Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• Innledning • Klubben Skedsmo FK, hvem er vi? • Klubbens Visjon • Anlegg • Utstyr • Diverse • Hvilke funksjoner er viktig i et lag • Lagleder rollen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• Innledning • Klubben Skedsmo FK, hvem er vi? • Klubbens Visjon • Anlegg • Utstyr • Diverse • Hvilke funksjoner er viktig i et lag • Lagleder rollen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 • Innledning • Klubben Skedsmo FK, hvem er vi? • Klubbens Visjon • Anlegg • Utstyr • Diverse • Hvilke funksjoner er viktig i et lag • Lagleder rollen • Økonomi rollen • Materialforvalter rollen • Medlemsregister • Kiosk • Spørsmål

3 • Alle klubbens medlemmer • Fotballspillere, foreldre, ledere og trenere • Hvem bestemmer hva? • Større klubb med flere involverte. • At ALLE jobber mot det samme målet. • Et større eierskap til ”klubben”.

4 • Styrke samholdet på Skedsmokorset • Skape engasjement i nærmiljøet • Være utfordrende og utviklende i måten vi bedriver vår klubb. • Være en ledende klubb innenfor organisering, klubbstruktur og utvikling av yngre spillere. • Vi ønsker et A-lag i Addeccoligaen og Damer 1.divisjon som skal bestå av minimum 50 % egenproduserte spillere. Veien videre 2014-2020.

5 • Samlinger på klubbnivå – slik som i dag – trenerforum – foreldreforum • Klubbstyrte rammer og filosofi. • Erfaringsutveksling • Beste praksis – kan vi hente inspirasjon fra andre. • Behovsavklaringer. • Ut å innhente referanser på hva som er bra. • God pedagogiske egenskaper som gjør at barna gleder seg til trening. • Oppfølging av trenere og ledere og tilbudet i U6-U12. • Tilbud til de som ønsker å trene mer – Akademiet. • Differensierte treninger på U6-U12. • Differensierte tilbud på U13-U19. • Tydelig klubborganisering. • Objektive roller som kan bekrefte eller avkrefte måten vi jobber på. • Anleggsutvikling. • Medlemsmassens støtte fra sidelinjen – hvordan oppfører vi oss i Skedsmo sitt selskap.

6 Klubb • Ca. 1100 medlemmer/spillere. • Ca. 350 trenere, ledere og foreldre rundt lagene. • Over 100 lag i seriespill. Sport • Sportslig leder og trenerutvikler U6-U15 og Skedsmo akademiet: Kim Andre • Spillerutvikler 15 til A-lag: Fredrik Eltoft • Klubbens hovedtrener: Tommy Stovner • Laglederutvalget: Jørn Ove Lunder • Sportssjef Junior – A lag: Jørn Ove Lunder • Styreleder: Jonny Sørensen • Styret: Lillian Opheim, Per Stokke, Jørn Ove Lunder, Camilla Gunnes Schiørn, Lill Lindahl, Kjell Olafsrud, Marthe Von Køppen, Kalle Blindheim, Jesper Nissen. • Administrasjon: Jørn Ove – daglig leder. • Administrasjonssekretær: Trine Fausk. • Informasjonsansvarlig hjemmeside: Kim Andre

7 • Sten-Tærud, hovedbane, 7er og kunstgress øvre • Anlegg – oppførsel på vår anlegg – søppel, garderober, møterom • Klubbkontoret - møtebooking • Utstyrsboder • Storhall status • Tanker rundt fremtidig idrettsanlegg på Skedsmokorset

8 Lagene får/disponerer: • Baller etter behov – vinterballer, sommerballer • Ballpumpe • Keeperhansker • Vester, kjegler/hatter • Utstyrsbag • Dommere i seriekamper og NM • Seriepåmelding • Turneringer som: Dana Cup(ungdom)(Ikke Norway Cup), Egne turneringer, NM, Frogner cup og Gjerdrum cup • Drakter, shorts og strømper(shorts og strømper første gang) • Draktnummerering Comet sport • Keeperdrakt og shorts • Når det gjelder drakter så er det klubbens adm/styre som disponerer drakter til reklame • Ved sponsor avtaler for klubbens lag kan treningsklær benyttes • Ledere og trenere som skal representere Skedsmo FK får genser og langbukse • Hver ungdom- senior treningsgruppe vil få 2 stk coach jakker når disse kommer. Lagskassen må eventuelt dekke øvrige behov. • Førstehjelp – Lagkasse/spiller • Cornerflaggene skal stå rett innenfor døren i brakka

9 • Kontakt dommer dagen før, ønsk han velkommen til Skedsmo stadion, spør om han har noen spørsmål. • Ring motstander dagen før og ønsk de velkommen til Skedsmo stadion • På kamp dag oppsøk motstander og dommer når de kommer. Du skal komme til dem og ikke motsatt. • Fair Play hilsen • God oppførsel under og etter kampen ovenfor dommer, motstander og medspillere(foreldre)

10 Prosjekter: • Ren Utøver • Ren idrett • Kvalitetsklubb • Fair Play Kurs: • Førstehjelpskurs • Hjertestarterkurs • Lederkurs • Trenerkurs • Vårmøte i kretsen i slutten av mars – påmelding Trine(mail kommer) Økonomi: • Statoil kopp • Grasrotandel • Linker på nettsiden • LB Trafikkskole • Avancia Skader: Selv den minste skaden er alvorlig nok. Se vår nettside for hjelp Dommernytt: • Ny ansvarlig, Jon Spantell

11 Lagleder rollen Lagleder er, som de andre i støtteapparatet rundt laget, en viktig rollemodell for gode holdninger og handlinger i Skedsmo FK`s ånd;  I vår klubb skal alle ha en positiv atferd og bidra positivt i miljøet slik at alle trives. Fotball er for alle og i vår klubb er alle like verdifulle.  TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL  Vi kan forsterke trivsel og glede ved bl.a. å  Passe på at alle blir sett og ingen blir glemt. Inkludere nye.  Opparbeide tillit hos barna/ungdommen så de føler seg trygge  Være positiv og skape et godt miljø i laget  Påvirke at spillerne får en fornuftig holdning til både seier og tap  Reager hvis banning, fusk og kjeftbruk samt brudd på Fair Play forekommer  Planlegging sammen med trenere  Samarbeid og kommunikasjon med foreldrene  Administrere sportslig aktivitet:  Kampavvikling  Turneringer  Treningsleir

12 Lagleder skal være lagets administrative ressu rs SAMARBEID MED TRENERNE  Avklare forventinger til ansvar, oppgaver og roller  Planlegging av sportslig aktiviteter; Treningstider, serie, treningskamper, cuper, treningsleir, spillersamtaler, møter (støtteapparat, spillere, foreldre)  Støtteapparat – roller, oppgaver og organisering DAGLIG DRIFT AV LAGET  Delta på møter innkalt fra klubben  Formidle informasjon til/fra klubben til laget og lagets aktivitet til medlemmer  Oppdater hjemmesiden  Påmelding og organisering rundt cuper, kamper, treninger og treningsleir  Ajourholde spillerlister. Spilleberettigelse.  Støtteapparat; økonomi, materiell, sponsor KAMPAVVIKLING  Kommuniser oppmøte; hvem, hvor, når og hvordan i god tid  Vær på plass i god tid på kamparena for å ivareta oppgaver  Kommuniser med motstandere og dommer  Kamprapport – manuell eller Fiks SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON MED FORELDRE  Foreldrevettregler – støttespillere og motivatorer  Kommunikasjon og informasjon – hjemmesiden, mail og sms  Foreldremøter – informere om sesongplaner, Sportslig utviklingsplan, hjemmesiden, lagkasse, dugnad m.m  Organisere kiosk – og dugnadsvakter for laget

13 Alle lag har behov for noen penger i løpet av en sesong. Det kan være til spillermøter, Foreldremøter eller turneringer. Størrelsen på lagskassa er avhengig av hvor stor aktivitet laget har. Det er viktig at en eller annen har ansvar for lagskassen og økonomi rollen. I Skedsmo FK ønsker vi at økonomiansvarlig på laget: • Har kontroll på alle bilag ut og inn på konto(som laget har) • Passer på at alle konto utdrag avstemmes mot bilag • Dersom total omsetning på laget/gruppen er på over kr. 50 000,- skal avstemming, bilag og kontoutdrag sendes Daglig leder mot slutten av året. • Skjema finner du på nettsiden: http://skedsmofk.no/Om-SFK/Organisasjon/LU/avstemminghttp://skedsmofk.no/Om-SFK/Organisasjon/LU/avstemming

14 Øystein 1.Boder i brakka. 2.Orden og rydding. 3.Utstyr til laget. 4.Oppmøte før trening. 5.Samle inn utstyr etter trening. 6.Vaske vester og drikkeflasker. 7.Gi utstyr videre til andre lag.

15 Hjemmesiden er klubbens eneste medlemsregister Sørg for at alle spillere ligger riktig inne, og med mailadresse Admin, ledere på laget samt spillere og foreldre kan alle gjøre endringer Benytt hjemmesiden til å sende mail og sms (registrere oppmøte) Giroer sendes ut via hjemmesiden Nye satser Gutt 1. lag Ledere kan se hvem som er spilleberettiget

16

17 • Inntekter – viktig inntektskilde Budsjett kr 500 000,- • Dugnadsbasert – Alle barnelagene får tildelt uker • Samlingspunkt – åpen når det er kamper på stadion - baneboka • Alle dommere henvender seg til kiosken - dommerregninger • Det alle gruer seg til; Kassen og bankterminalen, oppgjør • Bemanning: 2 på vakt - alle må være over 18 år • Garderober – nytt fra i år. Garderobene skal være ulåst (nøkler ligger i kiosken) • Førstehjelpsutstyr i kiosken • NB! Hjertestarter i gamle klubbhuset v/inngangen • Kioskvakten har låseansvar på stadion.

18 Turneringer Små Føtter – Grønn Cup – Tærud Cup - ”- skaper samhold på Skedsmokorset” • Viktige inntektskilde – Budsjetterte inntekter i 2014 kr 655 000,- • Dugnadsbasert - • Eget turneringsteam – trenger flere inn i teamet. Slipper lagsdugnader !!! Garantert mye jobb og moro ! Andre viktig datoer: Dnb Cup Gjerdrum: 10. og 11. mai Frogner Cup: 14. og 15. juni Dana Cup: 21.-26. juli Norway Cup: 27.juli – 2.august

19 Politiattester Fotografering lag: 17.-19. mars Kretsen sitt vårmøte på Åråsen 26. mars. Spørsmål?


Laste ned ppt "• Innledning • Klubben Skedsmo FK, hvem er vi? • Klubbens Visjon • Anlegg • Utstyr • Diverse • Hvilke funksjoner er viktig i et lag • Lagleder rollen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google