Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordtun HelseRehab Tilbudet ved Nordtun Fagnettverk for Hørselsrehabilitering Bodø 17. september 2009 Sverre Monsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordtun HelseRehab Tilbudet ved Nordtun Fagnettverk for Hørselsrehabilitering Bodø 17. september 2009 Sverre Monsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordtun HelseRehab Tilbudet ved Nordtun Fagnettverk for Hørselsrehabilitering Bodø 17. september 2009 Sverre Monsen

2 Hvem er jeg? •Sverre Monsen • Nestleder Nordtun • Fysioterapeut ved Nordtun i 10 år • Videreutdanning i ledelse, prosjektstyring m.m. • Ledet utviklingen av vårt tinnitus-tilbud Skal snakke om: Nordtun, Tilbudene innen tinnitus og mb.menière, Erfaringer

3 Nordtun Beliggende i Meløy’s skjærgård, like ved høye fjell, og isbreen Svartisen.

4

5

6 Nordtun i Nordland Midt mellom de to største sykehusene i Nordland. Nordlandssykehuset i Bodø og Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Geografi er en utfordring når det skal utvikles et tilbud

7 Nordtun i Meløy

8 Nordtun Hvordan komme dit? Fly/Tog/Hurtigruten til Bodø Fra Nord: Bil, Buss, Hurtigbåt, Hurtigruten Fra Sør: Bil, Hurtigbåt (Reiserute ligger på www.nordtun.no)

9 Tjenestemottaker Pleie Adm KjøkkenMiljø/Renh Teknisk Fys/Ergo Nordtun drift Kvaliteten skapes av samarbeid!

10 Nordtun drift •34 årsverk fordelt på følgende fagkompetanse (45 personer/ansatte + innleide) –Sykepleiere 6-7 –Hjelpepleiere 6-7 –Fysioterapeuter 6-7 + 1 driftstilsk. –Ergoterapeut 1 –Lege 1 –spes. i ortopedi(avtalebasis) –spes. ØNH(avtalebasis) –Audiopedagog(avtalebasis) –Audiofysiker(avtalebasis) –Kreftsykepleier(avtalebasis) –Sosionom(avtalebasis) –Diakon 1 –Miljøarbeider –Kjøkkenpersonell –Renholdere –Teknisk personale 2 og administrasjon 3 –Annet personale

11 Nordtun drift •Godkjent helseinstitusjon 1985 •Spesialisthelsetjeneste 2004/2006 •57 sengeplasser –49 enerom, 4 dobbeltrom •Utbygd i 1997,(13 mill) og 2001,(3 mill) •Omsetning i 2008 ca. 26,2 mill Nordtun sett fra vest

12 Nordtun Drift • Avtale med Helse Nord for 2007- 2008 med mulighet for 2 års forlengelse • Rammeavtale(prolongert ut 2009) • Ytelsesavtale(prolongert ut 2009) • 715 pasienter – 17645 pasientdøgn i 2008 Utedag på vinteren

13 Nordtun status Tinnitus/Meniére i 2002 •Få tilbud utbygd i Nord-Norge •HLF-Nordland ønsket et institusjons-tilbud i egen landsdel •Forskrift om hab. og rehab.: - ut fra et brukerperspektiv - samordnet, tverrfaglig og planmessig - i eller nærmest mulig brukerens vante miljø - i en for brukeren meningsfylt sammenheng Utsikt mot Bolga i midnattssol

14 Nordtun Tilbud - Mestringskurs • Tilbud om 2 typer mestringskurs: 1.Mestringskrus (Trinn 1) For brukere med store plager 2. Oppfølgingskurs For brukere som har deltatt på kurs på Nordtun tidligere Volum: 3 kurs årlig á 10 deltakere Totalt 30 pasienter årlig. Naustvika i sommersol

15 Nordtun Tilbud - Mestringskurs •Mestringskurs - 14 dagers opphold - gruppeinntak på inntil 10 personer - helhetlig tilbud med vekt på livskvalitet og mestring av hverdagen med/uten tinnitus. • TRT-basert - Ufarliggjøring - Lydstimulering - Avspenning • Utvikling av detaljprogram sammen med HLF og Hørselssentralen. Båtskyss til Svartisen

16 Nordtun Tilbud - Mestringskurs •Hvordan flytte fokus bort fra tinnitus – til noe annet fornuftig •Hvordan avlære reaksjon på tinnitus •Hvordan tilvenne seg tinnituslyden •Hvordan unngå negativt stress •Hvordan leve rytmisk •Hvordan fylle dagen med gunstige innhold(sosialt, aktivitet, arbeid, fritid) •Hvordan bearbeide sorg/depresjon •Hvordan komme videre i livet •Erfare noen teorier i praksis – lære av erfaring(trening, likemann, lydstimulering, avspenning, m.m.m) Fyrstikkfurua på Grønøy

17 Nordtun Innhold i tilbudet •Undervisning •Konsultasjoner •Gruppesamtaler •Likemannsarbeid •Trening(MTT) •Gruppetrening •Bassengtrening •Friluftsturer •Fysioterapi •Lydstimulering •Avspenning •Sosialt samvær •m.m. Turvei, brygge og båter ved Nordtun

18 Nordtun Oppfølgingskurs – nytt tilbud fra 2007 • Nytt oppfølgingskurs 2007 • Bygger på tidligere erfaring – fordypning og innføring i andre tema. • NLSH og HLF deltok i utvikling og gjennomføring • Pasientene legger føring for innholdet (spørreskj.) • Overraskende gode resultater Grilling ute i sommervarmen

19 Nordtun Mestringskurs • Ønske om kvalitet fra start • Seleksjon av pasientene (opplevd store plager i hvedagen – dette er subjektivt) • Forsiktig oppstart, gjorde oss noen erfaringer, evaluering, tilpassing • Fortsatt fokus på evaluering og utvikling - sammen med pasienten - sammen med HLF - sammen med Nordlandssykehuset - Internt Hurtigruta passerer Nordtun

20 Nordtun Erfaring • Alle typer mennesker – utfordringer i en gruppe (flest menn) • Resurspersoner ++ • Kompleks problemstilling • Følgetilstander er betydelige • ”atypisk posttraumatisk stresstilstand” – mange er utmattet • Nødvendig med individuell tilrettelegging • Takknemlig gruppe • Motivert og aktive • Lar seg påvirke – endrer seg i løpet av oppholdet • Mange har stor nytte – ofte opplevd at man også blir ”fri for” lyden. Ute på turveien ved Nordtun

21 Nordtun Mestringskurs - erfaring • Ansvarsgruppe • Gruppekontakt – gruppeleder • Pasientleder • Fornuftig å selektere pasientene • Avklare forventninger – ikke skap urealistiske forventninger • Lytt til pasientene – vær ydmyk • Svært fornøyde pasienter • Så langt ingen misfornøyd! Utedag og samling på badebrygga

22 Nordtun Erfaring • Utfordring: - å formidle teoriene fra TRT i praksis – signaleffekter av tiltak - å møte pasientene som medmenneske - ”fagpersonalet” med sine kunnskaper er ikke alene nok! - å skape den gode stemningen - å skape positiv tenkning og holdning, samt tro på at det går an - å starte opp en realistisk plan - å bidra til endret adferd Naustvika i sommersol

23 Nordtun Resultater • Tilbudet er ikke endelig, men under kontinuerlig utvikling • Har fått anerkjennelse i fagmiljøer • Har opparbeidet et renommé i befolkningen • Tilbudet er nå en integrert del av det samlede tilbudet i regionen • Produserer nye likemenn – og økt bruk av HLF • Etterspørselen er økende……. Verdens Ende – utsiktspunkt og grillplass ytterst på turvei-anlegget

24 Nordtun resultater •Deltakerne er fornøyd og har hatt godt personlig utbytte •Mange tar tak i egen situasjon og gjør personlige tiltak – nye undersøkelser, ny behandling, nye livsvaner m.m. •Nesten alle beskriver å ha fått en bedre kontroll med tinnituslyden og mestringen av hverdagen •Ofte deltakere som beskriver at tinnituslyden kommer bort •På oppfølgingskurset husket man status ved første tinnituskurs – man så nå at man hadde endret status.

25 Nordtun Nye utfordringer- behov •Øke tilbudet til tinnitus-pasienter •1-2 nye kurs årlig? •Totalt 50 pasienter årlig? Bakgrunn: Stor etterspørsel – 40-50 personer på venteliste! Dette må evt. avtales med Helse Nord RHF, og samarbeidspartnere.

26 • Verdens Ende – utsiktspunkt og grillplass ytterst på turvei-anlegget

27 Grilling ute i sommervarmen

28 Lyd-/hørsel v/Jan Erik Israelsen

29 Hjelpemidler v/Liv Grete Heffermehl

30 Undervisning v/Ørjan Eggesvik

31

32 Gruppe og turguide klare for fottur på Åmøy

33 Gruppe klar for å bestige Svartisen

34 Trening i kampsport

35 Nordtun HelseRehab • www.nordtun.nowww.nordtun.no • Brosjyre på hjemmeside •Deltakere får detaljprogram Takk for meg!


Laste ned ppt "Nordtun HelseRehab Tilbudet ved Nordtun Fagnettverk for Hørselsrehabilitering Bodø 17. september 2009 Sverre Monsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google