Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur som næring. 500 nye kulturarbeidsplasser i Finnmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur som næring. 500 nye kulturarbeidsplasser i Finnmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur som næring. 500 nye kulturarbeidsplasser i Finnmark
Hva er en kulturarbeidsplass? Hva er kulturnæringer? Østlandsforsknings rapport nr 10/2004; - Annonse og reklame, arkitektur, bøker og aviser og blader, design, film og foto og video, musikk, utøvende kunst,TV og radio, bibliotek og museum. (Utøvende kunst er ikke bare kjernen i KN, men en svært dynamisk kjerne som preges av en betydelig høyere vekst enn de fleste andre næringene. )

2 Kultur som næring Kulturnæringer fremstiller kulturelle produkter. De har som hovedegenskap å være kommunikative,-fortellende. Kulturelle produkter er varer, fellesgoder, aktiviteter eller en blanding av dette. Varer har en markedspris. Fellesgoder har det ikke, men de har allikevel en økonomisk verdi. Denne kulturelle verdien er bare vanskeligere å måle.

3 Kultur som næring. Vi må skille mellom kulturnæringer og kulturbaserte næringer. Kulturelle produkter er en stadig viktigere innsatsfaktor i reiselivsprodukter = Kulturbasert reiseliv. Hva kjennetegner KN? KN sysselsetter flere enn jordbruk og skogbruk tilsammen. Bruttoproduktet i KN er dobbelt så stort som for jordbruk og skogbruk samlet, tre ganger så høyt som for fiske, fangst og fiskeoppdrett. Det er også høyere enn nærings og nytelsesmiddelindustrien og nesten like høyt som verkstedindustrien. Altså; KN er mye viktigere enn den oppmerksomheten den får i næringspolitisk sammenheng.

4 Kultur som næring. Hvorfor vokser KN og hvorfor har KN så stort utviklingspotensiale idag? Politiske implikasjoner: KN er viktig for et sted i en globalisert økonomi med intensiv konkurranse mellom foretak og steder. Hva må til for å utløse vekst og utviklingspotensialet i KN? -KN må anerkjennes som verdiskapende næringer og inkluderes i den nasjonale , regionale og lokale næringspolitikken.

5 Kultur som næring. Hvordan skal vi klare å lage en kreativ by som er bærekraftig? Hvordan skal vårt sted lykkes? Steder kan være talent-magneter, tiltrekke seg kreativ kapital. Det offentlige må legge til rette og lage et miljø hvor kreativitet kan blomstre. De stedan som lykkes er de som er mest varierte, tolerante og bohemaktige med et mix av kulturelle tilbud. Stedan har overtatt den rollen bedriftan hadde før, som nøkkelorganisatorer i økonomien, Vi må skape et kult sted! Den kreative ”klassen” er mobil, og hvis den ikke trives så flytter den.

6 Kultur som næring. Pikene på Broen as -Hva er vi?
Et kulturoperatørselskap, Et kulturutviklingsselskap Et idealistisk as - Etablert i 2001 -Adresse for tiden; Storgata 8 Kimeks kontorbygg (Rosa/hvitt ) i sentrum av Kirkenes (Vi trenger nytt hus, mer plass,sammen med flere )

7 Kultur som næring. Hva holder vi på med og hvorfor?
Vi brenner for lokalsamfunnet våres! -Vi tar utgangspunkt i kulturens mange roller; -kultur som brobygger, kultur som stedsutvikler, kultur som næring osv -Vi vil bygge broer- lage fyrtårn - utvikle stedet -skape nye arbeidsplasser -få ungdommen tilbake -få nye folk til å komme og de som er her til å bli!!!!!!

8 (og en god del penger som vi ikke har) -Vi jobber prosjektbasert.
Kultur som næring. Våre virkemidler;  -gode ideer – nytenkning – kreativitet – kunnskap - kvalitet – nettverk – (og en god del penger som vi ikke har) -Vi jobber prosjektbasert.

9 Kultur som næring. Vi vil ;
At Kirkenes /Sør-Varanger blir kjent for å være størst på Barents kunnskap og kompetanse og som stedet der det skjer masse spennende på kunst og kultursamarbeide over grensene. At Kirkenes blir interessant for mange!!!!!!!

10 Kultur som næring. Hva har vi gjort siden selskapet ble operativt?
Masse, kanskje for mye......

11 Kultur som næring. Eksempel: Barentskunst Prosjektet Migration
- PB initierte i 2002 Barents Kunst Prosjektet Migration. -et Jubileumsprosjekt i forbindelse med 10-års jubileet for Barentsregionen.  -et multilateralt Interreg Kolarctic prosjekt hvor Sør-Varanger Kommune var eier, og Pikene på Broen var prosjektleder. (P120M, Møtested Barents Regionen)   -en slags vandrende kunstfestival, som forholdt seg kreativt til de stedene den besøkte.

12 Kultur som næring. Hva jobber vi med nå? 1. ”Barents Spektakel 2005
2.” Barents Stipendiatordning” Pilotåret 2004 3. ”Barents Triennalen 2005” Et kunstprosjekt for regionen og ut av regionen.  4. Kultur og nærings prosjekter

13 Kultur som næring. 6. ”Arktisk Bållandskap Kirkenes”. Et prosjekt som fokuserer på russiske sjøfolk og kunst. Bruksmonumenter i landskapet i form av bålplasser. Viktig prosjekt i et kultur-turismeperspektiv.  7. ”Arktisk Bållandskap Finnmark” Videreføring av Arktisk Bållandskap Kirkenes 8. Osv.

14 Kultur som næring. Hvorfor Barents Spektakel,
En internasjonal festival på grensen? Fokus på Kirkenes; BARENTSBYEN I NORD, Sentrum i Barents regionen, Grensebyen. Det er vårt soleklare konkurransefortrinn!!!Det må vi synliggjøre!  -Festivalen setter Kirkenes`rolle, kompetanse og muligheter på dagsorden. -Festivalen vil i tillegg bety økte inntekter for mange næringsaktører og andre aktører i Sør-Varanger kommune.

15 Kultur som næring. Hvorfor i januar/februar ?
Det er få større arrangementer her i den mørkeste årstida. Vi trenger å få aktivitet i byen også da. Det konkurrerer ikke med andre arrangementer. Og da har vi det vakre lyset i mørket som sammen med kunst og kulturopplevelsene kan skape magi..

16 Kultur som næring. Hva må til for at vi skal få et vellykket arrangement? profesjonell organisering + masse frivillig dugnadsarbeide. mange aktører som legger innhold i festivalen. Enhver festival som satser på kunst, kultur og seminarer som en del av innholdet, er avhengig av en del offentlig støtte, en del sponsormidler og størst mulig inntjening på arrangementer og salg.

17 Kultur som næring. Hvem vet vi allerede kommer hit som festivalgjester? -         Masse tilreisende til tre seminarer kommer. -         Mange kunstnere kommer. -         Mange russiske torghandlere kommer. -         Andre festivalarrangører i Finnmark kommer, -         Barentssekretariatets representantskap kommer -         Hele Norsk Kulturråd kommer kanskje, -         Internasjonale journalister kommer -         Handleglade turister kommer -         Og kanskje kommer kongen, nei-kronprinsen med frue. (Han er ihvertfall invitert.) 

18 Kultur som næring. Forventninger PB har til kommune og næringsliv;
-At vi sammen sørger for å gjøre Barents Spektakel til en årlig festival for å få fokus på Kirkenes til beste for oss alle -At dere hjelper oss å få igang et visningssted for kunst i kommunen og videreføring av stipendiatordninga. -At vi kan være støttespillere for hverandre innad og utad. -At dere står sammen med oss når det gjelder profilering og innsalg av prosjekter overfor eksterne finansiører. (Som for Migrationsprosjektet)

19 Kultur som næring. Det å være sexy ute er ikke nødvendigvis sexy hjemme......Lokal forankring og global interesse Balanse er en kunst, men døgnet har for få timer. Vi lærer mens vi går og Kirkenes høster mens vi sår. Det er bra!!!!


Laste ned ppt "Kultur som næring. 500 nye kulturarbeidsplasser i Finnmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google