Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering i HNT - fra prosjekt til drift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering i HNT - fra prosjekt til drift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering i HNT - fra prosjekt til drift
Samhandling – Personalnettverket N-T, HR-rådgiver Atle Busch Ass. informasjonssjef Svein H. Karlsen

2 «Rekruttering gjennom opplæring og spesialisering»
Mandat fra direktør januar 2013 «Rekrutteringsprosjektet er et særs viktig strategisk prosjekt for HNT. Lykkes vi med rekruttering, da lykkes vi med det andre også» (Arne Flaat i oppstartsmøtet) Sluttrapport juni 2013 Behandlet i FL-møte 26. august 2013 10-punktsliste anbefalt Høst 2013 ga direktøren HR-sjef ansvaret for videre arbeid Fag og Kommunikasjon tildelt delansvar november 2013 Gruppe med Busch, Skogen og Karlsen etablert

3 10-punktlisten

4 Prioritert i Fase 1 ►Turnusleger - studenter
►LIS (leger i spesialisering) ►Spesialister (overleger) ►Studenter – hovedpraksis psykologer ►Psykologer ►Psykologspesialister ►Vertskapsrollen – kommuner og fylket ►Jobb for to (medflytter/familien) ►Hjørnesteinfunksjon – også som arbeidsplass

5 Viktig hovedkonklusjon
Sikre rekruttering gjennom spesialisering. Rekruttering handler i stor grad om god personalledelse. Overordnet ligger ansvaret hos helseforetakets toppledelse. I det daglige påhviler ansvaret hver enkelt klinikk og avdeling, i praksis klinikkleder og avdelingsleder/-overlege. Sykehusenes omdømme påvirker attraktiviteten. Prosjektgruppen ønsker derfor å påpeke at HNTs mulighet til å lykkes, også avhenger mye av hvordan de ulike nivåer, yrkesgrupper og hver enkelt ansatt opptrer som HNT-ansatt.

6 Opptak 1.3. og 1.9. fast (11 LE og 7 NA)
Turnusleger Opptak 1.3. og 1.9. fast (11 LE og 7 NA) Introuke (vurdert) Fokussamtale (uke 4) Svar følges opp Fra vår 2014 QuestBack (uke 48) Svar følges opp Forbedringsarbeid i klinikk Momenter; I prosjektfasen er turnuslegeordningen endret. Positivt for HNT. Fra rekrutteringssvakt til attraktivt. Oppleves som positivt at avd.overleger/overleger deltar i utvelgelsesprosessen. Prosjektet påpekte at vi må stase på medisinere med tilhørighet til N-T, intervjurundene gir oss muligheter. QB er nå innarbeidet med fast mal (kan justere raskt), og til faste tidspunkt. Avtalt med FAG at vi kan bistå med presentasjon og dermed forbedringsarbeid ute i klinikkene. Velkommen Admin, boforhold - annet Suksesshistorier - media

7 HNT og vertskommuner «For oss representerer sykehuset trygghet, bolyst og en viktig arbeidsplass. Jeg vil gjerne bidrar med å vise fram mulighetene som finnes på Levanger – både i og utenfor sykehuset». Robert Svarva Ordfører «Det som er viktig for HNT, er også viktig for Namsos. Selvsagt ønsker vi å støtte opp om vår viktigste institusjon og arbeidsplass. Dette er riktig bruk av ordførerens tid». Morten Stene Ordfører

8 Opptak 1.3. og 1.9. fast (11 LE og 7 NA)
Turnusleger Opptak 1.3. og 1.9. fast (11 LE og 7 NA) Introuke (vurdert) Fokussamtale (uke 4) Svar følges opp Fra vår 2014 QuestBack (uke 48) Svar følges opp Forbedringsarbeid i klinikk Momenter; I prosjektfasen er turnuslegeordningen endret. Positivt for HNT. Fra rekrutteringssvakt til attraktivt. Oppleves som positivt at avd.overleger/overleger deltar i utvelgelsesprosessen. Prosjektet påpekte at vi må stase på medisinere med tilhørighet til N-T, intervjurundene gir oss muligheter. QB er nå innarbeidet med fast mal (kan justere raskt), og til faste tidspunkt. Avtalt med FAG at vi kan bistå med presentasjon og dermed forbedringsarbeid ute i klinikkene. Velkommen Admin, boforhold - annet Suksesshistorier - media Fra høst vurdere frist søk DK DK inn i velkomsten?

9 Vi lykkes! Turnusleger i media 300 søkere til 7 stillinger NA
350 søkere til 11 stillinger LE Vi lykkes!

10 LIS og spesialister LIS i Gruppe 1-tjeneste føler seg ikke sett av HNT
Hvordan endre? Hvordan komme på offensiven – bli oppfattet som attraktiv? Uklar verktøykasse – fast overlegestilling før Gruppe 1? Rekrutterer ikke ferdige spesialister Vi må utdanne selv Viktig å få på plass gode rutiner karriereplaner Må få på plass rullerende oversikt kapasitet og kompetanse For å lykkes - er vi avhengig av at klinikkene aktivt bruker sine ansatte og deres nettverk i rekrutteringsarbeidet

11 Psykologer Psyk. klinikk dyktige på veiledning og karriereplan
Virker som klinikken tar bevisst ansvar for rekruttering Dyktige til å bruke nettverk Dyktige til å integrere Sterkt fokus på rekruttering via spesialisering Ordning Levanger: baker inn pendletid (Trondheim) i arbeidstid Praksis som må opphøre. Mange slutter etter spesialisering Bra søkning psykologer LE, svakere NA Tatt nye grep for å sikre rekruttering (IVER)

12 Psykologer Rekruttert egen agent på NTNU – arrangerer visningsturer
Promoterer og finner studenter til praksis Belønnes Praksis-studenter ansettes i 20-prosentstilling (dropper lesedag) IVER har blitt til MAREN Modellen videreføres IVER er i NA

13 Engasjere egne fagfolk
Aktiv bruk av egne ansatte i rekrutteringsarbeidet Bruk av nettverk (ansatte og grupper) Avdelingsvis fadderordning – integrering i lokalsamfunnet Framsnakking av yrker og HNT Framsnakke nabo’n (hele HNT opptre mer som et lag)

14 Engasjere egne fagfolk
Fravike mal - Skille seg ut Bruke nettverk – Bli snakket om Få søkere, men spesialist er på plass

15 Engasjere egne fagfolk

16 Facebook I løpet av 2 døgn: (gratiskanal)
4.596 personer har sett innlegget om jordmorjakten

17 INFO-hjulet rekruttering
Fagdager Messer Skoler HNT.no/jobb Vertskommuners nettsider INFO-hjulet rekruttering Presentasjons-materiell INNBLIKK Framsnakk – egne ansatte

18 INFO-hjulet rekruttering
Utvikle verktøykasse Tilbud til skoler m.m. Profilere HNTs yrker Fagdager Messer Skoler HNT.no/jobb Vertskommuners nettsider INFO-hjulet rekruttering Presentasjons-materiell INNBLIKK Framsnakk – egne ansatte

19

20 www.hnt.no/jobb/yrker https://vimeo.com/88740285/

21 HNT – synlig hjørnestein

22 HNT – synlig hjørnestein
HNT eneste utstiller synlig i media (3 aviser)

23 HNT – aktiv på viktige arenaer

24 HNT – aktiv på viktige arenaer
Gjennomført møter og eller i dialog

25 Tilbakemelding til HNT
Gerd Janne Roar Marit D Kristoffersen Veiset Kverkild Ass Admin Fylkes fylkesmann direktør lege Gått gjennom rapporten. Interessant. Meget viktig arbeid. Ønsker HNT med som aktiv aktør – som arbeidsgiver. Vært innadvendt siden sykehusene ble HF. Har savnet HNT som aktiv deltager på viktige arenaer. Foreslår at HNT finner partnere i rekrutteringsarbeidet. Vi tolker at de mener FM og Nord-Trøndelag fylkeskommune Vil invitere HNT inn på aktuelle arenaer.

26 Attraktiv arbeidsplass
Viktig institusjon for folk flest. Givende jobb. Godt arbeidsmiljø. En verden av muligheter – karriere – utdanning. Sikker arbeidsplass. Ordnede forhold – kontrakter – HMS – organisasjoner. Velferd og friskliv – Lyden av Helse m.m. Aktive bedriftsidrettslag.

27 Attraktiv arbeidsplass
ID-kort… …Fordelskort?

28 Jobb-for-2 (medflytter)
JOBBiNT, Intro Trainee og Trainee Namdal Helseparet Rekruttering av en hel familie (norskkurs for begge)

29 Psykiater Rosalie Broekhof
Noen eksempler Psykiater Rosalie Broekhof - til Psyk. NA januar Klinikk strevd en stund med å finne kvalifisert søker. Takket ja dersom medflytter fikk jobb RG kontaktet, nettverk og Trainee Namdal benyttes. Mannen Robert (anleggsgartner) får traineejobb som forsker i Overhalla. Spesialist rekruttert pga klaff med jobbtilbud til medflytter. Overlege Djordje Cizmas (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer) - Flyktning 2004, praksis LE fra Kone (økonom) og sønn kom Kona Emilie uten jobb ga de opp, Cizmas sa opp sin stilling. Begge tilbudt jobb Sandnessjøen sykehus. BFK m.fl. aksjonerer, nettverk , JOBBiNT, nå praksis Online 24, gode tilbakemeldinger. Oppsigelse trukket. Optimister. Ansatte + nettverk = god effekt Radiolog Ivana Miucin-Vucadinovic - Kom fra Serbia i 2012, først NA – så LE, der hun har etablert seg med mannen Milorad og deres sønn. Han er utdannet jurist, men har ikke fått seg jobb eller praksis. Paret fortvilt, Ivana vurderte å si opp og flytte. RG jobbet med NAV, vanskelig. Klinikk og HR-rådgiver griper saken. Nå er Milorad i praksis som saksbehandler hos NAV Steinkjer, gode tilbakemeldinger. Trives godt, tar kurs, gode tilbakemeldinger fra hans sjef.

30 Fotnote «Lykkes vi med rekruttering, da lykkes vi med det andre også».
Arne Flaat Direktør HNT Rekruttering handler ikke bare om nyrekruttering. Det handler også om å beholde og få tilbake kompetente fagpersoner!

31 QuestBack gjennomført feb. 2014
kullet som startet 1. mars 2013. 18 respondenter. svarprosent på 67. et utdrag av samlet besvarelse (ikke splittet på sykehus). Tydelig og gledelig forbedring siden tilsvarende gjennomføring for kullet som sluttet februar 2013.

32 Rekruttering - turnusleger som slutter februar 2014
6. 6. Hvor godt mener du sykehuset tok imot deg når du startet turnustjenesten? (på en skala 1-6 der 1 er elendig og 6 er svært bra)

33 Rekruttering - turnusleger som slutter februar 2014
9. Hvor fornøyd er du med veiledningen du fikk - Medisinsk klinikk? (på en skala 1-6 der 1 er elendig og 6 er svært bra)

34 Rekruttering - turnusleger som slutter februar 2014
10. Hvor fornøyd er du med veiledningen du fikk - Kirurgisk klinikk? (på en skala 1-6 der 1 er elendig og 6 er svært bra)

35 Rekruttering - turnusleger som slutter februar 2014
11. Hvor fornøyd er du med veiledningen du fikk - Psykiatrisk klinikk? (på en skala 1-6 der 1 er elendig og 6 er svært bra) OBS: Søylen 7 = vet ikke, 60 prosent av respondentene har ikke hatt 3-delt praksis

36 Rekruttering - turnusleger som slutter februar 2014
Hvordan har du opplevd arbeidsmiljøet ved sykehuset? (på en skala 1-6 der 1 er elendig og 6 er svært bra, 7 = vet ikke)

37 Rekruttering - turnusleger som slutter februar 2014
Hvor fornøyd er du med helheten i din turnustjeneste? (på en skala 1-6 der 1 er elendig og 6 er svært bra)

38 Rekruttering - turnusleger som slutter februar 2014
Dersom du blir kontaktet av medisinstudenter som skal søke turnustjeneste, vil du anbefale dem å søke sykehuset du har hatt turnustjeneste ved? Navn 1 Ja 2 Nei 3 Vet ikke


Laste ned ppt "Rekruttering i HNT - fra prosjekt til drift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google