Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eld og is Situasjonen i islandsk økonomi. Emnet i dag! •Islandsk økonomi •EFTA domstolens beslutning •Forendringer i det islandske boligfond.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eld og is Situasjonen i islandsk økonomi. Emnet i dag! •Islandsk økonomi •EFTA domstolens beslutning •Forendringer i det islandske boligfond."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eld og is Situasjonen i islandsk økonomi

2

3

4 Emnet i dag! •Islandsk økonomi •EFTA domstolens beslutning •Forendringer i det islandske boligfond

5 Islandsk økonomi

6 Hvorfor å snakke om Island? •Island og Islendinger har vært fremtredende i median de siste par årene •Islendinger har investert sterkt i flere bransjer i Skandinavia, England samt andre deler av Europa •Den Islandske økonomi har vert sterk •Men siste ukene har forskillige analyser forutsikt stor økonomiske krise i Island

7 Hva skal jeg snakke om? •Hvorfor Islendingene bli så sterke i utlandet •Hvordan utviklingen har vært siste årene •Hvordan statusen er i dag •Hvordan pessimisteske utlendinger ser Islands fremtid •Hvordan Islendinger og optimistiske utlendinger ser Islands fremtid

8 Islendinger har investerer sterkt •Banker –Glitnir i Norge –BnBank, KredittBanken, FactoNor, Norse, Union Group –Kaupthing i Sverige, Danmark og England –Landsbanki i England og Irland •Flyselskaper •Sterling, Mærsk, Ryan air, ofl.

9 Store Islandske selskaper •Baugur group –Butikk kedjer •62 000 ansatte, 3.500 butikker, 95 milljarder NOK. •Magasin Du Nord, Illums, Zara, Debenhams, Topshop og Dorothy Perkins, Hamleys, Oasis Stores, Julian Graves, Iceland, Booker og Woodward, Oasis, Coast, Karen Millen og Whistles, –Fastighetsselskaper i Danmark •Keops, Atlas Ejendomme A/S •Actavis Group - Medisin industrien •et av de fem ledende generiske farmasøytiske selskaper i verden, med 10 000 ansatte i over 30 land •Actavis er et hurtig voksende selskap, med hovedkvarter på Island og med moderne utviklings-, og produksjonsfasiliteter i Europa, USA og Asia, og med en omfattende salgs- og markedsorganisasjon på fem kontinenter –(www.actavis.no)

10 Grunnen til bra resultat i utlandet

11

12 Men også! •Utviklingen i det islandske fiskerikvotesystem •Muligheten å selge kvoten skapte nytt kapital som bli investert i nye selskaper innenlands og utenlands •Profitt og erfaringen av oppbygging av første lavpris butikk kjede i Island •Baugur Group •Profitt av bedrift av bryggeri i Russland •Landsbankinn, forskillige investeringer i Øst Europa •11.september og erfaring i bedrive fleksibel flyselskap i sterk konkurrens •Hurtig forendring i driften etter 11.september •Profitt når andre selskaper tapte!

13 Pessimistiske utlendinger! •Mener at Island og islandske banker er på vei til alvorlig finanskrise •Debatten har hatt stor effekt på den islandske krone •Også effekt på bankernes kurs på aksjemarkedet

14 Rapporter siste uker

15 Utviklingen av ISK

16 Men det er ikke riktigt •Tror: –Frederic S. Mishkin •Colombia University og National Bureau of Economic Research (USA) –Moody’s –Økonomiske undersøkelsesavdelingene i finansministeriet og islandske bankena –Islandske sentral banken

17 Fordi: •Islandsk finanssektor er unik! –Foreslår Frederic S Miskhin i sin rapport ”Financial stability in Iceland.” May 2006 •”Unique in Size” •”Advanced Country withh Excelelent Institutions” •”Strong Fiscal Position” •”Uniquness of the Financial sector” •Konklusjonen: ”The analysis in our study suggests that although Iceland's economy does have some imbalances that will eventually be reversed, financial fragility is currently not a problem, and the likelihood of a financial meltdown is low.”

18 Islendingerne er rike!

19 Islendinger tjener mye

20 Islendinger kan betale høgre rente

21 Staten skulder ikke

22 Islendinger skulder og eier!

23 Bankerne er ”internasjonal” •Kun 30% av driften er i Island •Det er bra balanse mellom finansiering i Island og utomlands •Investering i utlandet er finansiert med kapital frå utlandet •Forendring i islandsk valuta spiller ingen rolle i utlandske investering

24 Bankerne tjener mye i utlandet •Første 3 måneder 2006 de beste for Glitnir og Kaupthing •Også mye bra for Landsbank •Bankernes eier økes mer enn islandske BNP •CAD proporsjon bra

25 Islendinger kan handle inflasjon

26 Islendinger invester for fremtiden

27 … og vil tjene penge ved eksport •Aluminium produksjon vil økes om 50% til og med år 2008 •Om de kommer kraftig nedgang i økonomien er det helt enkelt at bygge flere energikrevende fabrikker 

28 BNP - utsikt

29

30 Websider om islandsk økonomi •Den islandske sentralbank –www.sedlabanki.iswww.sedlabanki.is •Finansdepartemanget –www.fjarmalaraduneyti.iswww.fjarmalaraduneyti.is •Glitnir bank –www.glitnir.iswww.glitnir.is •Landsbanki –www.lais.iswww.lais.is •Kaupthing bank –www.kbbanki.iswww.kbbanki.is •Icelandic Bonds –www.bonds.iswww.bonds.is •Icelandic Financial News –www.vb.iswww.vb.is

31 Forendring i Boligfondet?

32 Íbúðalánasjóður (ÍLS) – Den Islandske Boligfond Direkte lån Kunder Pensjon fonderBankerSparekasser ÍLS (Boligfonden) Forskillige lånetyper Íbúðabréf - boligobligasjoner Direkte lånemarked: ÍLS låner direkte til publikum og til leieselskaper Betingelse: i)Låneforhold l 90% ii)Faste renter hela lånetiden, indeksbundne til KPI iii)Maksimal beløp 15,9 m IKR iv)Kun til kjøp, boligbygging og renovering v)Kreditvurdering vi)Eiendom: Statlig organisasjon vii)Politisk målsetning: lån på samme vilkår til alle uavhengig husstanden og boligens beliggenhet Finansiering: i)Lånene finansieres med utgave av særlige obligasjoner – Íbúðabréf ii)Lengd 10,20,30 og 40 år med faste renter, indeksbundne til konsumer indeksen iii)Statsgaranti ÍLS - Boligfonden

33 Íbúðalánasjóður hf ? (ÍLS a/s) Den Islandske Boligfond En grossalg Kunder Banker Sparekasser Íbúðabréf - boligobligasjoner Direkte lånemarked: Banker og sparekasser låner direkte til publikum og til leieselskaper. Pensjon fonder låner til publikum Betingelse: i)Kjøper lån frå banker og sparekasser ii)Eiendom: Statlig organisasjon iii)Politisk målsetning: lån på samme vilkår til alle uavhengig husstanden og boligens beliggenhet Finansiering: i)Lånene finansieres med utgave av særlige obligasjoner – Íbúðabréf ii)Lengd 10,20,30 og 40 år med faste renter, indeksbundne til konsumer indeksen iii)Ikke direkte statsgaranti ÍLS - Boligfonden Pensjon fonder

34 Íbúðalánasjóður hf ? (ÍLS a/s) Den Islandske Boligfond En grossalg Kunder Banker Sparekasser Íbúðabréf - boligobligasjoner Direkte lånemarked: Banker og sparekasser låner direkte til publikum og til leieselskaper. Pensjon fonder låner til publikum Boigfonden til begrensete sosialgrupper Betingelse: i)Kjøper lån frå banker og sparekasser ii)Eiendom: Statlig organisasjon iii)Politisk målsetning: lån på samme vilkår til alle uavhengig husstanden og boligens beliggenhet Finansiering: i)Lånene finansieres med utgave av særlige obligasjoner – Íbúðabréf ii)Lengd 10,20,30 og 40 år med faste renter, indeksbundne til konsumer indeksen iii)Også ”Covered Bonds method”. iv)Ikke direkte statsgaranti Nytt finansorgan a/s i statens eie – men uten statsgaranti Pensjon fonder ÍLS – Boligfonden Med direkte statsgaranti Covered bonds Begrensete ”sosialgrupper ”

35 EFTA domstolens beslutning

36 EFTA domstolen annullerer ESA beslutning •Pursuant to Article 36 of the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (the “SCA”), the Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland applied for the decision to be annulled. In today’s judgment, the Court sustained the application. •ESA’s decision had been made on the basis of the preliminary examination provided for under Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the SCA.

37 EFTA domstolen har ”doubts”! •However, in the opinion of the Court, the State aid scheme in question had raised “doubts … as to the compatibility with the functioning of the EEA Agreement” within the meaning of Article 4(4) in Part II of the Protocol – doubts which had not been overcome by means of the preliminary examination. •Hence, ESA was under an obligation to initiate a formal investigation procedure as provided for under Article 1(2) in Part I of the Protocol before making a decision. This was not done and, for that reason, the Court annulled ESA’s decision.

38 Boligfontets lån ”may qualify”! •The Court found that a service with the objectives of the HFF’s so-called “general loans” scheme may qualify as a service of general economic interest justifying State aid. •However, certain specific features of the scheme give rise to “doubts … as to the compatibility with the functioning of the EEA Agreement”.

39 Lånene ikke tilstrekkelig begrenset •The “general loans” scheme is not limited to providing loans for the construction or purchase of dwellings that fulfill any particular criteria as to size or value etc. •Neither is this lending scheme limited to assisting the borrower in financing his or her own dwelling. •Further, the Court also found that there were “doubts” as to the identification of the relevant product market for the assessment of whether the lending scheme would affect the development of trade contrary to the interest of the Contracting Parties to the EEA Agreement.

40 Bra resultat for Husbanken og Norge! •Bekrefter Statlige boliglån som lovlige •Tvilsomheten handler om begrensete tekniske fremgangsmåte •Islandske fremgangsmåten annerledes enn den Norske


Laste ned ppt "Eld og is Situasjonen i islandsk økonomi. Emnet i dag! •Islandsk økonomi •EFTA domstolens beslutning •Forendringer i det islandske boligfond."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google