene tilegne seg? Dette kan være formulert med aktuelle kompetansemål som er konkretisert i læringsmål. Innhold kan være både praktisk og teoretisk. Presentasjon Det er ikke alltid presentasjonen er like framtredende i en økt, men på en eller annen måte skal undervisningen oppsummeres eller komme til et mål. Hvilket resultat skal undervisningen ha? Hvordan skal elevene vise at de er kommet i mål med arbeidet de skulle gjøre? Hvordan skal innholdet konkretiseres? I starten bør innholdet bør være noe som er kjent for elevene. Etter hvert kan de presentere hvor de selv har tilegnet seg noe av innholdet. Viktige fokusområder for eleven: Hva er sentralt for det som skal presenteres? Hvem er mottakerne? Er de barn, voksne etc. Metodevalget gjør elevene bevisste på at det er mulig å tilegne seg stoff og ferdigheter på forskjellige måter. NÅR ELEVER SKAL VELGE METODE SELV: Må de kjenne til ulike metoder. Organisering Det kan være en ide å finne noe konkret å jobbe med i starten. Hvordan skal organiseringen av elever, rom og materiale være for at arbeidet skal bli best mulig? Tidsbruk, utstyr og arbeidssted hører også med her. Det er viktig å skille mellom metode og organisering fordi samme metode kan brukes ved ulik organisering og omvendt. Organiseringen er det som er vanskeligst for elevene å ha ansvaret for. Kilde: HTO Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold

3 Hvilke utfordringer har dagens eldre?

4 I årets oppdrag skal dere finne en eldre samarbeidspartner (helst over 60 år). Dette kan gjøres før eller etter dere har valgt problemstilling. Her er et forslag til hvordan dere kan komme frem til denne.

5 Litt fakta I I dagens samfunn er det mulig å bli eldre enn man kunne før i tiden. Det er et privilegium! 2012 er EU’s år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene FN’s prinsipper for eldre i verden kan beskrives med disse stikkordene: Uavhengighet – Deltagelse – Omsorg – Selvutfoldelse – Verdighet. Dere kan lese mer om disse punktene her: Man er for alvor gammel når man bare kan snakke om sine barnebarn og sine kunstige tenner. Dronning Alexandrine av Danmark

6 Litt fakta II Vi blir stadig flere eldre
En tredjedel av Norges befolkning er seniorer 13 prosent er over 67 år ( personer) I 2040 kan 2,5 millioner personer (ca. 40 prosent) være over 50 år. 1,25 millioner (ca. 20 prosent) kan være over 67 år Forventet levealder er 79 år for menn og 83 år for kvinner Økt levealder - færre yrkesaktive per pensjonist

7 Faglig differensiering
Problemstilling Formuleres som et spørsmål. Bør være noe dere faktisk lurer på. Skal gi dere noe å gruble på og jobbe med. Det beste er hvis dere kan gjøre undersøkelser i form av forsøk, observasjoner, spørreundersøkelser e.l. Kjennetegn ved en god problemstilling: 1. Nærhet. - nærhet i tid, sted, mentalt. 2. Reelle problemer. - Hvorfor spiser vi? Unngå: Faktaspørsmål som kan sjekkes på internett eller i leksikon som f.eks. Hva er hovedstaden i Danmark? Spørsmål om fjerne tema som f.eks. Hvordan ser sola ut inni? Spørsmål med en påstand som f.eks. Hvorfor er jenter tøffere enn gutter? Kilde: HTO – Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold Dette er hentet fra boka HTO – Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold. Dersom lærer ønsker et prosjekt hvor elevene selv er driver arbeidet fremover er det viktig å gjøre et godt grunnarbeid. Elevene må ha eierforhold til problemstillingen. Det må være noe de ønsker å finne ut av. Formulering og utvelgelse av to – tre hypoteser er også viktig. Da er det lettere for elevene (og lærer) å holde fokus i prosjektet. Elevene vet hva de skal prøve ut. Lærer kan stille spørsmål til elevene: Er det dere ønsker å gjøre nå relevant for hypotesene deres? Hvis ikke skal de ikke gjøre det.

8 Trinn 1 – Samle ideer i en idébank
Samle så mange ideer som mulig Skriv dem på post it lapper og heng dem på veggen Alle ideer er gode ideer i denne fasen Det er ikke tillatt å kritisere noen ideer Kvantitet kan lede til kvalitet Plasser alle gode ideer på veggen, en tavle e.l. Brainstorming i klasserommet - Hvordan skal du som lærer få alle ideene fram hos elevene? Hvordan skal du og klassen finne en ide som skal jobbes videre med og forskes på – og som elevene har eierforhold til? Denne metoden passer i alle fall for de eldre elevene. Men det kan nok også passe for de yngre, i alle fall deler av metoden. Vi skal vise dere en måte å organisere en brainstorming med elevene.

9 Senior Solutions - inspirasjon
Hva er en senior? Foto: trollheimsporten.no Foto: pasientombudsortrondelag.no Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal gå og vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett. Platon, gresk filosof

10 Senior Solutions - inspirasjon
Ønsker seniorer å jobbe?

11 Senior Solutions - inspirasjon
Hva gjør gamle mennesker? Foto: enebakk.kommune.no Fotograf: Rolf Øhman Jeg vet om en gammel eik, den skal være ni hundre år, men verken størrelsen eller alderen hindrer den i å drive fram nye blader hvert år. Karel Capek, tjekkisk forfatter

12 Senior Solutions - inspirasjon
Hva betyr det å bli gammel? Foto: STOCKXPERT Hva er vanskelig å gjøre: På jobb? Hjemme? I fritiden? På reise? Foto: God morgen Norge © TV2

13 Trinn 2 – plasser ideene i et koordinatsystem
Plasser alle ideene fra idébanken i koordinatsystemet Bare de ideene som er relevante for tema og de som er mulig å forske på beholdes Gjenta prosessen, kanskje nå med andre kriterier på aksene (f.eks nærhet og hvor mange som er opptatt av dette) Dette kan gjøres til det står 3-5 ideer igjen. post-it lapper Koordinatsystem Plasser på nytt t- reduser – gjenta til du har igjen 3-4 ideer. Skriv ut disse ideene – send ideene rundt bordet og la alle få 3-5 minutter på å skrive ut ideen komme med kommentarer Research/diskusjon Valg av ide det skal jobbes med i klasserommet.

14 Trinn 3 – Bygg videre på de gode ideene
Bygg videre på de 3-5 gode ideene fra forrige trinn. Skriv ned hver ide på et eget ark. Hver elev får 5 minutter til å jobbe videre på en ide før den sendes videre til neste elev. Fortsett til alle har jobbet med alle ideene Laget må så bli enig om hvilken ide de skal jobbe videre med i prosjektet.

15 Faglig differensiering
Hypoteser Når problemstillingen er klar kan dere formulere 1-3 hypoteser. Jeg-tror-setninger. F.eks. Jeg tror eldre mennesker hører dårlig fordi…. Dere kan tro det de vil. Også ting som motsier hverandre. Når hypotesene er godkjent av lærer må dere teste disse. Dette kan for eksempel gjøres gjennom intervju, undersøkelser/ spørreskjema, eksperimenter. Foto: I denne prosessen dukker det ofte opp nye ideer til løsninger eller forbedringer som kan øke eldres livskvalitet. Kilde: HTO – Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold


Laste ned ppt "Til læreren/ veilederen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google