Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftshelsetjenesten forslag om utvidelse/endringer 2008 Liv Overaae, KS Mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftshelsetjenesten forslag om utvidelse/endringer 2008 Liv Overaae, KS Mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftshelsetjenesten forslag om utvidelse/endringer 2008 Liv Overaae, KS Mars 2008

2 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Bedriftshelsetjeneste – høring frist 25.juni 2008 –Foreslå bht for 7 nye næringer –Godkjenningsordning –Konkretisering av arbeidsgivers plikter i forskrift om verne- og helsepersonale

3 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Bakgrunn for endringsforslaget •ILO-konvensjon •Arbeidslivslovutvalget •Arbeidsmiljøloven 2005 •Sykefraværsutvalget (2006)

4 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008

5 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Plikt til bht ut fra risikoforhold •Arbeidsgiver skal vurdere virksomhetens risikoforhold og iverksette tiltak ut fra dette •Forskriften angir enkelte næringer som samlet sett har høy risiko for helseskader pga arbeidsmiljø –Sykefravær –Skader –Avgang (uførepensjon, AFP, særalder) –Alvorlige konsekvenser

6 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Nye næringer med bht-plikt, Forskrift om bedriftshelsetjeneste (1989) •Helse- og sosial (inkl. barnehager) •Undervisning •Gjenvinning •Kraft- og vannforsyning •Frisør •Fiskeoppdrett og klekkerier •Vakttjenester

7 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Vurdering av risiko helse- og sos •Høyt sykefravær •Stor andel nye uføre •Tunge løft •Selvrapp. muskel-skjelett-lidelser •Opplevelse av tidspress •Smitteutsatthet •Inneklima •Stor andel nye uføre •Arbeidstidsordningen (natt, lange vakter) •Vold og trusler

8 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Vurdering av risiko frisør (frisering og annen skjønnhetspleie) •Luftveisproblemer •Allergier •Uheldige arbeidsstillinger •Muskel- skjelettplager •Lav avgangsalder

9 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Vurdering av risiko vakttjeneste •Vold •Relasjonelt arbeid – konfliktfylte sit. •Nattarbeid •(Vekstnæring)

10 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Vurdering av risiko fiskeoppdrett og klekkerier •Risikofylt alenearbeid •Kaldt og tungt arbeid •Kjemikaliebruk, varierende værforhold •Høy skadefrekvens •(Sterk vekst og utvikling)

11 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Vurdering av risiko gjenvinning •Jobber med forurenset materiale •Helseskadelige stoffer (biologiske stoffer, støv) •Høy frekvens rapporterte ulykker og skader •Høyt sykefravær •(Ny vekstbransje)

12 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Vurdering av risiko kraft og vannforsyning (produksjonsdel) •Som bygg- og anleggsbransjen; –Fysisk tungt arbeid –Arbeid i høyden –Utsatt for vær og vind –El-ulykker •Som mekanisk industri: –Kjemisk og teknisk skadepotensiale •Høy skadefrekvens

13 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Vurdering av risiko undervisning •”Mange uheldig arbeidsbelastninger” –Inneklima –Støy –Selvrapportert opplevelse av tidspress –Sykefravær –Kun 10% står til 67 år

14 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008

15 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Antall ansatte, dekn.grad bht i dag, antall økning i ansatte med bht Helse- og sos.447 071 (86%)62 590 Undervisning144 008 (79 %)30 242 Gjenvinning1160 (86 %)162 Kraft og vann15 0 66 (96 %)603 Frisør15 523 (32 %)10 556 Fiskeoppdrett og klekkerier 4 275 (34 %)2 822 Vakttjenester9 415 (55 %)4 237

16 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Sektor – undervisn og hs UndervisningHelse- og sos.tj Alle182 052447 071 Statlig forv.32 903112 644 F.k. forvaltn.33 2433 168 K. forvaltn.98 928225 824 Privat sektor og off.foretak 16 978105 435

17 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Kostnader kr. 770- 1200 pr ansatt: –Helse og sos: 75 mill –Undervisn. 36 mill –Gjenvinning 0,19 mill –Kraft og vann 0,723 mill •Godkjenning 1% av omsetn. –Første kr. 23 pr ansatt –deretter kr. 15

18 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Krav til bedriftshelsetjeneste •Kompetanse og utviklingsplan: •Volum •Kvalitetssikringssystem

19 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Kompetanse – samlet sett •Helhetlig og forebyggende rådgivning –Arbeidsmedisin/arbeidshelse –Yrkeshygiene –Ergonomi –Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø –Systematisk HMS-arbeid

20 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Volum •Minimum 3 årsverk •Hvert fagområde min 30% årsverk •Kan oppnås gjennom forpliktende samarbeid med andre bht

21 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Behov for nye bht-årsverk 204-315 •Sykepleiere 59-72 / 31-47 •Leger 40-44 / 20-32 •Vernepersonell20-54 / 45-69 •Fysioterapeut38-58 / 47-73 •Psykolog/org.kons.2-3 / 20-32 •Kontor/sekretær33-54 / 31-47 •Andre12-31 / 10-16

22 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Konsekvenser for eksisterende bht •Min 3 årsverk: –83 % av bht-registeret på STAMI –Små ordninger faller bort; –Nærhet kontra kompetanse

23 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Kvalitetsstyringssystem •Kontinuerlig kvalitetsforbedring –Områder forskrift verne- og helse pers. –Plan for kompetanseutvikling –Årlig rapport gjennomførte aktiviteter –Godkjenning 5 år

24 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Godkjenningsorgan •Akkrediteringsorgan –Veritas, Dovre, Norsk akkreditering •Myndigheter –Arbeidstilsynet –STAMI

25 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 •Godkjenningsordning for Bedriftshelsetjenesten •Arbeidsgiver gis plikt til å benytte godkjent bedriftshelsetjeneste – kan søke unntak

26 KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Presentasjon | 2008 Til vurdering: •Forskriftsfesting av bht for –Helse og sos –Undervisning –Gjenvinning –Kraft- og vannforsyning •Innhold i tjenesten •Godkjenningsordning •Tilgang personell •Konsekvenser for dagens bht


Laste ned ppt "Bedriftshelsetjenesten forslag om utvidelse/endringer 2008 Liv Overaae, KS Mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google