Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

O4: Mennesker med demens og bruk av ny omsorgsteknologi Torhild Holthe Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Regionkonferansen ”Vi tar eldrebølgen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "O4: Mennesker med demens og bruk av ny omsorgsteknologi Torhild Holthe Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Regionkonferansen ”Vi tar eldrebølgen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 O4: Mennesker med demens og bruk av ny omsorgsteknologi Torhild Holthe Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Regionkonferansen ”Vi tar eldrebølgen” Harstad 26. – 27. mai 2010

2 O4 Innhold •Innledning •Litt om demens •Litt om teknologi •Eksempler på bruk av teknologi hos personer med demens •Debatt

3

4 ARTE-rapport mars 2009

5 Litt om demens

6 Demens Fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer •Demens ved Alzheimers sykdom(AD)60% •Vaskulær demens (VD)20-25% •Frontotemporal demens (FTD)10% •Lewy-legeme demens (LBD) •Andre årsaker: Parkinsons sykdom, stort alkoholmisbruk, infeksjonssykdommer, hjernesvulster og –skader e. hjertestans/ulykker (Engedal & Haugen 2005)

7 Demenssymptomer •Kognitive symptomer –Oppmerksomhet, læringsevne, hukommelse mv •Atferdsmessige symptomer –Tilbaketrekning, depresjon, rastløshet, irritabilitet, personlighetsendring mv •Motoriske symptomer –Muskelstivhet, sviktende balanse, inkontinens

8 Forekomst av demens Prevalens •65-69 år 0,9 % •70-74 år 2,1 % •75-79 år 6,1 % •80-84 år17,6 % •85-89 år31,7 % •90+ år40,7 % Ott 1995 Insidens Ca 10.000 nye tilfeller pr. år Personer med demens under 65 år: Prevalens ca 1500, insidens 100 - 150 Ca 70.000 personer med demens i Norge pr 2010

9 Tilbud utenfor institusjon Tilbud i institusjon Funksjonsnivå

10 Hverdagsproblemer •Står opp om natta •Glemmer avtaler •Forveksler dag og natt •Klarer ikke slå et telefonnummer •Glemmer å ta medisiner •Dusjer ikke •Kan lese, men ikke forstå klokka •Utfører ikke huslige sysler eller vedlikehold •Finner ikke veien dit de ønsker å gå utendørs, av og til også innendørs Teknologi & demens i Norden 2006-2008

11 Eksempler på brukerbehov Ektefellen kan ønske å –Slippe å bekymre seg for at ulykker skal skje med den som er hjemme –Sove, uten å få avbrutt nattesøvnen –Få noe tid for seg selv Teknologi & demens i Norden 2006-2008

12 Eksempler på brukerbehov Den som har demens kan ønske å –Mestre daglige aktiviteter som før –Holde på gamle vaner og rutiner –Pleie sosial kontakt –Oppleve seg som kompetent –Gå turer i nærmiljøet uten følge –Holde styr på døgnet Teknologi & demens i Norden 2006-2008

13 •Kan teknologi hjelpe oss i møtet med disse utfordringene?

14 Litt om teknologi…

15 Definisjon •Hjelpemiddel – en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer. Hjelpemiddelet skal inngå som en del av en helhetlig plan og bidra til å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og lette pleien (Trygdeetaten 1998)

16 Kognitive hjelpemidler •har som mål å kompensere for kognitiv svikt, og støtte personen i hverdagen, slik at daglige gjøremål mestres best mulig.

17 Digitale hjelpemidler •”… ethvert utstyr, produkt eller system som kan brukes til å øke, vedlikeholde eller forbedre fungeringsevne og kapasitet hos personer med funksjonshemninger.” (Egen oversettelse) Kilde: ”Technology-related assistance for individuals with disabilities Act”, 1988, UK i Olphert et al: Process requirements for building sustainable digital assistive technology for older people, vol 3, 3, 2009.

18 Tre generasjoner teknologi •1. generasjon: Utstyr og produkter aktiveres av bruker (påminnere, tidshjelpemidler) •2. generasjon: Sensorer som kan registrere og sende informasjon (alarmer) •3. generasjon: Basert på bredbånd, trådløs - og audiovisuell teknologi (GPS) (Kilde: Seizing the opportunity: Telecare strategy 2008-2010.Joint Improvement team, Scottish government)

19 ”Omsorgsteknologi” IKT-baserte løsninger til bruk i omsorgstjenestene –Kroppssensorer (biosensorer) –Smarthus –Roboter –Sporing –Internett –Administrative verktøy (Teknologirådet, 2009)

20 Smarthus •Energiøkonomisering •Sikkerhet, trygghet og overvåkning •Omgivelseskontroll •Hukommelsesassistanse •Kommunikasjon med omverdenen •Underholdning, informasjon, internett MÅL: å gjøre bygningene mer lettdrevet og funksjonelle for brukerne Kilde: Drøpping & Fyhn, Omsorgsteknologi i smarthus, 2002

21 Fjerde generasjon? •Robotteknologi –Eks. Paro –Eks. vaskeautomater –Eks. husholdningsmaskiner (støvsuger, gressklipper)

22 Robotter i ældreplejen •”Sammen med brugere, medarbejdere og ledere inden for ældresektoren, at undersøge på hvilke måder, det er nyttigt at anvende nye teknologier til: –At gøre de ældre mere selvhjulpne –At overlade trivielle gøremål til maskiner og robotter –At skabe en høj grad af sikkerhed omkring de ældre” www.teknologisk.dk/21356

23 Projekt - Styrkelse af arbejdsmiljøet i ældreplejen gennem intelligent teknologi Velfærdsteknologi i ældreplejen •Projektstart januar 2009. Forventet afslutning december 2009. •Projektets fokus er afprøvning og vurdering af velfærdsteknologi på ikke-teknologi vante arbejdspladser – på plejecentre. www.teknologisk.dk

24 Sporing •Lokalisere en person som har gått seg bort •Veileder under arbeid •Rapport om bruk og nytte v/ Ø. Dale (http://publ.nr.no/5070)http://publ.nr.no/5070 •Prosjekt med utprøving i regi av NAV 2009

25 Internett •Individuell dagsplan •Digital kalender

26 Hvem har nytte av hjelpemidler? •Åpen for nye ting •Innrømmer at en trenger støtte og hjelp •Hjelpemiddelet dekker et opplevd behov •Samarbeider med og lytter til pårørende/andre •Viktig å komme tidlig inn – etablere gode rutiner og vaner

27 Eksempler på bruk av hjelpemidler

28 Ester visste ikke forskjell på natt og dag •Ester hadde nettopp flyttet til et eldresenter. Hun kunne ringe til barna sine om natten, eller gå på besøk til andre beboere. •Nattevaktene sa: ”Hun er for dårlig til å bo her – hun må flytte på sykehjem!” •Barna sa: ”Mor – du må ikke ringe oss om natten – vi skal jo på jobb og må stå tidlig opp!” ENABLE prosjektet 2001-2004

29 Ester fikk en dag-og-natt kalender •Kalenderen ble plassert på nattbordet. •Ester kunne lese og forstå teksten. •”Den er så fin – når det står NATT på den, så vet jeg at jeg bare kan snu hodet og sove videre!” ENABLE prosjektet 2001-2004

30 Gudrun glemte å ta medisinene •Gudrun og Leif bodde sammen. Gudrun var glemsk og glemte å ta medisinene sine •Leif følte et stort ansvar med å huske på å gi Gudrun medisinene 3 ganger per dag. Noen ganger kolliderte medisinen kl 13 med handleturen hans……. ENABLE prosjektet 2001-2004

31 Gudrun fikk en medisindosett •Leif la i medisiner •Dosetten ringte hver gang medisiner skulle tas •Gudrun hørte lyden, men skjønte ikke hva det betød. Men hun fortalte Leif at noe ringte på kjøkkenet. •Leif følte seg mindre tynget av ansvar og stress ENABLE prosjektet 2001-2004

32 Ella ’gikk surr i’ dagene MPOWER 2006-2009

33 Valg av teknologi? •Hva? •Hvorfor? •Finnes allerede i huset? •Kjekt å ha? •Trygghetspakke til alle? •For å trygge pårørende? •For å avlaste pleiere? •Brukerbehovsanalyse? •Skreddersydd til bruker?

34 Hjelpe- midler ”Hjelpemidler skal ikke erstatte folk!” ”Mor klarer seg bedre når hun kan lese på dataskjermen hva som skal skje i dag …” Hva finns? Hvor kan vi få tak i det? Hva koster det? Hvem betaler?

35 Eksempler på teknologi Håndholdt kalender med påminnerfunksjon www.abilia.no

36 Dagsplan

37

38

39

40 Teknologi- hvor og hvordan? •Teknologiske løsninger på systemnivå (i hus, i helse og sosialtjenesten) •Teknologiske løsninger og produkter på individnivå (tilpasset brukeren) •I dag – ofte tilfeldig om personer med demens får hjelpemidler.

41 Utfordringer •Flere eldre – folk vil velge produkter/tjenester selv •Informasjon om hjelpemidler •Brukerbehovsanalyse •Tilgang til teknologi •Brukervennlige produkter •Individualisering/skreddersøm av tjenester •Opplæring og support •Utvikling av infrastrukturer og modeller for drift •Bygge opp kompetanse om teknologi i helse og sosial •Finansiering ?

42 Debatt •Krav til produkter •Krav til infrastruktur •Hva ønsker vi for framtida?

43 Bjørneby, S: ALMA-permen – hjelpemidler for personer med demens. Geria, Ressurssenter for demens og alderspsykiatri (2007) Bjørneby S, Topo P & Holthe, T: Teknologi, etikk og demens. En veiviser for bruk av teknologi i demensomsorgen. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens (2001) Drøpping JA & Fyhn AB: Omsorgsteknologi i smarthus. Fafo-notat 2002:6 Jensen, L, Villemoes Sørensen L et al: Teknologi og demens i Norden. Hvordan bruker personer med demens tekniske hjelpemidler (2008) Johansson M & Nygård L: Tid och tidshjälpmedel vid demens. Rapport dokumentation 99204, Sverige Hjälpmedelinstitutet Holthe T: Utvikling av teknologiske hjelpemidler for personer med demens. Kapittel i Å leve med demens. Erfaringsbasert utvikling av tilbud. S 203 – 216. Forlaget Aldring og Helse (2008) Holthe T: Teknologi og demens i Norden: Et nordisk prosjekt om hvordan hjelpemidler kan støtte personer med demens og deres pårørende. Kapittel i ”..d’er ofte godt som dei gamle talar…” s 121 – 129 Forlaget Aldring og Helse (2009) Holthe T & Walderhaug S: Older people with and without dementia participating in the development of an individual plan with a digitial and message board. Journal of Assistive Technologies, (2010) Marshall M (red): ASTRID-guiden: En håndbok i bruk av teknologi i demensomsorgen (2001) Litteraturliste

44 Takk for oppmerksomheten! Torhild Holthe Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, enhet for demens Pb 2136 3103 Tønsberg torhild.holthe@aldringoghelse.no


Laste ned ppt "O4: Mennesker med demens og bruk av ny omsorgsteknologi Torhild Holthe Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Regionkonferansen ”Vi tar eldrebølgen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google