Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Denne presentasjonen er ment som et verktøy for å komme i gang med forskningsprosjektet i ”Senior Solutions”. Side 1 og 2 er informasjon til deg som veileder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Denne presentasjonen er ment som et verktøy for å komme i gang med forskningsprosjektet i ”Senior Solutions”. Side 1 og 2 er informasjon til deg som veileder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Denne presentasjonen er ment som et verktøy for å komme i gang med forskningsprosjektet i ”Senior Solutions”. Side 1 og 2 er informasjon til deg som veileder og de øvrige kan brukes direkte i klasserommet. På noen av sidene vil det være kommentarer til hjelp for deg. Husk å lese gjennom hele forskningsoppgaven før dere starter. Flere tips finner du i ”FLL i skolen”.”FLL i skolen”. Til læreren/ veilederen

2 ORGANISERING INNHOLD METODEPRESENTASJON Elevene skal selv tilpasse seg fagstoffet og gjøre valg innenfor klare rammer gitt av lærer. Tankegangen illustreres med modellen Læringskaka. Kilde: H T O Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold Lærer avgjør hvilke deler hun/han skal ha kontroll over og hva elevene skal få ansvaret for. Faglig differensiering Læringskaka H T O - Helhetlig Tilpasset Opplæring

3 Hvilke utfordringer har dagens eldre?

4 I årets oppdrag skal dere finne en eldre samarbeidspartner (helst over 60 år). Dette kan gjøres før eller etter dere har valgt problemstilling. Her er et forslag til hvordan dere kan komme frem til denne.

5 I dagens samfunn er det mulig å bli eldre enn man kunne før i tiden. Det er et privilegium! • 2012 er EU’s år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene • FN’s prinsipper for eldre i verden kan beskrives med disse stikkordene: Uavhengighet – Deltagelse – Omsorg – Selvutfoldelse – Verdighet. Dere kan lese mer om disse punktene her: http://www.seniorporten.no/Dokumenter/Fra+Statens+seniorr%C3%A5d http://www.seniorporten.no/Dokumenter/Fra+Statens+seniorr%C3%A5d Litt fakta I Man er for alvor gammel når man bare kan snakke om sine barnebarn og sine kunstige tenner. Dronning Alexandrine av Danmark

6 Vi blir stadig flere eldre •En tredjedel av Norges befolkning er seniorer •13 prosent er over 67 år (625 000 personer) •I 2040 kan 2,5 millioner personer (ca. 40 prosent) være over 50 år. 1,25 millioner (ca. 20 prosent) kan være over 67 år •Forventet levealder er 79 år for menn og 83 år for kvinner •Økt levealder - færre yrkesaktive per pensjonist Litt fakta II

7 Faglig differensiering •Formuleres som et spørsmål. •Bør være noe dere faktisk lurer på. •Skal gi dere noe å gruble på og jobbe med. •Det beste er hvis dere kan gjøre undersøkelser i form av forsøk, observasjoner, spørreundersøkelser e.l. Kjennetegn ved en god problemstilling: 1. Nærhet. - nærhet i tid, sted, mentalt. 2. Reelle problemer. - Hvorfor spiser vi? Unngå: •Faktaspørsmål som kan sjekkes på internett eller i leksikon som f.eks. Hva er hovedstaden i Danmark? •Spørsmål om fjerne tema som f.eks. Hvordan ser sola ut inni? •Spørsmål med en påstand som f.eks. Hvorfor er jenter tøffere enn gutter? Kilde: HTO – Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold Problemstilling

8 •Samle så mange ideer som mulig •Skriv dem på post it lapper og heng dem på veggen •Alle ideer er gode ideer i denne fasen •Det er ikke tillatt å kritisere noen ideer •Kvantitet kan lede til kvalitet •Plasser alle gode ideer på veggen, en tavle e.l. Trinn 1 – Samle ideer i en idébank

9 Hva er en senior? Senior Solutions - inspirasjon Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal gå og vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett. Platon, gresk filosof Foto: trollheimsporten.no Foto: pasientombudsortrondelag.no

10 Senior Solutions - inspirasjon Ønsker seniorer å jobbe?

11 Senior Solutions - inspirasjon Jeg vet om en gammel eik, den skal være ni hundre år, men verken størrelsen eller alderen hindrer den i å drive fram nye blader hvert år. Karel Capek, tjekkisk forfatter Foto: enebakk.kommune.no Fotograf: Rolf Øhman Hva gjør gamle mennesker?

12 Senior Solutions - inspirasjon Foto: God morgen Norge © TV2 Foto: STOCKXPERT Hva betyr det å bli gammel? Hva er vanskelig å gjøre: På jobb? Hjemme? I fritiden? På reise?

13 •Plasser alle ideene fra idébanken i koordinatsystemet •Bare de ideene som er relevante for tema og de som er mulig å forske på beholdes •Gjenta prosessen, kanskje nå med andre kriterier på aksene (f.eks nærhet og hvor mange som er opptatt av dette) Dette kan gjøres til det står 3-5 ideer igjen. Trinn 2 – plasser ideene i et koordinatsystem

14 •Bygg videre på de 3-5 gode ideene fra forrige trinn. •Skriv ned hver ide på et eget ark. •Hver elev får 5 minutter til å jobbe videre på en ide før den sendes videre til neste elev. •Fortsett til alle har jobbet med alle ideene •Laget må så bli enig om hvilken ide de skal jobbe videre med i prosjektet. Trinn 3 – Bygg videre på de gode ideene

15 Faglig differensiering •Når problemstillingen er klar kan dere formulere 1-3 hypoteser. •Jeg-tror-setninger. F.eks. Jeg tror eldre mennesker hører dårlig fordi…. •Dere kan tro det de vil. Også ting som motsier hverandre. Når hypotesene er godkjent av lærer må dere teste disse. Dette kan for eksempel gjøres gjennom intervju, undersøkelser/ spørreskjema, eksperimenter. Hypoteser Foto: www.isenhard.com Kilde: HTO – Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold I denne prosessen dukker det ofte opp nye ideer til løsninger eller forbedringer som kan øke eldres livskvalitet.


Laste ned ppt "Denne presentasjonen er ment som et verktøy for å komme i gang med forskningsprosjektet i ”Senior Solutions”. Side 1 og 2 er informasjon til deg som veileder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google