Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming og NS 8175 Einar Laukli Fagnettverk Bodø 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming og NS 8175 Einar Laukli Fagnettverk Bodø 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming og NS 8175 Einar Laukli Fagnettverk Bodø 2011

2 Universell utforming (fra prNS 11005) Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming

3 Hva er gjort med NS 8175?  Grenseverdier og kriterier i nåværende NS er gjennomgått, mulige nye parametre  Flere bygningstyper er inkludert  Samlet arealer og rom som er felles i ulike bygningstyper, like krav (eks. trapperom)  Det er utført spørreundersøkelse blant syns- og hørselshemmede

4 NS 8175 – eksisterende bygninger som er diskutert  Boliger (kap. 5)  Skoler (kap. 6  Barnehager og skolefritidsordninger (kap. 7)  Sykehus og pleieinstitusjoner (kap. 8)  Overnattingssteder (kap. 9)  Kontorer (kap. 10)

5 Andre bygningstyper som det er sett nærmere på  Forretningsbygninger, kjøpesentra og lignende  Kultur og forskningsbygninger  Universitet  Bibliotek  Museum  Kino  Konsertlokale  Teater  Restauranter, kantiner

6 …..andre bygningstyper  Samferdsels- og kommunikasjonsbygninger  Ekspedisjoner, terminaler, ventearealer  Industri- og lagerbygninger  Offentlige bygninger  Rettslokaler, politiske areaner og lignende  Idrettsbygninger  Idretts- og svømmehaller

7 Hva slags parametre er aktuelle?  Luft- og trinnlydisolering (i denne omgang uendret)  Lydnivå (støynivå)  Etterklangstid og etterklangstid relatert til romhøyde  Nye parametre (taleforståelighetsindeks/STI, distraksjonsavstand, SPL av tale på 4 m avstand, avstandsdempning av tale)  Bruk av tekniske hjelpemidler (teleslynge, FM-anlegg, lyd- og lydutjevningsanlegg, lyssignaler, teksting)

8 NS 8175, eksempler fra dagens utgave (4 lydklasser A-D, A best, C minimumskrav) Undervisningsrom i skolerBarnehager Etterklangstid (125-2k)0,6 s (0,3)0,6 s (0,3) Støy fra tekn. install. (L Aeq ) 30 dB * (22)32 dB (25) Støy utenfra (L Aeq ) 32 dB (25)32 dB (25) * for hørselshemmede (angitt verdier for lydklasse C, lydklasse A i parentes)

9 For normalthørende voksne gjelder: L Aeq Talenivå L Aeq 60 dB Minimum signal-støy forhold15 dB L Aeq Maks. støynivå L Aeq 45 dB

10 Støynivå klasserom (21 studier), 2001 (med elever i stille aktivitet) Tradisjonelle klasserom: L Aeq 42 – 65 dB Åpent areal: L Aeq  73 dB

11 Barnehager  Stasjonær lydmåling: L Aeq 70 – 80 dB  Dosemeter (på barn): L Aeq 80 – 90 dB  Dominerende lydkilde: barnas egen aktivitet (latter, rop og skrik)  Tiltak: knotter på møbler, filtbelagte møbelflater, ’myke’ gulv, ’akustikkbord’, ’myke’ leker og bestikk  Sound Ear (B&K) – bra pedagogisk hjelpemiddel?

12 Yngre elever - Dårligere taleoppfattelse (utnytter talesignalets kontekst dårligere) (utnytter talesignalets kontekst dårligere) - Dessuten høyere støynivå

13 Talediskriminasjon med gitt talemateriale (S/N +6 dB) 7-8 år53 % 8-12 år80 %

14

15 Hørseltap i en uscreenet populasjon fra 6 europeiske land (gj.sn. 0.5-1-2-4 kHz) AlderProsent ---------------------------------------------------- > 45 dB> 35 dB> 25 dB ------------------------------------------------------------------ 0-170,10,10,1 18-300,30,31,2 31-400,50,72,5 41-500,92,66,6 51-602,86,4 17,5 61-706,4 16,6 42,5 71-80 20,6 41,4 66,3 81-90 43,8 69,8 89,9 91- 50,5 75,8 90,0 alle4,79,0 16,6

16 Houtgast et.al. 1981

17 Spørreundersøkelse vedr. lydforhold (NIBR) (problemer med taleoppfattelse, forstyrrelse/støy, orientering osv.) - Hørsels- og synshemmedes svar på de forskjellige areal-typer - Svarene ’voldsomt plaget’ og ’mye plaget’ er slått sammen - Listen er ordnet etter hørselshemmedes grad av problem

18 Eksempel på spørsmål  Hvor plaget har du vært av lyd- og støyforholdene de siste 12 måneder i restauranter, kafeer og kantiner?  Voldsomt plaget  Mye plaget  Middels plaget  Litt plaget  Ikke plaget  Ubesvart

19 Hørsel (%) Syn (%) Produksjonslokaler 61,216,0 Kantine/restaurant/kafé 49,8 12,8 Messe- og kongressarealer 47,6 16,3 Idrettshaller 46,8 15,7 Svømmehaller 44,7 13,7 Innendørs terminal/stasjon for kollektivtransport 38,9 16,6 Skolegård 37,1 4,7 Kulturhus/forsamlingslokaler 36,8 8,1 Kinosaler 33,6 16,4 Utendørs spisested 31,5 8,6 Auditorium/forelesningssal/møtesal 29,4 8,0 Teatersaler 28,410,0 Konsertsaler 28,011,9 Møterom 27,7 5,3 Kontor-/skolelandskap 27,6 Kontorlandskap 6,2 Skolelandskap 8,9 Kjøpesenter/butikk 24,614,6

20 Utendørs terminal/areal for kollektiv- transport 23,312,3 Inngangsparti med venteareal 20,6 6,1 Rettslokaler 20,2 6,9 Skranke/resepsjon/ekspedisjon 19,9 5,6 Trapperom 18,812,9 Korridor og gang i arbeids- og publikums- bygninger 15,6 6,2 Lekeplass 15,0 6,3 Kirker 12,4 1,8 Parkeringsareal 7,2 4,7 Gangveier og adkomstareal ved bygninger 5,5 4,8 Museer/utstillingslokaler 5,0 3,9 Bibliotek 4,2 2,3 Park 1,9 1,4

21 Noen av de viktigste foreslåtte endringer  Endret kapittel-inndeling  Nye foreslåtte parametre, bl.a. STI  Etterklangstid i skoler (klasse C skjerpet til 0,5 s)  Større rom får høydekrav (eks. T = 0,2 x h)  Skjerping av støykrav, bl.a. i skoler og barnehager  Landskap får STI-krav  Nye avsnitt: lydoverføringsanlegg  L pCFmax utgår (erstattes av 1/1-oktavbånd)  Flere publikums- og arbeidsbygninger

22 Forslag

23 Høring  Høringsfrist: 2 mnd. fra utsendelse (utsendes midt okt. ?)  Denne revisjon skal kun berøre forhold omkring UU  Senere aktuelt med ny gjennomgang av alle forhold, også luft- og trinnlydisolering


Laste ned ppt "Universell utforming og NS 8175 Einar Laukli Fagnettverk Bodø 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google