Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Two roads diverged in a yellow wood, Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Two roads diverged in a yellow wood, Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked."— Utskrift av presentasjonen:

1 Two roads diverged in a yellow wood, Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth; Then took the other, as just as fair, And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear; Though as for that the passing there Had worn them really about the same, And both that morning equally lay In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day! Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I-- I took the one less traveled by, And that has made all the difference. Robert Frost: The road not taken

2 DIN FREMTID – DITT VALG Hva har vi gjort i VG 1? 1. Karriereplanlegging: Karriereprosjekt som har munnet ut i en karrieremappe Karriereprosjekt som har munnet ut i en karrieremappe Yrkes – studiemuligheter Yrkes – studiemuligheter Spørsmål: Hvilke programfag må/bør jeg velge? Spørsmål: Hvilke programfag må/bør jeg velge? Interessetester Interessetester 2. Faginformasjon fra faglærerne 3. Individuelle samtaler med rådgiver 4. Fagvalg i løpet av kort tid Alt dette danner grunnlag for kvalifiserte valg for neste år.

3 INNSØKNING VG 2 Via Internett: www.vigo.no Via Internett: www.vigo.no Benytt Min ID Benytt Min ID Åpent til 03.03. kl. 23.59. Åpent til 03.03. kl. 23.59. Informasjon om alle landets skoletilbud/læreplaner: Informasjon om alle landets skoletilbud/læreplaner: www.vilbli.no www.vilbli.nowww.vilbli.no www.udir.no www.udir.nowww.udir.no Gode nettsteder: Gode nettsteder: Skolens hjemmeside Skolens hjemmeside www.hordaland.no/opplæring www.hordaland.no/opplæringwww.hordaland.no/opplæring Utdanning Vid.opplæring Inntak Utdanning Vid.opplæring Inntak Søkjarhandboka 20123 (sendt hjem) Søkjarhandboka 20123 (sendt hjem) www.mittyrke.no www.mittyrke.nowww.mittyrke.no www.utdanning.no www.utdanning.nowww.utdanning.no www.nav.no Utdanning www.nav.no Utdanningwww.nav.no

4 VG 2 I UTLANDET Hordaland fylkeskommune: 1. Wales (adm. av Knarvik vid.sk.) 2. USA (adm. av Øystese gymnas) 3. Frankrike (adm. av Voss gymnas) 4. Orknøyene ( 2 elever pr. år) Danielsen videregående skole.: USA Gå på skolenes web-sider/ ta kontakt med skolene/ rådgiverne for informasjon. (www.hordaland.no) (www.hordaland.no) Forhåndsgodkjente. Prioriteres som nr. 1 på søknadsskjemaet. Private organisasjoner: High school e.l. a) Kan bli godkjent i etterkant. a) Kan bli godkjent i etterkant. b) Kan tas ut som friår og teller ikke som oppbrukt skolerett b) Kan tas ut som friår og teller ikke som oppbrukt skolerett

5 Krav ved inntak til utdanning etter videregående skole: 1. Ved universiteter og høyskoler kreves GENERELL STUDIEKOMPETANSE: GENERELL STUDIEKOMPETANSE: a) Bestått vitnemål fra studiespesialiserende programområder, idrettsfag idrettsfag musikk/dans/drama, musikk/dans/drama, formgivingsfag formgivingsfag + noen yrkesfaglige studieretninger med de "riktige" fagene (Medier og kommunikasjon/ Naturbruk). + noen yrkesfaglige studieretninger med de "riktige" fagene (Medier og kommunikasjon/ Naturbruk). b) Yrkesfaglige programområder: 1. VG 1 og 2 + påbygging studiespesialisering 2. Fagbrev + fag som gir studiekompetanse 2. Fagbrev + fag som gir studiekompetanse (se punkt c) (se punkt c) c) Spesielle regler for folk over 23 år UTEN videregående skole: Bestått eksamen fra studiespesialiserende programområde i fagene : Bestått eksamen fra studiespesialiserende programområde i fagene : norsk, engelsk VG1, matematikk(8t), naturfag VG1. norsk, engelsk VG1, matematikk(8t), naturfag VG1. samfunnsfag ( samfunnslære + nyere historie) + 5 års yrkeserfaring. samfunnsfag ( samfunnslære + nyere historie) + 5 års yrkeserfaring.

6 SPESIELL STUDIEKOMPETANSE 2. Noen studier krever SPESIELL STUDIEKOMPETANSE: Alle opplysninger står på www.samordnaopptak.no Alle opplysninger står på www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no Søkerhåndboka 2013. Søkerhåndboka 2013. Også lagt ut i rådgivermappen, ITL Også lagt ut i rådgivermappen, ITL Det er i realfagene denne studiekompetansen ligger. Det er i realfagene denne studiekompetansen ligger. Eks.: Økonomi, helse/medisin, tekniske studier. Eks.: Økonomi, helse/medisin, tekniske studier. Det varierer hvilke fag og på hvilket nivå kravene ligger. Det varierer hvilke fag og på hvilket nivå kravene ligger.

7 EKSEMPLER PÅ STUDIER SOM KREVER SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Medisin/Odontologi/Farmasi: Mat R (5t) VG2/ S (10t) VG2+3 S (10t) VG2+3 Fy (5t) VG2 Fy (5t) VG2 Kj (10t) VG2+3 Kj (10t) VG2+3 NTNU: Integrert master (siv.ing./arkitekt): Mat. R (10t) VG2+3 Fy 1 (5t) VG2 Fy 1 (5t) VG2 Ingeniørutdanningene: Mat. R (10t) VG2+3 Fy (5t) VG2 Fy (5t) VG2 NHH: Integrert master (siv.øk.): Mat. R VG2 (5t) eller S VG2+3 (10t) S VG2+3 (10t) (Fordel: Bed. øk. og mer mat) (Fordel: Bed. øk. og mer mat) Også noen fagutdanninger ved høyskolene krever spesielle forkunnskaper. Som oftest er disse i realfag.

8 ALTERNATIVER TIL VG 2 STUD.SPES 1. "Kryssløpet" : Fra VG 1 til enkelte yrkesfag VG 2 2. Nytt VG 1 yrkesfag (Bruker ikke av skoleretten). Omvalg 3. VG 1 stud. spes. om igjen: a) Mangler flere kar. uten begrunnede årsaker a) Mangler flere kar. uten begrunnede årsaker (Bruker av skoleretten) Inntak etter 10.klassingene (Bruker av skoleretten) Inntak etter 10.klassingene b) Begrunnede årsaker til at man mangler kar. b) Begrunnede årsaker til at man mangler kar. (Bruker ikke av skoleretten. Søker om utvidet rett = 2-årig VG 1) (Bruker ikke av skoleretten. Søker om utvidet rett = 2-årig VG 1) Felles søknadsfrist: 3. mars. Felles søknadsfrist: 3. mars. 4. Søknad særskilte vilkår. (Leser etter individuell læreplan/ ikke kar i alle fag. Betydelig handikap). (Leser etter individuell læreplan/ ikke kar i alle fag. Betydelig handikap). Søknadsfrist: 1.februar Søknadsfrist: 1.februar


Laste ned ppt "Two roads diverged in a yellow wood, Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google