Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muslimsk rituell bønn -Salah

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muslimsk rituell bønn -Salah"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muslimsk rituell bønn -Salah

2 Koran og hadith om salah
Den Allmektige Gud sier i Koranen: ” Så opprethold bønnen til de faste tider og betal zakat(almisse) og adlyd Sendebudet,...(24:56) ”Reciter for dem hva som er åpenbart av Boken og hold regelmessig bønn, for bønn holder tankene vekk fra skamfulle og urettferdige handlinger. Og Allah er den Største og ser alt hva dere gjør.” (29:45) ”Og søk bistand i tålmodighet og bønn og det er sannelig vanskelig unntatt for de ydmyke. De som vet at de skal møte deres Herre og vende tilbake til Ham.” (2:45-46)

3 Koran og hadith om salah
Muhammed(Guds fred og velsignelse være med ham) sa: ”Salah er Islams søyle, og hvem som helst som gir avkall på den ødelegger selve religionens søyle .” ” Bønn er den troendes rustning ! ” ” Gud bryr seg om deg ved bønnene dine ! ” ” Den som ber snakker personlig til Herren !”

4 Å gjøre seg klar til bønnen
” Å dere som tror , når dere står opp til bønnen, så vask deres ansikter og deres hender inntil albuene og stryk dere over hodet og vask deres føtter inntil anklene. Og hvis dere er i en tilstand av urenhet, så ta bad.” (Koranen, 5:6) Før en person kan fremsi bønnen sin må han være renset og ren. Koranen sier: ”I sannhet elsker Allah de som vender seg til Ham og de som bryr seg om renhet”. Renselse av kroppen oppnås ved delvis eller fullstendig vask med rent vann. Den delvise vasken er kjent som Al-Wudhu eller ”renselsen”, og den fullstendige vasken kalles Al-Ghusl eller vask(badet) av hele kroppen.

5 Al-Wudhu - Renselsen Fig.1 Fig.2
Fremgangsmåten for utførelsen av Al-Wudhu er som følger: Nevn Allahs navn ved å fremsi ”Bismillah-Ar-Rahman-Ar-Raheem” (”I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn”) 1. Vask begge hender opp til håndleddene tre ganger, og vær forsikret om at alle deler inkludert mellom fingrene er fuktet av vann som vist på figurene i 1. og 2. Fig Fig.2

6 Al-Wudhu -Renselsen 2. Ta en håndfull vann i munnen tre
ganger som vist på figuren 3. 3. Sniff vann fra den høyre håndflaten inn Fig.3 i nesen og blås vannet ut med venstre hånd (tre ganger) som vist på figuren 4. Fig.4 4. Vask ansiktet fra øre til øre og fra panne til kinn tre ganger som vist på Fig. 5. Fig.5

7 Al- Wudhu - Renselsen 5.Vask høyre arm omstendelig fra håndledd til albu (tre ganger). Gjenta det samme med venstre arm – som vist på fig. 6 a) og b). Fig.6 a) Fig.6 b) 6. Gni med våte hender over hodet fra pannen til bakhodet og fra bakhodet til pannen (en gang) – som vist på figuren 7. Fig.7

8 Al-Wudhu - Renselsen 7.Gni ørene med våte fingre; Den første fingeren
på hver hånd gnir innvendig i det tilstøtende øret, mens tommelen gnir rundt på utsiden (en gang ) som vist på Fig Fig.8 8.Vask begge føttene opp til anklene ved å starte med den høyre. Vær forsikret om at alle deler, spesielt mellom tærne, er våte (tre ganger) som vist på Fig Fig.9 Prosessen avsluttes med resitasjon av Kalimatu Ash-Shahadah (Trosbekjennenelsen) ”Ashhadu an la ilahe ilAllah washhadu anna Muhammadar rasulullah”. ("Det finnes ingen Gud utenom Allah og Muhammed er hans sendebud ".)

9 Utførelse av Salah Den viktigste forutsetning, Al-Wudhu (renselse) er alerede forklart . Andre viktige betingelser er: 1. Tid: Hver enkelt salah må utføres til eller i løpet av riktig tid. Ingen Salah kan fremsies før tiden. Det er fem obligatoriske bønner i løpet av dagen: Fajr morgenbønnen Zuhr den tidlige ettermiddagsbønnen. Asr den sene ettermiddagsbønnen. Maghrib solnedgangsbønnen. Isha nattbønnen. 2. Klær: Vær sikker på at du er ordentlig kledd før du byr frem din Salah. For menn og gutter skal klærne være slik at de minste dekker kroppene deres fra navlen til knærne. Kvinner er pålagt å dekke seg til fra hode til fot. Bare ansikt og hender får være utildekket. Klærne som brukes i Salah må være rene og uten smuss. Under den månedlige perioden er kvinner unntatt fra påbudet om Salah.

10 Utføresle av Salah 3. Sted:
Uansett hvor et menneske befinner seg, kan han vende seg mot Allah i bønn og hengivelse. Profeten Muhammed (Guds fred og velsignelse være med ham) har sagt: ”(Hele) jorden er gitt meg som moske: klar og ren”. Fortrinnsvis utøves Salah i jama’at – menigheten. Når det overhode er mulig skal man be med ansiktet vendt mot Ka’baen i Mekka. FARDH eller NAAFILLAH Salah består av bønnene Fardh (obligatorisk) og Naafillah (frivillig). Fard-bønnen utøves fem ganger daglig. Å forsømme å utøve en eneste av dem er en lastverdig synd. Naafillah-bønnen inkluderer sunnah. Denne pleide Profeten å holde regelmessig før eller etterhver Fard Salah.

11 Innholdet i Salah Bønnen i Islam er en enestående institusjon. Den bringer mennesket nærmere Gud ved å harmonisere den mentale innstillingen med den fysiske holdningen. I Salah hengir muslimen seg fullstendig til sin skaper. Når du er sikker på at du har oppfylt de nødvendige betingelsene for Salah, er du klart til å be. En detaljert redegjørelse for hvordan man fremsier Salah er gitt nedenfor: Si til deg selv at du akter å gi denne Salah (Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib eller Isha) Fardh eller sunna. Løft så hendene dine til ørene (som i fig. 1), mens du sier: ”ALLAHU AKBAR” (”Allah er størst”) Fig.1

12 Innholdet i Salah Nå som du plasserer din høyre hånd over din venstre litt under eller over navlen (som i fig. 2) resiterer du følgende: ”SUBHANAKA ALLAHHUMMA WA BI HAMDIKA WATABARAKAS MOKA WATA’ ALA JADDOKA WA LA ILAHA GHAYROKA.” (”O Allah, lovprist, prisverdig og velsignet er Ditt navn, og opphøyet er Din Majestet, og det er ingen guddom verdt å tilbe uten Deg.”) Fig.2

13 Innholdet i Salah Og fortsetter:
”A’U ZU BIL LA HI MINASHAITANIR RAJIM BISMI LA’HIR RAHMAN IR RAHIM” (”Jeg søker tilflukt i Allah fra den forkastede Satan I Allah’s navn, den velgjørende, den barmhjertige”) Etter dette resiteres åpnings Sura’en; Al Fatiha: ”ALHAMDO LIL LAHI RAB BIL A’LAMIN AR RAHMAN IR RAHIM MALIKI YAU MID DIN IYYA KA NA BU DO WA IYYA KA NAS TAEEN IHDI NAS SI RA TAL MUS TA QEEMA SIRA TAL LA ZINA AN AMTA ALAIHIM GHAIRIL MAGH DU BI ALAIHIM WA LAD DALL LIN (AMIN). ”

14 Innholdet i Salah (”Lovet være Allah, all verdens Herre den velgjørende, den barmhjertige Herre over dommens dag. Deg alene tilber vi og hos Deg alene søker vi hjelp. Led oss på den rette vei, deres vei som du har begunstiget og som ikke har gjort seg fortjent til Din vrede eller har gått seg vill. (Amin).”) Resiter nå det følgende eller hvilket som helst avsnitt fra den hellige Koranen: ”BIS MILL LA HIR RAHMAN IR RAHIM ” (”I Allah’s navn, den velgjørende, den barmhjertige”) ”QUL HO WAL LAHO AHAD (”Si: Allah er en og den eneste Gud. ALLAH HUS SA MAD Allah som vi alle avhenger av. LAM YALID WA LAM YU LAD Han avler ikke,og han er heller ikke avlet. WA LAM YA’KUL LA HU KUFU WAN AHAD .” Og det er ingen ting som er som Ham.”)

15 Innholdet i Salah Bøy nå ned og si:
”ALLAHU AKBAR” (”Allah er størst” ) Fig.3 Legg hendene på knærne og resiter i denne bøyede stillingen (Rakuh), som vist på fig. 3 disse ordene tre ganger: ”SUBHA NARAB BI YAL AZIM” (”Æret være min Herre, den store”) Reis så opp i stående stilling (fig. 4) og si: Fig.4 ”SAMI ALLAHU LI MAN HAMI DAH RAB BA NA LAKAL HAMD” (”Allah har hørt alle som priser Ham. Vår Herre: priset være Deg”.) ”ALLAHU AKBAR” (”Allah er størst”)

16 Innholdet i Salah Fall på kne på bakken med pannen, knærne, nesen og håndflatene i bakken. I denne stillingen (Sajdah), som på fig. 5 repeteres disse ordene minst tre ganger: fig. Fig.5 ”SUBHANA RAB BI YAL A’LA ” (”Æret være min Herre, den høyeste.”) Sitt oppreist med knærne i bakken og framsi etter et øyeblikks pause den andre Sajdah: ”ALLAHU AKBAR” (”Allah er størst” ) Fig.6 I den andre Sajdah resiteres som tidligere følgende ord tre ganger: ”SUBHANA RAB BI YAL A’LA”

17 Innholdet i Salah Dette utgjør en rakah i Salat. Den andre rakat fremsies på samme måte, bortsett fra at etter den andre Sajadah setter du deg tilbake, med venstre fot bøyd mot den høyre. Denne skal være plassert vertikalt på matten, og tærne skal berøre matten. Håndflatene skal være løftet fra matten og ligge på knærne. I denne stillingen (Q’ADAH – som vist på figuren 6) fremsies disse ordene (Tashahhud): ”AT TA HIY YA TO LIL LAHI WAS SALA WATO WA TAY YI BATO AS SA LA MO ALAIKA AY YO HAN NA BIY YO WA RAH MA TUL LA HI WA BARA KA TO HU AS SALAMU ALAINA WA ALA IBA DIL LAHIS SALI HEEN ASH HA DU AL LA ILAHA IL LA LAHO WA ASH HA DU AN NA MUHAMMADAN AB DU HU WA RASUL UH” (”Alle bønner og all tilbedelse gjennom ord, handling og fromhet er bare for Allah. Fred være med Deg O, Profet og Allah’s nåde og hans velsignelser Fig.6 Fred være med oss og de som er Allahs rettferdige tjenere. Jeg bærer vitnesbyrd om det faktum at det ikke er noen guddom uten Allah. og jeg bærer vitnesbyrd om at Muhammed er Hans slave og budbringer.”)

18 Innholdet i Salah I en tre-rakah (dvs. Mughrib) eller fire-rakah Salah (som Zuhr, Asr og Isha) reiser du deg opp for den resterende rakah etter Tashahhud. Hvis det på den annen side er en to-rakah (Fajr) Salah, blir du sittende, og resiterer deretter Darood (profetens velsignelse med disse ordene: ”ALLAH HUM MA SAL LI ALA MUHAMMAD DIN WA AL’A AALI MUHAMMADIN ,KA MAA SAL LAY TA ALA IBRAHEEMA WA ALA AALI IBRAHEEMA , KA MAA SAL LAY TA ALA IBRAHEEMA WA ALA AALI IBRAHEEMA INNA KA HAMEEDUM MAJEED. ALLAHUM MA BAA RIK ALA MUHAMMADIN WA ALA AALI MUHAMMADIN KA MAABA RAK TA ALA IBRAHEEMA WA ALA AALI IBRAHEEMA INNA KA HAMMEDUN MAJEED. RABBIJ-ALNI MUQIMUS-SALATE WA MIN ZURRIYYATI RABBANA WA TAQABBAL DUA RABBANA GHAFIRLI WA LIWALIDAYYA WA LIL MU’MINEENA YAUMA YAQOOM UL HISAB.” (”O’ Allah, opphøy Muhammed og Muhammeds ledsagere som du opphøyde Ibrahim (Abraham) og hans ledsagere. Du er den Prisede, den Praktfulle. O’ Allah, velsigne Muhammed og hans ledsagere som Du har velsignet Ibrahim og hans ledsagere. Du er den Prisede, den Praktfulle. O Herre! Gjør meg og mine barn trofaste i bønnen. Vår Herre! Ta imot bønnen! Vår Herre! Tilgi meg og mine foreldre og de treonde på dommens dag.”)

19 Innholdet i Salah Vend nå ditt ansikt først mot høyre (som i fig. 7) og si: ”ASSALAMO ALAIKUM WA RAHMATULLAH ” (”Fred og Allah’s velsignelser være med deg.” ) Vend så ansiktet mot venstre (som i Fig. 8) og gjenta ordene ovenfor (høyt). Fig Fig.8 Dette utgjør dine to rakah Salah. De fire rakah i Zuhr, Asr og Isha fremsies på samme måte, bare med den forskjell at de to første rakah i zuhr og Asr, Al-Fatiha, sies lavt, mens i Isha-bønnen resiteres den høyt. Hvis du utfører en tre-rakah Salah (som Maghrib) eller en fire-rakah Salah (som Zuhr, Asr og Isha), reiser du deg etter Tashahhud og sier ALLAHU AKBAR. Du resiterer også Al-Fatiha. Du må huske at Al-Fatiha alltid resiteres lavt i den tredje og fjerde rakah i hver Salah. Når du holder Fardh salah skal du ikke resitere noen tilføyd passasje fra den Hellige Koranen etter Al-Fathia i de to siste rakah. Etter den andre Sajdah i den fjerde rakah fremsider du Tashahhud og Darood, og slutter med ”ASSALAMO ALAIKUM WA RAHMATULLAH” til hver side (Først høyre, så venstre som vist på bildene ovenfor). Dette markerer slutten på Salah.

20 Betydiningen av Salah Det er vanskelig å formidle den fulle betydningen av den islamske bønnen ,i ord, men det kan likevel sies at den er : 1. En opplæring i disiplin og viljestyrke. 2.  En praksis i hengivelse til Gud. 3.  En årvåken påminnelse om Gud og en konstant åpenbaring av hans godhet. 4.  Et kurs i indre fred og likevekt. 5.  Et bevis på sann likhet , solid enhet og brorskap. 6.  En veileder til det mest rettsindige levevis. 7.  En flommende kilde av tålmodighet og mot, av håp og tillit. 8.  Et frø åndelig dyrkning og moralsk sunnhet .


Laste ned ppt "Muslimsk rituell bønn -Salah"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google