Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktsjef Spesialmørtel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktsjef Spesialmørtel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktsjef Spesialmørtel
Rehab-gruppen Åge Eidsæther Produktsjef Spesialmørtel

2 Rehabgruppen Rehabilitering av: Betong Betongkonstruksjoner
Pussede fasader

3 Skader på betong 1975 1943 Byggefeil - Dårlig utstøpt
- Liten armeringsoverdekning - Dårlig dekklag (steinreir) - Feil betongkvalitet Nedbrytningsmekanismer - klorider (salt) - karbonatisering - fryse tine påkjenning - alkali kiesel skader - endrede laster (miljø) 1943

4 Hvor/hvordan opptrer skader ?
SYNLIGE SKADER - Avskallinger - Armeringskorrosjon - Riss - Nedbøyninger ”USYNLIGE SKADER” - Armeringskorrosjon(klorid) - Alkali kiesel (tidlig) - Karbonatisering (Lav Ph)

5 Forarbeide før betongreparasjon
Uten kart finner du ikke fram ! Tilstandskontroll/tilstandsanalyse - Prøvetaking - Bakgrunnsmateriale - Kartlegge tilstand - Bestemme reparasjonsmåte - Bruke standarder Meget viktig !

6 Karbonatisert betong Nystøpt betong pH ca. 13 Karbonatisert ved pH 9,5
Karbonatisert = ingen farge Ukarbonatisert = rød farge Nødvendig utstyr: Fenoftaleinoppløsning, 1 grams oppløsning til 500 ml etanol og 500 ml vann spruteflaske

7 Reparasjonsmetoder Mekanisk betongreparasjon - følge beskrivelse
- meisle bort skadet betong - rengjøre armering - behandle armering - mørtle opp på nytt - overflatebehandling

8 Mekanisk reparasjon Ulempe: - Usynlige skader repareres ikke
- Ofte stort omfang - Ofte undervurdert Fordel: - kjent metodikk - mange utførende

9 Reparasjonsmørtel, viktigste egenskaper
Reparasjonsmørtelen tilpasses betongens fasthet: betong B20 (C25) betong B30 (C35) betong B35 (C45) Gode håndtverksegenskaper Typiske tykkelser 1 – 5 cm Brukes sammen med armeringsbeskyttelse / heftbro

10 Mekaniske betongreparasjon - sprøytebetong
Tørrsprøyting dominerende + Hurtig + Effektivt + Gir god kvalitet - Krever tildekking - Krever trenet personell Krever utstyr

11 Tørrsprøyting

12 Tørrsprøyting

13 Reparasjonsmetoder – Elektrokjemisk (kombineres med mekanisk reparasjon)
Realkalisering Sørge for at karbonatisert betong blir ikke-karbonatisert Effektivt Kjent Katodisk beskyttelse Spesielt egnet mot kloridskader Parkeringshus Bruer Kaier

14 Reparasjonsmetoder – Elektrokjemisk Hva utføres:
Realkalisering Reparere synlige skader Montere på nett Kople til likestrøm Sprøyte på elektrolytt Gir betongens porevann høy pH Katodisk beskyttelse Reparere synlige skader Kontinuerlig armering Installere offeranode - Titannett - Ledende mørtel - Anode som del av belegg - Innborede anoder Krever oppfølging/overvåking Få aktører

15 Realkalisering

16 Eksempel utførelse Katodisk beskyttelse

17 Små betongreparasjoner

18 Gulv

19 Rehabilitering Gulv Problematikk: Sprekker og riss Ujevnheter
Fugeproblemer Høydeforskjeller Bruksendringer Tid for utbedring Andre laster Miljøendringer Feil konstruerte gulv

20 Utførelsesprinsipper
Bestemme utførende Bestemme reparasjonsmetode Tid til rådighet Materialvalg Fjerning av dårlig betong Fugeløsninger Rengjøring Heftbro/lim Påstøpsmateriale Etterbehandling Herdetid

21 Produktvalg - betong + Gunstig pris + Mange aktører
+ Kun til tykkelser over ca 5-8 cm + Mange kvaliteter + Kjent teknologi + Hurtig utførelse + Godt resultat + Kan forsterkes med hardbetong - Herdetid - Kjemisk belastning

22 Lim og heft Hvorfor: Sikre at en påstøp av ferdigbetong eller mørtel fester seg til underlaget.

23 Påstøp/heft

24 Påstøp/heft

25 Påstøp/heft

26 Lim og heft Sementbasert lim I hovedsak på betong
Mørtel mot betong eller ferdigbetong mot betong Enkelt i bruk Forvannet underlag Sikker heft Epoxybasert lim 2-komponent Mot betong eller stål Limer mørtel eller ferdigbetong Enkelt i bruk (HMS !) Tørt underlag Meget sikker heft

27 Forarbeide Skjæring av kant Meisling av skadet betong
Demontering/montering vinkelstål Rengjøring/støvsuging

28 Heftforbedrende tiltak
Epoxylim Utført vått i vått

29 Støping Svinnkompensert mørtel Blanding med drill/visp

30 Glatting/etterbehandling
Trekkes av Dekkes med plast Sluttglatting/sliping

31 Sluttresultat

32 Spesielle løsninger Mørtler som underlag for belegg med kort produksjonstid: Fjerning av skadet betong Rengjøring Heftbro/lim Påstøp spesialmørtel Plast Epoxy/polyurethan/acryl etter ca 24 timer. Typiske tykkelser 2 – 15 cm.

33 Sparkelmasser - industrikvalitet
Til lettere industri innendørs Lager, produksjon Tykkelser 5 – 50 mm Meget hurtig produksjon Med og uten toppbelegg


Laste ned ppt "Produktsjef Spesialmørtel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google