Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Agenda 09:45 – 10:00Kaffe og rundstykker 10:00 – 10:10 Velkommen v/Dieter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Agenda 09:45 – 10:00Kaffe og rundstykker 10:00 – 10:10 Velkommen v/Dieter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Agenda 09:45 – 10:00Kaffe og rundstykker 10:00 – 10:10 Velkommen v/Dieter Hirdes, prosjektleder Simulation and Scenario Centre, NCE Smart Energy Markets 10:10 – 10:25 Smart Energy Market Simulation and Scenario Centre - v/Stig Ottesen, forsker og Dr.gradskandidat, NCE Smart Energy Markets og Dieter Hirdes 10:25 – 10:55 Offshore Simulation Centre felles klyngefasilitet, innovasjonsfaktor og utstillingsvindu for NCE Maritime klyngen v/ Arne Monsholm, daglig leder Offshore Simulator Centre, Ålesund 10:55 – 11:25 COMPARE Testlab felles klyngefasilitet og innovasjonsfaktor for IT bedriftene i COMPARE clusteret, for IT- bedriftenes kunder og for samarbeidet med Karlstads Universitet v/Göran Österman, VD i Stiftelsen Compare Karlstad 11:25 – 11:35 Gapminder: 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes – innovativ visualisering av tørre tall, video v/Prof. Hans Rosling, Karolinska Institutet, Stockholm200 Countries, 200 Years, 4 Minutes Prof. Hans Rosling 11:35 – 12:15Gruppearbeid del 1 12:15 – 12:35Lunsj 12:35 – 13:15Gruppearbeid del 2 13:15 – 13:45Plenum, oppsummering av gruppearbeid 13:45 – 14:00Veien videre, etablering av ressursgruppe

2 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppeoppgaver Gruppearbeidet gjennomføres i 2 bolker. Workshopens deltakere deles i 4 grupper, se gruppeinndeling med gruppeleder i rød skrift. Gruppeleder peker ut en sekretær som noterer gruppens innspill i en powerpoint-mal som presenteres i plenum etter 2. del av gruppearbeidet. Gruppeleder har ansvaret for PC og minnepenn til gruppearbeid. Det er projektor på alle grupperom. Gruppene bruker følgende grupperom: Gruppe 1: VIP-kantina Gruppe 2: rom A2-222 (hovedfløy 2.etasje) Gruppe 3: rom A2-223 (hovedfløy 2.etasje) Gruppe 4: rom A2-224 (hovedfløy 2.etasje)

3 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Oppgave 1-1: «Din ønskedrøm» Hvis du ser bort fra tekniske og økonomiske utfordringer, hvordan vil «drømmefasilitetene» i simulerings- og scenariosenteret se ut for din bedrift/ organisasjon? Beskriv gjerne type utstyr på et funksjonelt nivå uten å gå i tekniske detaljer. ”Vindu mot IT-byen Halden” – State-of-the-art utstyr og kompetanse, fleksibilitet, dynamikk og lett å tilpasse. Modulært, generell kjerne, med mulighet til å bygge midlertidige (eller permanente lag) for å vise/ simulere/ teste spesielle cases. NB! INTEGRASJON Visuelt innovativt (intuitivt), tydelig profil IT-byen Halden, utdanningsprofil, fiberbasert infrastruktur?, maskinuavhengighet, egen avd visjon og fremtid, 360 g interaktiv kino, Inkubasjon Testeståsted: mange skjermer, kraftige servere, performance, Show Programutviklerståsted: Testlab, kjøre egne tester eller invitere kunder til testkjøring, showroom (konferanser, presentasjoner, …), milighet til å enkelt vise fram + god infrastruktur, mulighet til å kunne kjøre enkel konfig på eget nett eller mot kraftig serverpark Visningsmuligheter, 3D, film, 360 kino/ lerret, ulike displaymuligheter, møteromsfasiliteter, spisset mot publikum, rekruttering, Gruppe: 1

4 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Oppgave 1-2: «Din ønskedrøm» Lokalisering! – et samlet, langsiktig engasjement, bygget på bedriften, ikke personer HiØ: Bringe næringsliv og utdanning sammen, Rekrutteringsarena, formell eller uformell, Oppdragsmuligheter – kopling av studenter og oppdragsgivere, Alle aktiviteter knyttet til ”betalkurs” legges til senteret, Testfasiliteter – smarthuslab, lys, vind – inn i bygg, Presentasjon av prosjekter – annonsering osv Godt teoretisk fundament (ref relasjonsdatabaseutviklingen), Fancy/ begeistre, Gode lys/ lydanlegg, Kople grunnteoretisk plattform med praktisk gjennomføring Gruppe: 1

5 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppe: 1 Oppgave 2: Hvordan bruke fasilitetene i kundesammenheng? Hvilke kundeaktiviteter i din bedrift/organisasjon vil kunne dra nytte av (a) storskala visualiseringsfasiliteter og/eller (b) dedikerte testfasiliteter? Velg tre aktiviteter hvor du beskriver kort et mulig bruksmønster. a) Framvisning av muligheter – bedre enn egne fasiliteter – felles innsats gir bedre inntrykk: man drar nytte av at andre har samme type behov b) Dedikerte, men fleksible fasiliteter, hvor man kan bringe inn spesifikke egne testcases bygget oppå en kjerne Visninger, Workshops, opplæring => salg Et av Europas ledende kurs- og eventsentra (på vårt område) Med utgangspunkt i definerte kundegrupper – presentere muligheter og kople interessenter (kunder, bedrifter og studenter). Demonstrasjon og opplæring

6 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppe: 1 Oppgave 3: Hvilke andre bruksområder kan være aktuelle? For at fasilitetene skal være mest mulig fleksible ønsker vi ideer til ulike former for bruk. Kan det tenkes at laben kan brukes som ledd i ulike former for kultur- og opplevelsesproduksjoner? Andre ideer? Hva med høyskolen? Vær kreative og tenk utover egen bedrift/organisasjon. Kombinasjon av ulik fagkompetanse og presentasjons «state-of-the-art» Kopling med aktuelle andre events for å fremme presentasjonsfasilitetene og bidra til å øke finansiering Testlab for «alle» – avhengig av fasiliteter forøvrig Bruksområder avhengig av fasiliteter forøvrig The sky is the limit

7 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppe: 1 Oppgave 4: Har it bransjen noe å lære av opplevelsesbransjen? Kan IT bransjen lære av bruken av visualisering i opplevelsesproduksjon når det gjelder ny teknologi eller anvendelse av kjent teknologi på nye måter? Ja – her har vi mye å hente, men det viktigste er toveis læring - synergi

8 Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Gruppe: 1 Oppgave 5: Hvordan kan du bidra til utviklingen av nytt simulerings- og scenariosenter? Hvilken type kompetanse eller ressurser vil du eller din bedrift/organisasjon kunne bidra med under design og oppbyggingen av (a) visualiseringslaben og/eller (b) testlaben? Bedriftkompetanse / ressurs CommunicateIntegrasjon (samt erfaring fra arrangementer). Vi kan bidra med arkitekturkompetanse, erfaring fra ulike prosjekter i ulike bransjer (energi, …) samt implementering. Samarbeid med Microsoft ifm oppbygging av «siste nytt» innen infrastruktur


Laste ned ppt "Workshop: Innspill til design av nytt simulerings- og scenariosenter 28.8.12 Agenda 09:45 – 10:00Kaffe og rundstykker 10:00 – 10:10 Velkommen v/Dieter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google