Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FØRSTEAMANUENSIS KJERSTI LIEN HOLTE - HØGSKOLEN I ØSTFOLD - Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FØRSTEAMANUENSIS KJERSTI LIEN HOLTE - HØGSKOLEN I ØSTFOLD - Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?"— Utskrift av presentasjonen:

1 FØRSTEAMANUENSIS KJERSTI LIEN HOLTE - HØGSKOLEN I ØSTFOLD - KJERSTI.E.HOLTE@HIOF.NO Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?

2 HVEM ER JEG? • Kommer fra Atrå ved Rjukan i Telemark • Doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstads Universitet • Har forsket på hva som hindrer kommunikasjon i organisasjonen. • Bor nå på Hvaler og jobber på Høgskolen i Østfold i Halden. • Avhandlingen ligger i sin helhet på nettet: • kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:225113/FULLTEXT01 • Artikkel i Sykepleien: http://www.sykepleien.no/nyhet/726023/--det- mest-lojale-er-a-si-frahttp://www.sykepleien.no/nyhet/726023/--det- mest-lojale-er-a-si-fra

3 YTRINGSFRIHET I ARBEIDSLIVET • Vi har rett til menings og ytringsfrihet jf artikkel 19 i FNs menneskerettighetserklæring og grunnlovens § 100 • MEN • Arbeidstakers ytringsfrihet er begrenset av arbeidsgivers krav om lojalitet og troskap (Ytringsfrihed bør finde sted NOU 1999:27 pkt 6.2.4)

4 • «Arbeidsgiver må lære seg toleranse for uenighet og kritikk og styrke sin «dannelse» og lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor arbeidsrettslige tiltak mot de ansatte.» • (St. meld. Nr 26. Om endring av grunnlovens § 100 2003- 2004:110)

5 • LINJA er helt avgjørende for effektiv og god kommunikasjon i organisasjonen. • Alle kan ikke snakke med alle om alt, derfor har vi linje. • Derfor har vi representanter. • Fordi linja ikke alltid fungerer har vi varslingsrutiner og regler for varsling.

6 • Demokrati – offentlig og intern debatt • Autonomi – rettighet • Kunnskapsutvikling og kvalitetssikring. BEGRUNNELSER FOR ÅPENHET

7 Vi ønsker størst mulig åpenhet. Vi tror at åpenhet kan gjøre at ansatte vil rette opp feil og lære av det som har skjedd, fortalte sykehusdirektør Just Ebbesen til FB. FORMELL POLICY: VI VIL HA ÅPENHET !

8 • Statistikken viser at hvert sjette sykehusopphold i Norge skyldes pasientskade. Det tilsvarer 115.000 innleggelser, og 4.700 av dem ender altså med at pasienten dør hvert år. • Det er mye lidelse i denne statistikken. Også når man tenker på at halvparten av dødsfallene kunne vært unngått hvis vi hadde jobbet bedre, sier helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen til NRK. I 2010 DØDE 4700 MENNESKER SOM FØLGE AV PASIENTSKADE

9 HVOR MANGE FORTIER ARBEIDSRELATERT KRITIKK? • 46 % av ansatte i pleie og omsorg, barnevern og undervisning i kommunal sektor. (Skivenes og Trygstad 2005:114 -116) • 40 % av legene oppga at frykt for å møte uvilje hos sjefen som grunn for ikke å si fra om arbeidsrelatert kritikk. Gjennomsnittet for alle var 23%. (Aronsson og Gustafsson 1999)

10

11 HVA ER ARBEIDSRELATERT KRITIKK? • Upraktiske eller uetiske arbeidsmetoder og mangel på profesjonell moral. • Krenkende særbehandling og diskriminering • Dårlig arbeidsledelse og dårlig arbeidsmiljø. • Nedskjæringer og omorganiseringer som rammer brukere. • Forsøk på å fortie rapportering og informasjon. • Økonomisk uryddighet. • Eksempler • Avsløringen av triksing med ventelistene ved Sykehuset Asker og Bærum. • Avsløringen av uetiske og lovstridige arbeidstids- og boforhold ved Ammerudlunden sykehjem.

12 IBOENDE ETISKE UTFORDRINGER I ARBEID MED MENNESKER • Beskyttelse mot fysisk og psykisk skade • Respekt for integritet og privatliv • Rettferdighetsprinsipper • Retten til selvbestemmelse – religion og ytring • Sannhetsoppfatninger – hvem eier sannheten og hvorfor?

13

14 • Sansene sløves • Rettferdiggjøring av uetisk praksis • Bagatellisering av det kritikkverdige • Rettferdiggjøring av taushet • Uetisk praksis kan fortsette AVLEDET OPPMERKSOMHET ER FARLIG ASSOCIATE PROFESSOR DR. KJERSTI LIEN HOLTE NORWAY

15 Prososiale motiv Takknemlighet Være høflig Gjøre seg attraktiv Lojalitet Alt for gode sosiale relasjoner HVORFOR TIER ANSATTE? ASSOCIATE PROFESSOR DR. KJERSTI LIEN HOLTE NORWAY

16 Defensive motiv Tier for å beskytte seg selv eller andre som kan rammes av negative konsekvenser av at det kritikkverdige blir kjent. Det kan slå hardt tilbake Frykt for å bli vingeklippet i jobbsammenheng. Frykt for å miste gode relasjoner Frykt for å miste jobben HVORFOR TIER ANSATTE? ASSOCIATE PROFESSOR DR. KJERSTI LIEN HOLTE NORWAY

17 Ettergivne motiv • Maktesløshet - det hjelper ikke uansett hva jeg gjør • Hvem er jeg til å si noe… • Hva vet vel jeg om hva som er rett eller galt… • Ingen vil lytte til meg eller til oss • Kommunen har ikke råd…. HVORFOR TIER ANSATTE? ASSOCIATE PROFESSOR DR. KJERSTI LIEN HOLTE NORWAY

18 • Passiv aggressive motiv Hevn Tier lar ledere og kolleger feile.. Ønsker at de ansvarlige for det kritikkverdige skal falle for eget grep. En dag blir det avslørt. Da vil de lære….. Jeg sykemelder meg så får de klare seg selv… Jeg venter på bedre tider.-.. HVORFOR TIER ANSATTE? ASSOCIATE PROFESSOR DR. KJERSTI LIEN HOLTE NORWAY

19 • Ekskluderings og inkluderingsritualer • Stemplingsprosesser • Midlertidige stillinger • Prosjekt stillinger • Deltidsstillinger • Stillingsvern • Pseudomedvirkning – som gissel i utvalg. • Organisasjonskultur HVA ER ÅRSAKER TIL TAUSHET HOS ANSATTE? ASSOCIATE PROFESSOR DR. KJERSTI LIEN HOLTE NORWAY

20

21 SPESIELT FOR SYKEPLEIERE PÅ SYKEHJEMMET JEG VAR PÅ: • Emosjonelt yrke • Fagforeningen var lite opptatt av faglige spørsmål – vanskelig å få medlemmer til møter som handlet om noe annet enn lønn. • Det var diskusjon om hvem som hadde mest ansvar for å si fra • Usikkerhet om linjene • Kjønn • Kulturforskjeller

22 NÅR MAN MÅ SI FRA • Skaff dokumentasjon • Si helst fra sammen med andre • Sørg for støtte • Bruk et tillitsspråk • Unngå et anklagespråk • Legg stor vekt på og utdyp gjerne på hvilken måte det å si fra er en lojal handling mot arbeidsgiver jf arbeidsgivers lojalitetsplikt • Bruk linjene så langt som mulig

23 HVORDAN LEGGE FORHOLDENE TIL RETTE FOR GODE KOMMUNIKASJONSRUTINER? ASSOCIATE PROFESSOR DR. KJERSTI LIEN HOLTE NORWAY • Ledere og ansatte trenger å reflektere over hvilke mekanismer som ber om taushet i egen organisasjon. • Hvordan er åpenhetskulturen i din organisasjon? • Bidrar vi til endring eller opprettholdelse av kulturen? Hvordan? • Testen på ytringsfrihet er å finne ut hva man absolutt ikke kan si eller stille spørsmålstegn ved på arbeidsplassen og så se på mulighetene for at man kan snakke om nettopp det. • Er det mulig å gjøre det tryggere å snakke om det som er utrygt? • Kan kritikk fremmes uten å bruke et anklagespråk? • Hva betyr egentlig lojalitet? • Hva kan du gjøre som tillitsvalgt?

24 REFLEKSJON – DISKUSJON • Hva kan du gjøre for å få mer åpenhet? • Hva kan dere gjøre for å få mer åpenhet?

25 ASSOCIATE PROFESSOR DR. KJERSTI LIEN HOLTE NORWAY


Laste ned ppt "FØRSTEAMANUENSIS KJERSTI LIEN HOLTE - HØGSKOLEN I ØSTFOLD - Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google