Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRIFTOPERATØRKURS 5. NOVEMBER 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRIFTOPERATØRKURS 5. NOVEMBER 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 DRIFTOPERATØRKURS 5. NOVEMBER 2009
AVLØPSPUMPESTAJONER DRIFTSERFARINGER FRA KRISTIANSUND KOMMUNE Per Erik Husby/John Martin Hermundsli, Kristiansund kommune

2 AVLØPSPUMPESTASJONER
I Kristiansund er det til sammen 54 pumpestasjoner. 7 stasjoner med tørroppstilte pumper. 47 stasjoner med nedsenkede, våtoppstilte pumper. Pumpesumpene er bygd i betong eller er prefabrikerte plaststasjoner. Et par av pumpestasjonene har adskilt sump og overbygg (sump en plass og overbygg en annen plass). Størrelsene på pumpene varierer i kapasiteter fra små stasjoner med 1 pumpe og kapasitet på 1,5 l/s til 3 pumper med kapasitet på 100 l/s. De fleste pumpestasjonene og alle renseanleggene er prosjektert og tegnet av kommunens egne ingeniører.

3 STASJONSTYPER 2 HOVEDTYPER PUMPESTASJONER: Stasjoner for overføring
av avløpsvann fra et område til et annet. Matestasjoner for innretninger (renseanlegg eller andre stasjonære innretninger).

4 PUMPETYPER Stasjoner for overføring av avløpsvann eller matestasjoner er av flere typer. Pumpestasjoner med tørroppstilte pumper: Selvsugende pumper (Gorman Rupp, Gould Trash). Tørroppstilte og konverterte våtoppstilte pumper med eller uten vakuumanlegg (ABS, Flygt). Pumpestasjoner med våtoppstilte/nedsenkbare pumper (ABS, Flygt, Pumpex).

5 SANDFANG OG OVERLØP De fleste pumpestasjonene har
sandfang foran innløp. Men noen av stasjonene har også overløp med partikkelfjerning i tillegg. Overløpene med partikkelfjerning er i hovedsak virveloverløp, tverroverløp eller høyt sideoverløp. Regulering av videreført vannmengde for overløpene er enten spjeld eller virvelkammer.

6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Pumpestasjon Nr. Avløps- sone Bygge- år Prefab.
Plass- bygd Over- bygg Antall pumper Ned- dykket Pumpel. lengde(m) Pumpel. dim (mm) Løfte- høyde(m) Qmaks l/s PE Fabr. Motor-type Effekt kW. Løpehjul Stigerør dim. Tilbakeslagsventil Sluseventil Vågen P1 1 1991 X Ja 2 220 315 8,0 85,2 2840 ITT Flygt CP MT 13,5 200 HILLEN HILLEN AB AB Gassverktomta P2 100 280 18,0 34,4 760 CP HT 150 Lyhsalmenningen P3 4 1995 183 14,3 24 420 CP HT 9,0 HILLEN AB Storgata P4 2003 Nei 90 13,2 5,2 Goulds Trash Trash Hog 3X3 7,5 80 HILLEN AVK DN80 Nerparken P5 3 395 19,0 84 1320 CP HT 22,0 Svartholshammeren P6 2001 85 110 6,3 3,1 Gorman Rupp G-R T4A-B-4 4,0 DN100 Freiveien P7 1993 230 6,9 20,8 670 CP MT Kulistøa P8 1986 20 160 2,5 6,5 CP MT 1,3 AB Milnbergan P9 20,0 7,3 260 CP HT Bentnesset P10 5 1996 235 225 4,5 540 Pumpex KP102F 5,5 4240 Elmhult DN100 AVK DN100 Strandgata P11 1999 470 18,3 9,5 640 G-R T3A3-B Heinsagata (Ra 9) P12 9 250 (stål) 6 55 790 KP155 4220 DN150 Hønebukta P13 250 (stj.) 45 4230 Salbukta P14 59 160 (pvc) 4,4 23 177 KP84 4200 Naustveien P15 8 2000 130 1,5 ABS AFP5-4CB13 DN80 Hagelin (Ra1) P16 1998 400 6,1 3224 CP /90LT 8,8 250 DN250 Melkvika (Ny) P17 7 2002 390 18 47 460 FR150/100-32 30 AVK DN150 Smedvikfjæra P18 310 23,2 25 430 G-R T4A3-B/FM 15 Thrige DN100 Fagerb. DN100 Fostevoldsfjæra P19 300 11,7 590 G-R T6A3-B 18,5 Løkkemyra (Ra7) P20 250/500 6,2 156 FR200/200 12,5 300x DN200 Grunden (Ra 10) P21 10 1994 3,5 77 855 CP MT CP HT 5,9 Bjørnehaugen P22 1980 125 52 Sarlin Flyplassen P23 33 Kaibakken P24 263 12 990 CT HT Rutebilen P25 168 8,1 CP MT 2,56 Terneveien(NY) P26 2005 1,1 PUMPEX K63 F-VB2128 1,0 Brunsvika P27 140 39 AFP M150/4-32 15,0 Karihola P28 1975 120 8,5 43-78 2570 CP CP Draget P29 Dalabergan P30 122 240 AFP M22/4-11 2,2 Rådhusplassen P31 4,6 2,0 Vågeveien(Jonas Eriks.) P32 0,6 17 DP MT Fosnagata(Normørskaf.) P33 98 2,6 46 DP MT 1,2 Jonassenskjerva (Ra6) P34 1997 22 660 DP MT 5,3 Dale P35 28 CP 65 Bryggekanten P36 32 16 Sørsundveien P37 115 7,0 53 Vedkaia P38 42 5,0 Hollendergata P39 DP HT 2,4 Dunkarsundet (Ra 5) P40 49 1250 FR150/150 250x200x150 Vugga P41 593 75 1,7 159 MP HT HILLEN AVK DN50 Sundbåtkaia P42 MP HT Skippergata P43 3,3 4(6) K60 F-VA41355 Fristrømshjul AVi DN80 Storkaia 1 P44 2006 141 5,4 170 PX Vortex 1,85 VX D125 Storkaia 2 2,8 3,6 PX Vortex VX D160 Storkaia 3 8,2 Blommen P45 11 KL83 3,2 Jørihaugen 1 P46 104 Jørihaugen 2 P47 Grindalen P48 1989 353 CP3127 4,7 Bolga P49 21 1976 577 KF152 Fossen P50 1974 533 CP HT CP HT 7,4 Einerskaret P51 152 CP LT 2.0 Mykleteig P52 1981 172 CP MT Nedal P53 1988 215 KP84F Nerlandsflata P54 13 1983 360 Møst P55 19 KL83/2095 Flatsetsund P56 530 ITTFlygt CP3200. K106F 21,0

7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Driftsoperatørene har faste rutiner.
Innom de fleste renseanleggene daglig. HMS er innbakt i arbeidsrutinene. Sikkerhetsrutiner skal følges! Reparerer alle pumpene og renseanleggene selv. Vi har eget verksted for reparasjon av pumper.

8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Overvåking av pumpestasjonene og renseanleggene driftes med Paul Jørgensen overvåkingssystem. Alarmer blir overført til mobiltelefon og PC. 4 mann drifter anleggene på dagtid. Døgnkontinuerlig vaktordning.

9 TØRROPPSTILTE ELLER NEDSENKEDE PUMPER ?
Tørroppstilte pumper. Fordel: - HMS - Bedre tilgang for service. - Billigere å drifte? Ulempe: - Kostbar i innkjøp.


Laste ned ppt "DRIFTOPERATØRKURS 5. NOVEMBER 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google