Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering Stig Solberg – IKT-forum 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering Stig Solberg – IKT-forum 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering Stig Solberg – IKT-forum 2013

2 Agenda… …om IP-telefoni

3 Definisjoner IP-telefoni Samlebetegnelse for teknologier som benytter IP-teknologi for overføring av tale og andre former for informasjon som tidligere stort sett har vært overført over det tradisjonelle telenettet/PSTN. Internett og NGN Internett (med stor ”I”) er den åpne, globale, elektroniske kommunikasjonsinfrastrukturen som har sitt utspring i ARPANET. NGN er et lukket IP-nett som kan brukes både som en erstatning til dagens PSTN, men også som en infrastruktur for integrasjon av alle typer tjenester.

4 IP-telefoni sett i henhold til regulering og krav Ekomloven – Bygger på prinsippet om teknologinøytralitet – Offentlig telefonitjeneste er definert i § 1-5 PTs prinsippnotat for BBT – Kat 1 ”ikke tilrettelagt” - ingen konklusjon – Kat 2 ” delvis tilrettelagt” - ekomtjeneste, men ikke telefontjeneste – Kat 3 ”tilrettelagt” – telefontjeneste – Nomadiske tjenester under kat 3. Anledning til å søke om midl. dispensasjon fra enkelte krav

5 Fra PSTN til IP-telefoni PSTN Tilbyder 1Tilbyder 2 Fremtidens telenett IP-telefonitilbyder 1 IP-telefonitilbyder 2 PSTN-tilbyderIP-telefonitilbyder ”Telenettet” 1990 2030? 2009

6 IP-nett IP-telefonitjener Ren IP-telefoni Hybrid Hva er IP-telefoni? Gateway IP-telefonitjener Telefonsentral IP-nett SIP Tale

7 Ulike former for IP-telefoni Tradisjonelt telenett Neste Generasjon Nett (NGN) Aksessavhengig IP-telefoni Delvis aksessavhengig IP-telefoni Aksessuavhengig IP-telefoni p2p-basert IP-telefoni à la Skype

8 Mer og mer IP-telefoni Hvor bør gatewayen stå? Hvilken rolle bør PSTN ha?

9 Regulatorisk bakgrunn –Ekomloven § 2-6 •Gjelder: –Tilbyder av offentlig telefontjeneste –Eier av elektronisk kommunikasjonsnett •Uten betaling fra sluttbruker •Skal sikre at telefonnummer etc overføres for alle anrop til nødetatene. –2004: PT åpnet for dispensasjoner. Dagens «fakta» –Tilbydernes oppfyllelse av kravene er svært ulike. –Det er ISP’ene (aksessleverandørene) som med dagens teknologi og nettstrukturer, har mulighet for å spore et nødanrops geografiske lokasjon. –Aksessnettets topologi og utstyr avgjør i stor grad avgjør hvor presist geografisk lokalisering kan gjøres. PT har så langt ikke vurdert aksessleverandørenes plikt i lys av ekomloven § 2-6 tredje ledd. –ECRIT (IETF) er i ferd med å bli en standardisert løsning i denne sammenheng, men også her ligger det begrensninger. –ETSI E2NA M_493 Noen utfordringer ved IP-telefoni og opprinnelsesmarkering

10 Litt om «Service Attributes» i NRDB ECPS (Emergency Call Positioning System) [1/2] Service Attribute: Indicates the type of network. The following values are allowed (according to [1]): F1Fixed Network, Customer of Network Operator F2Fixed Network, Customer of Reseller M1Mobile Network, Customer of Network Operator M2Mobile Network, Customer of Reseller B1VoIP, Fixed address, Customer of IP Network Operator (ISP) B2VoIP, Fixed address, Customer of Reseller I1VoIP, moveable subscription, Customer of Network Operator (ISP) I2VoIP, moveable subscription, Customer of Reseller

11 Litt om «Service Attributes» i NRDB ECPS (Emergency Call Positioning System) [2/2] Sluttbruker har en smarttelefon. •På smarttelefon er det installert en SIP-/VoIP-klient. •Denne klienten benytter mobiltelefonnummeret. •Hvilken Service Attribute bør benyttes? •Hvilken betydning får valget for ruting, geografisk posisjonering etc.? Sluttbruker har en smarttelefon. •Sluttbruker er også juridisk eier av en ikke-nomadisk VoIP-klient (fasttelefon, kategori B1 eller B2). •På smarttelefon er det installert en SIP-/VoIP-klient. •Denne klienten benytter sammen nummer som den ikke- nomadiske VoIP-klienten. •Hvilken Service Attribute bør benyttes? •Hvilken betydning får valget for ruting, geografisk posisjonering etc.?  2 «ferske» eksempler:

12 Fasttelefoniabonnement - Utvikling

13 Fastnettrafikken - Utvikling

14 ETSI E2NA – M493 This document describes a single functional architecture to support European requirements as outlined in mandate M/493 on emergency caller location determination and transport, in particular for the case where VoIP service provider and one or several network operators - all serving the customer in the establishment of an emergency call - are independent enterprises needing to co-operate to determine the location of the (nomadic) caller. The architecture identifies all necessary interfaces, which are needed to fulfil the requirements outlined in EC Mandate M/493, and provides a basis for possible protocols to be used on those interfaces.

15 IP-telefoni: Opprinnelsesmarkering Noen konklusjoner –Ekomloven og forarbeidene: Må forstås slik at kravet til opprinnelsesmarkering gjelder uansett hvordan telefonitjenesten produseres. –IP-telefoni har mange «valører»… –Tekniske løsninger for nøyaktig opprinnelsesmarkering også må utvikles for (potensielt) nomadisk IP-telefoni. –PT forventer at de aktuelle tilbyderne følger med på internasjonalt arbeid på dette området (som IETF ECRIT, ETSI E2NA M493 og ETSI EMTEL). –Aksesstilbydere er å anse som ”eier av elektronisk kommunikasjonsnett som brukes til levering av offentlig telefontjeneste”

16 PSAP ESRF

17 Spørsmål ?!


Laste ned ppt "IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering Stig Solberg – IKT-forum 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google