Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling Workshop Dato Lærere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling Workshop Dato Lærere."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling Workshop Dato Lærere

3 Overblikk – innspill og eget arbeid — Dag 1 0830-1145: Informasjon, forelesninger, studentaktiviteter — Finn fram til fortellingen og starte skriveprosessen — Tips og virkemidler – dramaturgiske elementer — Multimodalitet og bildebruk — Dag 1 1230-1600: Fullføre fortelling — Skrive/dele/tilbakemelding/skrive på nytt -> Ferdig fortelling — Siste kvarteret: Oppsummering og et blikk på dag 2 — Dag 2 0830-1600: Innlesing, produksjon — Gjennomgang programvare (0830-0930) — Videreutvikling av manus/storyboard — Innlesing: NB! Innlesingen/lydfil må være ferdig til kl. 1200 — Produksjon fullføres — Dag 3 0830-1330: Visninger, tilbakemeldinger og faglige kommentarer — I grupper — Publiseringstillatelse og konfidensialitetserklæring — Evaluering Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

4 Individuell fortelling Solidarisk ansvarlig gruppe Stol på prosessen Det som deles i gruppa blir i gruppa Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

5 Se en radiografistudents praksisrefleksjoner: http://vimeo.com/74104322

6 — Hva likte du ved denne fortellingen? — Hvilke virkemidler ble brukt? — Var det noe som forsterket budskapet? — Var det noe som forstyrret budskapet? — Noter tanker om tips til egen fortelling

7 Hva handler digital historiefortelling om? Kjennetegn ved fortellingen Kjennetegn ved multimodalitet – sammensatte tekster Kjennetegn ved kreativitet Grete Jamissen og Goro Skou

8 forteller- stemme poeng bilder og lyd musikk spenningtempo følelser Kristin Holte Haug

9 Refleksjonsnotat - skrive for å lære (Bjerknes og Bjørk) Informativ kommunikasjon i det offentlige rom, for eksempel som en rapport Ekspressiv ” å få oversikt over hva en har vært opptatt av over tid, hvilke behov en har for læring, og hva som gjør en motivert i ens egen læringsprosess” Poetisk en offentlig skriveprosess friere i forhold til ”sannheten” ”Sannhet”- sann kunnskap? Grete Jamissen

10 Digital fortelling som poetisk refleksjon? «det som ikke så lett lar seg uttrykke i en prosatekst» Når det fungerer er det en overskridende opplevelse som er personlig og emosjonell (Joe Lambert 2010) Grete Jamissen

11 Kjennetegn ved kreativitet Fri flyt skriving Idéutvikling Idékonkretisering TekstutviklingTekstkonkretisering Ferdig historie 300 ord Grete Jamissen

12 Idéutvikling – individuell oppgave Spille praksisperioden i reprise – hvilke opplevelser står ut? •Bruk 10 minutter •Stort blankt ark og tusj •Feberkurve eller tankekart Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

13 Fri flyt skriving Idéutvikling Idékonkretisering TekstutviklingTekstkonkretisering Ferdig historie 300 ord Grete Jamissen

14 Idékonkretisering – velg tema –beskriv kort alternativene for de andre –få tilbakemeldinger fra alle gruppemedlemmene –gi alle like mye tid –alle forventes å gi respons –velg hva du vil lage fortelling om Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

15 Momenter å vurdere når du velger •Er det noe som betyr noe for meg? •Er jeg klar for å dele? •Stiller jeg ut andre? •Personlig – privat?! •Poeng med allmenn interesse? •Har jeg bilder? •Inviterer den til refleksjon? Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

16 Film

17 Fri flyt skriving Idéutvikling Idékonkretisering TekstutviklingTekstkonkretisering Ferdig historie 300 ord Grete Jamissen

18 Tekstutvikling: Fri-flyt-skriving Individuell oppgave -Stoppe den kritiske stemmen -Stort ark og tusj -Ikke lov å stoppe -Ikke lov å stryke ut -Ikke lov å bruke datamaskin -Følge assosiasjoner Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

19 Historie eller fortelling – forskjellen er plot — Dronningen døde og så døde kongen — Dronningen døde og så døde kongen av sorg Ikke noe som ligger i hendelsesrekken, men bevisst valgt Noe følger from – ikke nødvendigvis after Begynnelsen – slutten og dritten i midten (Berit Hedemann) Kjennetegn ved fortellingen Grete Jamissen

20 — Fortellinger handler om endring — Et før, et status quo som ikke alltd er ønsket - en igangsettende begivenhet - en ”reise”- og et etterpå — Forma ̊ let med fortellingene er a ̊ gi mening til situasjoner og gjøre dem forsta ̊ elige — Æsops fabler, Grimm ol: enkle fortellinger som tar for seg store spørsma ̊ l — Svar pa ̊ spørsma ̊ let ”so what” – hva betyr det for meg? — Fortellingene er personlige -> tilfører en autentisitet Grete Jamissen

21 - Spenningskurve - Protagonist, mål, hindringer (antagonist) - Gjenkjennelse, følelser - Renselse ved å se helten gjennom ild og vann (Aristoteles) Dramaturgi – hjelp til skriving Grete Jamissen og Carsten Ohlmann

22 AnslagHo for mæ og æ for ho Presentasjon Min praksisperiode har gitt meg mange opplevelser og tanker å reflektere over. Trygghet, det åpne blikket….. Igangsettende begivenhet De her tankene kommer av en spesiell hendelse UtdypingEn dag lik alle andre. Der æ vente på trikken.. …..En av dem bemerker seg, som et irritasjonsmoment Opp-trappingDagen fortsetter – med fortvilelse over egen usikkerhet og prestasjoner på laben. Pasientene kom og gikk, samtidig som fortvilelsen økte Grete Jamissen

23 Point of no return Plutselig var ho der igjen Irritasjonsmomentet på trikken – var neste pasient ….. Ikke visste æ at det her var vendepunktet for oss begge LøsningÆ fant endelig tryggheten i mine ferdigheter. Da jeg så fant ut, at det sure blikket på trikken ikke kom av min tilstedeværelse… AvtoningÅ være betydningsfull for andre er noe som gir meg mye….. Ho for mæ og æ for ho Grete Jamissen

24 Se filmen: https://vimeo.com/80801968 (begrenset tilgang)https://vimeo.com/80801968

25 HVOR ER DRAGEN? Grete Jamissen og Carsten Ohlmann

26 Kjennetegn ved multimodalitet En multimodal (sammensatt) tekst uttrykker mening på mange måter I digitale fortellinger har vi mulighet for å bygge lag på lag med mening ved hjelp av bilder, tale, musikk og lydeffekter. Om resultatet blir en god fortelling, avhenger av om vi er bevisst hva disse ressursene kan bidra med til helheten og hvordan de spiller sammen (Tønnessen 2012:62). Kristin Holte Haug

27 Lag på lag med meningsbærende tegn — appellerer til ulike sanser — bilder og musikk berører Kristin Holte Haug og Grete Jamissen

28 Sammensatte tekster — Ulike semiotiske ressurser - ulike uttrykksformer (affordances) — Skrift og bilder - visuelle sanseapparat — Talt språk, musikk og lydeffekter – auditivt — Bilder og musikk – ”berører” – man blir ”rørt” — Bruk de forskjellige til det de er best på! Grete Jamissen

29 Et minne for livet. Se Monas film: https://vimeo.com/81374397 (begrenset tilgang)https://vimeo.com/81374397

30 Bilder - effekter — Hva fungerte — Hva fungerte mindre bra

31 «Google helvete» Grete Jamissen,

32 «Schäfer-effekten»* •affordans –muligheter og begrensninger i de ulike modaliteter •multimodal redundans –Redundans = overflod  funksjonell spesialisering Schäfer * begrepet utviklet av Grete Jamissen Grete Jamissen, Kristin Holte Haug

33 Grete Jamissen, Esther Buchmann

34 https://vimeo.com/80800877Se Wilmines film på Vimeo:

35 Lovlige ressurser – husk å takke! Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

36 http://www.multimedia.skolverket.se

37 Personvern — «Personopplysningsloven» — Verne om individers personlige integritet og privatlivets fred — I beste mening (Datatilsynet) — Portrettbilder - situasjonsbilder — Tillatelse fra avbildet: «informert samtykke» — 15 år (+/-) — Spesiell ”vær varsom”-plakat med barn Grete Jamissen

38 Oppsummert om bilder — Størrelse: Minimum 650 Kb — Liggende format — ”from illustration to added meaning” — tenke kreativt i forhold til bildevalg — hvor finne bilder — enkel bearbeiding – utsnitt — strektegninger — collage — trykk — konkreter — tegninger, maling, tusj — tegne i paint — scanne Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

39 Musikk og lydeffekter? — Er det nødvendig med musikk? — Vil lydene gi noe ekstra? — Kan lydene erstatte noe? — Husk at stemmen skal høres godt Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

40 Fri flyt skriving Idéutvikling Idékonkretisering TekstutviklingTekstkonkretisering Ferdig historie 300 ord Grete Jamissen

41 Tekstkonkretisering - et trinn på veien Individuell oppgave Se gjennom fri-flyt-teksten Marker de viktigste setningene Finn kjernen Hva handler historien min om? Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

42 Skriv utkast 1 på datamaskin -Se på de utvalgte setningene fra friflyt-teksten -Hvorfor ønsker jeg å fortelle akkurat denne historien – akkurat nå -Hvorfor er det bare jeg som kan fortelle denne historien? -Hva er plotet? -Det det “egentlig” handler om? -Hvor er dragen? -Begynnelse og slutt? Tekstkonkretisering – neste trinn Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

43 Story circle - 10 dyrebare minutter hver Mål: - Drive fortellingen framover - Vendepunkt, konflikt, løsning, ideer - Hva framstår som det viktigste? - Hva handler dette om, hvilke verdier, hvilke konflikter, hvilke kvaliteter? Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

44 Bevisst feedback aktiv lytting kroppsspråk ikke avbryt start med positive kommentarer oppklarende spørsmål step up – step back ASL «jeg likte spesielt godt …fordi..» «jeg kjente jeg falt av da…» «jeg ville gjerne hørt mer om…» «jeg får en idé..» «hvis det var min historie……» Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

45 Skriv historien siste versjon -Mens du gjør det -Tenk tittel -Tenk oppbygging -Tenk bilder -Tenk storyboard Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

46 Endelig historie – velg tittel AnslagStemmen minMusikk PresentasjonStemmen min «Point of no return»Stemmen min UtdypingStemmen minFuglesang OpptrappingStemmen min LøsningStemmen min Tekstplakat AvtoningStemmen minMusikk Grete Jamissen Tekstplakat

47 AnslagHo for mæ og æ for ho Presentasjon Min praksisperiode har gitt meg mange opplevelser og tanker å reflektere over. Trygghet, det åpne blikket….. Igangsettende begivenhet De her tankene kommer av en spesiell hendelse UtdypingEn dag lik alle andre. Der æ vente på trikken.. …..En av dem bemerker seg, som et irritasjonsmoment Opp-trappingDagen fortsetter – med fortvilelse over egen usikkerhet og prestasjoner på laben. Pasientene kom og gikk, samtidig som fortvilelsen økte Grete Jamissen,

48 Takk for i dag — Kommentarer til dagen? — Til i morgen — Moviemaker – iMovie installert — Ha med fortellingen – ferdig, gjerne innlest — Ha med headset – behov for å låne? — Ha med minnepinne — Ha med relevante bilder Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

49 Dag 2 — Velkommen — Spørsmål til gårsdagen? — Kort programvareoppfrisking — Produksjon!!! — Innlevering – sjekk ut hos lærer — Forberedelse til i morgen Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

50 Produksjon – prosess og tips — Tre skritt: — Importer lydfiler, bilder og eventuelt videoer — Rediger – overganger, effekter — Fullfør – lagre som film — Tre begreper (her fra Moviemaker): Project Movie Collection.jpg gif.mp3.wav.wma.wlmp.mp4 Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

51 Organisering av produksjonen — Rom: xx, yy — IT-ressurser: opptaksutstyr — Lærerstøtte — Moviemaker — Mac — Vandrende — Gruppas støtte — Andre medstudenters støtte — Møtepunkter – oppstart etter lunsj/status — Innlevering Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

52 Dag 3 Premiere — Se gruppeoppsett — Opplegg for visning og tilbakemelding — Informert samtykke – fyll ut skjema — Evaluering

53 Opplegg for visning og tilbakemelding — Studenten – visning og kommentar (tilsammen 5 minutt) — Hva gjorde dette med deg? — Hva lærte jeg? — Hva betydde dette for meg i min profesjonelle rolle? — Hva vil jeg bruke denne erfaringen til? — Medstudentene kommenterer ( ca. 3 minutter) — En gruppe har hovedansvar for en annen gruppes filmer — Åpent for alle — Lærer oppsummerer (ca. 2 minutter) — Hovedansvar for faglige koplinger — Hovedansvar for å følge opp studentens egen læring Etter visning av alle ”filmene” i en storgruppe settes av 10 minutter til studentenes evaluering og utfylling av publiseringsskjema Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

54 Informert samtykke — Tenk gjennom hvordan din historie skal publiseres — Fyll ut samtykkeskjema Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord


Laste ned ppt "Praksisrefleksjon gjennom digital historiefortelling Workshop Dato Lærere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google