Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fadderskap Sos-barnebyer i norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fadderskap Sos-barnebyer i norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fadderskap Sos-barnebyer i norge
Kjærlighet trenger ikke pakkes inn Intro til presentasjonen – avgrensninger: Vi skal se på SOS-barnebyers fadderordning med fokus på de sider av den som er relevant for Odd Fellow Ordenen nå i fase 2. Det er veldig mye interessant å si og se på når det gjelder fadderskap, her tar vi for oss det vi tror dere vil ha best nytte av nå før jul. Spørsmål har vi satt av tid til i etterkant, men meld fra underveis om det er noe som er direkte uklart. Noen kan kjenne til SOS-fadderskap fra før og ha spørsmål utover det som presenteres. Alle spørsmål er velkomne, og vi kan svare så best vi kan etter det vi fikk opplyst på regionale samlinger. Vi har også noen eksemplarer av fadderhåndboka fra SOS-barnebyer som kan være til hjelp.

2 Temaer FADDERSKAP Hva er et SOS-fadderskap?
Hvorfor er fadderne så viktige? Hvordan fungerer fadderskapet? Verving av faddere Til barnebyen i San Vicente er det 800 norske faddere. Vi skal gjennom fase 2 til Sammen for barn i Malawi, bidra til å verve faddere til den nye barnebyen i Ngabu og barnefaddere til andre SOS-barnebyer. Dette vil vi komme tilbake til. Innholdet i denne presentasjonen 1 –vi skal se på fadderskap i SOS-barnebyer er og hvor viktig det er å begeistre nye faddere 2 – vi skal se på hvilken rolle fadderskap spiller i SOS-barnebyer og hvordan fadderskapet fungerer. Men først vil vi vise en film fra Swaziland for som forteller mer enn ord om hva SOS-barnebyer jobber med.

3 Vis film fra Swaziland (denne kan dere laste ned herfra: Intro til filmen: I mars tok SOS-barnebyer (Lene Aarnes og Mats Hvalsengen) med seg elever fra Atlanten, Ås og Rælingen videregående skole til Swaziland (som grenser til Sør-Afrika og Mosambik) for å besøke SOS-barnebyen i Siteki og Mbabane. Skolene støtter SOS-barnebyer og elevene fikk med egne øyne se hvordan SOS-barnebyer gir et nytt hjem til barn uten tilfredsstillende omsorg og hvordan SOS-barnebyer gjennom familiestyrkningsprogrammet hjelper familier i lokalsamfunnet til å ta vare på barna sine slik at de får en god og trygg oppvekst. Elevene beskriver her med egne ord hvordan de opplever besøket i SOS-barnebyene og møte med en virkelighet som er veldig annerledes enn deres egen.

4 Kjærlighet trenger ikke pakkes inn
Fadderskap Hva ber vi om? Verv en SOS-fadder! Den viktigste gave vi mennesker kan gi hverandre er kjærlighet. SOS-faddere gir sårbare barn et trygt hjem - og gaven varer hele livet. Filmen fra Swaziland viser at det å støtte SOS-barnebyer bidrar til at hjelpen kommer frem og at sårbare barn får et trygt hjem. Gjennom å være fadder for SOS-barnebyer kan du bidra til dette arbeidet. For hva ber vi om i fase 2 av Sammen for barn i Malawi? Budskapet er; verv en SOS-fadder! (og selvfølgelig kan man verve flere) Jeg er sikker på at dere og de som skal verve en fadder kommer til å ha mange gode samtaler og fine menneskemøter gjennom dette. Mottoet for Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer når vi skal verve flere faddere frem mot jul er: KJÆRLIGHET TRENGER IKKE PAKKES INN Kjærlighet kan gis i form av at vi gir sårbare barn en trygg oppvekst. Det er en gave som varer hele livet, og som ikke trenger å pakkes inn. Kjærlighet trenger ikke pakkes inn

5 Hva fadderskap er Kjærlighet Et ønske om å hjelpe
Et fadderskap handler om kjærlighet og at man har et ønske om å hjelpe andre. Elina hadde et ønske om å hjelpe barn etter tsunamien. Som vi ser så kan innsatsen fra en fadder ha store ringvirkninger. Å bli fadder eller verve en fadder handler om å gi trygge hjem og en hverdag med masse kjærlighet til noen av verdens mest sårbare barn.

6 SOS-barnebyers viktigste finansieringskilde
FADDERREKRUTTERING SOS-barnebyers viktigste finansieringskilde 55 % av våre inntekter kommer gjennom fadderskap Fadderne er i gjennomsnitt med oss i 8-9 år Mange faddere har vært med lenge: 10 – 14 år:  429 15 – 20 år:  530 Mer enn 20 år: SUM    Hvorfor er fadderskap for SOS-barnebyer så viktig? SOS-barnebyers viktigste finansieringskilde 55 prosent av SOS-barnebyers inntekter kommer gjennom fadderskap. På grunn av den relasjonen som skapes mellom fadder og fadderbarn, eller fadder og den barneby man er fadder for, er fadderskap en spesiell måte å gi støtte SOS-barnebyer på. Fadderskap innebærer engasjement i barns oppvekst. Dette ser vi gjenspeilet i hvor lenge folk er faddere. I gjennomsnitt er fadderne med oss i 8-9 år. Det peker også på hvilket stort potensial som ligger i hver fadder vi i Odd Fellow Ordenen kommer til å verve. Noen SOS-faddere har vært med oss svært lenge. For SOS-barnebyer og barna er hver fadder gull verdt. Hun/han bidrar til at SOS-barnebyer kan gjennomføre sitt viktige arbeid for at sårbare og foreldreløse barn skal få et trygt hjem. Ved å være fadder, er man med på å gi barna et godt liv fylt med håp!

7 KJÆRLIGHET TRENGER IKKE PAKKES INN
8,22 8,22. Hva er dette tallet? Noen vil si at dette kan være Ivar Ballangrud´s verdensrekord fra Davos i Men det er feil: Han gikk på 8,21,6. Men det er ikke det vi skal snakke om nå.

8 KJÆRLIGHET TRENGER IKKE PAKKES INN
En fadder = kr 8,22 pr dag Fradragsberettiget Et fadderskap koster 250 kr i måneden. Det blir bare 8,22 kr dagen. Bidrag til SOS-barnebyer kan i tillegg trekkes fra på skatten (28%). Humanitære gaver på til sammen kr 12000,- pr person/bedrift kan trekkes fra i dagens ordning.

9 Bli med å verve To typer fadderskap SOS-fadder for Ngabu
SOS-fadder for et barn i en annen SOS-barneby Fadderbidraget 250/mnd 15% til administrasjon og inntektsskapende arbeid Kan trekkes fra på skatten To årlige beretninger med bilder til fadder Når dere skal ut og verve faddere, så er det to typer fadderskap dere tilbyr: Fadder kan knytte seg til den nye SOS-barnebyen i Ngabu og bli SOS-fadder for Ngabu. Eller fadder kan velge å bli SOS-fadder for et barn – da i en barneby et annet sted i verden. Type fadderskap bestemmes av den enkelte. Noen vil ha det konkrete barnet å forholde seg til – ha mulighet til å skrive brev, vil reise på besøk, gi ekstra pengegaver, for andre er det mer passende å fokusere på hele virksomheten på et sted. Hvorfor kan man enda ikke bli fadder for et barn i Ngabu? Det er fordi det enda ikke bor noen barn, men barnebyen holder på å bygges og familiestyrkingsprogrammet etableres, så det trengs mye støtte for å få hele virksomheten opp og stå. Det er kun de barna som bor i barnebyen man kan være fadder for. Fadderbidraget er likt for begge typer fadderskap . Det går byggin g av nye prosjekter eller til drift av eksisterende. OBS: I henhold til en økning fra 1. november, vil fadderbidraget under Artistgallaen være 275,- - Odd Fellow Ordenens verveaksjon holder fast på bidragsstørrelsen som gjaldt da startet arbeidet med verving av Barnebyfaddere til Ngabu, nemlig 250,- per mnd. Oppfølgingen av fadder er også lik for begge typer fadderskap – to årlige beretninger og oppdaterte bilder. Om man er fadder for et barn, så er det nytt om fadderbarnet man får i beretningen. Faddere for barnebyen i Ngabu, får nytt om hele virksomheten på stedet. Man mottar også magasinet vårt SOS-barnebyer 4 ganger i året.

10 Fadderskap for Ngabu To typer fadderskap
Fadder er med helt fra begynnelsen Barnebyen planlegges og bygges Programvirksomhet igangsettes gradvis Utfordringer underveis Innflytting i barnebyen Virksomhet full av liv Fadder for alle barna Mulig å endre til fadderskap for barn Hva går fadderbidraget til? Fadderbidragene går til: SOS-Familiestyrkingsprogrammet i lokalsamfunnet for å forebygge oppløsning av svake familier Opprustning av den lokale skolen og det lokale sykehuset Bidrag til byggekostnader Byggeprosessen får fadderne ta del i gjennom nyhetsbrev. NÅR BARNEBYEN ER FERDIG - Når barnebyen står ferdig vil barna gradvis flytter inn. Dette tar gjerne litt tid for å sikre at de nye familiene etablere seg på en god måte. Da går støtten gradvis over til å dekke det omsorgen for barna virkelig handler om – nattaklemmer, plaster på skrubbsår, bleieskift, skolegang, lekser, medisinsk oppfølging, lek, sang, dans, gråt og trøst… – kort sagt kjærlighet i en god barnehverdag. Dette er kjærligheten som skjuler seg bak det tørre begrepet driftskostnader. - Fadderbidraget går også til å dekke kostnadene knyttet til drift av skole, barnehage, familiestyrkingsprogram osv. Altså de samlede kostnadene for SOS-barnebyer i Ngabu. Man er fadder for alle barna Når barna er flyttet inn kan en fadder for Ngabu bli fadder for et barn i Ngabu. Hvis det er ønskelig må en henvende seg til SOS-barnebyer. Når vi så langt kommer. Innflyttingen skjer over tid. Det tar tid for SOS-moren å etablere relasjonen til det enkelte barn. Og det er alltid slik at fadderordningen for barn først åpnes når ganske mange barn er flyttet inn i barnebyen. Selv om hvert fadderbarn kan ha opp til 5 norske faddere, vil etterspørselen ofte kunne være større. Men det er rom for mange hundre faddere til barna som etter hvert vil få sitt hjem i SOS-barnebyen i Ngabu.

11 Fadderskap for et barn i en annen SOS-barneby To typer fadderskap
Ulik grad av engasjement Ansikt på fadderskapet Skrive Sende små gaver Personvern og barnas rettigheter Fadderskapet blir tildelt der behovet er størst Følg barnets utvikling Fadderskap for et barn gir noen mer åpenbare mulighet til engasjement - utover den økonomiske støtten Her må fadder bare velge det som passer best. Fadderskap for barn er det mest vanlige, og mange tenkere på dette når de hører om SOS-fadderskap. Ulikt engasjement Dersom man som fadder er opptatt av å gjøre mer ut av fadderskapet - er det kanskje fadderskap for et barn som er tingen. Faddere for et barn kan engasjere seg ut over de faste bidragene og rapportene/beretningene: Noen ønsker å skrive til fadderbarnet, kanskje sender små gaver i posten Noen reiser på besøk, og man kan gi ekstra pengegaver Ulik grad av engasjement fra barnets side (personvern) Akkurat som faddere er ulike, så er barna det også. SOS-barnebyer er opptatt av å sikre barns rettigheter og verne om deres person. Tildeling av fadderbarn – der behovet er størst, eller med andre ord: SOS-barnebyer sørger for en god fordeling til ulike barnebyer som trenger mer støtte Oppfølgingen fadderen får vil ha fokus på fadderbarnets utvikling – i tekst og bilde, samtidig som alle faddere får beretninger om hele virksomheten på stedet man er fadder.

12 Verv en SOS-fadder NÅR KAN VI VERVE? Før lørdag 15. desember
Det kan skje nå Eller i Fadderrekrutteringsuken fra 8. til 15. desember Husk at det handler om…. Å oppdra de foreldreløse Omsorg og trygghet for barn Når skal vi verve? Når søstre, brødre og frivillige får vervemateriell på lokale samlinger/ logemøter, vil de oppfordres til å verve en SOS-fadder. I uken fra 8. – 15 desember vil det være en veldig sterk fadderfokus i media fra SOS-barnebyer. Derfor har vi kalt denne uken for fadderrekrutteringsuken. Lokalt kan dette fremstilles som en felles dugnad for å sikre sårbare barn et trygt hjem. Det handler om å spørre de du tror vil svare ja til å bli fadder, og det finnes mange av dem. Og nå; noen tips til hvordan vi kan være gode ververe.

13 Hvordan bli en god verver?
Alle har et potensial til å bli fadder Bruk sympati, humor og empati Vær konkret på budskap Bruk følelser Overbevis, uten å gi dårlig samvittighet Foreslå å dele et fadderskap med barn eller barnebarn Vær oppriktig! SOS-barnebyer har noen erfaringer fra verving av faddere som kan være til inspirasjon. Potensial: spør personen selv, det skader aldri Sympati/empati: dette kjenner man jo fra all kommunikasjon.. Konkret: spør om fadderskap – at ikke personen etterlates med en uklar opplevelse av hva du ville Følelser: bruk hele deg – ditt eget engasjement og dine følelser Overbevis: det er ikke farlig å tale for en sak, bare man ikke skaper dårlig samvittighet – det er ingen tjent med Å dele et fadderskap: bli selv fadder, men la barnebarn eller barn ta del i relasjonen, gjerne både innholdsmessig og økonomisk. Det er mange som benytter fadderskap til å lære egne barnebarn/barn at det å hjelpe andre er en viktig del av livet. Ikke registrer noen annen som fadder uten at de selv er involvert – dette gjelder både barn og andre voksne! Vær oppriktig: Hver verver vil finne sin måte å gjøre dette på – den måten som føles oppriktig og god for deg! Snakke gjerne om Odd Fellow Ordenens historiske arbeid for foreldreløse og barns behov for Vennskap – Kjærlighet og Sannhet

14 Nye faddere til SOS-barnebyer
Registrering av nye faddere Kupong per post Nettside med skjema Det er to måter å melde seg som fadder: enten ved å fylle ut kupongen i vervebrosjyren eller å gå inn på nettsiden Bistå gjerne i postlegge kupongen på vei hjem! (Husk at det er lurt å avklare med den du verver om du eller fadder selv registrere fadderen. Leit om begge tror at den andre gjør det, og dumt for fadder og SOS-barnebyer om begge gjør det så det blir dobbelt opp!)

15 Velkommen som fadder Her er bilder av hvordan velkomstmappen som fadder får ser ut. Det er med denne utsendelsen SOS-barnebyer står rede til å ta over arbeidet når dere har hjulpet oss med å verve nye faddere! Dette er eksempel fra en fadder for et barn som dere ser presentert med bilde og tekst til høyre Ellers inneholder mappen presentasjon av barnebyen og landet hvor fadderbarnet bor. Annen praktisk informasjon er også med – blant annet i form av en rikholdig fadderhåndbok, som vi fikk med oss noen eksemplarer av etter regionale samlinger. Faddere for Ngabu får en presentasjon av Ngabu i stedet for presentasjon av et enkelt barn.

16 Kjærlighet trenger ikke pakkes inn! Spørsmål?
Lykke til med vervingen og takk for oppmerksomheten! Kjærlighet trenger ikke pakkes inn!


Laste ned ppt "Fadderskap Sos-barnebyer i norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google