Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AV VELAUG BOLLINGMO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AV VELAUG BOLLINGMO."— Utskrift av presentasjonen:

1 AV VELAUG BOLLINGMO

2 HVA VIL EU MED EUROPAS KULTUR?
En stadig mer aktiv kulturpolitikk Interkulturell dialog, globale relasjoner, sosial og økonomisk utvikling Tilretteleggerrolle – erstatter ikke medlemslandenes innsats på kulturfeltet

3 HVILKEN PROFIL HAR PROSJEKTET?
LOKAL? Kommunen REGIONAL? Fylkes-kommunen NASJONAL? Kulturrådet NORDISK? Nordisk kulturfond EUROPEISK? Mobilitet? Formidling? Kunnskap? Regional utvikling? Frivillighet? Offentlige tilskuddsordninger har ofte en gjensidig forsterkende effekt. Har man fått støtte ett sted, får man kanskje også støtte et annet sted. Viktig å forankre et europeisk prosjekt lokalt. Samtidig må man ta hensyn til hva som er formålet med de ulike ordningene. Samspill mellom lokale, regionale, nasjonale og nordiske midler. Hva ligger av politiske føringer for utdelingene? Hvorfor deles det ut penger? Gode prosjekter, men husk Notat om egenandel levert til KKD. 5% og 15 % automatisk.

4 Forskning 50,5 milliarder euro
EUs MANGE VERKTØY FOR KULTUR Kultur 400 millioner euro Media 755 millioner euro Aktiv ungdom 885 millioner euro Livslang læring 6 970 millioner euro Forskning 50,5 milliarder euro Struktur-midler 308 milliarder euro

5 EUs KULTURPROGRAM SKAL BIDRA TIL
MOBILITET for mennesker i kultursektoren SPREDNING av verk, kulturelle og kunstneriske uttrykk Interkulturell DIALOG DIALOGUE building bridges between ethnic, social and other groups, and fostering inter-cultural dialogue.

6 HVEM KAN DELTA? Kulturaktører, offentlige og private kulturvirksomheter fra deltager-landene: Universiteter og høyskoler, museer, teater, ensembler, forlag, organisasjoner, foreninger, kommuner, fylkeskommuner, biblioteker, gallerier osv. OBS! Privatpersoner kan ikke søke Alle kulturvirksomheter med unntak av den audiovisuelle bransjen Tverrfaglighet oppmuntres

7 ORDNINGER OG FRISTER FLERÅRIGE PROSJEKTER (3-5 år) frist 7. nov
SAMARBEIDSTILTAK (inntil 2 år) frist 7. nov LITTERÆRE OVERSETTELSER frist 3. feb SAMARBEIDSPROSJEKTER MED TREDJELAND* frist 3. mai EUROPEISKE KULTURFESTIVALER * frist 15. nov

8

9 FLERÅRIGE PROSJEKTER SAMARBEIDS- TILTAK
– euro per år Mellom tre til fem års varighet Minst seks kulturoperatører fra seks land Fra til euro Inntil to års varighet Minst tre kulturoperatører fra tre land Max 50% tilskudd fra EU

10 TREDJELANDSPROSJEKTER
50% av aktivitetene må foregå i tredjelandet 2012: Sør-Afrika 2013: Canada og Australia Fra til euro Inntil to års varighet Minst tre kulturoperatører fra tre land Fra til euro Inntil to års varighet Minst tre kulturoperatører fra tre land

11 HVORDAN VURDERES SØKNADEN?
Søknaden sendes EACEA i Brussel Administrativ behandling Fageksperter fra hele Europa

12 TILSKUDDSKRITERIER/ AWARD CRITERIA
20% Europeisk merverdi Relevans for programmets tre konkrete målsettinger Kvalitet på de foreslåtte aktivitetene 10% Solid partnerskap Forventet nytteverdi Kommunikasjon og PR av aktivitetene Levedyktighet Kan bedre gjennomføres på europeisk enn nasjonalt nivå Bruker hele Europa som arbeidsrom Bringer sammen språkområder og kulturer fra hele Europa Når ut til mange Bygger varige transnasjonale nettverk Er nyskapende og originale Inkluderer flere kulturuttrykk (tverrfaglige / flerfaglige)

13 Beregn nok tid! En god idé! Følge opp, evaluere og rapportere
Finne partnere Utvikle et troverdig prosjekt Skrive en god søknad Vente på vurderingen Gjennomføre aktiviteter i prosjektet Følge opp, evaluere og rapportere Beregn nok tid! Hven skal dere samarbeide med, er det etablert kontakt osv. NB! Er det et nordisk eller internasjonalt prosjekt, kan det forekomme språkproblemer og forskjellige synsmåter når det gjelder planlegging, gjennomføring og oppfølging. Husk å dokumentere alle beslutningene og kontroller at alle har samme oppfatning. Jo flere sam.parter jo lengre tid tar det å forberede å gjennomføre prosjektet Hvem gjør hva, hvordan blir prosjektet gjennomført. Utnevnes det en særskilt arbeidsgruppe, må arbeids- og ansvarsfordelingen klargjøres mellom arbeidsgruppen og styret – spesielt ved økonomiske beslutninger Når skal fasene gjennomføres, forberedelse, gjennomføring og oppfølging – Ha alltid marginer Hva koster det å gjennomføre prosjetket, klassifiser i sikre, sannsynlige og søkt – budsjettutarbeiding Utpek før prosjektet starter en ansvarlig rapportør og fastslå Hvordan, Når og Hvem Kan prosjektet utvikles videre finnes det andre organisasjoner som kan ha nytte av prosjektets resultater Lag en styringsgruppe som følger opp prosjektet, med forankring i ledelsen Vær obs på at partnere kan trekke seg underveis!!!

14 SØKNADSDOKUMENTER Programguiden (2007-2013)Revidert 05/2010
Elektronisk søknadsskjema Budsjettskjema i Excel Juridisk enhet, bankidentifikasjon, økonomisk kapasitetsskjema og mandat

15 SØKNADSSKJEMA I SYV BOLKER
A Søkerorganisasjonenes kontaktdetaljer B Beskrivelse av organisasjonene C Om prosjektet i korte trekk D Operativ kapasitet (internasjonal erfaring) E Detaljert prosjektbeskrivelse, vurderingskriteriene F Tidsplan for aktiviteter G Budsjettoverslag + Vedlegg Partnere også

16 BUDSJETT 1 Prosjektkostnader 2 Markedsføring og spredningstiltak
3 Konferanser/seminarer/workshops 4 Admin. ansatte: Reisekostnader 5 Admin. ansatte: Lønn og godtgjøring (Maks 20%) 6 Indirekte kostnader: overhead osv. (Maks 7 %)

17 Lillehammer 30. januar 2009

18 KULTURVIRKSOMHET FYLKE PROSJEKT TILSKUDD STRAND 1.2.1 STRAND 1.1
Henie-Onstad Kunstsenter Akershus Europe (to the power of) n Ca. 1,5 mill kr. Det Norske Solistkor Oslo TIME for TENSO 12 l 13 Norsk komponistforening New Music: New Audiences Ca. 1,5mill kr. Musikk og Ungdom IMAGINE ll Stiftelsen Falstadsenteret og NTNU Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag European Conflict Archaeological Landscape Reappropriation Lydgalleriet Hordaland Resonance 2 Ca. 1,43 mill kr. Stiftelsen NIE teater PIM & THEO Ca. 1,13 mill kr. NORAD Samarbeidspartner Youth open Festival Culture Ca. 1,42 mill kr. STRAND 1.1 Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater House on Fire Ca. 18,5 mill kr. Kristiansand kommune Vest Agder CreArt (Network of Cities for Artistic Creation) Ca. 12,9 mill kr. Dansearena nord og Danseinformasjonen Finnmark og Oslo kedja Ca. 5,17 mill kr.

19 Tilstreb likeverdighet - Alle skal med
Tilstreb likeverdighet - Alle skal med! Alle skal føle at de er medeier i prosjekt og resultat Tydelig ansvarsfordeling. Bruk skriftlige referater som presiserer ansvar for oppfølging Vær konkret Definer tydelige mål og delmål - unngå diffuse vedtak og oppgaveformuleringer Ta en ting av gangen. Ikke gap over for mye – det fører ofte til at ingenting blir gjort Vedta tydelige tidsplaner som er realistiske og skal overholdes. Tidsfrister betyr ikke det samme overalt Resten av verden er ikke helt som Norge, heller ikke som Skandinavia. Vær obs på kulturforskjeller Folk med engelsk som morsmål har makt i språket. Prøv å få dem til å snakke sakte og tydelig Nettverk skal levere resultater, men det gjør ingenting om andre får mer igjen enn du

20 Tenk rapportering fra dag 1
Samle på dokumentasjon underveis: bilder, presseklipp, bilag osv. Hold EU underrettet om eventuelle endringer Dokumenter og forklar alle utgifter i rapporten Overhold alle frister Vær synlige og gjør også tilskuddsgiver synlig! Nytt er at Project Manager vil befinne seg i Executive Agency Hold momentet. Også rapportering og evaluering tar tid. Dette gjør du ikke bare for Kommisjonen, men også for deg og prosjektpartnere,

21 velaug.bollingmo@kulturrad.o
MER INFORMASJON OG RÅDGIVING Velaug Bollingmo, tlf: kulturprogrammet.no


Laste ned ppt "AV VELAUG BOLLINGMO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google