Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-billettering på eget ansvar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-billettering på eget ansvar"— Utskrift av presentasjonen:

1 E-billettering på eget ansvar
Lars Lundby Unified Consulting

2 Innhold & utbytte Innhold Utbytte ved slutt sesjon
NSB sitt selvbetjeningsprosjekt Elektroniske billetter Oslo–samarbeidet Utbytte ved slutt sesjon Interoperable transport systemer Organisering med mange parter Har sett gløtt av det nye systemet i Oslo

3 Del 1 KISO-prosjektet, Kunde I Selvbetjent Omgivelse

4 Kunden i sentrum                                      Kunden i sentrum

5 Hvor innføres systemet?

6 Del 2 – Hva er elektronisk billettering?

7 Hva er en elektronisk billett?
Ikke en papirbillett… Billetten kan lagres I et elektronisk baksystem, med elektronisk identifikasjon av kunden Magnetstripekort, evt smartkort Strekkode++ På et elektronisk medium Smartkort Magnetstripe Annet Forskjellen ligger i hvor selve verdien (billetten lagres) Hos operatøren vs hos kunden

8 Korttyper Kort for elektronisk billettering kan være
Magnetstripekort (vanligvis kun for identifikasjon og enkel lagring) Plast / Papir Smartkort Kontakt/Kontaktløse kort Mini-PC, med mikroprosessor og minne Kan inneholde identifikasjon Kan lagre komplekse data Kan utføre enkelte instruksjoner på lagrede data

9 Kontaktløse kort Kraftforsyning og kommunikasjon skjer gjennom antenne som går langs kanten av kortet Hett tips: ikke bruk hullmaskin

10 E-kort i Oslo Flexus-kort, på Philips MiFare DESFire
4 KB minne Informasjon om kortholder Inntil 8 elektroniske billetter Loggfiler, kryptonøkler, sjekksummer++ Impuls-kort, Philips Mifare Ultralight Kun 1 billett

11 Innhold en elektronisk billett
Reisedata Fra/Til/Via stasjon/sone eller område Tidspunkter Utstedt, tatt i bruk++ Produktdata Referanse til produktdata, håndtering av klippekort og gruppereiser. Klemt inn på bare 384 bits Suppleres med konfigurasjonsdata på hver CAD for å virke

12 ”Elektronisk stempling” og lesing av billetten
Validering ”Elektronisk stempling” og lesing av billetten Første oppgave er å finne ut hvor man skal Sjekk på gyldighet i tid Sjekk på gyldighet på sted/tog Sjekk på gyldighet for produktet

13 Validering og interoperabilitet
Kortene og en del billetter kan brukes på tvers av operatører Produkter som aksepteres hos en annen operatør kalles interoperable. Valideringsdata for interoperable produkter må installeres på alle CAD som aksepterer produktet

14 Utstyrstyper Salgsautomater Validatorer
Bemannede terminaler med PC (Lisa Luke i NSB) Mobile terminaler (PDA) for konduktører mm Førersalgsmaskiner for buss og trikk

15 Internett, kundetelefon mm
Er mulig å kjøpe elektroniske billetter via eksterne kanaler Ex: Internett, Salgsportal, kundetelefon Aksjonlister over hva som skal oppdateres genereres Distribueres til alle CAD Første CAD som møter kortet legger inn oppdateringen

16 Status for elektroniske billetter i Norge
De fleste fylkeskommuner er for tiden inne i e-billetteringsprosjekter Vestfold: I drift med kontaktbasert smartkort Vil innføre kontaktløse kort Trøndelag I pilot med kontaktløse smartkort Reis i Vest Sogn og Fjordane I drift med kontaktbaserte kort Rogaland I gang med prosjekt på kontaktløse kort Hordaland I ferd med å inngå kontrakt Østlandssamarbeidet (Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland) Hedmark/Oppland er i prosjekt med kontaktløse kort

17 Del 3 – Elektronisk billettering i Oslo

18 Oversikt over Oslo-prosjektene

19 Noen utfordringer for prosjektet
Hva er felles systemer i samarbeidet? Referansemodell for samarbeidet Fange opp og løse problemer

20 Overordnet strategi for løsning
IOS NSB OS SL format Translate smart media IOS internal data format Felles Ekvivalens rundt interoperable produkter

21 Felles referansemodell
CRSI – felles spesifikasjoner for interoperabilitet Interoperabilitet på kortnivå og interoperabilitet- systemet (IOS) Kortnivå basert på europeisk standard for transportapplikasjoner. Ferdigstilt. IOS også basert på europeiske standarder. De samme standardene danner grunnlag for ny ISO- standard rundt Interoperable Transport Systems.

22 Problemløsning - organisasjon
Prosjektorganisasjon SAM SAM2 Tilknyttede råd og utvalg Workshops

23 Beslutninger / avklaringer
CRSI utvikling Problemer Revisjon OS Revisjon SL Revisjon NSB SAM2 SAM2 SAM2 IO WS Beslutninger / avklaringer CRSI Dokument v. X+1 CRSI Dokument v. X Løsninger Utviklingsløp

24 CRSI utvikling forts Klar fordeling av ansvar Skalering er mulig
Nå-situasjon er dokumentert der beslutningene er fattet Planlagt rekkefølge i forhold til prosjektfase Komplett sett av dokumenter eksisterer Avventer lukking av dokumentene til prosessen er moden Card Layout/Application Note med detaljer rundt kortstruktur og validering er lukket

25 CRSI: Interoperabilitet i Oslo

26 CRSI: Interoperabilitet i Oslo


Laste ned ppt "E-billettering på eget ansvar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google