Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Offisiell åpning Vannkonferansen 2007 Per Henriksen Leder RNV Vannkonferansen 2007 21. – 23. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Offisiell åpning Vannkonferansen 2007 Per Henriksen Leder RNV Vannkonferansen 2007 21. – 23. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Offisiell åpning Vannkonferansen 2007 Per Henriksen Leder RNV Vannkonferansen 2007 21. – 23. august

2 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Innhold •Bakgrunn, idé, arrangører •Motstand fra det etablerte •Kortfattet programoversikt

3 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Bakgrunn -Grunnlegger Per Henriksen -”Vannkonferanse-baby” -Uavhengig tverrfaglig ”vannforum” -Tungt løft -VVS-Dagene oktober 2006 -Sjefredaktør Jan Kalvik

4 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Idé -Møteaktivitet Q4 2006 - Tour Andersson - OSO Hotwater - Analycen - Aqua Unique - VVS Aktuelt -Stiftelsen Rent Norsk Vann (RNV) -Vannkonferansen 2007

5 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Formålsparagraf RNV ”Stiftelsen skal gjennom informasjonsarbeid, synliggjøring, seminarer og konferanser bidra til å sikre norske forbrukere og industrien helse- og bruksmessig betryggende vannkvalitet uansett forbruksformål”

6 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Vannkonferansen ”Konferansen vil være et årlig nasjonalt non-profit arrangement med fokus på de faglige utfordringene vi står overfor når det gjelder å sørge for at forbrukere og industri får rent vann uten risiko for helseskader og en rekke bruksmessige problemer.”

7 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Målsetning Vannkonferansen 2007 ”Målsetningen er at et bredt utvalg av profesjonelle brukere skal styrke paneldebattene og være med på å påvirke og forme de etterfølgende konklusjoner innen hvert ledd. En samlet betenkning vil etterfølgende bli sendt til ulike departementer og organisasjoner for oppfølgning. Hovedmålet er å sette fart i prosessen for sikring av rent norsk vann.”

8 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Hovedmål Vannkonferansen 2007 Planlegg og gjennomfør den viktigste vannkonferanse i Norge noensinne!

9 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Børge Brende Stortinget, 19. januar 2007 Stortingets president Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til miljøvernministeren: Det er i den senere tid avdekket en rekke sykdomsutbrudd knyttet til vannbåren smitte. Det viser seg at 100-200 000 nordmenn blir syke hvert år pga forurenset drikkevann. Kan miljøvernministeren, med det overordnede ansvaret for oppfølgingen av bla EUs vanndirektiv, redegjøre for hva de viktigste årsakene til denne kritikkverdige situasjonen er samt gi en oversikt over Regjeringens tiltak fremover for å rette opp i disse forhold og slik sikre helsebetryggende vann for både næringsliv og i det enkelte hjem? Børge Brende

10 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Helen Bjørnøy Sylvia Brustad http://www.vannkonferansen.no/node/435

11 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Kontaktpunkter Samarbeid/Foredragsholdere -Helen Bjørnøy -Sylvia Brustad -Børge Brende -NRL (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening) -HOD (Helse- og Omsorgsdepartementet) -Norske Helseforetak -TINE -STATOIL -Color Line -FHI (Folkehelseinstituttet) -Vannforeningen -NORVAR -Mattilsynet -Sintef -NIVA -Bergen Kommune -Oslo Kommune - …….osv.

12 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Motstand fra det etablerte? -FHI (Folkehelseinstituttet) -Vannforeningen -NORVAR -Mattilsynet -Sintef -Bergen Kommune -Oslo Kommune

13 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Motstand fra det etablerte? -Frafall av foredragsholdere -Feil spor/Boikott? -”Dette er en ren salgskonferanse!” -”RNV er ikke et faglig forum!” -”Dere skremmer vettet av folk!” -”Utfordringer innen VA kan diskuteres i lukkede fagfora – ikke offentlig!”

14 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Støtte fra andre miljøer -NRK, Faktaredaksjonen (Brennpunkt) -WWF (Verdens Naturvernforbund) -NMF (Norge Miljøvernfobund) -Børge Brende -Bellona -Veterinærinstituttet -NRL (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening) -RIFF (Rådgivende Ingeniørers Forening) -HOD (Helse- og Omsorgsdepartementet) -Rikshospitalet -Radiumhospitalet -Lovisenberg diakonale sykehus -Sykehuset i Østfold -Advokatfirmaet Grette -Forbrukerrådet -Helge Lund, Kommunelegen på Røros -Britt Vintervold Rondan, Leder Røros Høyre -Jørgen Ruud, AP Telemark -Tore Tiedemann, Ordføreren i Enebak -Color Line -Diverse næringsmiddelindustribedrifter -Skandinavisk næringsliv -Individer ramt av vannbåren smitte -Petter Stordalen

15 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Støtte fra pressen -VVS Aktuelt -Vi i Villa -FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) -Rørfag -Matindustrien -Moderne Produksjon -Ingeniørnytt -Øvrige fagblader/web-portaler

16 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Kortfattet oversikt - revidert program http://www.vannkonferansen.no/node/417

17 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Praktisk -Kursmateriell -Din vurdering av foredragene -Spørreskjema 2007 -Spørreskjema 2008 -Deltaker-Tags -Øvrig informasjon

18 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Takk -Arrangørbedriftene -Foredragsholderne -Egen non-profit organisasjon -Støttespillerne -Jan Kalvik

19 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Hovedmål Vannkonferansen 2007 Planlegg og gjennomfør den viktigste vannkonferanse i Norge noensinne!

20 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Takk til dere som deltakere - tverrfaglig spekter Norge Sverige Danmark Færøyene Nederland NRL HOD Organisasjoner Kommuner Helseforetak Bedrifter Rørleggere Fagpresse

21 Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Takk til dere som deltakere VÆR KRITISK DELTA AKTIVT STILL SPØRSMÅL FEED BACK VURDER SELV


Laste ned ppt "Stiftelsen RNV - Rent Norsk Vann Offisiell åpning Vannkonferansen 2007 Per Henriksen Leder RNV Vannkonferansen 2007 21. – 23. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google