Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIFO ® Method —Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO ® International, Inc.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIFO ® Method —Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO ® International, Inc."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIFO ® Method —Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO ® International, Inc.

2 LIFO ® betyr Life Orientations

3 LIFO  Method • Rammeverk for adferd • Verktøy for bedring av kommunikasjon • Hovedhensikten er å forbedre prestasjonene for team og enkeltpersoner

4 Hva vil LIFO ® Training bety for deg? Hjelper deg til å forholde deg mer effektivt til andre mennesker og problemer i ulike situasjoner •Seg selv •Andre •Team/grupper

5 LIFO ® Metoden Deg og din individuelle personlige produktivitet •Identifiserer dine personlige verdier, mål og styrker •Bekrefter hvordan du liker å gjøre tingene og hva som fungerer for deg •Understøtter dine styrker slik at du blir mer effektiv •Viser din sårbarhet for å overdrive adferden •Øker dine muligheter for å velge adferd som gjør deg mer effektiv i flere ulike situasjoner •Forstår hva dine motiver er Deg og en annen person mellommenneskelig kommunikasjon Gir deg nye adferdsstrategier slik at du blir bedre til å kommunisere med viktige nøkkelpersoner •Forbedrer kommunikasjonen selv når den andre personen ikke er interessert I å jobbe med relasjonen Deg og andre i en gruppe team bygging •Identifiserer og utvikler den unike miksen av styrker som finnes i en gruppe/team •Finner dine egen unike bidrag i gruppen •Lærer å arbeide mer effektivt med andre gruppemedlemmer som har en annen tilnærming og adferd

6 Den Gyldne regel Gjør mot andre slik de ønsker du skal gjøre mot dem!

7 Hvordan LIFO ® Method virker •Benytter seg av den enkeltes styrker og stiler •Gir ny tilnærming til personer og problemer

8 The LIFO  Method baserer seg på teorier av •Dr. Erich Fromm •Dr. Carl Rogers •Peter Drucker

9 Erich From (1900 – 1980) “Man for Himself” •Introduserte begrepet om fire stiler basert på verdibasert adferd •Utviklet teorien bak “Strength-Weakness Paradox” … “Our weaknesses are seldom more than the excessive use of one’s strengths”

10 Carl Rogers (1902 – 1987) “Client Centered Therapy” •Hver enkelt er ekspert på seg selv •Sammenhenger •Hensikt, adferd og effekter

11 Peter Drucker Management Consultant •Tror på at holdninger er like viktig som andre ledelsesverktøy •Tror at det er mulig å øke talenter og ferdigheter gjennom måten de blir brukt på

12 Hva som influerer på adferden Rolle Situasjon Personlig- het Vi er en miks av dette – hver dag, avhengig av situasjonen,hvilken rolle vi har og hvem vi er.

13 De FIRE grunnleggende LIFO  STILENE er basert på fire underliggende behov Å gi et verdifullt bidrag - dyktighet Sette seg og nå mål - handling Minimalisere skade og tap - fornuft Nyte fellesskap og sosial aksept -harmoni

14 Hensikten er IKKE å forandre profilen… Men å bruke våre preferanser for å nå våre profesjonelle og personlige mål

15 LIFO  Profilen sjekker ut dine preferanser under to forhold: •Favorable Conditions (Medgangssituasjoner) Når tingene går greit for oss •Unfavorable Conditions (Motgangssituasjoner) Når vi er stresset eller er I konflikter eller hvis det er trussel om det

16 Vi er ikke enten det ene eller det andre Vi er…. Både det ene og det andre.

17 Dette er ikke personligshetstyper De er adferdspreferanser Disse preferansene er samlet sett vår Lifo Profil

18 Strength-Weakness Paradox °/Frequency of Behavioral Strategy Use Effectiveness Productive Use Unproductive Use (Excess)

19 LIFO  Metoden • Ikke en psykologisk test • Ikke truende • Ikke godt eller dårlig, rett eller galt, bedre eller verre • Vanlig språk, lett å jobbe med • Ukritisk og objektiv • Beskriver ikke “hva” vi vil gjøre, men “hvordan” vi vil gjøre det (adferd)

20

21 LIFO  Profilen •Vi identifiserer den mest foretrukne adferdsstil, reservestilene, mulige overdrivelser og mulige ubrukte stiler (blind spots) •Styrker kan bli svakheter hvis de overdrives

22 LIFO  Profilen •Høyeste score – den foretrukne stil •Alle med 3 poeng eller mindre enn høyeste score – er også foretrukken stil •30 eller mer: potensiell overdreven bruk •17 eller lavere: potensiell ubrukt stil

23 De FIRE grunnleggende LIFO  STILENE SUPPORTING / GIVING ADAPTING / DEALING CONSERVING / HOLDING CONTROLLING / TAKING Oppgaveorientert Menneskeorientert

24 Supporting Giving (SG) • Filosofi: “Alt som er verdt å gjøre, er verdt å gjøre riktig” • Mål: Bli respektert av andre og leve opp til mine egne idealer • Styrker: Prinsippfast, samarbeidsvillig, dedikert, etterstreber kvalitet, dyktighet

25 Controlling Taking (CT) • Filosofi: “Grip dagen” • Mål: Være kompetent. Oppnå resultater • Styrker: Utholdende, initiativrik, handlekraftig, dirigerende

26 Conserving Holding (CH) • Filosofi: “Det er bedre å være sikker enn å bli skuffet” • Mål: Bygge på gjeldende ideer og det som allerede virker. Styrker: Systematisk, analytisk, bevarende, fast

27 Adapting Dealing (AD) • Filosofi: “Jeg får ta skikken dit jeg kommer” • Mål: Å bli likt, akseptert og anerkjent av andre. Skape harmoni. • Styrker: Empatisk, taktfull, fleksibel, entusiastisk

28 Hva vil de vite? SG (Supporting Giving) •Er det rettferdig? •Tjener alle på dette? •Er det det beste? •Kan jeg hjelpe til? CT (Controlling Taking) • Hvilke muligheter? • Hva er sakens kjerne? • Hvem er leder her? • Hva er neste trekk? CH (Conserving Holding) • Hvordan fungerer det? • Hvem gjør hva? • Hva er utbyttet? • Kan vi velge ut? AD (Adapting Dealing) • Hva mener folk? • Er det ødeleggende? • Kan det forandres? • Er det akseptert?

29 Four “F” Words •Fair •SG Supporting Giving •Fast •CT Controlling Taking •Factual •CH Conserving Holding •Flexible •AD Adapting Dealing

30 Four “C” Words •Caring •SG Supporting Giving •Competitive •CT Controlling Taking •Careful •CH Conserving Holding •Carefree •AD Adapting Dealing

31 HJELP SG “Jeg er her hvis du trenger meg.” CT “Dette ville jeg gjøre!” CH “Her er alle pro/kontra” AD “Hva ønsker du?” KONTROLL SG Sette høye standarder CH Lager systemer og prosedyrer AD Tar egen posisjon til slutt CT Tar ledelse og initierer

32 ANALYSER SG Mot en ideal- modell CT Undersøker effekter på bunnlinja CH Foretrekker steg for steg AD Undersøker sosiale utfordringer KOMPROMISS SG Forhandler på prinsipielt grunnlag CT Tilbyr separate områder CH Responde rer på logikk og fakta AD Gir for å få

33 Hvordan ansatte kan jobbe mest effektivt for….. Supporting Giving •Legg vekt på verdier •Vis loyalitet •Tenk på andre •Vær en lagspiller Controlling Taking • Ta initiativ • Vær lydhør • Vis dyktighet • Hold deg til hovedsaken Conserving Holding • Gå sakte fram • Bruk logikk • Gjør “leksa” di • Vær presis Adapting Dealing • Vær sosial og taktfull • Bruk en lett tone • Vis at du passer inn • Vær omgjengelig

34 Det mest effektive miljøet for… Supporting Giving •Respekt •Støttende •Idealistisk •Forsikringer Controlling Taking • Konkurranse • Risikofylt • Utfordrende • Nyskaping Conserving Holding • Lite emosjonelt • Faktaorientert • Undersøkende • Praktisk Adapting Dealing • Sosialt • Fleksibelt • Uformelt • Aksepterende


Laste ned ppt "LIFO ® Method —Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO ® International, Inc."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google