Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 E-billettering på eget ansvar Lars Lundby Unified Consulting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 E-billettering på eget ansvar Lars Lundby Unified Consulting."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 E-billettering på eget ansvar Lars Lundby Unified Consulting

2 2 Innhold & utbytte 1.Innhold 1. NSB sitt selvbetjeningsprosjekt 2. Elektroniske billetter 3. Oslo–samarbeidet 2.Utbytte ved slutt sesjon 1. Interoperable transport systemer 2. Organisering med mange parter 3. Har sett gløtt av det nye systemet i Oslo

3 3 Del 1 KISO-prosjektet, Kunde I Selvbetjent Omgivelse

4 4 Kunden i sentrum Kunden i sentrum

5 5 Hvor innføres systemet?

6 6 Del 2 – Hva er elektronisk billettering?

7 7 Hva er en elektronisk billett? Ikke en papirbillett… Billetten kan lagres I et elektronisk baksystem, med elektronisk identifikasjon av kunden Magnetstripekort, evt smartkort Strekkode++ På et elektronisk medium Smartkort Magnetstripe Annet Forskjellen ligger i hvor selve verdien (billetten lagres) Hos operatøren vs hos kunden

8 8 Korttyper Kort for elektronisk billettering kan være Magnetstripekort (vanligvis kun for identifikasjon og enkel lagring) Plast / Papir Smartkort Kontakt/Kontaktløse kort Mini-PC, med mikroprosessor og minne Kan inneholde identifikasjon Kan lagre komplekse data Kan utføre enkelte instruksjoner på lagrede data

9 9 Kontaktløse kort Kraftforsyning og kommunikasjon skjer gjennom antenne som går langs kanten av kortet Hett tips: ikke bruk hullmaskin

10 10 E-kort i Oslo Flexus-kort, på Philips MiFare DESFire 4 KB minne Informasjon om kortholder Inntil 8 elektroniske billetter Loggfiler, kryptonøkler, sjekksummer++ Impuls-kort, Philips Mifare Ultralight Kun 1 billett

11 11 Innhold en elektronisk billett Klemt inn på bare 384 bits Suppleres med konfigurasjonsdata på hver CAD for å virke Reisedata Fra/Til/Via stasjon/sone eller område Tidspunkter Utstedt, tatt i bruk++ Produktdata Referanse til produktdata, håndtering av klippekort og gruppereiser.

12 12 Validering ”Elektronisk stempling” og lesing av billetten Første oppgave er å finne ut hvor man skal Sjekk på gyldighet i tid Sjekk på gyldighet på sted/tog Sjekk på gyldighet for produktet

13 13 Validering og interoperabilitet Kortene og en del billetter kan brukes på tvers av operatører Produkter som aksepteres hos en annen operatør kalles interoperable. Valideringsdata for interoperable produkter må installeres på alle CAD som aksepterer produktet

14 14 Utstyrstyper Salgsautomater Validatorer Bemannede terminaler med PC (Lisa Luke i NSB) Mobile terminaler (PDA) for konduktører mm Førersalgsmaskiner for buss og trikk

15 15 Internett, kundetelefon mm Er mulig å kjøpe elektroniske billetter via eksterne kanaler Ex: Internett, Salgsportal, kundetelefon Aksjonlister over hva som skal oppdateres genereres Distribueres til alle CAD Første CAD som møter kortet legger inn oppdateringen

16 16 Status for elektroniske billetter i Norge De fleste fylkeskommuner er for tiden inne i e-billetteringsprosjekter Vestfold: I drift med kontaktbasert smartkort Vil innføre kontaktløse kort Trøndelag I pilot med kontaktløse smartkort Reis i Vest Sogn og Fjordane I drift med kontaktbaserte kort Rogaland I gang med prosjekt på kontaktløse kort Hordaland I ferd med å inngå kontrakt Østlandssamarbeidet (Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland) Hedmark/Oppland er i prosjekt med kontaktløse kort

17 17 Del 3 – Elektronisk billettering i Oslo

18 18 Oversikt over Oslo-prosjektene

19 19 Noen utfordringer for prosjektet Hva er felles systemer i samarbeidet? Referansemodell for samarbeidet Fange opp og løse problemer

20 20 Overordnet strategi for løsning Felles Ekvivalens rundt interoperable produkter Felles IOS NSB OS SL NSB format NSB format Translate OS format OS format SL format SL format smart media 8902 5024 0256 6478 Translate IOS internal data format

21 21 Felles referansemodell CRSI – felles spesifikasjoner for interoperabilitet Interoperabilitet på kortnivå og interoperabilitet- systemet (IOS) Kortnivå basert på europeisk standard for transportapplikasjoner. Ferdigstilt. IOS også basert på europeiske standarder. De samme standardene danner grunnlag for ny ISO- standard rundt Interoperable Transport Systems.

22 22 Problemløsning - organisasjon Prosjektorganisasjon SAM SAM2 Tilknyttede råd og utvalg Workshops

23 23 CRSI utvikling CRSI Dokument v. X CRSI Dokument v. X+1 Revisjon OS Revisjon SL Revisjon NSB SAM2 IO WS SAM2 Beslutninger / avklaringer Løsninger Problemer Utviklingsløp

24 24 CRSI utvikling forts Klar fordeling av ansvar Skalering er mulig Nå-situasjon er dokumentert der beslutningene er fattet Planlagt rekkefølge i forhold til prosjektfase Komplett sett av dokumenter eksisterer Avventer lukking av dokumentene til prosessen er moden Card Layout/Application Note med detaljer rundt kortstruktur og validering er lukket

25 25 CRSI: Interoperabilitet i Oslo

26 26 CRSI: Interoperabilitet i Oslo


Laste ned ppt "1 E-billettering på eget ansvar Lars Lundby Unified Consulting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google