Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partydop (Hvordan oppdage misbrukeren – og hvilke forholdsregler kan vi ta) Dag Jacobsen MD, PhD, FAACT Director & Professor - Department of Acute Medicine.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partydop (Hvordan oppdage misbrukeren – og hvilke forholdsregler kan vi ta) Dag Jacobsen MD, PhD, FAACT Director & Professor - Department of Acute Medicine."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partydop (Hvordan oppdage misbrukeren – og hvilke forholdsregler kan vi ta) Dag Jacobsen MD, PhD, FAACT Director & Professor - Department of Acute Medicine Ulleval University Hospital, Oslo

2 Diagnostikk....

3 Forholdsregler……  In urino veritas…  Bjørnaas et al 2006.  Kunnskap om partydop  Virkninger  Behandling av komplikasjoner

4 HVA ER PARTYDOP?  Amfetaminer  GHB  Ecstasy  Kokain  ”Designer drugs”  Andre

5 Methemoglobinemia HbFe++ HbFe+++ HbFe++ HbFe+++  Isobutyl nitrite (abuse)  Amyl nitrite (’Poppers’)  Dapsone  Others Methylene blue reduces MetHb back to OxyHb; repeated injections often necessary Methylene blue reduces MetHb back to OxyHb; repeated injections often necessary DJ/02

6

7 Narkotika & Motedop  Narkotikahandel: 3. største budsjett i verden  Største industri etter bilindustrien – ’tax-free’  Nyere drogekultur  Internasjonal  Multimedial (Internett)  Ny sosial status (’knarker’ vs. ’partydoper’)  Peroralt misbruk - ikke IV  Trussel mot ungdomshelsen

8 Amfetaminer  Generell sympatikomimetisk effekt  Tachycardi & tachyarytmier  Økt BT, særlig systolisk  Andre sammensatte effekter  Generell vasokonstriksjon  Aktivering av trombocytter (økt klebrighet)  Myocardial iskemi & arytmier  Intrakraniell blødning J Cardiovasc Pharmacol 2000; 36: 390-5. J Pharmacol Exp Ther 1999; 290: 136-45

9 Ecstasy - navn  XTC  Love and kissing pills  Adam  Eve  Eden  ”E”  ”X”

10 Ecstasy - MDMA  ’Complex drug with many actions’  Blokkerer reopptak av dopamin og serotonin i synapser i CNS  Hemmer produksjonen av serotonin  Stimulerer sympaticus  The three Es:  Energi  Empati  Eufori

11 Ecstasy - MDMA  Clinical syndrome is a combination of pharmacology, exhaustion & hyperthermia  Focus on:  External cooling (ice & water)  Rhabdomyolysis & renal failure  Hyponatremia & brain edema  DIC & bleeding  Cardiac complications less pronounced

12 ECSTASY- MEKANISMER Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 28: 4384-7.

13 Ecstasy – psykiske senvirkninger  Senker serotoninnivået i CNS  www.drugabuse.gov  Personlighetsendringer  Schizofrene trekk  Kognitiv dysfunksjon  Læreproblemer  Nedsatt oppmerksomhet  Nedsatt hukommelse

14 Ecstasy - Pasient  K16, tok 2 tabl E på houseparty; danset i timer uten pause, segner om med kramper  Comatøs, kramper, 41.8 C, respirator  Saltmangel (Na 112; K 6.8), metabolsk acidose  Rhabdomyolyse og nyresvikt  Arytmier og leverskade  Etter hvert massive blødninger pga. DIC  Mors 16 timer etter innleggelse

15 Cardiac arrest Oslo Airport  Healthy male 24yrs  VF when passing through customs  Resuscitated – recurrent tachyarrhythmias & VF  No permanent ROSC  Diagnosis?

16 Body packers  Tas i rutinekontroller på flyplasser  Oppdages underveis – in flight…  Klinisk debut  Hjertestans pga ruptur; vanlig før - sjelden nå  Dårlig prognose ved kokain; bedre ved heroin  Obstruksjon - ileus Aksnes & Jacobsen. Tidsskr Nor Laegeforen 2004; 124:1772-3

17 Cocaine Cocaine C O O NCH 3 C O O CH 3

18 Kokain - virkningsmekanisme  Hemmer Na+-kanaler (membran-stabiliserende)  Hemmer ledningsevne i nervefibre – lokalanestesi  Kinidin-liknende (Na-blokkerende) effekt i hjertet; breddeforøket QRS og redusert kontraktilitet  I høye doser også effekt i de medullære sentra  Hemmer opptak av monoaminer (NA, dopamine, serotonin & eksitatoriske monoaminer) i synapser  HT, takykardi, diaforese, mydriasis & hypertermi  Andre, sammensatte effekter, rhabdomyolyse

19

20 Cocaine – cardiotoxicity  25% of AMIs in 18-45yrs associated with recreational cocaine abuse  Acute coronary syndromes due to:  Coronary vasoconstriction  Intracoronary thrombosis  Accelerated atherosclerosis (19 vs. 0.5 %)  Increased myocardial oxygen demand  If AMI, most often non-Q, therefore:  Less arrhythmias & cardiac failure  EF often close to normal; most often open arteries. Am Heart J 2001; 142: 402-10. Angiology 2001; 52: 299-304.

21 Benzodiazepines

22 Cocaine overdose - treatment  BZD are ’drugs of choice’  Break the vicious cycle of cocaine toxicity, augment adenosine-induced vasodilation, stim BZD receptors  External cooling (max 15 min at >42C)  Phentolamine against persistant HT & vasospasms  Avoid beta-blockers: excess alpha-stim may cause hypertensive crises  BP 200/120, P 124/min - BP 230/180, P 88/min  If Na-channel blockade: Give hypertonic NaHCO3

23 M 21 – Chest pain  Recreational abuser of coke & amphetamine  ECG: ischemia & ST elevation  ACA: vasospasms of LAD & CX, but no occlusion; EF < 40%  Treatment with diazepam, aspirin & NG  Non-Q AMI; EF 50% at discharge

24 GHB (gamma-hydroxybutyrate)  Developed as an anestetic & used in narcolepsy (Xyrem)  Neurotransmittor or neuromodulator?  Dopaminergic effect on CNS.  Easily made by mixing gamma-butyrolactone, KOH & NaOH:  135 g (125mL) GBL  2.63 g NaOH  93 g KOH  Rapid metabolism to CO 2 & H 2 O; half-life 30 min  Euphoria, better sex, feeling ’high’  In overdose: Coma, respiratory depression & bradyarrhythmias (of all types)

25 GHB – gamma-hydroxybyturate – 19 cases treated in MICU  Respiratory depression: 19 (9 on ventilator)  Bradyarrhythmias: 19 (atropine in 6)  Coma: 19  Aspiration pneumonia: 6  No deaths in this series of patients

26 GHB - Pasient  K18; på by’n med veninner  Plutselig fjern & rar, synkoperer, amb til sykehus  Intuberes, respirator 4 timer, extuberer seg selv, aspirasjon med aspirasjonspneumoni  Bradyarytmi i 5 timer (26/min)  Etanol 0.3 promille, toxisk GHB-kons.  ’Date rape drug’

27 Conclusion – ”party dopes”  Cardiac complications are one of the most common complications to ”modern” drug abuse & ”party-dopes”  Most significant are the acute coronary syndromes & dysrhythmias associated with amphetamine & cocaine abuse  Although commonly seen, the bradyarrhythmias associated with GHB-abuse are less severe and usually need no specific treatment


Laste ned ppt "Partydop (Hvordan oppdage misbrukeren – og hvilke forholdsregler kan vi ta) Dag Jacobsen MD, PhD, FAACT Director & Professor - Department of Acute Medicine."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google