Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndfunksjon Nye Behandlingsmetoder Sonja Elkjær, ergoterapeut, Barnenevrologisk seksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndfunksjon Nye Behandlingsmetoder Sonja Elkjær, ergoterapeut, Barnenevrologisk seksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndfunksjon Nye Behandlingsmetoder Sonja Elkjær, ergoterapeut, Barnenevrologisk seksjon

2 Behandlingsformer – Håndfunksjon en stor utfordring •Avansert anatomisk oppbygging •Avansert motorisk kontroll •Kan velge bort en hånd •Får ingen aktiv tøyning av muskulatur i funksjon

3 Behandlingsalternativ •Kirurgisk behandling –Håndkirurgisk behandling •Medikamentell behandling –Botulinumtoxin- behandling •Terapi/ trening –Trening i forb. m. Btx. og kirurgi –Målrettet trening –CI – terapi –Stimulere til bruk av tohåndsfunksjon - HABIT

4 Håndkirurgi •Håndkirurgi har til hensikt å reetablere balansen rundt leddet –mellom den spastiske agonist –og den svakere antagonist. •Dette gjøres gjennom å: –release /seneforlengelse –Styrke svake antagonist gjennom senetransferering eller rerouting (Van Heest 1999, Eliasson et al. 1998)

5 Resultater •Endring av bev.utslag –albu, –underarm –håndledd –tommel •Forbedring i evne til å gripe –forbedret utgangstilling for grep (Van Heest 1999, Eliasson et al. 1998)

6 Btx. behandling •Botulinumtoxin A er et spasmedempende medikament •Injiseres direkte inn i spastisk muskulatur og blokkerer den økte impulsoverføring fra nerve til muskel. •Btx reduserer spastisiteten i den muskelen der injeksjonen blir satt. •Effekt av injeksjonen 2-3 mndr. •Reversibelt •(Boyd 2001, Wasiak,Hoare,,Wallen 2005)

7 Resultater btx. •Nedsatt muskeltonus •Bedre grep •Forskjellige måleinstrument •Behov for flere studier (Boyd 2001, Fehlings et al.2000, Wasiak et al. 2005)

8 Men,.. Større bevegelsesutslag Nedsatt muskeltonus trenger ikke være lik forbedret funksjon Vi får et behandlingsvindu

9 Kombinasjonsbehandling •Btx. •Kirurgi •Ortose •Trening i funksjonelle ferdigheter •Målrettet trening (Fehlings et al.2000),

10 Nøkkel Motivasjon •Oppmerksomhet •Konsentrasjon •Utholdenhet /drive •Repetisjon

11 Constraint induced movement therapy CI- terapi •CI terapi baseres på at ”ikke bruk” av den affiserte hånden er en lært mekanisme (learned nonuse). •Ved å hindre bruk av funksjonsfrisk hånd vil barnet relære funksjon i affisert hånd. (Taub & Wolf 1997)

12 CI-terapi •Vott •Definert periode •Intensiv trening •Motiverende aktiviteter Barn ½ -8 år 3 uker/ 6 timer daglig(Taub et al.2004) Ungdomscamp 2uker / 6 timer(Eliasson,et al. 2003) Barn 4-14 år 2uker /6 timer(Gordon &Charles 2005) Modifisert 2 mndr. /2 timer (Eliasson & Sundholm 2005)

13 CI-terapi på Berg Gård Mål •Å bedre funksjonen i den affiserte hånden •Er denne modellen gjennomførbar for norske førskolebarn? •Er foreldrene fornøyd? Pilotprosjekt /Gruppeinnleggelse •6 førskolebarn,alder 3 ½ -6 år •5 dager •Vott 6 timer pr. dag

14 Prevurdering •Kartlegging –Tohåndsfunksjon –Grepsfunksjon –Styrke –Sensibilitet –Aktivitetsvurdering –Prøve votten, felles aktiviteter •Foreldre –Informasjon om CI, resultat av studier –Foreldrenes rett til å ta av votten. –Presentere timeplan

15 6 Barn •3-6 år •5 jenter og en gutt •Grepsfunksjon •Styrke og stereognostisk sans.

16 Votten –bomullstoff med en fast volarside –vottehånden er støttehånd –vott på 6 timer pr.dag 8.00 -14.00

17 Dagsprogram •Påkledning / felles frokost •Fellessamling med sang og instrumenter •En fellesaktivitet hver dag •Repetisjonstrening 2 x 1/2 time •Grovmotorisk aktivitet i gymsal •Felles lunsj •Uteaktiviteter •Fellessamling med sang og oppsummering

18 Modell Aktivitetene •Motiverende •Lystbetont Aktivitetsbank •Enhåndsaktiviteter Logg •Variere vanskelighetsgrad på aktivitetene •Hvilke aktiviteter liker barnet Timeplan (Gordon et al.2005)

19 Fellesaktiviteter Motiverende og morsomme •Maling •Collage •Lage fest for foreldre •Leke butikk •Kle seg ut

20 Aktivitetstrening •Velge selv –Spill –Memory, puslespill, brikkespill –Dyr, biler, lego –Dukker, dukkestue, koppestell –Ball –Vannleker –El.bil, el.tog

21 Betraktninger •Fikk barna en bedret funksjon i affisert hånd? –Postvurdering –Funksjon, alder, •Var modellen gjennomførbar på norske førskolebarn? –Tvang? –Tiden –Gruppeinnleggelse •Er foreldrene fornøyd?

22 HABIT Hand Arm Bimanual Intensive Training (Charles & Gordon 2006)

23 •Kombinasjoner •Hvert barn er et nytt ”case” •Hvert barn har sin individuelle nøkkel


Laste ned ppt "Håndfunksjon Nye Behandlingsmetoder Sonja Elkjær, ergoterapeut, Barnenevrologisk seksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google