Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 S A S Omstilling i bedrift – erfaringer fra SAS ” Byggenæringen i omstilling” 27. november 2008 Næringslivets hus, Oslo Svein Oppegaard VP Industrial.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 S A S Omstilling i bedrift – erfaringer fra SAS ” Byggenæringen i omstilling” 27. november 2008 Næringslivets hus, Oslo Svein Oppegaard VP Industrial."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 S A S Omstilling i bedrift – erfaringer fra SAS ” Byggenæringen i omstilling” 27. november 2008 Næringslivets hus, Oslo Svein Oppegaard VP Industrial Affairs, Human Resources and Administration SAS Scandinavian Airlines Norge AS

2 2 Hovedpunkter • Hva skjer? –Marked, konkurranse, omverden ! • Hvor går SAS? –Hvilke alternativer har vi og hva krever dette? • Hva gjør det med våre kollegaer ? –Fortiden, nåtiden og troen på fremtiden

3 3 Et skrekkeksempel på en dårlig forretning… En som vokser hurtig, krever store kapitalinnsprøytninger for å skape vekst og som deretter tjener lite eller ingen penger. **************** Et varig konkurransefortrinn har vært unnvikende helt siden Wright-brødrene tok sin første flytur, og at en fremsynt kapitalist ville gjort sine etterfølgere en stor tjeneste om han hadde skutt ned Wright-brødrene. …….er et flyselskap. Warren Buffet

4 4 Norsk økonomi rammes av 4 "knyttneveslag" 1.Rente- og kreditt •Betale mer for lånet – lavere disponibel inntekt •Strengere krav til lån 2.Forventning •Tror på dårligere tider ->Mer sparing – mindre konsum •Utsetter investeringsbeslutninger 3.Formue •Ønske å redusere gjeld •Panteverdi bolig faller – vanskeligere å få lån •Ny egenkapital - vanskeligere 4.Eksport •Handelspartnere rammes hardt •Etterspørselen faller •Prisene i verdensmarkedet faller – svekket lønnsomhet BNP-fastlands Norge blir nær 0 de nærmeste kvartaler

5 5 Makroøkonomiske rammer (SSB progose 28 aug og 13OCT 2008. Markant svakere indikatorer)

6 6 Kapasitets- og lønnsomhetsutvikling Flyleveranser vs EBIT i 1995 kroner Flyleveranser EBIT

7 7 Asia -7% US - 9% Europa - 5% Per oct08 Industrien brukte 3 år på å hente seg inn igjen etter 11SEP01. Da falt setekapasiteten med 5%!! August 08

8 8 Antall passasjerer norske innlandsruter 1991 – 2008 (kilde: selskapene og Avinor, 000 pax) ?

9 9 Oljekrise Jappetid overGulfkrig11.september 2007 2008

10 10

11 11 En hovedutfordring i omstilling : Kampen om å forstå virkeligheten ! • Kommunikasjon Kommunikasjon –Hva, når, ytre faktorer • Verdier –Enkel, pålitelig, omtenksom, engasjert • Lederskap –Tydelig, endringsorientert, gjennomførende, resultatorientert • Dialog –Ledere, medarbeidere, fagforeninger

12 12 6 prinsipper for internkommunikasjon 1. Kommunikasjon er et strategisk verktøy i SAS 2. Kjerneverdiene skal prege internkommunikasjon 3. Dialog er prioritert kommunikasjonsmodell 4. Både ledere og medarbeidere har ansvar for internkommunikasjon 5. I SAS Norge skal vi være tydelige i budskap og språk 6. I SAS Norge bruker vi kanaler og arenaer som bidrar til at alle medarbeidere kan delta i internkommunikasjon

13 13 Massive endringer over lang tid påvirker : • Kundetilfredsheten • Omdømmet • De økonomiske resultater • Klima i organisasjonen –Behovet for trygghet og trivsel –Medarbeidernes forhold til ledelse og eiere –Kollegiale forhold –Tonen mellom tillitsvalgte og ledelse –Engasjement, motivasjon og stolthet hos medarbeiderne

14 14 Hvordan fanger vi opp og måler klima i organisasjonen: • Systematiske bruk av medarbeidersamtaler • 1 – 1 dialog leder – medarbeider • Årlig 360 grader • Årlig PULS-undersøkelse i hele SAS konsernet • Minipuls etter behov • Dialog med tillitsvalgte • Formelle fora, bedriftsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, mv • Top 100, Lederforum • Kundemålinger • Omdømmemålinger

15 15 Endring påvirker.. forts.

16 16 Våre konkurransefortrinn

17 17

18 18 •1515 daglige avganger •164 destinasjoner 4. største flyselskaps- gruppe i Europa

19 19 Innenriks: Gratis frokost og kaffe/te hele dagen

20 20 Europas punktligste flyselskap

21 21 Fokus på ny teknologi og på bakkeproduktet • E-mail innsjekk • SMS-innsjekk –Et av første selskap i verden – alle reisende får SMS 4 timer før avgang med seteforslag –Sjekk inn ved å svare på SMS • SMS-kommunikasjon med kundene –Flight status –Gate status –Broadcast (delays, vær etc) • Bruk av biometri for å gjøre innsjekk av bagasje raskere og enklere • Automatisk bagasjedropp • Innsjekk med 2D barcode på mobil • ++

22 22 Hva gjør SAS i tillegg : • Profit-08 – et kortsiktig tiltaksprogram som skal sikre lønnsomheten i 2008 • Tiltakene omfatter: –Personal- og kapasitetsjusteringer, ulønnsomme ruter legges ned •SAS Norge setter 8 (av 65 s08) fly på bakken –Forserte/forsterkede kostnadsprogram –Ansettelsesstopp • Styrket fokus på produkt og service • Kvalitet, regularitet og punktlighet • Styrket fokus på lederskap hos kaptein, purser og øvrige ledelse

23 23 Massive endringer over lang tid - kontinuerlig forandring …. • Vi bygger kunde- og servicekultur i en stor driftsorganisasjon med 2500 crew –Kunnskap, ferdigheter og holdninger avgjørende hos alle 3400 medarbeidere – også de som ikke har direkte kundekontakt • Videreutvikle organisasjonen med fokus mot –Felles verdigrunnlag –Leder- og medarbeiderskap – gode rollemodeller –Unngå at svake resultater skaper vekstvilkår for subkulturer • Aldri noen hvileskjær –Kontinuerlig fokus på leder- og medarbeiderskap –Beholde, utvikle og rekruttere kompetente medarbeidere også i nedgangstider – konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår –Sikre engasjement og motivasjon –Aldri glemme at SAS og vi ansatte er til for kunden

24 24 Krisen skaper konsolideringer og konkurser…. • I USA slår Delta og Northwest seg sammen for å utnytte stordriftsfordeler • British Airways og Iberia har innledet samtaler med sikte på sammenslåing • LH kjøper seg opp i SN Brussels, British Midland • Austrian Airlines er på jakt etter en strategisk partner • SAS søker strukturelle løsninger/industriell partner • Alitalia, Olympic…. • Sterling..

25 25 Men hva ser vi ….. • Verre enn etter11SEP 01 • Trafikken reduseres • Overkapasitet - prispress • Restrukturering/konsolidering/ konkurser • Tydelig segmentering og ”value proposition” • Forretningsmarkedet prioritet nr 1 • Punktlighet/Kvalitet • Kostnadsreduksjoner - produksjonskutt • Fokus på service and simplicity • Videreutvikling organisasjonen • Fokus på lederskap og medarbeiderskap • Sterk tro på at SAS i fremtiden vil være det selvsagte valget for kundene


Laste ned ppt "1 S A S Omstilling i bedrift – erfaringer fra SAS ” Byggenæringen i omstilling” 27. november 2008 Næringslivets hus, Oslo Svein Oppegaard VP Industrial."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google