Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TCP M1.1P30Vers 1 Rev 1090304page 1 ©2009 Retningsboring Utstyr og prosedyrer for retningsboring Kapittel 6, 7, 9 og 10 i Boreteknologi Kapittel 7 i Geologiboka.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TCP M1.1P30Vers 1 Rev 1090304page 1 ©2009 Retningsboring Utstyr og prosedyrer for retningsboring Kapittel 6, 7, 9 og 10 i Boreteknologi Kapittel 7 i Geologiboka."— Utskrift av presentasjonen:

1 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 1 ©2009 Retningsboring Utstyr og prosedyrer for retningsboring Kapittel 6, 7, 9 og 10 i Boreteknologi Kapittel 7 i Geologiboka Internett og bibliotek Søkeord: mud motor, Auto trak, well trajectory, field development, horizontal drilling, directional drilling, PDM

2 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 2 ©2009 Sentrale ord:  Vertikal brønn  Avviksbrønn  Horisontal brønn  Multilateral brønn  Vinkelbyggende BHA  Vinkelreduserende BHA  Vinkelstabil BHA  Lengde (MD)  Høyde (TVD)  Inklinasjon (Vinkelavvik fra vertikalen)  Hullretning (Azimuth) i forhold til Nord  Kick Off Point (KOP)  Dog Leg Severity (DLS) (Dog Leg DL)

3 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 3 ©2009 Litt om hvordan brønnbanen bygges  Brønnbanen er forhåndsbestemt ut fra feltets utnyttelsespotensiale  Få, bra plasserte brønner er mye billigere en mange vilkårlig plasserte brønner

4 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 4 ©2009 Vinkelbyggende bunnhullstreng

5 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 5 ©2009 Vinkelstabil bunnhullsstreng Vinkelstabil bunnhullstreng Packed hole assembly Tre stabilisatorer i rask rekkefølge, med vektrør i mellom. Den første stabilisator bør være straks etter borekronen Høye rotasjonshastigheter ( ) er med på få borestrengen til å gå rett

6 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 6 ©2009 Vinkelreduserende roterende bunnhullstreng Ingen stabilisator nær borekronen, lav vekt på borekronen og høy rotasjon

7 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 7 ©2009 Fire hovedtyper retningsborede brønner  Skråbrønner  Den vanligste typen, lederøret settes vertikalt og brønnen gis helning nedenfor dette punktet. Avviket fra vertikalen < 65 °  S-brønn  Dypt mål og horisontale avstand liten, flere ulemper: høyere tangentvinkler, større slitasje (slitasjefurer) på utstyr i brønnen og problemer med å kjøre kabelutstyr ved høy hullvinkel

8 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 8 ©2009 Forts.  J-brønn  Bores når det er behov for liten horisontal avstand, eller ved forbi-boring. Dypt startpunkt og høy hullvinkel, lengre tid å skifte bunnhullsstreng  Horisontal brønn  Med lav og/eller konvensjonell vinkelbyggeradius (>5°/30m)  Med middels kurveradius (mellom °/30m)  Med kort kurveradius (over 20°/30m)

9 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 9 ©2009 Tekniske data på horisontale brønner  Horisontale seksjoner på over 2 km  Brønnvinkler på º  Brønnmål 10 km fra plattformen  Med avansert roterbart nedihullsutstyr

10 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 10 ©2009 Retningsboring Forbiboring (side tracking) Vertikalhullstyring

11 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 11 ©2009 Retningsboring Forkastningsboring Boring av retningsboret letebrønn

12 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 12 ©2009 Boring av retningsboret letebrønn  Primærprosjekt i brønnbane 1,  verifisering av forkastning i brønnbane 2  forlenger deretter den horisontale seksjonen til å finne OWC ettersom en traff et reservoar i vannsonen.

13 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 13 ©2009 Styringsprinsipper i BHA  Det er to hovedprinsipper for å oppnå retningsrespons fra et BHA  Peke med borekronen  Skyve på borekronen  Vi peker ved hjelp av en AKO slam motor  Bruker kneledd bøy i motorhuset til å peke borekronen i ønsket retning  AKO= Adjustable Kick Off Sub  Vi skyver (delvis) på borekronen f.eks ved hjelp av sideveis bevegelser fra Auto Trak systemet  Hydrauliske krefter brukes til å skyve borekronen sideveis samtidig som det skapes bøyekrefter i BHA som peker borekronen.

14 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 14 ©2009 Styrbar boreslamsmotor Jevnere brønnbane Bedre hullrensning Raskere fremdrift Nedihullskomponent som styres ved å sende signaler ned gjennom boreslammet

15 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 15 ©2009 Styrbar boreslamsmotor

16 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 16 ©2009 Retningsboringsutstyr Prinsippene for styrbar boreslamsmotor Større retningskontroll Ofte større ROP Trenger ikke trekke så ofte ut av hullet Rotor: roterende del Stator: Fast del Eksentrisk: Ute av senter

17 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 17 ©2009  For å holde vinkel  For å korrigere retning  Retningsorientert boring  Kan rotere nederste del av BHA med motoren, da blir hullet samme størrelse som borekronen  Kan rotere hele strengen fra overflaten da blir hullet litt større enn borekronen pga pendelbevegelsen Conventional X-treme Styrbare motorer

18 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 18 ©2009 Hullutforming ved bit-rotasjon  God kontroll på kurven  God kontroll på retningen  Ingen rotasjon i borestrengen  Brønnbanen bygger (eller dropper) vinkel

19 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 19 ©2009 Hullutforming ved strengrotasjon  Når vi roterer hele strengen med vinkel i BHA  Hullet blir større enn borekronen  Brønnbanen fortsetter rett fram i den oppnådde vinkelen

20 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 20 ©2009 Styrbare motorer Motor-Stator

21 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 21 ©2009 Detaljer i BHA

22 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 22 ©2009 Trepunkts stabilisering  Avstanden mellom stabiliseringspunktene er medvirkende på vinkelbyggingen

23 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 23 ©2009 Auto Trak animasjon (Baker Hughes)

24 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 24 ©2009 Auto Trak BHA OnTrak™ BCPM ATK G3 Steering Unit Sensor Module Bi-directional Comm. & Power Module Optimized Rotational Density (ORD) Caliper Corrected Neutron (CCN) Inclination 1.0m (3.1ft) Pressure 4.7m (16.4 ft) Gamma 5.0m 16.4ft) Resistivity 6.1m (20.0ft) Directional 7.8m (25.6ft) Caliper 14.9m (48.9ft) Porosity 18.0m (59ft) Density 15.6m (51.2ft) Vibration & Stick-Slip 7.8m 25.6ft) Dynamics 20.1m (65.9ft) Co-Pilot

25 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 25 ©2009 Troll Horisontalboring

26 TCP M1.1P30Vers 1 Rev page 26 ©2009 Gruppeoppgave Bruk bøkene/internett til å lage en presentasjon som forklarer HVA/HVORDAN/HVORFOR om følgende tema: 1.Boreveskemotor PDM (Boreteknologi internett) 2.Automatisert retningsboringsutstyr (Autotrak/Navitrak) (Boreteknologi )+ Baker Hughes/Schlumberger hjemmeside) 3.Måling samtidig med boring- retning (MWD) og Logging samtidig med boring- formasjon (LWD) (Boreteknologi Geologiboka kap internett) 4.Boreproblem og fiskeoperasjoner (Boreteknologi kap. 6 og 7) Ikke kopier tekst fra bøkene/nettet, bruk egne ord, forklar til mor. Presentasjonene skal deles med alle og framføres for klassen


Laste ned ppt "TCP M1.1P30Vers 1 Rev 1090304page 1 ©2009 Retningsboring Utstyr og prosedyrer for retningsboring Kapittel 6, 7, 9 og 10 i Boreteknologi Kapittel 7 i Geologiboka."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google