Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringen.no: Brukerforum, 14.12.2006. 2 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Agenda •Referat forrige møte •Status regjeringen.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringen.no: Brukerforum, 14.12.2006. 2 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Agenda •Referat forrige møte •Status regjeringen.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 regjeringen.no: Brukerforum, 14.12.2006

2 2 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Agenda •Referat forrige møte •Status regjeringen.no •Siste kvalitetsundersøkelse av offentlige nettsteder fra norge.no •Søkemotoroptimalisering (Utgår) •Forberedelse til valg av leder og representanter til redaksjonsgruppen

3 3 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Referat forrige møte

4 4 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Generell status

5 5 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Status import: Fra og med mandag 18. desember: •Departementene kan gjøre –endringer i dokumenter i EPiServer –temamerke dokumenter i EPiServer ved å lage relasjoner •Ved inkrementell import, vil dokumenter endret av publiserere i EPiServer ikke bli importert. –Dette gjelder også for eldre dokumenter som blir endret i Mogul. •Departementene vil få oversikt over dokumenter som er endret i Mogul, men som ikke importeres dokumenter til EPiServer.

6 6 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Hva skal departementene melde inn av feil?

7 7 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Forslag til fellestekster i fast struktur •Referansegruppen har godkjent forslag til fellestekster i fast struktur •Bokmålsversjon av disse distribueres umiddelbart til departementene •Tekstene oversettes av DSS til nynorsk, engelsk og samisk og distribueres deretter samlet til departementene •Departementene står fritt til å implementere tekstene helt eller delvis

8 8 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Portale temabeskrivelser •De portale temasidene er primært en inngang til undertemaer og departementenes temasider for de som ikke kjenner departemental struktur og ikke vet helt hva / hvor de skal søke etter informasjon. •Temabeskrivelse på portalnivå skal: –bidra til å synliggjøre regjeringens politisk budskap –forklare ansvarsområder –være hjelp til navigering og således bidra til en positiv brukeropplevelse - på både kort og lang sikt

9 9 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Forslag til temabeskrivelser •Forslag til temabeskrivelser er lagt ut på de 21 hovedtemaene •Departementene bes gi tilbakemelding på hovedtemaene de har eierskap til innen 22.12 •Eventuell redigering gjøres og informasjon om alle temaene sendes ut til godkjenning til alle departementene •Portalredaktør vil i samarbeid med departementenes nettredaktørene publisere prioritert redaksjonelt innhold

10 10 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Oppdatering av nyhetssak på portalforside

11 11 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Språk •Vær klar over at webdeler og flersidevelgere må publiseres i ulke språkversjoner •For engelske temaer som ikke finnes på bokmål, kan disse meldes inn til prosjektet som vil implementere disse i strukturen •Alle målformsvarianter må ha relasjonssti til toppnivå •Sidetypen temavisning er et alternativ - men et ikke fullgodt alternativ

12 12 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Minner om… •Tilbakemelding om lenker til websider m/frist 18. desember •For å oppnå best mulig resultat på eksterne søkemotorer (og tilgjengelighet fra flest mulig nettlesere), er det viktig at filnavn – også for bilder – inneholder kun engelske bokstaver og benytter _ (underscore) mellom ord i filnavnet dersom skilletegn er nødvendig. –Det vil si at bokstaver som æ, ø og å ikke skal benyttes. Spesialtegn som for eksempel apostrofer og aksenter skal heller ikke brukes. Mellomrom mellom ord i filnavn skal heller ikke forekomme. Vi minner også om at bildeformat (breddexhøyde) anbefales oppgitt i filnavnet. •Tenkt eksempel: Bjørn Håkon Hansen forside.jpg •Endres til:bjorn_haakon_hansen_160x124.jpg •Vi ber om at departementene sjekker sine filnavn og påser at norske tegn og mellomrom ikke forekommer i disse.

13 13 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Anbefaling e-postliste/side •For å begrense omfang av uønsket e-post, frarådes det å legge ut fullstendige og klikkbare e-postlister til ansatte i departementene på regjeringen.no.

14 14 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

15 15 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Prosjektet har lagt inn kontaktinformasjon med lenker til skjemaer slik det ligger på Odin. Departementene må sjekke kontaktsidene – spesielt eventuelle lenker i teksten.

16 16 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

17 17 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

18 18 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Endringer globale søkefelt •Det legges inn tekst med søketips i globalt (portal/departements) søkefelt på sider hvor det er eget felt for søk (eks. dokumentarkiv) •Alle søkefelt får tekst som angir hvor søket utføres •Departementsavgrensete søk utstyres med lenke til portalsøk

19 19 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Endringer globale søkefelt

20 20 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Endringer globale søkefelt

21 21 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Styrer råd og utvalg •Det opprettes menypunkt under Om departementet – Listeside som heter Styrer råd og utvalg •Undersider av ny sidetype: Styrer råd utvalg – der det er mulig å opprette en side med omtale pr. styre/råd/utvalg. •Alternativt kan det på listesiden lages en manuell liste med eller uten lenker til nærmere informasjon •Subnettstedet gir fortsatt adgang til å opprette Kampanje- sider pr. Styre/råd/utvalg som ønsker det, men får i tillegg på rotnivå adgang til lenking til overgripende informasjon (Oversikten) •Konverterte Oversikter må sjekkes og evt. justeres manuelt •Seinere ønskes samspill mellom Oversikten-databasen og regjeringen.no

22 22 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Statsbudsjettet •Statsbudsjettet legges inn som punkt i fast struktur under Dokumenter •Statsbudsjettet vil ha underliggende årstallsmapper

23 23 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Siste kvalitetsundersøkelse av off. nettsteder fra norge.no

24 24 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Forberedelse til valg av leder og representanter til redaksjonsgruppen

25 25 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Eventuelt


Laste ned ppt "Regjeringen.no: Brukerforum, 14.12.2006. 2 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Agenda •Referat forrige møte •Status regjeringen.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google