Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av Web 2.0 og interaktive digitale læringsressurser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av Web 2.0 og interaktive digitale læringsressurser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av Web 2.0 og interaktive digitale læringsressurser
ved Marianne Østensen

2 nye læringsarenaer

3 tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner

4 møte med autentisk språk

5 anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner

6 ulike presentasjoner og perspektiver

7 benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film

8 digitale medier

9 sosiale medier

10 mestre nye tekstformer og uttrykk

11 nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster

12 sammensatte tekstformer og uttrykk

13 INNHOLD Innledning Oppmerksomhet The Habits of Mind
PowerPoint og nye læringsarenaer Digitale sanger med bilder, tekst, animasjon og lyd Interaktive digitale læringsressurser Wikispaces Kunnskapsløftet Digital kompetanse Nettadresser Kilder INNHOLD

14 Elevene trenger hjelp til å strukturere…
Mange elever føler at de drukner i forventningspress. Stressfaktoren kan være relativt høy og en del bukker under i haugen av krav. Elevene trenger hjelp til å strukturere…

15 Hvordan skal vi klare å engasjere elevene?
Hvordan skal vi klare å levende gjøre det som står i læreverkene. Hvordan skal vi klare å sette farge på skolehverdagen. Hvordan skal vi klare å engasjere elevene slik at de ikke blir skoleleie og dropper ut? Hvordan skal vi klare å engasjere elevene?

16 Oppmerksomhet Uoppmerksomhet Ikke engasjement Ikke læring
Dersom vi, (uansett hvordan), klarer å fange elevenes oppmerksomhet og klarer å engasjere og sette i gang tankeprosesser hos elevene vil det være mulighet for læring… Det motsatte er også sant. Oppmerksomhet

17 Oppmerksomhet Emosjonelle knagger Relevanse Gir mening
Nyhetens interesse Hvordan skal vi klare å fange elevenes oppmerksomhet? Her ser vi noen faktorer som ofte vil være vinnere i våre forsøk på å engasjere elevene… kognitiv dissonans

18 Jeg husker noen år tilbake at jeg la inn noen lydeffekter i en presentasjon. Hensikten var jo å vekke elevenes oppmerksomhet. Den gang hadde dette nyhetens interesse. En elev som hadde behov for stor grad av tilrettelagt opplæring kom til meg spontant og syntes dette var kult. Hadde lagt inn laserlyder i forbindelse med en slide om krig. I dag bruker jeg disse effektene svært lite. Det er blitt så mye bedre virkemidler å bruke pga av alle de nye læringsarenaer og læringsressurser som ligger der ute. Her ser vi et 3D bildet fra filmen Alice in Wonderland. Så kan man stille seg spørsmålet om hvor lenge publikum vil fortsette å betale så mye ekstra, når 3D ikke lenger har nyhetens interesse? Nyhetens interesse

19 Kognitiv dissonans – Brain teaser

20 Kognitiv dissonans…

21 Emosjonelle knagger Musikk / Rytme Kan diskuteres / Questioning
Aktuelle og brennbare temaer Elevenes egne interesser Elevenes egne opplevelser Emosjonelle knagger

22 Emosjonelle knagger og musikk

23 Emosjonelle knagger og musikk

24 Emosjonelle knagger og elevenes egne interesser Hasan Salaam – Declaration of Independence

25 The Habits of Mind

26 Arthur Costa and Bena Kallick
Habits of Mind Arthur Costa and Bena Kallick Arthur Costa og Bena Kallick (The Institute for Habits of Mind) har utviklet 16 Habits of Mind. Habits of Mind peker på evner / diposisjoner vi trenger å utvikle for å bli flinke til å tilegne oss ny kunnskap og løse oppgaver som det ikke er en umiddelbar løsning på. Habits of Mind

27 The INSTITUTE for HABITS OF MIND

28 Arthur Costa: ”So what are these Habits of Mind?”
“Basically, the Habits of Mind are a set of dispositions that describe an effective affecatious thinker. These are the attributes and the dispositions and the inclinations of the expert problem solver, the thoughtful decision maker, the creative thinker. The Habits of Mind are dispositions that people hold that guide their decisions in day to day life. What we would hope is that the Habits of Mind become like an internal compass that guide a person’s decisions as they are solving problems, as they are responding to conflicts and tensions in their environment, as they encounter problems that befuddle them. They are the skills and strategies that a person might use when they are confronted with problems the answers to which are not immediately known.” Arthur Costa

29 The Habits of Mind er de ferdigheter og strategier som en person vil kunne ta i bruk i problemløsningssitasjoner der det ikke er noen umiddelbar løsning… The Habits of Mind

30 Personal Responses to Thought Acquiring Information
Personal Traits Habits of Mind Arthur Costa and Bena Kallick Arthur Costa og Bena Kallick (The Institute for Habits of Mind) har utviklet 16 Habits of Mind. Habits of Mind peker på disposisjoner vi trenger å utvikle for å bli flinke til å tilegne oss ny kunnskap og løse oppgaver som det ikke er en umiddelbar løsning på. Thinking Tools Acquiring Information

31 Have fun figuring it out
Have fun figuring it out! Finding the world awesome and mysterious; being intrigued with phenomenon and beauty.

32 What a Wonderful World – Louis Armstrong

33 Use your natural pathways
Use your natural pathways! Paying attention to the world around you gathering data through taste, touch, smell, hearing, and sight.

34 The more voices we allow to speak about one thing, the more eyes, different eyes we can use to observe one thing, the more complete will our concept of this thing, our objectivity be. Fredrich Nietzsche

35 If all meanings could be adequately expressed by words, the arts of painting and music would not exist. John Dewey

36 Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.
Albert Einstein

37 Native American Proverb
Tell me, and I’ll forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I’ll understand. Native American Proverb

38 Must we always teach our children with books
Must we always teach our children with books? Let them look at the stars and the mountains above. Let them look at the waters and the trees and flowers on earth. Then they will begin to think, and to think is the beginning of a real education. David Polis

39 By pushing the right biological buttons in the brain, scientists are finding they can make the future brighter for many children whose development otherwise would have been stunted How the buttons work is perhaps the most amazing thing of all. The buttons are the senses: vision, taste, smell, touch and sound and they can be pushed by experiences from the outside world. Ronald Kotulak

40 Music washes away from the soul the dust of everyday life.
Berthold Auerbach

41 Nothing reaches the intellect before making its appearance in the senses.
Latin proverb

42 The more voices we allow to speak about one thing, the more eyes, different eyes we can use to observe one thing, the more complete will our concept of this thing, our objectivity be. Fredrich Nietzsche

43 I Can Sing A Rainbow

44 I Can Sing A Rainbow Red and Yellow and Pink and Green Purple and Orange and Blue I can sing a rainbow Sing a rainbow Sing a rainbow too Listen with your eyes Listen with your ears And sing everything you see I can sing a rainbow Sing a rainbow Sing along with me

45 I Can Sing A Rainbow Sing-a-long Karaoke

46 Laugh a little! Finding the whimsical incongruous and unexpected; being able to laugh at yourself.

47 Techno – remix, DJ Farm - The Cow Song

48 Finding humour…

49 Finding humour

50 Venture out! Being venturesome; living on the edge of your competence; trying new things constantly.

51 How do you know? Having a questioning attitude; knowing what data are needed and developing questioning streategies to produce those data: finding problems to solve.

52 Stick to it! Presevering in a task through completion; remaining focused; looking for ways to reach your goal when stuck; not giving up.

53 I have so much more to learn
I have so much more to learn! Having humility and pride when admitting you do not know; resisting complacency.

54 Understand others! Devoting mental energy to another person’s thoughts and ideas; making an effort to perceive another’s point of view and emotions.

55 Look at it another way! Being able to change perspectives, generate perspectives, consider options.

56 Be clear! Striving for accurate communication in both written and oral form; avoiding overgeneralizations, distortions, deletions, and exagerations.

57 Use what you learn! Assessing new knowledg; tranfering knowledge beyond the situation in which it was learned.

58 Check it again! Always doing your best; setting high standards; checking and finding ways to improve constantly.

59 Take your time! Thinking before acting; remaining calm, thoughtful, and deliberate.

60 Metacognition: Knowing your knowing
Metacognition: Knowing your knowing! Being aware of your own thoughts, strategies, feelings, and actions, and their effects on others.

61 Try a different way! Generating new and novel ideas, fluency, and originality.

62

63 PowerPoint og nye læringsarenaer

64 PowerPoint og nye læringsarenaer
Renessanse Nytteverdi Læreren har kontroll Tilrettelagt undervisning for alle Legges i læringsplattform tilgjengelig for elevene Repetisjon / gjentatt lesing Hyperkobling til Web 2.0 ressurser Embed videoer fra YouTube direkte inn i PowerPoint Embed Googlemap? ???? PowerPoint og nye læringsarenaer

65

66 Embed YouTube Video into PowerPoint 2007

67 Embed YouTube Video into a PowerPoint 2010

68 Digitale sanger med bilder, tekst, animasjon og lyd

69 Digitale sanger med bilder, tekst, animasjon og lyd
Hensikt: Bruke hele mennesket i læringsprosessen Ta i bruk flere sanser Leken, sangen og musikken blir en naturlig del av undervisningen Gjentatt lesing – drill Skape variasjon Digitale sanger med bilder, tekst, animasjon og lyd

70 Kompetansemål – etter 2. årstrinn – Engelsk
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gi noen eksempler på engelskspråklige land sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelsk- språklig litteratur og barnekultur lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Kompetansemål – etter 2. årstrinn – Engelsk

71 Kompetansemål – etter 4. årstrinn – Engelsk
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gi noen eksempler på engelskspråklige land sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Kompetansemål – etter 4. årstrinn – Engelsk

72 Kompetansemål – etter 7. årstrinn - Engelsk
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier Kompetansemål – etter 7. årstrinn - Engelsk

73 I Can Sing I Can Sing Pedagogisk senter / Marianne Østensen
Kristiansand kommune

74 Pedagogisk senter / Marianne Østensen
I Can Sing Simple Songs I Can Sing A Rainbow The Alphabet Song Chicka Chicka Boom Boom Count And Move Five Little Monkeys Hickory Dickory Dock One Two Buckle My Shoe Ten Green Bottles This Old Man Rain Rain Go Away The Eensey Weensey Spider Hei Diddle Diddle Little Miss Muffet Humpty Dumpty Song Mary Had A Little Lamb Jack and Jill The Wheels On The Bus Twinkle Twinkle Little Star Days of the Week Santa Where Are You? Who Took The Cookie The Pinocchio Colors Song The Hokey Pokey Shake London Bridge There Was An Woman Who Swallowed A Fly Rockin’ Robin Chitty Chitty Bang Bang Climb Every Mountain Thank You For The Music Pedagogisk senter / Marianne Østensen Kristiansand kommune

75 Interaktive digitale læringsressurser Her er det bare å forsyne seg…

76

77 Starfall.com

78 Starfall – ABCs

79 Starfall – Learn to Read

80 Starfall – It’s fun to read

81 Starfall – I’m reading

82 Welcome to more than 150 interactive lessons, creative downloads and teacher tools.

83

84 NRK Skole

85 BBC - Languages

86 WIKISPACES

87 Work together! Being able to work with and learn from others in reciprocal situations; working in teams.

88

89 Wikispaces

90 Wikispaces…

91 Timeline

92 KUNNSKAPSLØFTET

93 Kunnskapsløftet – Formål - Engelsk
Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk brukes i film, litteratur, sang, sport, handel, produkter, yrker og underholdning, og gjennom disse kanalene har mange engelske ord og uttrykk funnet veien til våre egne språk. For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket. Dette betyr å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lyd-, grammatikk-, setnings- og tekstbyggings- systemer… Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt… Kunnskapsløftet – Formål - Engelsk

94 Grunnleggende ferdigheter for grunnskolen
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Under finner du hva læreplanene for grunnskolen sier om de grunnleggende ferdighetene Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter for grunnskolen

95 Digital kompetanse nye læringsarenaer
tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner møte med autentisk språk anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner finne ulike presentasjoner og perspektiver benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film digitale medier mestre nye tekstformer og uttrykk nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster sammensatte tekstformer og uttrykk Digital kompetanse

96 Å kunne bruke digitale verktøy i musikk
Læreplan i musikk Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikk-teknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk. Å kunne bruke digitale verktøy i musikk

97 Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk
Læreplan i fremmedspråk Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk. Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk

98 Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk
Læreplan i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Læreplan i fordypning i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk fordypning gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Språkkompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk

99 Å kunne bruke digitale verktøy i RLE
Læreplan i religion, livssyn og etikk Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. Å kunne bruke digitale verktøy i RLE

100 Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag
Læreplan i samfunnsfag Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag inneber å gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. Digitale ferdigheiter vil òg seie å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon. Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsreiskapar inneber å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elevar frå andre skular og land. Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag

101 Å kunne bruke digitale verktøy i norsk
Læreplan i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Læreplan i fordypning i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk fordypning er nødvendig for å mestre sammensatte tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon og komponering og i redigering av tekster. I den sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bevisst bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan også støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Å kunne bruke digitale verktøy i norsk

102 Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag
Læreplan i naturfag Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag

103 Sammensatte tekster Fagplanen i norsk og sammensatte tekster
Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer i teksten. Sammensatte tekster

104 Læreplan i engelsk – fra hovedområdene
Kommunikasjon: skjer gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig samhandling, også med bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier. Det omfatter også deltakelse på ulike sosiale arenaer, der trening i å beherske et økende antall sjangere og uttrykksformer står sentralt. Kultur, samfunn og litteratur: Arbeid med ulike typer tekster og kulturelle uttrykksformer er her sentralt for utvikling av språkferdigheter og forståelse for andres levesett, kulturer og livssyn.

105 Digital kompetanse nye læringsarenaer
tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner møte med autentisk språk anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner ulike presentasjoner og perspektiver benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film digitale medier sosiale medier mestre nye tekstformer og uttrykk nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster sammensatte tekstformer og uttrykk Digital kompetanse

106 Kunnskapsløftet – Formål…
I tillegg til det at vi lærer språket, skal engelskfaget bidra til innsikt i våre egne og andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer. Å lære om den engelsktalende verden vil gi et godt grunnlag for å forstå verden omkring oss og utviklingen av engelsk som et verdensspråk. Engelskspråklig litteratur, fra barnerim til Shakespeare, kan gi leseglede for livet og en dypere forståelse for andre og seg selv. Engelske tekster, film, musikk og andre kunstformer kan videre inspirere til elevens egen utfoldelse og kreativitet i flere sjangere og medier. Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon som er knyttet til personlige, sosiale, litterære og tverrfaglige emner. Faget skal gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden. Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn… Kunnskapsløftet – Formål…

107 Kompetansemål – etter 2. årstrinn – Engelsk
Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk gi eksempler på engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser Kompetansemål – etter 2. årstrinn – Engelsk

108 Kompetansemål – etter 2. årstrinn – Engelsk
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gi noen eksempler på engelskspråklige land sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelsk- språklig litteratur og barnekultur lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Kompetansemål – etter 2. årstrinn – Engelsk

109 Kompetansemål – etter 2. årstrinn – Engelsk
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelsk- språklige land ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Kompetansemål – etter 2. årstrinn – Engelsk

110 Kompetansemål – etter 4. årstrinn – Engelsk
Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring Kompetansemål – etter 4. årstrinn – Engelsk

111 Kompetansemål – etter 4. årstrinn – Engelsk
Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig bruke det grunnleggende lydsystemet bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør angi priser, mengder og størrelser bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Kompetansemål – etter 4. årstrinn – Engelsk

112 Kompetansemål – etter 4. årstrinn – Engelsk
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gi noen eksempler på engelskspråklige land sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Kompetansemål – etter 4. årstrinn – Engelsk

113 Kompetansemål – etter 7. årstrinn - Engelsk
Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging beskrive eget arbeid med å lære engelsk bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring Kompetansemål – etter 7. årstrinn - Engelsk

114 Kompetansemål – etter 7. årstrinn - Engelsk
Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger uttrykke egen mening om ulike emner bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder uttrykke seg om valuta, mål og vekt bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Kompetansemål – etter 7. årstrinn - Engelsk

115 Kompetansemål – etter 7. årstrinn - Engelsk
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier Kompetansemål – etter 7. årstrinn - Engelsk

116 Kompetansemål – etter 10. årstrinn - Engelsk
Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk Kompetansemål – etter 10. årstrinn - Engelsk

117 Kompetansemål – etter 10. årstrinn - Engelsk
Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker kommunisere via digitale medier beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Kompetansemål – etter 10. årstrinn - Engelsk

118 Kompetansemål – etter 10. årstrinn - Engelsk
Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst Kompetansemål – etter 10. årstrinn - Engelsk

119 Nettadresser

120 Kilder Thinking and Learning in Concert, ausTLC@aol.com
Kilder

121


Laste ned ppt "Bruk av Web 2.0 og interaktive digitale læringsressurser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google