Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehab-gruppen Åge Eidsæther Produktsjef Spesialmørtel 92696140.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehab-gruppen Åge Eidsæther Produktsjef Spesialmørtel 92696140."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rehabgruppen.no Rehab-gruppen Åge Eidsæther Produktsjef Spesialmørtel age.eidsaether@maxit.no@maxit.no 92696140

2 www.rehabgruppen.no Rehabgruppen •Rehabilitering av: –Betong –Betongkonstruksjoner –Pussede fasader

3 www.rehabgruppen.no Skader på betong •Byggefeil - Dårlig utstøpt - Liten armeringsoverdekning - Dårlig dekklag (steinreir) - Feil betongkvalitet •Nedbrytningsmekanismer - klorider (salt) - karbonatisering - fryse tine påkjenning - alkali kiesel skader - endrede laster (miljø) 1975 1943

4 www.rehabgruppen.no Hvor/hvordan opptrer skader ? •SYNLIGE SKADER - Avskallinger - Armeringskorrosjon - Riss - Nedbøyninger •”USYNLIGE SKADER” - Armeringskorrosjon(klorid) - Alkali kiesel (tidlig) - Karbonatisering (Lav Ph)

5 www.rehabgruppen.no Forarbeide før betongreparasjon •Uten kart finner du ikke fram ! •Tilstandskontroll/tilstandsanalyse - Prøvetaking - Bakgrunnsmateriale - Kartlegge tilstand - Bestemme reparasjonsmåte - Bruke standarder •Meget viktig !

6 www.rehabgruppen.no Karbonatisert betong •Nystøpt betong pH ca. 13 •Karbonatisert ved pH 9,5 •Karbonatisert = ingen farge •Ukarbonatisert = rød farge •Nødvendig utstyr: –Fenoftaleinoppløsning, 1 grams oppløsning til 500 ml etanol og 500 ml vann –spruteflaske

7 www.rehabgruppen.no Reparasjonsmetoder •Mekanisk betongreparasjon - følge beskrivelse - meisle bort skadet betong - rengjøre armering - behandle armering - mørtle opp på nytt - overflatebehandling

8 www.rehabgruppen.no Mekanisk reparasjon Ulempe: - Usynlige skader repareres ikke - Ofte stort omfang - Ofte undervurdert Fordel: - kjent metodikk - mange utførende

9 www.rehabgruppen.no Reparasjonsmørtel, viktigste egenskaper •Reparasjonsmørtelen tilpasses betongens fasthet: betong B20 (C25) betong B30 (C35) betong B35 (C45) •Gode håndtverksegenskaper •Typiske tykkelser 1 – 5 cm •Brukes sammen med armeringsbeskyttelse / heftbro

10 www.rehabgruppen.no Mekaniske betongreparasjon - sprøytebetong •Tørrsprøyting dominerende •+Hurtig •+Effektivt •+Gir god kvalitet •-Krever tildekking •-Krever trenet personell •- Krever utstyr

11 www.rehabgruppen.no Tørrsprøyting

12 www.rehabgruppen.no Tørrsprøyting

13 www.rehabgruppen.no Reparasjonsmetoder – Elektrokjemisk (kombineres med mekanisk reparasjon) •Realkalisering -Sørge for at karbonatisert betong blir ikke-karbonatisert -Effektivt -Kjent •Katodisk beskyttelse -Spesielt egnet mot kloridskader -Parkeringshus -Bruer -Kaier

14 www.rehabgruppen.no Reparasjonsmetoder – Elektrokjemisk Hva utføres: •Realkalisering •Reparere synlige skader •Montere på nett •Kople til likestrøm •Sprøyte på elektrolytt •Gir betongens porevann høy pH •Katodisk beskyttelse •Reparere synlige skader •Kontinuerlig armering •Installere offeranode - Titannett - Ledende mørtel - Anode som del av belegg - Innborede anoder •Krever oppfølging/overvåking •Få aktører

15 www.rehabgruppen.no Realkalisering

16 www.rehabgruppen.no Eksempel utførelse Katodisk beskyttelse

17 www.rehabgruppen.no Små betongreparasjoner

18 www.rehabgruppen.no Gulv

19 www.rehabgruppen.no Rehabilitering Gulv •Problematikk: –Sprekker og riss –Ujevnheter –Fugeproblemer –Høydeforskjeller –Bruksendringer –Tid for utbedring –Andre laster –Miljøendringer –Feil konstruerte gulv

20 www.rehabgruppen.no Utførelsesprinsipper •Bestemme utførende •Bestemme reparasjonsmetode •Tid til rådighet •Materialvalg •Fjerning av dårlig betong •Fugeløsninger •Rengjøring •Heftbro/lim •Påstøpsmateriale •Etterbehandling •Herdetid

21 www.rehabgruppen.no Produktvalg - betong •+ Gunstig pris •+ Mange aktører •+ Kun til tykkelser over ca 5-8 cm •+ Mange kvaliteter •+ Kjent teknologi •+ Hurtig utførelse •+ Godt resultat •+ Kan forsterkes med hardbetong •- Herdetid •- Kjemisk belastning

22 www.rehabgruppen.no Lim og heft •Hvorfor: •Sikre at en påstøp av ferdigbetong eller mørtel fester seg til underlaget.

23 www.rehabgruppen.no Påstøp/heft

24 www.rehabgruppen.no Påstøp/heft

25 www.rehabgruppen.no Påstøp/heft

26 www.rehabgruppen.no Lim og heft •Sementbasert lim •I hovedsak på betong •Mørtel mot betong eller ferdigbetong mot betong •Enkelt i bruk •Forvannet underlag •Sikker heft •Epoxybasert lim •2-komponent •Mot betong eller stål •Limer mørtel eller ferdigbetong •Enkelt i bruk (HMS !) •Tørt underlag •Meget sikker heft

27 www.rehabgruppen.no Forarbeide •Skjæring av kant •Meisling av skadet betong •Demontering/montering vinkelstål •Rengjøring/støvsuging

28 www.rehabgruppen.no Heftforbedrende tiltak •Epoxylim •Utført vått i vått

29 www.rehabgruppen.no Støping •Svinnkompensert mørtel •Blanding med drill/visp

30 www.rehabgruppen.no Glatting/etterbehandling •Trekkes av •Dekkes med plast •Sluttglatting/sliping

31 www.rehabgruppen.no Sluttresultat

32 www.rehabgruppen.no Spesielle løsninger •Mørtler som underlag for belegg med kort produksjonstid: •Fjerning av skadet betong •Rengjøring •Heftbro/lim •Påstøp spesialmørtel •Plast •Epoxy/polyurethan/acryl etter ca 24 timer. •Typiske tykkelser 2 – 15 cm.

33 www.rehabgruppen.no Sparkelmasser - industrikvalitet •Til lettere industri innendørs •Lager, produksjon •Tykkelser 5 – 50 mm •Meget hurtig produksjon •Med og uten toppbelegg


Laste ned ppt "Rehab-gruppen Åge Eidsæther Produktsjef Spesialmørtel 92696140."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google