Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plassering i NGTFs trenerutdannelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plassering i NGTFs trenerutdannelse"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Plassering i NGTFs trenerutdannelse
Dette kurset – sikringskurs 2 trampett, inngår i trener 2 utdannelsen i troppsgymnastikk. Kurset har 16 skoletimers varighet - består av 4 moduler a 4 skoletimer. Trampett

3 Målgruppe Alle som bruker trampett på trening, i konkurranse og/eller i undervisning på skole e.a. – og som har bestått trener 1 trampett (sikringskurs 1). Trampett

4 Krav til deltakerne Trampett Alder
Man må inneha 1 års praksis som trener etter godkjent sikringskurs 1. Man må være fylt 18 år for å kunne praktisere/instruere. Obligatorisk litteratur * Trener 1 og trener 2 heftet i troppsgymnastikk (utgitt av NGTF) Anbefalt litteratur * Bevegelseslære (utgitt av NGTF) * Trampettutbildningen - 3 cd`er (utgitt av Svenska Gymn.förbundet) * Trampettboken (utgitt av Svenska Gymnastikförbundet) * Boken Springgymnastik (utgitt av Danmarks Gymnastik Forbund) For å få godkjent kurs må deltakerne være aktivt med på alle modulene, det er ikke anledning til å bare sitte og observere. Trampett

5 Ledelse og instruksjon
Mål med kurset Mål Modul 20 – forebygging av idrettsskader, Modul 26, 27 og 28 – trampett Deltakerne skal: kunne drive forsvarlig instruksjon på trampett fra og med doble volter med skru, vite om de viktigste fysiske og psykiske ressursene ved trampettsprang, og kunne utvikle disse riktig, kunne jobbe metodisk riktig ved innlæring av doble volter og doble volter med skru, Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

6 Ledelse og instruksjon
Mål med kurset Mål Ledelse og instruksjon kunne jobbe metodisk riktig ved innlæring av hopp på hoppredskap (tsukahara og overslag salto), kjenne til prinsippene og ha praktisert mottak ved doble volter og hopp på hoppredskap, kjenne til kroppens reaksjoner ved skader, forebygge og behandle akutte skader og belastningsskader, samt kunne tape. Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

7 Ledelse og instruksjon
Mål Vær alltid beredt og konsentrert a) Planlegg treningen nøye b) Varm godt opp c) Bygg opp de fysiske forutsetningene d) Bygg opp de tekniske forutsetningene gjennom riktig teknikk 2. Aldri flyverulle på lav dynematte 3. Hopp aldri med sko 4. Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

8 Ledelse og instruksjon
Mål Mottak: Stå oppå dynematta/landingsmatta og nærme inntil da får du kortere arm å jobbe på og du kan bruke mer kraft Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

9 Ledelse og instruksjon
Mål Mottak: Søk mot utøveren og ikke rygg unna når øvelsen utføres vær tøff, du må ofre deg litt for at du skal ha mulighet til å gi en reell hjelp i mottaket Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

10 Ledelse og instruksjon
Mål Mottak: Bruk armene aktivt – de skal ikke ”henge ned” la armene søke mot den delen av kroppen der støtten / hjelpen skal foregå Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

11 Ledelse og instruksjon
Mål Mottak: Se på det punktet som du skal bruke armene på da søker armene etter blikket Du er avgjørende for utfallet av et trampetthopp Det er et stort ansvar å lede en trampetttrening og som mottaker er dine viktigste oppgaver: Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

12 Ledelse og instruksjon
Mål å sørge for at utøveren lander på dynematta å hjelpe utøveren med balanse i landingen å sørge for tilstrekkelig rotasjon, evt. hindre overrotasjon å stabilisere utøveren i landingen å bygge opp trygghet og tillit til utøverne slik at de stoler på deg Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

13 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål Ledelse og instruksjon Forutsetninger Teknikk Metodikk Vanlige feil Mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

14 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål  Forutsetninger: Utøveren MÅ ha god satsteknikk Utøveren MÅ beherske salto forover Utøveren MÅ beherske salto og rulle på oppbygget tjukkas Trenere MÅ føle seg trygge på mottak Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

15 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto  Teknikk: Utøveren må ha god fart etter tilløpet Innhoppet til trampetten bør være forholdsvis langt I trampetten skal beina være strake og hodet i ”normal stilling” Mage og rygg MÅ være fiksert i det man treffer trampetten Mål Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

16 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål  Teknikk: Utøveren MÅ treffe trampetten med en viss knekk i hofta (hvor mye knekk kommer an på rotasjonen man skal skape) På vei ut av trampetten må knekken forsterkes ytterligere, for å skape mer rotasjon Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

17 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål  Teknikk: Når man treffer trampetten føres armene hurtig opp, for å slå kontra når trampetten svarer (når fjærene trekker seg sammen) I det man forlater trampetten skal beina kippes mot taket Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

18 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål  Teknikk: Utstrekning før landing skjer i siste halvdel av andre salto Hold spenningen i magen når man åpner for landing Land med bøy i knærne, knekk i hofta, spent mage og armene forover Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

19 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål  Metodikk: Trene mye på rene rotasjonsøvelser (eks. stille salto) Trene innhopp og sats for å tilegne seg rett ”posisjon” (eks. på tjukkas) Jobbe mye med arm/overkroppsbevegelse i satsen (eks. strikk) Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

20 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål  Metodikk: Jobbe med salto på oppbygget tjukkas Når saltoen er stabilt bra, legge på en rulle rett etter landing Trene salto direkte rulle på oppbygget, skrå tjukkas (NB! Mottak) Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

21 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål Vanlige feil: Utøveren har for liten fart etter tilløpet Armsvingen stopper for tidlig i satsen (gir ofte lav og lang salto) Hodet/blikket løftes for høyt i satsen (gir dårlig fiksering og lite rotasjon) Beina føres ikke mot taket etter satsavvikling Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

22 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål Vanlige feil: Knærne søker overkroppen i kroppering (gir lite rotasjon) Utstrekning før landing skjer for tidlig eller for seint Utøveren slipper spenning under utstrekning (går ut i svai – stopper rotasjonen) Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

23 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto Mål Mottak: Ved underrotasjon: Få tak i nakke / rygg og få utøveren ned på ryggen) Ved overrotasjon: Få tak i mage / bryst og demp utøverens rotasjon NB! TO MOTTAKERE, en på hver side av utøveren i landingen Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

24 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto med 180 ut Mål Ledelse og instruksjon Forutsetninger Teknikk Metodikk Vanlige feil Mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

25 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto med 180 ut Mål Ledelse og instruksjon  Forutsetninger: Utøveren MÅ beherske salto forover med 180 Utøveren MÅ beherske dobbel salto Trenere MÅ føle seg trygge på mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

26 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto med 180 inn Mål Ledelse og instruksjon Forutsetninger Teknikk Metodikk Vanlige feil Mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

27 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto med 180 inn Mål  Forutsetninger: Utøveren MÅ beherske strak salto forover med 180 (barani) Utøveren MÅ beherske salto bakover (rotasjoner bakover) Utøveren MÅ beherske dobbel salto Trenere MÅ føle seg trygge på mottak Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

28 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto med 540 ut Mål Ledelse og instruksjon Forutsetninger Teknikk Metodikk Vanlige feil Mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

29 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto med 540 ut Mål Ledelse og instruksjon  Forutsetninger: Utøveren MÅ beherske strak salto forover med 540 Utøveren MÅ beherske dobbel salto med 180 ut Trenere MÅ føle seg trygge på mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

30 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto med 360 inn 180 ut Mål Ledelse og instruksjon Forutsetninger Teknikk Metodikk Vanlige feil Mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

31 Ledelse og instruksjon
Dobbel salto med 360 inn 180 ut Mål  Forutsetninger: Utøveren MÅ beherske strak salto forover med 360 Utøveren MÅ beherske dobbel salto med 180 ut Utøveren MÅ beherske salto med 360 på oppbygget tjukkas Trenere MÅ føle seg trygge på mottak Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

32 Ledelse og instruksjon
Overslag salto Mål Ledelse og instruksjon Forutsetninger Teknikk Metodikk Vanlige feil Mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

33 Ledelse og instruksjon
Overslag salto Mål  Forutsetninger: Utøveren MÅ kunne kipp teknikk Utøveren MÅ beherske stift / hodestift Utøveren MÅ beherske salto forover (rotasjoner forover) Utøveren MÅ beherske overslag til rulle på oppbygget tjukkas Trenere MÅ føle seg trygge på mottak Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

34 Ledelse og instruksjon
Tsukahara Mål Ledelse og instruksjon Forutsetninger Teknikk Metodikk Vanlige feil Mottak Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

35 Ledelse og instruksjon
Tsukahara Mål  Forutsetninger: Utøveren MÅ kunne kipp-teknikk Utøveren MÅ beherske araber Utøveren MÅ beherske salto bakover (rotasjoner bakover) Utøveren MÅ beherske ”araber” til rulle på oppbygget tjukkas Trenere MÅ føle seg trygge på mottak Ledelse og instruksjon Dobbel salto Dobbel salto 180 Dobbel salto 540 Overslag salto Tsukahara Idrettsskader

36 Forebygging og behandling av idrettsskader i troppsgymnastikk

37 Hva er idrettsskader? Idrettsskader Akutte skader
Vi deler bløtdelsskadene inn i to kategorier: Akutte skader Lett å behandle, vanskelig å forebygge Belastningsskader Vanskelig å behandle, lett å forebygge Idrettsskader

38 SKADE  INFLAMMASJON REPARASJON
Hva skjer i kroppen? Omfang SKADE INFLAMMASJON REPARASJON Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

39 Hva skjer i kroppen? Omfang Når vevet utsettes for skader, fører det til at celler og blodårer i vevet blir ødelagt Kroppens reaksjon for å reparere skader kalles inflammasjonsprosessen Det er en betennelsesreaksjon som settes inn ved alle vevsskader Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

40 Hva skjer i kroppen? Ytre tegn på inflammasjon er smerte, hevelse, varme, rødme og nedsatt funksjon i det skadede området Symptomene vil opptre i ulik grad avhengig av skadens omfang og hvilke vevstyper som er skadet Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

41 Hva skjer i kroppen? Omfang Den første delen av inflammasjonsprosessen kalles nedbrytingsfasen Den starter i skadeøyeblikket og forårsakes av at enzymer siver ut av cellemembranen i de skadede cellene. Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

42 Hva skjer i kroppen? Omfang Noen enzymer påvirker blodårene som fører til økt blodtilførsel til skadestedet Andre enzymer påvirker nerver som registrerer smerte Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

43 Hva skjer i kroppen? Omfang Årsaker Jo større blødning, desto større hevelse og inflammasjon, som igjen forlenger skadetiden Det er derfor viktig å behandle skaden så fort som mulig etter at skaden har oppstått Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

44 Hva skjer i kroppen? Omfang I gjenoppbyggingsfasen vil proteiner stimulere til produksjon av bindevev Dette vevet kalles arrvev Til å begynne med ligger fibrene på kryss og tvers i arrvevet Etter hvert ordner fibrene seg i strekkretningen, slik at vevet gradvis får tilbake sin tåleevne Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

45 Hva skjer i kroppen? Tilhelningstid for bløtvev: Muskelvev: 4-6 uker
Omfang Tilhelningstid for bløtvev: Muskelvev: 4-6 uker Senevev: 6-12 uker Leddbånd: uker, eller lenger! Nervevev: 3-5 mm i døgnet Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

46 Omfang 17 % av alle ulykkesskader Lite forskning på turn
Turn og kampsport utgjør 9 % av alle idrettsskader i aldersgruppen år Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

47 Hva skades? Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling
Belastnings-skader Tips og øvelser

48 Vet du hva en korsbåndskade koster samfunnet?
Omfang Hvis en regner sammen utgiftene ved akutt behandling Legevakt undersøkelse og behandling ved sykehus opptrening med fysioterapeut Forsikringer fravær fra arbeid etc. Vil summen raskt komme opp i Det ble operert nesten 2000 korsbånd i 2002. Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser 1 million kroner

49 Fordeling i apparatene
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

50 Årsaker For å kunne forebygge må vi vite årsakene
Omfang For å kunne forebygge må vi vite årsakene Ofte sammensatt med indre og ytre faktorer Som trener kan du påvirke utløsende faktorer, spesielt ved belastningsskader Utløsende faktorer tar ofte oppmerksomheten Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

51 Årsaker Lag en risikoanalyse Perioder med økt risiko: Treningsleir
Omfang Lag en risikoanalyse Perioder med økt risiko: Treningsleir Foreberedelse til konkurranse Grunntreningsperiode Legg opp forebyggende tilltak, evt sammen med helsepersonell Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

52 Årsaker Ukonsentrert eller tretthet Holdningsfeil og aksefeil
Omfang Ukonsentrert eller tretthet Holdningsfeil og aksefeil Dårlig treningsgrunnlag For rask progresjon Økt treningsmengde Mottak Utstyr Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

53 Når skader man seg? Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp
Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

54 Pre-krasjtiltak Krasjtiltak Post-krasjtiltak Forebyggende tiltak
Omfang Årsaker Pre-krasjtiltak Krasjtiltak Post-krasjtiltak Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

55 Forebyggende tiltak Omfang Pre-krasjtiltak brukes for hindre at skaden i det hele tatt oppstår For eksempel ved å forbedre utøverens teknikk, koordinasjon, romfølelse og sansemotorisk funksjon Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

56 Forebyggende tiltak Omfang Krasjtiltak fokuserer på trening for å sette utøverens muskler, ligamenter og skjellett i stand til å tåle kreftene som oppstår ved en uheldig landing Det er viktig at utstyret man lander på er hensiktsmessig og i orden Som trener kan man også gjøre mottak som reduserer alvorlighetsgraden av skaden Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

57 Forebyggende tiltak Post-krasjtiltak fokuserer på Riktig behandling
Omfang Post-krasjtiltak fokuserer på Riktig behandling Førstehjelpsutstyr Transport til sykehus Rehabilitering Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

58 Forebyggende tiltak - oppvarming
Omfang Årsaker God og aktiv oppvarming Legg inn rytme, styrkeøvelser og uttøyning Oppvarmingen bør ha nytteverdi og overføringsverdi mot den aktiviteten vi driver Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

59 Forebyggende tiltak - progresjon
Omfang For rask progresjon – viktig årsak til belastningsskader Stor treningsbelastning i perioder kan gi utøvere som er ukonsentrerte og slitne Planlegg treningen nøye Sørg for god variasjon i treningsbelastningen Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

60 Forebyggende tiltak - mottak
Omfang Mottaker må inneha tilstrekkelig kompetanse i forhold til øvelsene som utføres Vær alltid beredt og konsentrert Sørg for at utøverne innehar de fysiske, psykiske og tekniske forutsetningene som kreves Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

61 Forebyggende tiltak - utstyr
Omfang Trampett og tumblingbane må være i god stand Landingsområdet må være stort nok og sikret for gjennomslag Frittståendefeltet uten sprekker og ujevnheter Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

62 P R I C E Førstehjelp Protection Rest Ice Compression Elevation Omfang
Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

63 Belastningsskader Definisjon
Omfang Definisjon ”Skade som oppstår pga. langvarig belastning som overskrider toleransegrensen i vevet, eller multiple støt som tolereres hver for seg eller i lite antall.” Tre hovedtyper: Friksjonsbelastning (f.eks. slimposebetennelse) Trekkbelastning (f.eks. tennisalbue) Rytmisk overbelastning (f.eks. tretthetsbrudd) Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

64 Belastningsskader Årsaker til belastningsskader: Økt treningsmengde
Omfang Årsaker til belastningsskader: Økt treningsmengde Ensidig trening For rask progresjon Dårlig muskeltøyelighet Dårlig fottøy i forhold til underlaget Fotfeil Feil teknikk Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

65 Belastningsskader To hovedtyper fotfeil: Plattfot Nedsunket lengdebue
Omfang To hovedtyper fotfeil: Plattfot Nedsunket lengdebue Forfoten dreid utover Innoverrotasjon av leggen Økt belastning på innsiden av kne Hulfot For høy lengdebue (absorberer støt dårlig) Foten blir stiv Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

66 Belastningsskader Behandling av belastningsskader:
Omfang Behandling av belastningsskader: Analyse av skaden og hva som forårsaket den Analyse av skadedisponerende faktorer (teknikk, feilstillinger, treningsmengde, treningsforhold etc.) Lokalbehandling av skadestedet, fysikalsk behandling Reduksjon eller omlegging av treningen Korreksjon av skadedisponerende faktorer Operativ behandling Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

67 Etterbehandling av akutte skader
Omfang Vi har sett at PRICE-prinsippet demper inflammasjonen og begrenser skadetiden Ved mindre skader kan utøveren være tilbake på trening etter kort tid Ved større skader må det grundig etterbehandling til Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

68 Etterbehandling av akutte skader
Omfang Viktig at muskler og ledd raskest mulig får tilbake sine normale bevegelsesutslag Det er heller ikke ønskelig at utøveren mister for mye utholdenhet og styrke i skadetiden Viktig å velge en form for aktivitet som avlaster skadestedet Da må man ofte velge en alternativ treningsform Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

69 Etterbehandling av akutte skader
Omfang Slik aktivitet kan for eksempel være: svømming sykling lett jogging lett styrketrening (f.eks. vippebrett og balansematte) bevegelighetstrening Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

70 Bruk av teip eller ortose
Omfang Ved tidlig tilbakegang til idrett er risikoen for reskade stor Ved siden av intensiv rehabilitering er teip eller ortose et viktig hjelpemiddel Undersøkelser har vist at bruk av ortose forebygger ny skade hos utøvere med tidligere ankelskader, mens det ikke ser ut til å ha noen preventiv effekt hos spillere uten tidligere skade Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

71 Bruk av teip eller ortose
Omfang Teiping er i utgangspunktet et godt forebyggende tiltak, men teip må brukes med omhu Man må først og fremst bygge opp det skadede området slik at det kan tåle normal aktivitet I konkurranser og oppvisninger er det større risiko for skader I slike tilfeller kan det være lurt å bruke teip for å forhindre residiv Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

72 Bruk av teip eller ortose
Omfang Når man teiper, så er det teipen som tar belastningen. Det er derfor viktig å ikke overdrive bruken av teip Ved langvarig bruk vil ikke musklene og båndene få tilstrekkelig belastning, og de svekkes i stedet for å styrkes I de fleste tilfeller vil det lønne seg både praktisk og økonomisk å benytte ortose fremfor teip Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

73 De vanligste akutte skadene
Omfang Årsaker Forebygging Akutte skader De vanligste akutte skadene Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Dere vil nå få en beskrivelse av de vanligste akutte skadene som forekommer i idrett. Tips og øvelser

74 Ankelskade Symptomer (både ved delvis og total avrivning):
Omfang Symptomer (både ved delvis og total avrivning): Akutt smerte Hevelse Smerte ved belastning Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

75 Ankelskade Behandling: PRICE Reaksjonsdempende medikamenter
Omfang Behandling: PRICE Reaksjonsdempende medikamenter Kiropraktikk MR Eventuelt operasjon Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

76 Ankelskade Etterbehandling: Bevegelsestrening Balansetrening
Omfang Etterbehandling: Bevegelsestrening Balansetrening Styrketrening Restriktiv trening Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

77 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

78 Rehabilitering Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp
Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

79 Gaffelspreng Omfang Delvis eller total avrivning av leddbåndet mellom legg- og skinnebeinet ses ofte i kombinasjon med mediale leddbåndskader eller brudd Gaffelspreng er en vanlig skade i turn, spesielt blant apparatgymnaster og troppsgymnaster Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

80 Gaffelspreng Omfang Skaden oppstår som regel ved at utøveren underroterer og får en spiss vinkel mot underlaget Skinnbenet og leggbenet presses mot hælbeinet slik at de spriker Utøveren må undersøkes nøye med tanke på annen leddbåndskade eller brudd Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

81 Gaffelspreng Symptomer: Akutt smerte Moderat hevelse
Omfang Symptomer: Akutt smerte Moderat hevelse Svært øm på framsiden av leggen Behandling: PRICE Immobilisering med gågips (2 uker eller mer) Må undersøkes grundig med tanke på annen ligamentskade eller fraktur Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

82 Gaffelspreng Etterbehandling: Fysikalsk behandling
Omfang Etterbehandling: Fysikalsk behandling Trening med vekt på bevegelighet styrke og sansemotorisk funksjon Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

83 Korsbåndskader Dette er en alvorlig og langvarig skade
Omfang Dette er en alvorlig og langvarig skade Må regne med flere måneders opphold fra konkurranseaktivitet, ofte en hel sesong 90 % av korsbåndskadene gjelder fremre korsbånd 75 % av disse får samtidig meniskskade Det ble operert fremre korsbåndskader i 2002 Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

84 Korsbåndskader Symptomer:
Omfang Symptomer: Smell i kneet eller følelsen av at det glipper inne i kneet Utøveren faller sammen i skadeøyeblikket Ustabilitet i kneet Hevelse Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

85 Korsbåndskader Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp
Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

86 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

87 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

88 Kne – rehabilitering Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp
Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

89 Kne – rehabilitering Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp
Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

90 Skulderluksasjon Etterbehandling: Fysikalsk behandling
Omfang Etterbehandling: Fysikalsk behandling Grundig opptrening av styrke, sansemotorikk og bevegelighet Rehabiliteringstid på 3 måneder anbefales Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

91 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

92 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

93 De vanligste akutte skadene
Omfang Årsaker Forebygging Belastningsskader De vanligste akutte skadene Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Dere vil nå få en beskrivelse av de vanligste akutte skadene som forekommer i idrett. Tips og øvelser

94 Jumper’s knee Hopperkne er en vanlig diagnose innenfor idretten
Omfang Hopperkne er en vanlig diagnose innenfor idretten Hos enkelte debuterer smertene etter et enkelt hopp, løft eller landing, hos andre etter en hard treningsøkt. Andre igjen har en gradvis smertedebut. Årsaken til lidelsen er ukjent. Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

95 Jumper’s knee Symptomer: Smerte under aktivitet
Omfang Symptomer: Smerte under aktivitet Smerte ved bilkjøring, trappegang, kinositting osv. Graden av symptomer kan klassifiseres som vist i tabellen under Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser Grad Symptomer 1 Smerter etter trening 2 Smerter ved starten av en aktivitet, som gir seg etter oppvarming, men kommer tilbake etter trening 3a Smerter under trening, men utøveren kan delta i kamp og trening på samme nivå som vanlig 3b Smerter under og etter trening, men utøveren kan ikke delta i kamp og trening på samme nivå som før 4 Totalruptur av senen

96 Jumper’s knee Behandling: Eksentrisk trening i minst 12 uker
Omfang Behandling: Eksentrisk trening i minst 12 uker 25-30 repetisjoner Reduksjon av skadedisponerende trening Trykkbølgebehandling Akupunktur NSAID preparater Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

97 Rygglidelser Behandling: Kiropraktor Fysioterapi/massasje
Omfang Behandling: Kiropraktor Fysioterapi/massasje Bevegelse- og styrketrening Medikamentell behandling Korrigere evt. feilstillinger Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

98 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

99 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

100 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

101 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

102 Forebygging/rehabilitering
Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

103 Strekkskader i hamstrings
Omfang Vanlig skade i alle idretter Krever grundig opptrening Årsak: Dårlig oppvarming Dårlig bevegelighet Dårlig styrke Ubalansert styrkeforhold mellom framside og bakside av låret Skjer ved oppbremsing, fraskyv eller store bevegelsesutslag Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

104 Nordic hamstringcurl Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp
Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

105 Nordic hamstringcurl Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp
Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

106 Nordic hamstringcurl Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp
Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

107 Hjernerystelse Omfang En forandring av de mentale funksjonene som oppstår ved et ytre slag, uansett om den skadde mister bevisstheten eller ikke. Hver hjernerystelse betyr at en del av hjernevevet er blitt skadet. En hjernerystelse kan klassifiseres etter hvor kraftig den er. Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

108 Hjernerystelse Grad 1: Forbigående forvirring/omtåkethet uten bevisstløshet der symptomer forsvinner etter mindre enn 15 min. Grad 2: Forbigående forvirring/omtåkethet uten bevisstløshet der symptomer vedvarer etter 15 minutter Grad 3: Tap av bevisstheten. Omfang Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

109 Hjernerystelse Symptomer: Hodepine Svimmelhet Piping i ørene
Omfang Symptomer: Hodepine Svimmelhet Piping i ørene Konsentrasjonsvansker Dobbeltsyn Kvalme Hørselstap Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

110 Hjernerystelse Vær oppmerksom på forandring av personlighet:
Omfang Vær oppmerksom på forandring av personlighet: Stirrende, fraværende blikk Forvirret Snøvling og/eller langsom tale Koordinasjonsvansker Hukommelsestap Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

111 Hjernerystelse Behandling: Ro og hvile
Omfang Behandling: Ro og hvile Unngå konsentrasjonsarbeid som tv, data, lesing etc. Undersøkelse av lege Sørg for frie luftveier ved tap av bevissthet Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

112 Hjernerystelse Fra dager til uker etter skaden kan man være plaget av:
Omfang Fra dager til uker etter skaden kan man være plaget av: Svimmelhet Lys – og lydømfintlighet Uoppmerksomhet Tretthet Frustrasjon og irritasjon Problemer med å feste/fokusere blikket Søvnvansker Konsentrasjonsvansker Kvalme Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

113 Brudd i nakke eller rygg
Omfang Brudd eller mistanke om skader på hodeskallen, i nakken eller i ryggen er alltid meget alvorlige. Som hovedregel skal du aldri flytte pasienten, men straks tilkalle kyndig hjelp. Sørg for frie luftveier Ring 113 Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

114 Brudd i nakke eller rygg
Omfang Alle gymnastene behersket øvelsen de skulle utføre veldig godt De var ikke plaget med skader da de utførte øvelsen Det har ikke vært mulig å fastsette at dagen eller tidspunktet hadde betydning for ulykkene Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

115 Brudd i nakke eller rygg
Omfang Ingen av de skadede gymnastene hadde opplevd hendelser de siste 24 timene før ulykken som kan ha hatt innvirkning på ulykken Ingen ytre faktorer, som for eksempel forstyrrende lyd/lys eller temperatur, hadde innvirkning på ulykken Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

116 Brudd i nakke eller rygg
Omfang Samtlige ulykker skjedde i midten eller mot slutten av treningen Enkelte av gymnastene følte ”stress” og ”krav” foran en nærliggende konkurranse Enkelte følte seg slitne etter en lang trenings- og konkurransesesong Alle gymnastene oppfattet seg som ukonsentrerte Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser

117 Brudd i nakke eller rygg
Omfang Det kan finnes gruppepress i troppsgymnastikk Nedslagsmattene kan være en årsak til ulykkene Årsaker Forebygging Førstehjelp Etter- behandling Belastnings-skader Tips og øvelser


Laste ned ppt "Plassering i NGTFs trenerutdannelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google