Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Fra forelesningene om Autogen trening (Enkelte linker er ikke aktive) Philip Dammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Fra forelesningene om Autogen trening (Enkelte linker er ikke aktive) Philip Dammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Fra forelesningene om Autogen trening (Enkelte linker er ikke aktive) Philip Dammen

2 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Kilder: Manus og forelesninger om autogen trening Philip Dammen. Upublisert.:

3 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral b2 Introduksjon

4 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Vel kjent.. l Autogen trening er ikke noe mystisk og rart. l Det at tanker påvirker oss, våre følelser, handlinger og vår krefter er velkjent.

5 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Tanker har virkning l Tanken på at noe er farlig skaper frykt. l Troen på at en pille virker fører til at den virker.

6 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralPlacebo-effekten l Et eksempel på dette er legen som gir pasienten en sovepille. l Pasienten sovner som en stein selv om pillen bare inneholder mel.

7 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Selvoppfyllende profeti l Det å tenke at du faller fremover fører til at du faller fremover, troen på at noe skal gå bra gjør at det går lettere bra.

8 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Troll i ord l Troen på at noe kommer til gå feil leder ofte til at det går galt. l Det går troll i ord, ens tanker blir oppfylt.

9 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral “Ikke” holder deg fast l Bortsett fra at tanken på at man ikke skal spille en bestemt feil ofte fører til at man nettopp gjør den feilen.

10 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Tenk positivt l Sterk konsentrasjon om det man ikke skal gjøre kan føre til at man gjør det man konsentrerer seg om.

11 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral..og få resultater l Derfor er det viktig å tenke tanker som forteller hvordan man kan reagere positivt.

12 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Forberedelsen er viktig

13 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Å tenke er å forberede seg l Tenker du at du skal reagere med ro i bestemt situasjon forbereder du deg mentalt til å møte denne situasjonen med ro.

14 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Ting tar tid l At du likevel reagerer med uro i bestemte situasjoner henger sammen med at du har trent i for kort tid i forhold, følelsene er for sterke eller at metoden ikke er sterk nok for deg

15 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralØvelse l Autogen trening må øves for å virke.

16 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Ta kontakt l Om det ikke virker kan det vær et tegn på at det er vanskelig å løse problemene alene og at du trenger å snakke med noen, enten det er venner, din lærer, eller andre fagfolk.

17 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral 5 minutter før.. l Hvis man har nerver foran en konsert er det ofte ikke tilstrekkelig å si til seg selv,fem minutter før konserten, at man er rolig og kontrollert.

18 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral I trygghet

19 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Tren i trygghet l Det er nødvendig å trene i en trygg og "ufarlig situasjon" først.

20 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Overføring av ro l Når man har utviklet evnen til slappe av, føle trygghet og sikkerhet og selvtillit i denne situasjonen kan man gradvis overføre dette til konsertsituasjonen.

21 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralVirkningen

22 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralGradvis l Virkningen av autogen trening kommer gradvis, men raskere etterhvert.

23 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralVirkningen l Virkningen er følelsen av å være rolig, at man slapper av, føler seg sikker, offensiv osv.

24 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Vis forsiktighet

25 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l Mennesker som har hatt og har store psykiske problemer, mye angst eller uro må være forsiktige.

26 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l Autogen trening kan utløse spenninger, som har ligget skjult (uten at dette behøver være tegn på store psykiske problemer).

27 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l Derfor må man begynne med små doser og respektere de signalene som kroppen gir.

28 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l De øvelsene vi skal gjøre er nokså uskyldige, men må praktiseres med varsomhet.

29 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Bryte treningen... l Ved ubehag, bryt treningen.

30 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Prøv igjen l Forsøk heller om igjen om et par dager eller velg ut øvelser som ikke går så dypt psykisk.

31 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Respekter deg selv

32 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralSkepsis... l Noen er skeptiske til autogen trening. l De synes det virker rart og har ikke lyst til å prøve.

33 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Følelse av falskhet l De synes de er falske eller at de lurer seg når de sier at de slapper av, er rolige eller selvsikre. l De opplever slett ikke at de rolige avslappet eller selvsikre.

34 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Tvert i mot.

35 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Respekter ditt nei l Derfor: hvis du ikke vil prøve autogen trening, respekter det.

36 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Til en annen gang... l Lær deg autogen trening, lær deg øvelsene og hvordan de virker, slik at du kan bruke dem om du eller dine elever vil trenge dem senere.

37 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Tenk igjennom hvorfor du ikke vil

38 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l Hvis du ikke vil, men kan trenge hjelp til å bygge deg opp for å klare pressituasjoner, tenk igjennom hvorfor du ikke har lyst eller vil prøve.

39 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralVelvære l Noe av målet med autogen trening er velvære. l Derfor må det å drive med autogen trening i hovedsak preges av å være behagelig, godt, trygt, og oppbyggende.

40 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Kanskje en guide.. l Dette er en av grunnene til at du skal bryte treningen hvis du opplever den som ubehagelig. l Hvis du likevel fortsetter bør du ha en veileder som kan guide deg gjennom...

41 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral En berikelse l Autogen trening kan være en god ting, noe som gir minner og assosisasjoner.

42 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralMotstand l Til tross for dette vil du av og til oppleve en følelse av motstand eller uvilje mot å gjøre øvelsen eller tenke de setninger som at at du føler deg sikker, trygg og avspent.

43 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Dine reaksjoner er informasjoner

44 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralUvilje l Du kan også få uvilje mot å tenke på en situasjon som vanligvis er forbundet med ubehag eller nerver.

45 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralSignal l Uviljen er et signal som forteller deg at noe ubehagelig er knyttet til denne situasjonen.

46 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Respekter reaksjoner l Slik sett er reaksjonen naturlig og hensiktsmessig. l Men du skal likevel gå ut av treningen.

47 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Informasjon igjen l Hvis du tenker over situasjonen etterpå vil du kunne finne ut hva som er ubehagelig og hvorfor.

48 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Nærmere løsning l Da er du kommet et skritt videre mot å gjøre noe med situasjonen.

49 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Hva passer deg?

50 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral I eget tempo l Det er viktig at du aksepterer dine reaksjoner og ditt tempo. l Målet er ikke å slappe av fortest mulig.

51 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Du fungerer perfekt l Poenget er å respektere den kroppen du har og den tid akkkurat du trenger for å oppnå resultater.

52 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Du er tilstrekkelig l Den eneste du kan sammenligne deg med er deg selv, med de behov, reaksjoner og tanker du har.

53 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralUinteressant l Om andre trenger lengre eller kortere tid enn deg på å bli våken, komme i dyp avslapping er uinteressant

54 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Det viktigste l Det avgjørende er at du gradvis utvikler kontakt med din kropp, dine følelser i ditt tempo, og at du gradvis blir i stand til arbeide med dem, bygge deg opp og kontrollere følelsene når det er viktig å kunne kontrollere dem.

55 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Ingen prestasjon, takk l Autogen trening er det motsatte av å skulle prestere. l Det er det motsattte av stress.

56 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral I takt - med deg selv l Det er ikke å ligge foran sin egen yteevne, men å utvikle seg i takt med seg selv.

57 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Paraleller til musikk l Denne holdningen er viktig også når det gjelder musikk.

58 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Fravær av press l Det innebærer å ikke forsere frem et tempo man ikke har ferdighets-, kunnskapsmessig eller holdningsmessig dekning for.

59 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral gir mindre stress l Et positivt resultat her er at man uvilkårlig stresser ned. l Bare dette er med på å fremkalle velvære.

60 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralVisuliser l Dann deg et klart bilde av den følelsen du ønsker å oppnå.

61 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Eksempler på setninger l jeg føler meg sikker, rolig, avslappet, selvsikker, offensiv. l jeg er trygg, l jeg gleder meg til å spille for andre,

62 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Gjentakelse - en nøkkel l Dette er setninger vi stadig kommer til å gjenta i forbindelse med autogen trening.

63 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Om å takle motvilje

64 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Falsk?? Nei... l Enkelte vil synes det er å lure seg selv eller å være falsk å si denne type setninger til seg selv, fordi de føler at de ikke stemmer med virkeligheten.

65 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Tvert i mot l De er ikke sikre, rolige, og de gleder seg ikke til å spille for andre. Tvert i mot.

66 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Ærlig ubehag l De føler seg usikre og gruer seg foran hver konsert, hvert prøvespill eller hver interpretasjonstime.

67 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralUvilje l Resultatet av dette er uvilje mot å gjøre øvelsen, uvilje mot å si de positive setningene til seg selv.

68 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Mostand kan bearbeides l En måte å arbeide med denne motstanden på er å tenke på følgende: l er jeg aldri sikker eller selvsikker?

69 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l Gleder jeg meg aldri til en konsert? l Har jeg alltid gruet meg?

70 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral En gang har du gledet deg l Hvis du stiller spørsmålene slik og tenker tilbake på livet ditt vil nesten alle komme på situasjoner der de har følt seg sikre

71 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l De vil tenke på situasjoner der de har gledet seg til å opptre, eller vært helt kontrollert og syntes at det hele var gøy.

72 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral En gang er nok... l Nå vil det være lettere å si med en følelse av sannhet at jeg følte meg sikker, jeg syntes det var gøy å opptre, jeg gledet meg til konserten.

73 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Det holder l Virkningen vil være noe av den samme. l De vil gradvis oppleve disse positive følelsene på igjen.

74 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Ting tar tid 2 l Andre kan si at de er seg sikre, rolige, offensive men de klarer ikke oppleve at de er dette bare ved å si det. l Dette er naturlig. l Det vil ta tid.

75 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Fremkalle en god følelse l En løsning kan være å tenke tilbake på en situasjon der de var sikre og offensive og forsøke å fremkalle den følelsen de opplevde.

76 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l Gradvis vil de danne seg et tydelig bilde av denne følelsen.

77 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Nå går det lettere l Når de etterpå gjentar setningen jeg er sikker vil de lettere framkalle følelsen av sikkerhet samtidig. l Derved virker øvelsen raskere og sterkere.

78 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Seire og nederlag

79 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Forsterke positive følelser l De fleste opplever både seire og nederlag. l Men hvordan forholder vi oss til dem.

80 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral “Flaks” er å redusere noe…. l Enkelte bagatelliserer sine suksesser og tenker at det var flaks, de hadde bare en heldig dag, de andre musikere var spesielt flinke eller dirigenten spesielt dyktig.

81 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Din suksess er fortjent l De reduserer sin egen rolle, gir seg ikke den ros de fortjener eller ser på suksess som noe selvfølgelig.

82 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralSelvstraffing l Om konserten gikk dårlig kan de tenke: l "dette går ikke, l jeg burde egentlig valgt et annet yrke,

83 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l det dårlige spillet er uttrykk for hvor jeg står, l jeg er ikke bedre, l de andre er bedre meg,

84 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Selvstraffing 2 l De ser konserten som avgjørende og bruker tid og energi på gi seg selv negativ kritikk. l Nå forsterkes de negative følelser og tanker, mens de positive forminskes tilsvarende.

85 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral De få dårlige l Til tross for mange bra konserter blir det de få dårlige som bestemmer selvbildet og som dominerer følelsen av hvor god man er.

86 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral SentralMål l Målet med autogen trening er det motsatte: å stoppe de negative tankene.

87 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Veien opp l Ved stadig å fremkalle og legge vekt på de positive hendelser, l ved å la seg rose når en fortjener det,

88 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral l ved betrakte feil nøkternt l ved å konsentrere seg om det man virkelig får til,..vil de positive tankene gradvis overta den dominerende plassen.

89 Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral En bedre psyke l Resultatet er en sterkere psyke, større mulighet til å ha det godt og å gjøre det bra.


Laste ned ppt "Fø FFFF NNNN SSSS Sentral Sentral Fra forelesningene om Autogen trening (Enkelte linker er ikke aktive) Philip Dammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google