Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den som spør….. Inger Langseth Program for lærerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den som spør….. Inger Langseth Program for lærerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den som spør….. Inger Langseth Program for lærerutdanning

2 Litteratur  «Hun var passe ung. Dugg i halshuden. De stod i hver sin verden, én meter fra hverandre. Han hadde kjent tension selv med ryggen til, snudd seg og smugtittet på henne. Et enormt kick. Han gjorde noen finter med benet. Hun registrerte det, smilte. Gnister innimellom kohl og mascara. Hun skjøt høyre skulder to ganger mot ham, et annet beat, bet seg i underleppa, senket blikket. Percussionbruket og bassgangen skapte et funky sug i mottakersansene hans. Naturstridig å stå rett opp og ned. Han tok noen trinn på teppet, mot henne, fra henne, inn – bydende, ertende. Hun hermet stegene hans, samme takt, tigerrynker ved neseroten. Svart kruset hår, tvunnet tørkle mot pannen, dristig makeup. Hva hørte hun på? Cramps? Split Beavers? ViviVox? Kimonojakke med bladmønster, vide silkebukser, sandaler med tårem. Et sug. Og rundt: coverenes kvadratiske flimmer av figurer, farger og fancy kalligrafi.» Oppdrag  Finn spørsmål og mulige svar til teksten? Hva kan spørsmål bidra med i dette tilfellet som en tilnærmingsmåte til litteratur?

3 Death Harold Pinter 3 Where was the dead body found? Who found the dead body? Was the dead body dead when found? How was the dead body found? Who was the dead body? Who was the father or daughter or brother Or uncle or sister or mother or son Of the dead and abandoned body? Was the body dead when abandoned? Was the body abandoned? By whom had it been abandoned? Was the dead body naked or dressed for a journey? What made you declare the dead body dead? Did you declare the dead body dead? How well did you know the dead body? How did you know the dead body was dead? Did you wash the dead body? Did you close both its eyes? Did you bury the body? Did you leave it abandoned? Did you kiss the dead body?

4  ? Kontekst

5 Hvilke spørsmålsteknikker bruker du? 5

6 Refleksjon VIDEO norwenglishteachingnorwenglishteaching  Å stille spørsmål er fundamentalt for å skape god undervisning og læring  Effektive spørsmål er en ferdighet som kan læres  Hensikten er å…… Skape interesse, engasjere, utfordre Sjekke forståelse Mobilisere eksisterende kunnskap Forkusere på tema og begrep Utvikle tenkingen til det analytiske og vurderende Lede elever gjennom en undervisningssekvens Formulere hypoteser, problemstillinger, spørsmål Fremme refleksjon rundt egen læring

7 Oppgave 1 pitfalls  Se teksten side 4-5  Hva kjenner du deg igjen i?

8 Oppgave 2 Spørsmålssekvens

9 Klassesamtale  Forbered spørsmålene i en sekvens  konnotasjon, denotasjon, assosiasjon  Taksonomi Bloom: fakta, forståelse og bruk – problemløsing  Gi elevene tid til å tenke  Skap et trygt læringsmiljø ved å la elevene samarbeide før de svarer  No-hands rule  All hands rule  Fortell hva du venter av svaret

10 Klassesamtale  Elevsvarene  Unngå unødvendig rosing som good, fine  Påpek feil, eller misforståelser?  Korrekt svar: spør hvordan eleven kom frem til svaret  Delvis korrekt: be om utfyllende kommentar der det er feil  Feil svar: forenkle spørsmålet, gi deler av svaret  Spekulasjon: alle svar aksepteres (åpne spørsmål) Finn hva tre av fargene har til felles og forklar hvorfor: rød, gul, grønn, hvit

11 Extension Require students to elaborate on the response given to an earlier question. Such questions indicate to the learner that the original response was in the right direction but was not adequate. Clarification Useful when the student’s response is unclear or incomplete. Justification Require the learner to provide rationale for the previously-given response. Useful in providing insights into thinking and reasoning processes of students and revealing errors in these processes. Prompting (hint) Useful when students do not respond to the original question Redirection Used to elicit a variety of opinions during problem-solving sessions or discussions. Planning Use questions to identify learning objectives for follow-up self-study. Pose questions 11 Elevsvarene – oppfølgende spørsmål

12 Klassesamtale  Elevspørsmålene  Modellæring – If I want to….I will need to find out how…  Et problem: diskuter med elevene hvilke spørsmål som må stilles – if you want to find out why R&J commmitted suicide, what questions…  Spill 20 spørsmål- grupper spør&svarer  Still spørsmål til tekst- predict før lesing-verify  Still spørsmål om det de vil lære mer om  Spekulasjon: alle svar aksepteres (åpne spørsmål)

13 Alternativer til spørsmål  Kommenter et utsagn  Tegn kunnskapen (segregation)  Kan du si litt mer om dette?  Hva tror du vil skje hvis….?  Finnes det andre måter å gjøre dette på?  Gi litt mer informasjon om……  Klargjør: dette er slik fordi…..  Gjenta elevenes kommentarer  Oppsummer

14 Kroppspråk 14 - Speilingsteknikk - verbal - fysisk (Rizolatti) - speilnevroner (kunnskap, autentisk, engasjert) 85% av kommunikasjonen ?

15 Oppsummering Ta stilling til disse utsagnene: Gode spørsmål krever kunnskap. Gode spørsmål er ekte.

16 Å stille spørsmål som utfordrer 16 • Vær bevisst på hva du vil ha ut av svaret • Fakta –enstavelsesord (lukket spørsmål) • Kjent svar – kun tilsynelatende åpent spørsmål • Refleksjon, definisjon, forståelse –(åpent spørsmål) • Gi elevene tid til å reflektere • Lengre svar – krev et visst antall ord • Ikke svar på dine egne spørsmål • Still ett spørsmål i gangen • Klarhet – elevene forstår hva du forventer • Still spørsmål med stigende vanskegrad • Denotasjon, konnotasjon, assosiasjon • Kunnskap, ferdigheter, holdninger (kognitive ferdigheter) • Få alle elevene til å delta • Skriv og vis svaret eller ”no hands” policy • Ta alle elevsvar på alvor? • Be om utdypning av svaret, ”interessant”

17 A Public Forum debate follows this timing schedule: Team A: First Speaker: Constructive Speech 4 minutes Team B: First Speaker: Constructive Speech 4 minutes Crossfire (between first speakers) 3 minutes Team A: Second Speaker: Rebuttal 4 minutes Team B: Second Speaker: Rebuttal 4 minutes Crossfire (between second speakers) 3 minutes Team A: First Speaker: Summary 2 minutes Team B: First Speaker: Summary 2 minutes Grand Crossfire (All speakers) 3 minutes Team A: Second Speaker: Final Focus/Last Shot 1 min Team B: Second Speaker: Final Focus/Last Shot 1 min (Wikipedia) 17 A Public Forum debate

18 Muntig samhandling - gruppeoppgaver 18 Tekstlesning – tekst deles ut Begrepsforståelse • En gruppe stiller spørsmål • En gruppe svarer • Lærer observerer Job Intervju forbered og gjennomfør intervju http://www.datsi.fi.upm.es/~frosal/docs/25mdq.html

19 Litteratur  Dpt for Education and Skills UK Teaching repertoir Unit 7: Questioning


Laste ned ppt "Den som spør….. Inger Langseth Program for lærerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google