Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Kampen mot privatisering 7. mai 2014 1Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Kampen mot privatisering 7. mai 2014 1Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Kampen mot privatisering 7. mai 2014 1Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

2 Bakgrunn •Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme •Nyliberalismens offensiv endret maktforholdene •Liberalisering, avregulering, privatisering •Det grunnleggende menneskesynet endres •Det offentliges andel av økonomien redusert •Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder 13. juni 2013 Representantskapsmøte FO Sør-Trøndelag2

3 «Offentlig sektor er blitt for stor» •Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor •Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA) •Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den •Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland 7. mai 2014 3

4 Offentlig sektor må faktisk vokse •Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive •Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen •Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere (har fått navnet Baumols lov i økonomisk teori) •I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland4

5 Økt press for privatisering •Viktig del av den pågående omfordelingskampen •Kapitalkreftens ekspansjonsbehov utgjør den viktigste drivkraften bak privatiseringspolitikken •Et enormt overskudd av finanskapital på desperat jakt etter profitable investeringer •Den økonomiske krisa benyttes som et påskudd til ytterligere privatisering (eks.: Hellas) •Møter en defensiv og mer moderat fagbevegelse 7. mai 2014 5Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

6 Finans- / realkapital 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland Trillioner $ 6

7 Kapitalen søker nye markeder «400 milliarder kroner, er det et marked dere, som representerer våre medlemmer, har lyst på? You bet.» John G. Bernander på NHOs årskonferanse 2012 «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til.» NHO-direktør Petter Brubakk, Dagsavisen, 5.5.2011 7. mai 2014 7Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

8 Offensiv fra NHO Service 7. mai 2014 8Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

9 Advarer kommunene mot NHO 7. mai 2014 9Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

10 Ordfører Jon Askeland: - Dersom Radøy for eksempel skulle spare 10 årsverk innen drift og vedlikehold, så har vi ikke stort flere tilsette igjen. Denne tjenesten ville i praksis opphøre, så der er innsparingspotensialet fullstendig feil.

11 Større kommuner = mer privat «- Jeg synes det er en god idé – og helt på overtid – at en del av disse kommunene slår seg sammen, sier Petter Furulund. (…) -Jeg har ikke noen klar formening om minimumsstørrelse, men for oss som bedrifter er det positivt at man lager større enheter, både når det gjelder innkjøp og drift av velferdstjenester. Det blir mer volum, sier Furulund. Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester, forteller Furulund.» Klassekampen, 2. april 2014 7. mai 2014 11Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

12 Privatisering av en ny type •De nye private aktørene er av en annen karakter enn de tidligere private innslagene •Formålet profitt, framfor alternativ/supplement •Konkurrerer særlig på lavere personalkostnader •Omfattende strategisk selskapsstrukturering •Utviklingen skutt fart de siste årene – ikke minst ved omfattende finansialisering av økonomien •Mao: Det er kommersialisering som er problemet 7. mai 2014 12Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

13 De blåblå lover mer marked ”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til å sikre en slik utvikling.” (Politisk plattform, s. 37) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland13

14 Ulike former for privatisering •Salg av offentlig virksomhet eller utstyr/bygg •Konkurranseutsetting av tjenester •Utbygging av offentlig finansierte tjenestetilbud i privat heller enn i offentlig regi •Offentlig-privat samarbeid (OPS) •”Fritt behandlingsvalg” / ”fritt brukervalg” •Må skille mellom privat ideell og kommersiell 7. mai 2014 14Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

15 Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Emmek AS Eiendomsselskap MKE Holding AS Morselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Mereo AS Inkassoselskap Bare en barnehage? Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... Offentlig driftstilskuddOffentlig investeringstilskudd 100% 50% 100% Forvalter investeringstilskudd.. Foreldrebetaling 7. mai 2014 15Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland 2008: Offentlige driftstilskudd:15 millioner kr Utbytte: 0 kr Fortjeneste: 3,5 millioner kr

16 De største barnehagekjeder •Noen få store kjeder dominerer •Trygge Barnehager AS – over 150 barnehager •Espira Gruppen AS – 75 barnehager •Læringsverkstedet AS – 60 barnehager •Kanvas (ideell stiftelse) – 56 barnehager •Norlandia Barnehagene AS – 52 barnehager •En rekke mellomstore og enkeltstående 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland16

17 Barnehager er god butikk Eli Sævareid - daglig leder og medeier i Trygge Barnehager: Barnehager ble pengebinge Dagens Næringsliv, 12.09.2012 7. mai 2014 17Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

18 Espira X barnehage AS Espira barnehage II AS 19 datterselskaper Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige kapitaltilskudd Offentlige driftstilskudd 69,10 Capman Buyout Viii Fund Alp. 15,36% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 2,10% Maneq 2008 AB CapMan – 91,1% Guernsey, Luxembourg, Kypros 5,25% Maneq 2007 AB 12 småaksjonerer (1,8-0,09%) Espira X barnehage AS Espira Gruppen AS 7. mai 2014 18Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

19 Espira X barnehage AS Espira barnehage II AS 19 datterselskaper Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige kapitaltilskudd Offentlige driftstilskudd EQT (Wallenberg-familien) Luxembourg, Nederland, UK Akademedia Espira X barnehage AS Espira Gruppen AS 7. mai 2014 19Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

20 Og hvem er Akademedia? «Nyligen beslutade Skolinspektionen om det högsta vitet någonsin mot en friskola. Plusgymnasiet i Stockholm, som ägs av Sveriges största friskolekoncern Academedia, måste betala en miljon kronor om inte skolan rättar till de allvarliga bristerna. Efter dessa vittnesmål är det en surrealistisk upplevelse att gå in på Plusgymnasiets hemsida och ta del av skolans egen verklighetsbeskrivning: "Nej, vi heter inte Plusgymnasiet av en slump. Vi valde namnet för att vi vet att du vill ha ut mer av din gymnasietid. Mer stimulans, mer kunskaper, bättre resurser.” Tala om svart ironi. Plusgymnasiet gör dock skäl för namnet på ett annat sätt. Dotterbolaget är en ren vinstmaskin för Academedia och dess ägare - riskkapitalbolaget EQT som i sin tur ägs av Wallenbergsfären. Lärarnas Nyheter har räknat ut att Plusgymnasiet genererar mer pengar till ägarna än någon annan del av koncernen - 16 600 kronor per elev.» (Leder i Expressen, 29. mars 2014.) 7. mai 2014 20Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

21 29. august 2011 21 Norlandia Care Group AS Benn EidissenEven CarlsenRoger AdolfsenKristian Adolfsen Norlandia Care Group Eidissen Consult AS Grafo ASMecca Invest AS Kleven- stern AS Norlandia Property AS Norlandia Care AS Norlandia Childcare AS Norlandia Services AS Norlandia Barnehagene AS Norlandia Care OY Norlandia Förskolor AB Norlandia Care AB Norlandia Care Norge AS

22 Utvikling fra 2005 til 2009 •Andelen private barnehager drevet av idelle og foreldre redusert fra 50 til 37% •Andelen foreldredrevne redusert fra 36 til 26% •Andelen private barnehager drevet av aksjeselskaper har økt fra 12 til 20% •Antallet barnehageplasser som drives av aksjeselskaper har økt fra 25 til 55 tusen 7. mai 2014 22Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

23 Rødgrønn kommersialisering 7. mai 2014 23Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

24 Nye tendenser i privatiseringen •Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager oppmuntrer til full privatisering •Private barnehager skal ha tilskudd på samme nivå som kommunens egne barnehager •Dersom kommunens egne kostnader er høyere enn statens satser, lønner det seg å privatisere •Så langt gjennomført i Sokndal og Sauherad •Vi frykter et ras av privatiseringer i tida framover 7. mai 2014 24Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

25 «Symbolpolitikk» sier PBL «–Dette smaker av symbolpolitikk, for de aller fleste private barnehager driver allerede slik denne forskriften legger opp til, og de fleste driver med underskudd. Men det betyr samtidig at de foreslåtte reglene er til å leve med», sier administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL). (NTB, 25.10.2011.) 7. mai 2014 25Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

26 Mål: Avkastning på investering «Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet i barnehager, er at de tror de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente. Sagt på en annen måte: Hensikten med investeringen er å oppnå en avkastning som er større enn begrensningene som settes i forslaget som er på høring.» (Fra Espiras høringsuttalelse til barnehageloven, 2010.) 7. mai 2014 26Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

27 Vil kommersielle drive som ideelle? - Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste. Dag Ekelberg, NHO-Service Klassekampen, 2.3.2011 7. mai 2014 27Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

28 Spesiell kamp om skolen •Skolens innhold – ideologi og verdier •Skolen som oppdrager – menneskesyn •Skolen som produsent av arbeidskraft •Skolen som redskap for næringslivets konkurranseevne (Lisboa-strategien) •Skolen som arena for privatøkonomisk avkastning – utdanning som vare 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland28

29 Privatisering av skolen •Høyresidas massive frislipp av privatskoler ble stanset av de rødgrønne etter valget i 2005 •De som hadde kommet i gang, fikk fortsette – John Bauer, Akademiet, BPG og Sonans •Alle ”felt” av Utdanningsdirektoratets tilsyn •Tross fortjenesteforbud klarer de kommersielle skolene likevel å melke statsstøtten •Krav om alternativt formål har vært viktigere enn fortjenesteforbud for å hindre kommersialisering 7. mai 2014 29Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

30 Gjenåpning for kommersielle ”Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd til etablerte friskoler for oppgradering av eldre bygnings- masse. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.” (Politisk plattform, s. 56) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland30

31 Sonans AS Sonans Holding AS Sonans VGS Drammen AS Sonans VGS Oslo AS Sonans VGS Bergen AS Sonans Privat- gymnas AS Classware IT-Akademiet AS Innfusjonert i 2013 Andre små eiere: Helge Midttun Leif Morten Midtlyng Procuritas Capital lnvestors IV Co-Investment AB (Sverige) Procuritas Capital Investors IV Gp Limited (Guernsey) Visento AS Hentet fra proff.no 07.11.13 + Årsregnskap 2012 + Bolagsstämma 2012 82,52 % 4,14 % 1,95 % Totalt ca. 10 % Sonans-konsernet Lille Svalsund Gmbh, Sveits MCA Holding Gmbh, Sveits Tils >50% 31 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

32 Bit for Bit AS Infopartner AS Stongnes AS Skjervika AS A. VGS Ålesun d AS A.Utdanning Norge AS Skoledrift Pluss AS Vatek AS Akademiet VGS Molde AS A. Privatistskole Ålesund AS Vikar No Møre AS Botnadalen Invest AS Metis Økonomi AS Bergen No Vikar AS Metis Education AS TV Buskerud AS Drammen Int. School AS Heltberg VGS Drammen AS Bit for Bit Huset AS Akademiet Drammen AS H-H Invest AS Akademiet Privatskole Drammen AS HOO Dramdal 50% Bergen Private Gymnas AS Akademiet Bergen AS Namai Kantine AS Helge E. Dramdal 50% Kjetil Eide 50% Ellen Kristin Eide 50% Jan Ove Otterlei 100% Kristin Monsen Teige 50% Helge Teige 50% Agathe Bøe Risa (Terje død 2013) Petter Arne Alvik 100% 50% 49 % 51% 66% 34% 33% 70% 50% 30% Hentet fra proff.no 10.09.13-24.09.13

33 Alle unndrar offentlige midler 7. mai 2014 33Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

34 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» ( Dagens Nyheter, 7.9.2011) 7. mai 2014 34Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

35 Ingen gevinst av anbud En rapport fra Anvendt kommunal- forskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferds- tjenester gir noen generell gevinst. Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk & Lisa la Cour: «Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver. En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2000-2011». Anvendt KommunalForskning (AKF)-rapport. København 2011. 7. mai 2014 35Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

36 Ingen oversikt over kostnader •Ny FAFO-rapport (nr. 24/2013): «Konsekvenser av konkurranseutsetting» •Studert fem kommuner som har erfaring med konkurranseutsetting •Ingen hadde oversikt over de totale kostnadene •Særlig gjaldt dette transaksjonskostnadene •Stor avstand mellom selskapenes løfter og påstander og den faktiske situasjonen 7. mai 2014 36Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

37 Anbudsbyråkrati for 16 mrd kr «EU kommisjonen slår fast at konkurranseutsetjing i Noreg skapar byråkrati for 16 milliardar kroner i året. Vi ligg i kostnadstoppen i Europa.» Klassekampen 9.9.2011 Transaksjonskostnadene ligger mellom 5 og 30 % av anbudsverdien 7. mai 2014 37Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

38 «Privat mer effektivt» - Tja?! «Våre analyser viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» (Telemarksforsking, TF-rapport 243/08.) 7. mai 2014 38Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

39 Anbud presser ned lønna « Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, ifølge en ny rapport. » Aftenposten, 19.8.2011 7. mai 2014 39Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

40 Ulike pensjonskostnader «I kommunale barnehager utgjorde pensjonskostnadene i 2008 gjennomsnittlig 50.700 kroner per årsverk, mens opplysninger fra ikke-kommunale barnehager tyder på pensjonskostnader på 14.500 og fra private familiebarnehager 2.900 per årsverk.» (Kunnskapsdepartementets analyse, 2008.) 7. mai 2014 40Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

41 Så hva kan og bør gjøres? •Et non-profittprinsipp for alle velferdstjenester •Offentlig eierskap med bredt samfunnsoppdrag •Et styringssystem basert på brukernes behov, de ansattes faglighet og demokratisk styring •Ledelse basert på medbestemmelse og tillit •Press opposisjonen: Kommersielle skoler og svekka arbeidstidsordninger må omgjøres •Kun sterke fagorganisasjoner med sterk indre samhold samt brede folkelige allianser vil duge 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland41

42 Velferdskonferansen 2014 •Skal brukes til å bygge brede allianser •Utvikles langs samfunnets viktigste konfliktlinjer •Maktforholdene i arbeidslivet •Organiseringen av det offentlige •Sentralisering av makt og ressurser •7. oktober – Oslo kongressenter (Folkets Hus) •Kan vi regne med dere i alliansen – hele tida? 7. mai 2014 42Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

43 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 7. mai 2014 43Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Kampen mot privatisering 7. mai 2014 1Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google