Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skipshospital og sykelugarer Eilif Dahl Eilif Dahl Professor, Universitetet i Bergen, Norsk senter for maritim medisin Overlege, Seksjon for barnekirurgi,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skipshospital og sykelugarer Eilif Dahl Eilif Dahl Professor, Universitetet i Bergen, Norsk senter for maritim medisin Overlege, Seksjon for barnekirurgi,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skipshospital og sykelugarer Eilif Dahl Eilif Dahl Professor, Universitetet i Bergen, Norsk senter for maritim medisin Overlege, Seksjon for barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus •NCMM’s Recommendations for Ship Medical Facilities •Skip uten lege • Bestemmelser – Lay-out •Skip med lege • Bestemmelser - Lay-out • Faktorer ved planlegging • Suboptimale løsninger • Betingelser for suksess

2 NCMM’s ’Recommendations for Ship Medical Facilities’ 16 Oct 2006 Hjelp for: •Skips-arkitekter og designere •Skipsbyggere •Skipsredere •Maritime organisasjoner •Autoriteter •Inspektører •Offiserer og mannskap Bygger på internasjonale & nasjonale konvensjoner, direktiver & anbefalinger

3 NCMM’s ’Recommendations for Ship Medical Facilities’ 16 Oct 2006 1.1. Relevante dokumenter 2. Fysisk design 3. Med utstyr & medisiner 4. Forhold å ta hensyn til Add. 1 Sjekk-lister Add. 2 Med utstyrssett

4 Definisjoner •1st aid station: 1st aid, burns, eye flushing, bleeding •Hospital: treatment room for ill & injured aboard •Medical Facility / Infirmary: All rooms and equipment aboard to treat ill/injured (hospital, Dr’s office, lab, sick bay, emergency hospital) (ILO 92) •Emergency hospital / secondary medical facility (Separate area – ico damaged MF) •Medicine chest: Medicines and medical equipment acc to national regulations (flag) •Sick bay: A cabin used for longer term care of sick/inj. (ILO 92) •Medical responsible: Captain or the one s/he delegates the authority (ILO 164)

5 Skipshospital og sykelugarer Skipshospitalet består av •En medisinsk enhet med medisiner + medisinsk utstyr •Et behandlingsrom og en sykelugar, utstyrt for formålet •En eller flere ansvarlige •Kommunikasjon med Radio Medico •Moderne kommunikasjonsutstyr •Regler for bygging, drift og vedlikehold •Prosedyrer for akutt-tilstander, trening og log/journalføring – risiko analyse •Log for alle tilfeller og behandlinger

6 Skipshospital og sykelugarer Hvem må ha skipshospital? ILO Maritime Labour Convention 2006: •mannskap > 14 •reiser > 3 dager •kun til dette bruk •lett adgang i allslags vær

7 Skipshospital og sykelugarer Hvem må ha skipshospital? •ILO Maritime Labour Convention 2006: –Crew > 14, reiser > 3 dager; kun til dette bruk - lett adgang i allslags vær! •Planlegging: Ikke gjenoppfinn hjulet – stjel! •NB! Andre har gjort mange feil

8 Skipshospital og sykelugarer •Bårer og senger skal inn og ut (trapper, heiser, dører, korridorer, vinkler, søyler, evakueringsområde)

9 Skipshospital og sykelugarer Hvem må ha skipshospital? ILO 92: Crew > 14, reiser > 2 dager; kun til dette bruk! •Planlegging: Ikke gjenoppfinn hjulet – stjel! •Eget toalett, vask, (fiskebåter: badekar), dusj som rekker til behandlingsbenk •Temperaturkontroll •Lugar i nærheten for ’langtidspleie’/isolasjon •Min 2 stikkontakter for nød-strøm

10 Skipshospital og sykelugarer Størrelse og organisering •Min 6 m 2 ved optimal organisering •Behandler må ha plass: Min 2 skritt til –hodeenden –medisinene –nødvendig utstyr –telefon/intercom –bryter –PC

11 Skipshospital og sykelugarer

12 Medisinskap: •Logisk organisering •Lås for narkotika •Slingre-kanter

13 Skip uten lege •1 seng •1 medisinkiste Praktiske problemer:: •Etterfylling fra lokalt apotek med ukjent skrift, språk og navn (usikkert / fare!) årlig •Medisinkisten på alle norske skip skal inspiseres årlig av norsk-autorisert farmasøyt (umulig – over hele verden)

14 UNITOR’S ”CREW CARE” konsept ca. 1990 •Pålitelig forsyning & oppfølging av med & utstyr •4 rustfrie standard stålskap (60x70x23 cm) •Lette å henge opp på passende vegg •Innhold: alle med & utstyr iflg norske regler •Alle meds i utskiftbare kartonger med skuffer •Kartongene er tilpasset skapene

15 UNITOR’S ”CREW CARE” •Produktene er organisert i logiske grupper •Hver ting er merket med ref #, med lenke til innholdsliste på innsiden av skapdøren •Generiske navn •Engelsk + ett annet språk etter ønske •Medisinene er pakket av autorisert farmasøyt iland og skiftes ut hvert 2.år •Skiftes av lokal Unitor rep (15 havnekontorer, dekket 800 havner) •Unitor rep inspiserer alt med utstyr 1x/år •Rep leverer samtidig standard pakker med medisinske forbruksvarer (plaster, bandasjer)

16 UNITOR’S ”CREW CARE” •Konseptet presentert på 2. ISMH, Belgia 1993 •Godt mottatt av rederier •Entusiastene skiftet ut / sluttet •Ikke profitabelt nok? •Endret produktprofil •Unitor solgt •Aktuelt prosjekt for NSMM??

17 ‘Skipshospitalet’ •Tradisjonelt ‘nødvendig onde’, ofte glemt under skipsplanleggingen? •Minst mulig plass •Upraktisk lokalisering •Tegnet av skipsarkitekter uten medisinsk kunnskap

18 Alle skip > 12 pax må ha doktor ombord (?) Alle skip > 99 crew må ha doktor ombord (MLC 2006) Ingen regler om legens kvalifikasjoner Ingen regler om sykepleiere Ingen internasjonale regler om skipshospital på cruise skip

19 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out Følg alle pålagte regler •Eier •Byggeland (verft) •Flagg-stat •Forsikringsselskp •‘Internasjonale’ organisasjoner

20 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out Følg reglene til ‘internasjonale’ organisasjoner: ;IMOs SOLAS (Safety of Life at Sea) ;USPH Vessel Sanitation Program (VSP) ;US Coast Guard ;Americans with Disabilities Act ;American College of Emergency Physicians ACEP ;Cruise Lines International Association CLIA

21 ACEP Health Care Guidelines for Cruise Ship Medical Facilities 1995 Policy Resource and Education Paper (PREP) Medisinske behov på et cruise skip avhenger av: •Skipets størrelse •Rute(r) •Antatt pasient-sammensetning •Antatt antall konsultasjoner osv Cruise skip har i praksis 1-3 leger & 0-6 sykepleiere

22 ’Hospitaler’ på cruise skip er Medical Centers – IKKE sykehus Hvem/hva kan vi behandle og beholde ombord? •Pasienter som forventes å bli friske uten komplikasjoner –Botox, dermal filler + acupuncture i Spa –Plastikk-kirurgi i land, rehab omboard •Opphold i egen lugar •Hverken stab eller senger for vanlig sykepleie Skipshospitalet på cruise skip

23 ’Hospitaler’ på cruise skip er Medical Centers – IKKE sykehus Hvem/hva må hospitaliseres i neste havn? •Pasienter som kan bli verre / få komplikasjoner •Sengeliggende & pleietrengende •Har hverken stab eller senger for vanlig sykepleie Skipshospitalet på cruise skip

24 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out Basert på personlig erfaring mht  design  oppsett, - og så  arbeid ombord som skipslege under start  på de samme MC

25 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out Ta hensyn til skipets øvrige struktur: •Vanntette områder (tunge dører, høye terskler) •Bæresøyler •Brannvegger •Elektrisitets- & brannverns-skap •Trappehus og heis-sjakter

26 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out Ideell plassering for stabilitet og ankomst: •Midt-skips •Utvendig (dagslys) •Ved havflaten* •Langt fra høy lyd (maskinrom, discos ) •Lett og adskilt adgang fra pax & crew områder * (MC på ‘Promenade / Boat Deck’ best for livbåt-evakuering – overføring vanskelig ved havflaten – ofte ikke flat)

27 Skipshospitalet ifølge ACEP ‘Sykerommene må være store nok til å gi adgang til alle 4 sider av sengene (360 o )’ Hvis ikke:  Umulig å gjenopplive  Selv enkel pleie er vanskelig Mobile senger i rom som er store nok til at de kan plasseres slik at personalet kan bevege seg rundt dem raskt og enkelt

28 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out ‘Sykerommene må være store nok til å gi adgang til alle 4 sider av sengene (360 o )’ Pullman bed Hospital bed on wheels w/ brakes!

29 Alle behandlingsrom må være like store på små skip som på store skip Det er færre, men ikke mindre pasienter på små skip!

30 ACEP Health Care Guidelines for Cruise Ship Medical Facilities Policy Resource and Education Paper (PREP) Medical care would be enhanced by a ship medical center with •‘adequate space for storage’ –Aldri bygd et cruise med nok lagerplass! –Aldri bygd et skipshospital med nok lagerplass! –Noen skip har ikke et eneste lagerrom (“can use the bunk beds!?”)

31 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out Secondary Medical Facility Ett eller flere steder ombord som er: •I en annen brannsone enn MC •Lett tilgjengelig •Ha tilgang til akutt-systemet for elektrisitet •Klare prosedyrer for bruk når MC ikke kan brukes

32 ’First Response Bag’ trillebag for vakthavende sykepleier

33 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out Nurses’ Office - Resepsjon Multipurpose area! = Senter for  Kommunikasjon – telefon, e-mail, internett  Mottak og foreløpig undersøkelse - pax & crew  Kø-organisering - pax, crew  Pasientovervåking – sengeposter, intensiv, røntgen, WC  Sekretærvirksomhet – rapporter, arkivering, bestilling

34 Skipshospitalet på cruise skip - Design / Lay-out •Lay-out har vesentlig betydning for stabens ytelser •Selv små uhensiktsmessigheter (dør åpner feil vei) er sikkerhetsrisiko eller fører til frustrasjon i stresset miljø over tid •Planløsningene bør ikke bare gjøre det mulig, men også lett å utføre alle oppgaver riktig! •Oppgavene vil ikke bli gjort riktig – dersom det medfører en stadig kamp mot uhensiktsmessige omgivelser Gjør det lettere å gjøre ting riktig enn galt!

35  Overflod (reparasjon vanskelig, service ikke tilgjengelig)  Billig er dyrt! (billige instrumenter ruster, må skiftes ut)  Velg internasjonalt utstyr (selskaper med global service)  Enkelt, solid, lang forventet levetid  Unngå sensitivt, innviklet, sofistikert, sjeldent, nytt! Service må kunne gjøres ombord av maskinister eller sykepleiere  Leverandør må kunne tilby låneutstyr under service og reparasjon  Lett å lære, bruke, utføre service, reparere  Helt nødvendig – eller bare ‘kjekt å ha’? Skipshospitalet på cruise skip - Utstyr

36 Skipshospitalet på cruise skip - Konklusjoner  For optimalt resultat må erfaren medisinsk konsulent involveres aktivt på alle trinn i planleggingen og konsulteres før selv den minste ending av MC aksepteres  Under bygging er selv den minste endring dyr, om i det hele tatt mulig  Etter bygging er det hverken penger eller vilje til endringer


Laste ned ppt "Skipshospital og sykelugarer Eilif Dahl Eilif Dahl Professor, Universitetet i Bergen, Norsk senter for maritim medisin Overlege, Seksjon for barnekirurgi,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google