Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?
Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte - Høgskolen i Østfold

2 Hvem er jeg? Kommer fra Atrå ved Rjukan i Telemark
Doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstads Universitet Har forsket på hva som hindrer kommunikasjon i organisasjonen. Bor nå på Hvaler og jobber på Høgskolen i Østfold i Halden. Avhandlingen ligger i sin helhet på nettet: kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:225113/FULLTEXT01 Artikkel i Sykepleien: mest-lojale-er-a-si-fra

3 Ytringsfrihet i arbeidslivet
Vi har rett til menings og ytringsfrihet jf artikkel 19 i FNs menneskerettighetserklæring og grunnlovens § 100 MEN Arbeidstakers ytringsfrihet er begrenset av arbeidsgivers krav om lojalitet og troskap (Ytringsfrihed bør finde sted NOU 1999:27 pkt )

4 «Arbeidsgiver må lære seg toleranse for uenighet og kritikk og styrke sin «dannelse» og lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor arbeidsrettslige tiltak mot de ansatte.» (St. meld. Nr 26. Om endring av grunnlovens § :110)

5 LINJA er helt avgjørende for effektiv og god kommunikasjon i organisasjonen.
Alle kan ikke snakke med alle om alt, derfor har vi linje. Derfor har vi representanter. Fordi linja ikke alltid fungerer har vi varslingsrutiner og regler for varsling.

6 Begrunnelser for åpenhet
Demokrati – offentlig og intern debatt Autonomi – rettighet Kunnskapsutvikling og kvalitetssikring.

7 Formell policy: Vi vil ha Åpenhet !
Vi ønsker størst mulig åpenhet. Vi tror at åpenhet kan gjøre at ansatte vil rette opp feil og lære av det som har skjedd, fortalte sykehusdirektør Just Ebbesen til FB. I Fredrikstad Blad i juli i år kunne vi lese.

8 I 2010 døde 4700 mennesker som følge av pasientskade
Statistikken viser at hvert sjette sykehusopphold i Norge skyldes pasientskade. Det tilsvarer innleggelser, og av dem ender altså med at pasienten dør hvert år. Det er mye lidelse i denne statistikken. Også når man tenker på at halvparten av dødsfallene kunne vært unngått hvis vi hadde jobbet bedre, sier helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen til NRK.

9 Hvor mange fortier arbeidsrelatert kritikk?
46 % av ansatte i pleie og omsorg, barnevern og undervisning i kommunal sektor. (Skivenes og Trygstad 2005: ) 40 % av legene oppga at frykt for å møte uvilje hos sjefen som grunn for ikke å si fra om arbeidsrelatert kritikk. Gjennomsnittet for alle var 23%. (Aronsson og Gustafsson 1999)

10

11 Hva er arbeidsrelatert kritikk?
Upraktiske eller uetiske arbeidsmetoder og mangel på profesjonell moral. Krenkende særbehandling og diskriminering Dårlig arbeidsledelse og dårlig arbeidsmiljø. Nedskjæringer og omorganiseringer som rammer brukere. Forsøk på å fortie rapportering og informasjon. Økonomisk uryddighet. Eksempler Avsløringen av triksing med ventelistene ved Sykehuset Asker og Bærum. Avsløringen av uetiske og lovstridige arbeidstids- og boforhold ved Ammerudlunden sykehjem.

12 Iboende etiske utfordringer i arbeid med mennesker
Beskyttelse mot fysisk og psykisk skade Respekt for integritet og privatliv Rettferdighetsprinsipper Retten til selvbestemmelse – religion og ytring Sannhetsoppfatninger – hvem eier sannheten og hvorfor?

13 Trigger Taushet Voiceloop Aquiescence Exit Avledet oppmerksomhet
Refleksjon over handlingsvalg Taushet Aquiescence Exit

14 Avledet oppmerksomhet er farlig
Sansene sløves Rettferdiggjøring av uetisk praksis Bagatellisering av det kritikkverdige Rettferdiggjøring av taushet Uetisk praksis kan fortsette Associate professor Dr. Kjersti Lien Holte Norway

15 Prososiale motiv HVOrfor tier ansatte? Takknemlighet Være høflig
Gjøre seg attraktiv Lojalitet Alt for gode sosiale relasjoner Associate professor Dr. Kjersti Lien Holte Norway

16 Hvorfor tier ansatte? Defensive motiv
Tier for å beskytte seg selv eller andre som kan rammes av negative konsekvenser av at det kritikkverdige blir kjent. Det kan slå hardt tilbake Frykt for å bli vingeklippet i jobbsammenheng. Frykt for å miste gode relasjoner Frykt for å miste jobben Associate professor Dr. Kjersti Lien Holte Norway

17 Hvorfor tier ansatte? Ettergivne motiv
Maktesløshet - det hjelper ikke uansett hva jeg gjør Hvem er jeg til å si noe… Hva vet vel jeg om hva som er rett eller galt… Ingen vil lytte til meg eller til oss Kommunen har ikke råd…. Associate professor Dr. Kjersti Lien Holte Norway

18 Hvorfor tier ansatte? Passiv aggressive motiv Hevn
Tier lar ledere og kolleger feile.. Ønsker at de ansvarlige for det kritikkverdige skal falle for eget grep. En dag blir det avslørt. Da vil de lære….. Jeg sykemelder meg så får de klare seg selv… Jeg venter på bedre tider.-.. Associate professor Dr. Kjersti Lien Holte Norway

19 Hva er Årsaker til taushet hos ansatte?
Ekskluderings og inkluderingsritualer Stemplingsprosesser Midlertidige stillinger Prosjekt stillinger Deltidsstillinger Stillingsvern Pseudomedvirkning – som gissel i utvalg. Organisasjonskultur Associate professor Dr. Kjersti Lien Holte Norway

20 Taushets kulturer i organisasjoner

21 Spesielt for sykepleiere på sykehjemmet jeg var på:
Emosjonelt yrke Fagforeningen var lite opptatt av faglige spørsmål – vanskelig å få medlemmer til møter som handlet om noe annet enn lønn. Det var diskusjon om hvem som hadde mest ansvar for å si fra Usikkerhet om linjene Kjønn Kulturforskjeller

22 Når man må si fra Skaff dokumentasjon Si helst fra sammen med andre
Sørg for støtte Bruk et tillitsspråk Unngå et anklagespråk Legg stor vekt på og utdyp gjerne på hvilken måte det å si fra er en lojal handling mot arbeidsgiver jf arbeidsgivers lojalitetsplikt Bruk linjene så langt som mulig

23 Hvordan legge forholdene til rette for gode kommunikasjonsrutiner?
Ledere og ansatte trenger å reflektere over hvilke mekanismer som ber om taushet i egen organisasjon. Hvordan er åpenhetskulturen i din organisasjon? Bidrar vi til endring eller opprettholdelse av kulturen? Hvordan? Testen på ytringsfrihet er å finne ut hva man absolutt ikke kan si eller stille spørsmålstegn ved på arbeidsplassen og så se på mulighetene for at man kan snakke om nettopp det. Er det mulig å gjøre det tryggere å snakke om det som er utrygt? Kan kritikk fremmes uten å bruke et anklagespråk? Hva betyr egentlig lojalitet? Hva kan du gjøre som tillitsvalgt? Associate professor Dr. Kjersti Lien Holte Norway

24 Refleksjon – diskusjon
Hva kan du gjøre for å få mer åpenhet? Hva kan dere gjøre for å få mer åpenhet?

25 Associate professor Dr. Kjersti Lien Holte Norway


Laste ned ppt "Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google