Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming og NS 8175

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming og NS 8175"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming og NS 8175
Einar Laukli Fagnettverk Bodø 2011

2 Universell utforming (fra prNS 11005)
Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming

3 Hva er gjort med NS 8175? Grenseverdier og kriterier i nåværende NS er gjennomgått, mulige nye parametre Flere bygningstyper er inkludert Samlet arealer og rom som er felles i ulike bygningstyper, like krav (eks. trapperom) Det er utført spørreundersøkelse blant syns- og hørselshemmede

4 NS 8175 – eksisterende bygninger som er diskutert
Boliger (kap. 5) Skoler (kap. 6 Barnehager og skolefritidsordninger (kap. 7) Sykehus og pleieinstitusjoner (kap. 8) Overnattingssteder (kap. 9) Kontorer (kap. 10)

5 Andre bygningstyper som det er sett nærmere på
Forretningsbygninger, kjøpesentra og lignende Kultur og forskningsbygninger Universitet Bibliotek Museum Kino Konsertlokale Teater Restauranter, kantiner

6 …..andre bygningstyper Samferdsels- og kommunikasjonsbygninger
Ekspedisjoner, terminaler, ventearealer Industri- og lagerbygninger Offentlige bygninger Rettslokaler, politiske areaner og lignende Idrettsbygninger Idretts- og svømmehaller

7 Hva slags parametre er aktuelle?
Luft- og trinnlydisolering (i denne omgang uendret) Lydnivå (støynivå) Etterklangstid og etterklangstid relatert til romhøyde Nye parametre (taleforståelighetsindeks/STI, distraksjonsavstand, SPL av tale på 4 m avstand, avstandsdempning av tale) Bruk av tekniske hjelpemidler (teleslynge, FM-anlegg, lyd- og lydutjevningsanlegg, lyssignaler, teksting)

8 NS 8175, eksempler fra dagens utgave (4 lydklasser A-D, A best, C minimumskrav) Undervisningsrom i skoler Barnehager Etterklangstid (125-2k) 0,6 s (0,3) 0,6 s (0,3) Støy fra tekn. install. (LAeq) 30 dB * (22) 32 dB (25) Støy utenfra (LAeq ) dB (25) 32 dB (25) * for hørselshemmede (angitt verdier for lydklasse C, lydklasse A i parentes)

9 For normalthørende voksne gjelder:
Talenivå LAeq 60 dB Minimum signal-støy forhold 15 dB Maks. støynivå LAeq 45 dB

10 Støynivå klasserom (21 studier), 2001 (med elever i stille aktivitet)
Tradisjonelle klasserom: LAeq 42 – 65 dB Åpent areal: LAeq  73 dB

11 Barnehager Stasjonær lydmåling: LAeq 70 – 80 dB
Dosemeter (på barn): LAeq 80 – 90 dB Dominerende lydkilde: barnas egen aktivitet (latter, rop og skrik) Tiltak: knotter på møbler, filtbelagte møbelflater, ’myke’ gulv, ’akustikkbord’, ’myke’ leker og bestikk Sound Ear (B&K) – bra pedagogisk hjelpemiddel?

12 Yngre elever - Dårligere taleoppfattelse
(utnytter talesignalets kontekst dårligere) - Dessuten høyere støynivå

13 Talediskriminasjon med gitt talemateriale (S/N +6 dB)

14

15 Hørseltap i en uscreenet populasjon
fra 6 europeiske land (gj.sn kHz) Alder Prosent > 45 dB > 35 dB > 25 dB ,1 0,1 0,1 ,3 0,3 1,2 ,5 0,7 2,5 ,9 2,6 6,6 ,8 6, ,5 , , ,5 , , ,3 , , ,9 , , ,0 alle 4,7 9, ,6

16 Houtgast et.al. 1981

17 Spørreundersøkelse vedr. lydforhold (NIBR)
(problemer med taleoppfattelse, forstyrrelse/støy, orientering osv.) Hørsels- og synshemmedes svar på de forskjellige areal-typer Svarene ’voldsomt plaget’ og ’mye plaget’ er slått sammen Listen er ordnet etter hørselshemmedes grad av problem

18 Eksempel på spørsmål Hvor plaget har du vært av lyd- og støyforholdene de siste 12 måneder i restauranter, kafeer og kantiner? Voldsomt plaget Mye plaget Middels plaget Litt plaget Ikke plaget Ubesvart

19 Kantine/restaurant/kafé 49,8 12,8 Messe- og kongressarealer 47,6 16,3
Hørsel (%) Syn (%) Produksjonslokaler ,2 16,0 Kantine/restaurant/kafé , ,8 Messe- og kongressarealer , ,3 Idrettshaller , ,7 Svømmehaller , ,7 Innendørs terminal/stasjon for kollektivtransport , ,6 Skolegård , ,7 Kulturhus/forsamlingslokaler 36, ,1 Kinosaler , ,4 Utendørs spisested , ,6 Auditorium/forelesningssal/møtesal 29, ,0 Teatersaler ,4 10,0 Konsertsaler ,0 11,9 Møterom ,7 5,3 Kontor-/skolelandskap ,6 Kontorlandskap ,2 Skolelandskap ,9 Kjøpesenter/butikk ,6 14,6

20 Utendørs terminal/areal for kollektiv-
transport ,3 12,3 Inngangsparti med venteareal 20,6 6,1 Rettslokaler ,2 6,9 Skranke/resepsjon/ekspedisjon 19,9 5,6 Trapperom ,8 12,9 Korridor og gang i arbeids- og publikums- bygninger ,6 6,2 Lekeplass ,0 6,3 Kirker ,4 1,8 Parkeringsareal ,2 4,7 Gangveier og adkomstareal ved bygninger 5,5 4,8 Museer/utstillingslokaler ,0 3,9 Bibliotek ,2 2,3 Park ,9 1,4

21 Noen av de viktigste foreslåtte endringer
Endret kapittel-inndeling Nye foreslåtte parametre, bl.a. STI Etterklangstid i skoler (klasse C skjerpet til 0,5 s) Større rom får høydekrav (eks. T = 0,2 x h) Skjerping av støykrav, bl.a. i skoler og barnehager Landskap får STI-krav Nye avsnitt: lydoverføringsanlegg LpCFmax utgår (erstattes av 1/1-oktavbånd) Flere publikums- og arbeidsbygninger

22 Forslag

23 Høring Høringsfrist: 2 mnd. fra utsendelse (utsendes midt okt. ?)
Denne revisjon skal kun berøre forhold omkring UU Senere aktuelt med ny gjennomgang av alle forhold, også luft- og trinnlydisolering


Laste ned ppt "Universell utforming og NS 8175"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google