Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN VAV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN VAV"— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN VAV
DAGBOK UTPLASSERING OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN VAV

2 Byggeleder in spe.

3 Mandag HMS-møte. Basert på HMS-revisjon fra Oset Renseanlegg. De trodde det var bra, men viste seg å mangle klare grenser for hvem som var ansvarlige for hendelser. De håpet inderlig at det ikke skulle bli noen ulykker de siste 6 mnd. Jobbet ca 1 mill. timer og hadde 12 sykedager. (2 ulykker, 8+4 dager). ”Prosjeklederrollen” er sløyfet i den nye BHF. Prosjektleder er BH`s representant. Koordinator blir støttefunksjon til PL. BHF er hjemlet i AML. Viktig: Note 2 under §2-3 i AML: ” 3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. Oppsummering: HMS og ansvar blir stadig viktigere, uansett jobb og rolle. Du som er PL, BL, eller har en hvilken som helst stilling med ansvar for andre, kan bli stilt personlig til ansvar om en person kommer til skade under ditt tilsyn.

4 Tirsdag Byggemøte Frysjaveien

5 Frysjaveien 80% ferdigstilt
Frysjaveien 80% ferdigstilt. Byggeleder Olav Eirik Austegaard bruker forrige byggemøtes referat som grunnlag for spørsmål angående anlegget til plassleder Dominic Henshaw. Var med å så på ”No-dig metode”. Trekking av nytt PVC-rør inn i gammelt duktil-rør. Utblokking av rør

6 Kraftige saker. Trekkraft 80 tonn.

7 Tok bilder av alle kummer og situasjoner med trafikkregulering som VAV har ansvaret for. Dette på grunn av at hvis noen kjører borti noe/noen, eller flytter på sperringer, så kan man få spørsmål i ettertid om hvordan ting så ut. Da er det viktig å ha god dokumentasjon. La merke til et par situasjoner som kunne ha utviklet seg til ulykker. Den ene var når de skulle trekke PVC-røret. Røret var kveilet opp på en svær rull med diameter på ca 4 meter, og hadde stroppebånd hver 4. meter.

8 Hver gang de hadde trukket røret 4 meter ”sprengte” de et sånt stroppebånd og hele kveilen ristet på seg. De som jobbet med det sto klint inntil vogna som kveilen lå på. Om det hadde røket et ekstra bånd eller noe annet uforutsett, kunne det ha skjedd en ulykke med personskade.

9 Starten på inntrekking av større rør.

10 Støpejernsrør knust av "kniven"(fronten på inntrekkings-anordningen)

11 Rør på vei inn.

12 "Kniven" på vei gjennom en gammel kum.

13 Trekkemaskinen og slutten på strekket.

14 Den andre potensielt farlige situasjonen var når en fyr skulle opp fra en dyp grop. Da ble han løftet opp av skuffa til gravemaskinen mens han holdt seg der grabben er festet. (Der er det masse bevegelige deler) Han kunne fort ha klemt hender og fingre der, eller hva om maskinføreren hadde ”blingset” med noe og skadet han med grabben? Vet det blir gjort mye slik på byggeplasser, har gjort det selv, men det er typisk slike ”skal bare” situasjoner som fort kan føre til ulykker.

15 Oppsummering: Viktig fra dag èn å ta gode notater, ha god kontroll og oversikt, kort og godt ha god planlegging. Dette letter da senere arbeid betraktelig i forhold til hvem som har gjort hva og når, og kan avklare ansvar for eventuelle ulykker. HMS: tenk i gjennom hva du skal gjøre. Selv om det virker banalt, ta gjerne en SJA (Sikker Jobb Analyse) av alt som skal foregå. Det kan forebygge skader og kanskje endre noen (dårlige) vaner.

16 Torsdag 8.10.09 Intervjuet Lars.
Oppdaterte ”Som bygget”-tegninger. Gikk over alle tegninger til kummer på et prosjekt og sammenlignet dem med bilder fra faktisk utført jobb. Rettet og skrev på der det var endringer. Oppsummering: Var en del endringer mot hva som var på tegningene. Det virket som det var helt vanlig. Synes det var litt rart at det var så mange endringer.

17 Fredag og mandag Mer oppdateringer slik som i går. Gjorde ferdig hele permen til Olav Eirik. Avtalte resten av utplasseringstiden. Møte ang. pre No-Dig-operasjoner. Firmaet heter Breivoll Inspection Technologies (BIT). De bruker også No-Dig som verktøy. De har laget en type verktøy som ser ut som en ”tube” delt i 3 ledd. Den sender ut et akustisk signal som lager resonans i rørene, og på bakgrunn av det kan de beregne tykkelse på rørene. Idèen er fra Det Norske Veritas som begynte å bruke denne metoden for å finne ”lommene” som lakk olje fra Blücher.

18 Tirsdag 13.10.09 Intervju med Hasse.
Dro en tur og så på et lite anlegg der de har byttet noen rør. Der har de en tvistesak. Fortauet der de har jobbet er privat grunn. Under fortauet er det kjeller. Entreprenøren har lagret masser og kjørt med en tung gravemaskin med jernbelter på fortauet. Det har blitt noe spor i asfalten, og i tillegg hevder grunneier at vekten av massene og gravemaskinen har skadet bærekonstruksjonen i kjelleren. Nå er saken hos advokatene.

19 Onsdag 14.10.09 og Torsdag 15.10.09 Leste gjennom en kontrakt.
Hadde møte om forprosjekt og anbudsprosess. Intervju med Jo Egil Sveen. Oppgavejobbing. Sjekket ”som bygget”-tegninger. Ute og kontrollmålte en jobb som er ferdig, før faktura betales. Fikk høre at VAV må betale avgift til Samferdsetaten for at de har gravet i veien. Det som er veldig rart er at de må betale avgift selv om de setter veien i bedre stand enn den var før graving. Her må det være rom for forbedring av systemet. Dette er mildt sagt ”bak mål”. De må faktisk betale avgift for at de reparerer veien!

20 Mandag Leste igjennom et forprosjekt ang nytt anlegg der det på et strekke er 400mm rør, så er det 150mm, og så 400mm igjen. VAV vil der legge 400mm rør på strekket med 150mm. Dette er oppe ved Røa-krysset der det er mye trafikk. I tillegg går T-banen under veien. Vi hadde et forprosjektmøte for å diskutere revidert forprosjekt. Det ble endringer fordi VAV hadde leid inn BIT for å skanne rørene. De konkluderte med at en del av opprinnelig prosjekt kunne vente enda en stund før man trenger noen reparasjon. Møtet endte med at VAV skal fortsette å prosjektere på det reviderte, og at de skal sette i gang prosjektet.

21 Tirsdag Kvinnen på bildet (diskret plassert midt på veggen) viser et eksempel på for lite bruk av verneutsyr. Byggemøte på Frysjaveien. Nå er det 90% ferdig. Etterpå var det del-ferdigbefaring på samme anlegg. Anlegget er så stort at de ville ha ferdigbefaring nå før alt er ferdig og før snøen kommer.

22 Onsdag 21.10.09, Torsdag 22.10 og fredag 23.10.09
Prøvde å finne ut hva noen av kodene i Gemini (Oslo K.`s kartdatabase over kummer etc.) betydde, sammen med Jon Håvard. Dro ut til Røa-krysset for å se på kummene. Kikket også på hvordan de kan fikse trafikkavviklingen når det skal graves. Byggemøte på Vippetangenkaia. VAV har lagt ny vannledning over til Hovedøya. Årsaken er at når havna ble mudret ble den gamle vannledningen revet over. Dette var 1. byggemøte. Gikk også vernerunde. Kontraktsgjennomlesing.

23 Noen tanker til slutt. Er veldig fornøyd med utplasseringen, og synes jeg har fått mye ut av tiden i Oslo Kommune. Har lært om byggeplassledelse, prosjektering, byggemøter og generelt mye om hvordan de jobber i VAV. Synes en jobb som byggeleder virker kjempeinteressant og utfordrende, fordi der kan jeg jobbe en del ute og se prosjekter og resultater i praksis, og også jobbe en del inne med det teoretiske, som for eksempel å planlegge byggemøter og være med å finne løsninger sammen med andre. Jeg skal ta bachelor-oppgaven hos Oslo Kommune og har også fått bestemt tema og lagt litt opp hvordan jeg skal jobbe med den. Gleder meg til å komme i gang med den, og håper på jobb der etter endt utdanning.


Laste ned ppt "OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN VAV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google