Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

—Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO® International, Inc.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "—Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO® International, Inc."— Utskrift av presentasjonen:

1 —Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO® International, Inc.
LIFO® Method —Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO® International, Inc.

2 betyr Life Orientations
LIFO® betyr Life Orientations

3 LIFO Method Rammeverk for adferd Verktøy for bedring av kommunikasjon
Hovedhensikten er å forbedre prestasjonene for team og enkeltpersoner

4 Hva vil LIFO® Training bety for deg?
Hjelper deg til å forholde deg mer effektivt til andre mennesker og problemer i ulike situasjoner Seg selv Andre Team/grupper

5 LIFO® Metoden Deg og din individuelle personlige produktivitet
Identifiserer dine personlige verdier, mål og styrker Bekrefter hvordan du liker å gjøre tingene og hva som fungerer for deg Understøtter dine styrker slik at du blir mer effektiv Viser din sårbarhet for å overdrive adferden Øker dine muligheter for å velge adferd som gjør deg mer effektiv i flere ulike situasjoner Forstår hva dine motiver er Deg og en annen person mellommenneskelig kommunikasjon Gir deg nye adferdsstrategier slik at du blir bedre til å kommunisere med viktige nøkkelpersoner Forbedrer kommunikasjonen selv når den andre personen ikke er interessert I å jobbe med relasjonen Deg og andre i en gruppe team bygging Identifiserer og utvikler den unike miksen av styrker som finnes i en gruppe/team Finner dine egen unike bidrag i gruppen Lærer å arbeide mer effektivt med andre gruppemedlemmer som har en annen tilnærming og adferd

6 Gjør mot andre slik de ønsker du skal gjøre mot dem!
Den Gyldne regel Gjør mot andre slik de ønsker du skal gjøre mot dem! Not everybody wants to be treated the same way. We have different needs, values and “speak different languages”.

7 Hvordan LIFO® Method virker
Benytter seg av den enkeltes styrker og stiler Gir ny tilnærming til personer og problemer

8 The LIFO Method baserer seg på teorier av
Dr. Erich Fromm Dr. Carl Rogers Peter Drucker

9 Erich From (1900 – 1980) “Man for Himself”
Introduserte begrepet om fire stiler basert på verdibasert adferd Utviklet teorien bak “Strength-Weakness Paradox” … “Our weaknesses are seldom more than the excessive use of one’s strengths”

10 Carl Rogers (1902 – 1987) “Client Centered Therapy”
Hver enkelt er ekspert på seg selv Sammenhenger Hensikt, adferd og effekter

11 Peter Drucker Management Consultant
Tror på at holdninger er like viktig som andre ledelsesverktøy Tror at det er mulig å øke talenter og ferdigheter gjennom måten de blir brukt på

12 Hva som influerer på adferden
Situasjon Rolle Personlig-het Our behavior is influenced by our “personality” – and our behavior may change depending on the role or situation we are in. We may have very different ways of behaving in a home or social situation that we do in a professional situation. Vi er en miks av dette – hver dag, avhengig av situasjonen,hvilken rolle vi har og hvem vi er.

13 De FIRE grunnleggende LIFO STILENE er basert på fire underliggende behov
Å gi et verdifullt bidrag - dyktighet Sette seg og nå mål - handling Minimalisere skade og tap - fornuft Nyte fellesskap og sosial aksept -harmoni

14 Hensikten er IKKE å forandre profilen…
Men å bruke våre preferanser for å nå våre profesjonelle og personlige mål It is very difficult to change “who” we have become after many years. But, it is possible to learn how to manage our behaviors more effectively. If you take the LIFO® survey one time, that should be all you need. If you take it again at a later date it is likely that your profile will remain the same though the numbers may change somewhat.

15 LIFO Profilen sjekker ut dine preferanser under to forhold:
Favorable Conditions (Medgangssituasjoner) Når tingene går greit for oss Unfavorable Conditions (Motgangssituasjoner) Når vi er stresset eller er I konflikter eller hvis det er trussel om det What does it mean when the profile is different in Favorable or Unfavorable Conditions?…It only means that you found those behaviors worked best for you under those circumstances. About half of the people change their preferences from Favorable to Unfavorable. – If they are looking at their LIFO Survey answer sheet, point out that the page is divided in half – the total numbers in the blue section on the top half is Favorable Conditions and the bottom half is Unfavorable Conditions.

16 Vi er ikke enten det ene eller det andre
Vi er…. Både det ene og det andre. Don’t label people. Please remember we are not One thing OR another, but one thing AND another. First, we are going to look at each of the 4 orientations separately in order to get a clear understanding of each one….then we will spend time looking at the different combinations that occur using all 4 orientations.

17 Dette er ikke personligshetstyper
De er adferdspreferanser Disse preferansene er samlet sett vår Lifo Profil The Lifo Method is not a personality test or a horoscope.

18 Strength-Weakness Paradox
Effectiveness UnproductiveUse (Excess) ProductiveUse The Lifo® Method is a strength based model with the idea being that …. “Our greatest strength can become our greatest weakness when overused. For example, taking charge and making things happen is a strength but when overused it may be seen as domineering and “bulldozing”. Polite and respectful behavior is admirable but when overused it may be seen as not speaking up or lack of confidence. Careful analysis is a strength but overused it might be seen as “analysis paralysis”. Flexibility and a desire for harmony is a strength but overused might be seen as “wishy washy”. °/Frequency of Behavioral Strategy Use

19 LIFO Metoden Ikke en psykologisk test Ikke truende
Ikke godt eller dårlig, rett eller galt, bedre eller verre Vanlig språk, lett å jobbe med Ukritisk og objektiv Beskriver ikke “hva” vi vil gjøre, men “hvordan” vi vil gjøre det (adferd)

20

21 LIFO Profilen Vi identifiserer den mest foretrukne
adferdsstil, reservestilene, mulige overdrivelser og mulige ubrukte stiler (blind spots) Styrker kan bli svakheter hvis de overdrives A suggestion might be to explain their answer sheet. Explain that the sheet is divided in half and the middle row of numbers represents their profile in Favorable Conditions, when everything is going well. The bottom row of numbers represents their profile in Unfavorable Conditions, when there is stress of conflict or the threat of stress or conflict. 2 or more numbers within 3 points of one another is a “Style Blend”. You can have a Double Blend or a Triple Blend and a 4-way or - Even Blend. The value of a blend is that you can move easily among those orientations and relate easily to those orientations. The downside is that sometimes people may not know “where you are coming from” . This is especially so with a triple blend or even blend. With a triple blend and a potential blindspot – since others may not be able to get clear signals all the time, they may see you as what you are not. For example, disorganized or not flexible, etc. It is important with a blend ti remember to let others know what your needs and expectations are.

22 LIFO Profilen Høyeste score – den foretrukne stil
Alle med 3 poeng eller mindre enn høyeste score – er også foretrukken stil 30 eller mer: potensiell overdreven bruk 17 eller lavere: potensiell ubrukt stil A suggestion might be to explain their answer sheet. Explain that the sheet is divided in half and the middle row of numbers represents their profile in Favorable Conditions, when everything is going well. The bottom row of numbers represents their profile in Unfavorable Conditions, when there is stress of conflict or the threat of stress or conflict. 2 or more numbers within 3 points of one another is a “Style Blend”. You can have a Double Blend or a Triple Blend and a 4-way or - Even Blend. The value of a blend is that you can move easily among those orientations and relate easily to those orientations. The downside is that sometimes people may not know “where you are coming from” . This is especially so with a triple blend or even blend. With a triple blend and a potential blindspot – since others may not be able to get clear signals all the time, they may see you as what you are not. For example, disorganized or not flexible, etc. It is important with a blend ti remember to let others know what your needs and expectations are.

23 De FIRE grunnleggende LIFO STILENE
Menneskeorientert SUPPORTING / GIVING ADAPTING / DEALING CONSERVING / HOLDING CONTROLLING / TAKING Oppgaveorientert

24 Supporting Giving (SG)
Filosofi: “Alt som er verdt å gjøre, er verdt å gjøre riktig” Mål: Bli respektert av andre og leve opp til mine egne idealer Styrker: Prinsippfast, samarbeidsvillig, dedikert, etterstreber kvalitet, dyktighet

25 Controlling Taking (CT)
Filosofi: “Grip dagen” Mål: Være kompetent. Oppnå resultater Styrker: Utholdende, initiativrik, handlekraftig, dirigerende

26 Conserving Holding (CH)
Filosofi: “Det er bedre å være sikker enn å bli skuffet” Mål: Bygge på gjeldende ideer og det som allerede virker. Styrker: Systematisk, analytisk, bevarende, fast

27 Adapting Dealing (AD) Filosofi: Mål: Styrker:
“Jeg får ta skikken dit jeg kommer” Mål: Å bli likt, akseptert og anerkjent av andre. Skape harmoni. Styrker: Empatisk, taktfull, fleksibel, entusiastisk

28 Hva vil de vite? SG (Supporting Giving) CT (Controlling Taking)
Er det rettferdig? Tjener alle på dette? Er det det beste? Kan jeg hjelpe til? CT (Controlling Taking) Hvilke muligheter? Hva er sakens kjerne? Hvem er leder her? Hva er neste trekk? CH (Conserving Holding) Hvordan fungerer det? Hvem gjør hva? Hva er utbyttet? Kan vi velge ut? AD (Adapting Dealing) Hva mener folk? Er det ødeleggende? Kan det forandres? Er det akseptert? T

29 Four “F” Words Fair SG Supporting Giving Fast CT Controlling Taking
Factual CH Conserving Holding Flexible AD Adapting Dealing

30 Four “C” Words Caring SG Supporting Giving Competitive CT
Controlling Taking Careful CH Conserving Holding Carefree AD Adapting Dealing

31 HJELP KONTROLL SG “Jeg er her hvis du trenger meg.” CT “Dette ville
jeg gjøre!” CH “Her er alle pro/kontra” AD “Hva ønsker du?” KONTROLL The following 2 slides are summary slides….or you may choose more detailed slides which follow these SG Sette høye standarder CT Tar ledelse og initierer CH Lager systemer og prosedyrer AD Tar egen posisjon til slutt

32 ANALYSER KOMPROMISS AD Undersøker sosiale utfordringer SG
Mot en ideal- modell CT Undersøker effekter på bunnlinja CH Foretrekker steg for steg KOMPROMISS This is the second of 2 summary slides….or you may choose more detailed slides which follow this. SG Forhandler på prinsipielt grunnlag CT Tilbyr separate områder CH Responderer på logikk og fakta AD Gir for å få

33 Hvordan ansatte kan jobbe mest effektivt for…..
Supporting Giving Legg vekt på verdier Vis loyalitet Tenk på andre Vær en lagspiller Controlling Taking Ta initiativ Vær lydhør Vis dyktighet Hold deg til hovedsaken Conserving Holding Gå sakte fram Bruk logikk Gjør “leksa” di Vær presis Adapting Dealing Vær sosial og taktfull Bruk en lett tone Vis at du passer inn Vær omgjengelig

34 Det mest effektive miljøet for…
Supporting Giving Respekt Støttende Idealistisk Forsikringer Controlling Taking Konkurranse Risikofylt Utfordrende Nyskaping Conserving Holding Lite emosjonelt Faktaorientert Undersøkende Praktisk Adapting Dealing Sosialt Fleksibelt Uformelt Aksepterende


Laste ned ppt "—Drs. Allan Katcher & Stuart Atkins BCon LIFO® International, Inc."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google