Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagnettverk for Hørselsrehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagnettverk for Hørselsrehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagnettverk for Hørselsrehabilitering
Nordtun HelseRehab Tilbudet ved Nordtun Fagnettverk for Hørselsrehabilitering Bodø 17. september 2009 Sverre Monsen

2 Sverre Monsen Hvem er jeg? Nestleder Nordtun
Fysioterapeut ved Nordtun i 10 år Videreutdanning i ledelse, prosjektstyring m.m. Ledet utviklingen av vårt tinnitus-tilbud Skal snakke om: Nordtun, Tilbudene innen tinnitus og mb.menière, Erfaringer

3 Nordtun Beliggende i Meløy’s skjærgård, like ved høye fjell,
Nordtun Beliggende i Meløy’s skjærgård, like ved høye fjell, og isbreen Svartisen.

4

5

6 Nordtun i Nordland Midt mellom de to største sykehusene i Nordland .
Nordlandssykehuset i Bodø og Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Geografi er en utfordring når det skal utvikles et tilbud

7 Nordtun i Meløy

8 Nordtun Hvordan komme dit?
Fly/Tog/Hurtigruten til Bodø Fra Nord: Bil, Buss, Hurtigbåt, Hurtigruten Fra Sør: Bil, Hurtigbåt (Reiserute ligger på

9 Nordtun drift Kvaliteten skapes av samarbeid! Adm Fys/Ergo Tjenestemottaker Pleie Teknisk Kjøkken Miljø/Renh

10 Nordtun drift 34 årsverk fordelt på følgende fagkompetanse (45 personer/ansatte + innleide) Sykepleiere 6-7 Hjelpepleiere 6-7 Fysioterapeuter driftstilsk. Ergoterapeut 1 Lege 1 spes. i ortopedi(avtalebasis) spes. ØNH(avtalebasis) Audiopedagog(avtalebasis) Audiofysiker(avtalebasis) Kreftsykepleier(avtalebasis) Sosionom(avtalebasis) Diakon 1 Miljøarbeider Kjøkkenpersonell Renholdere Teknisk personale 2 og administrasjon 3 Annet personale

11 Nordtun drift Godkjent helseinstitusjon 1985
Spesialisthelsetjeneste 2004/2006 57 sengeplasser 49 enerom, 4 dobbeltrom Utbygd i 1997,(13 mill) og 2001,(3 mill) Omsetning i 2008 ca. 26,2 mill Nordtun sett fra vest

12 Nordtun Drift 2008 med mulighet for 2 års forlengelse
Avtale med Helse Nord for 2007- 2008 med mulighet for 2 års forlengelse Rammeavtale(prolongert ut 2009) Ytelsesavtale(prolongert ut 2009) 715 pasienter – pasientdøgn i 2008 Utedag på vinteren

13 Nordtun status Tinnitus/Meniére i 2002
Få tilbud utbygd i Nord-Norge HLF-Nordland ønsket et institusjons-tilbud i egen landsdel Forskrift om hab. og rehab.: - ut fra et brukerperspektiv - samordnet, tverrfaglig og planmessig - i eller nærmest mulig brukerens vante miljø - i en for brukeren meningsfylt sammenheng Utsikt mot Bolga i midnattssol

14 Nordtun Tilbud - Mestringskurs
Tilbud om 2 typer mestringskurs: Mestringskrus (Trinn 1) For brukere med store plager 2. Oppfølgingskurs For brukere som har deltatt på kurs på Nordtun tidligere Volum: 3 kurs årlig á 10 deltakere Totalt 30 pasienter årlig. Naustvika i sommersol

15 Nordtun Tilbud - Mestringskurs
-14 dagers opphold - gruppeinntak på inntil 10 personer - helhetlig tilbud med vekt på livskvalitet og mestring av hverdagen med/uten tinnitus. TRT-basert - Ufarliggjøring - Lydstimulering - Avspenning Utvikling av detaljprogram sammen med HLF og Hørselssentralen. Båtskyss til Svartisen

16 Nordtun Tilbud - Mestringskurs
Hvordan flytte fokus bort fra tinnitus – til noe annet fornuftig Hvordan avlære reaksjon på tinnitus Hvordan tilvenne seg tinnituslyden Hvordan unngå negativt stress Hvordan leve rytmisk Hvordan fylle dagen med gunstige innhold(sosialt, aktivitet, arbeid, fritid) Hvordan bearbeide sorg/depresjon Hvordan komme videre i livet Erfare noen teorier i praksis – lære av erfaring(trening, likemann, lydstimulering, avspenning, m.m.m) Fyrstikkfurua på Grønøy

17 Nordtun Innhold i tilbudet
Undervisning Konsultasjoner Gruppesamtaler Likemannsarbeid Trening(MTT) Gruppetrening Bassengtrening Friluftsturer Fysioterapi Lydstimulering Avspenning Sosialt samvær m.m. Turvei, brygge og båter ved Nordtun

18 Nordtun Oppfølgingskurs – nytt tilbud fra 2007
Nytt oppfølgingskurs 2007 Bygger på tidligere erfaring – fordypning og innføring i andre tema. NLSH og HLF deltok i utvikling og gjennomføring Pasientene legger føring for innholdet (spørreskj.) Overraskende gode resultater Grilling ute i sommervarmen

19 Nordtun Mestringskurs
Ønske om kvalitet fra start Seleksjon av pasientene (opplevd store plager i hvedagen – dette er subjektivt) Forsiktig oppstart, gjorde oss noen erfaringer, evaluering, tilpassing Fortsatt fokus på evaluering og utvikling sammen med pasienten sammen med HLF sammen med Nordlandssykehuset Internt Hurtigruta passerer Nordtun

20 Nordtun Erfaring Alle typer mennesker – utfordringer i
en gruppe (flest menn) Resurspersoner ++ Kompleks problemstilling Følgetilstander er betydelige ”atypisk posttraumatisk stresstilstand” – mange er utmattet Nødvendig med individuell tilrettelegging Takknemlig gruppe Motivert og aktive Lar seg påvirke – endrer seg i løpet av oppholdet Mange har stor nytte – ofte opplevd at man også blir ”fri for” lyden. Ute på turveien ved Nordtun

21 Nordtun Mestringskurs - erfaring
Ansvarsgruppe Gruppekontakt – gruppeleder Pasientleder Fornuftig å selektere pasientene Avklare forventninger – ikke skap urealistiske forventninger Lytt til pasientene – vær ydmyk Svært fornøyde pasienter Så langt ingen misfornøyd! Utedag og samling på badebrygga

22 Nordtun Erfaring Utfordring: - å formidle teoriene fra
TRT i praksis – signaleffekter av tiltak - å møte pasientene som medmenneske - ”fagpersonalet” med sine kunnskaper er ikke alene nok! - å skape den gode stemningen - å skape positiv tenkning og holdning, samt tro på at det går an - å starte opp en realistisk plan - å bidra til endret adferd Naustvika i sommersol

23 Nordtun Resultater Tilbudet er ikke endelig, men under
kontinuerlig utvikling Har fått anerkjennelse i fagmiljøer Har opparbeidet et renommé i befolkningen Tilbudet er nå en integrert del av det samlede tilbudet i regionen Produserer nye likemenn – og økt bruk av HLF Etterspørselen er økende……. Verdens Ende – utsiktspunkt og grillplass ytterst på turvei-anlegget

24 Nordtun resultater Deltakerne er fornøyd og har hatt godt personlig utbytte Mange tar tak i egen situasjon og gjør personlige tiltak – nye undersøkelser, ny behandling, nye livsvaner m.m. Nesten alle beskriver å ha fått en bedre kontroll med tinnituslyden og mestringen av hverdagen Ofte deltakere som beskriver at tinnituslyden kommer bort På oppfølgingskurset husket man status ved første tinnituskurs – man så nå at man hadde endret status.

25 Nordtun Nye utfordringer- behov
Øke tilbudet til tinnitus-pasienter 1-2 nye kurs årlig? Totalt 50 pasienter årlig? Bakgrunn: Stor etterspørsel – personer på venteliste! Dette må evt. avtales med Helse Nord RHF, og samarbeidspartnere.

26 Verdens Ende – utsiktspunkt og grillplass ytterst på turvei-anlegget

27 Grilling ute i sommervarmen

28 Lyd-/hørsel v/Jan Erik Israelsen

29 Hjelpemidler v/Liv Grete Heffermehl

30 Undervisning v/Ørjan Eggesvik

31

32 Gruppe og turguide klare for fottur på Åmøy

33 Gruppe klar for å bestige Svartisen

34 Trening i kampsport

35 Nordtun HelseRehab www.nordtun.no Brosjyre på hjemmeside
Deltakere får detaljprogram Takk for meg!


Laste ned ppt "Fagnettverk for Hørselsrehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google