Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk kvalitet Fagseminar kursansvarlige Master of Management Nydalen 24. august 2011 Ved Anders Tveit Pedagogisk leder og programansvarlig Anvendt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk kvalitet Fagseminar kursansvarlige Master of Management Nydalen 24. august 2011 Ved Anders Tveit Pedagogisk leder og programansvarlig Anvendt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk kvalitet Fagseminar kursansvarlige Master of Management Nydalen 24. august 2011 Ved Anders Tveit Pedagogisk leder og programansvarlig Anvendt økonomi og ledelse

2

3 Innhold • LearningLab – visjon og oppgaver • Flipped classroom • Hva kan vi lære av videospill • Samstemt undervisning • Hva er en god pedagog? • Eksemplifisert via Master of Management programmet Anvendt økonomi og ledelse • Oppsummering jfr Black/Wiliams pedagogiske rammeverk.

4 BI LearningLab Et kompetansesenter for undervisning, læring og IKT LearningLab har som hovedformål å bidra til å videreutvikle kvaliteten på BIs undervisning og legge til rette for et IKT-støttet læringsmiljø.

5 BI må være best på læring i storskala studieprogrammer I 2014 • Viser evaluering at Itslearning utgjør en aktiv og mangfoldig arena for læring og kommunikasjon med studentene. • Har BI klart å gjøre lyd og film til viktige og kostnadseffektive pedagogiske virkemidler.

6 LMS og digitale verktøy LMS og digitale verktøy Mobile tjenester Min Side Digital Examen Mobile tjenester Min Side Digital Examen Undervisningsvideoer ”Teaching Excellence” ”Improving student learning”

7 http://bi.paragallo.no/admin/biplayer/Index.aspx?cguid=2b8c7e3 9179545a7bb237b712ad49e80

8 Flipped classroom The inverted classroom model Kilde : http://teachingwithted.pbworks.com/w/page/37315118/Flipping-the-Classroom http://www.khanacademy.org http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7_ejZ5OMIDEhttp://teachingwithted.pbworks.com/w/page/37315118/Flipping-the-Classroom http://www.khanacademy.org http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7_ejZ5OMIDE • Flip your instruction so that students watch and listen to your lectures… for homework, • and then use your precious class-time for what previously, often, was done in homework: tackling difficult problems, working in groups, researching, collaborating, crafting and creating.

9 Hvordan bygges et videospill opp eller hvordan få deltakerne ”Passe frustrert” Tom Chatfield: 7 ways games reward the brain http://www.ted.com/talks/lang/eng/ tom_chatfield_7_ways_games_rewar d_the_brain.html http://www.ted.com/talks/lang/eng/ tom_chatfield_7_ways_games_rewar d_the_brain.html

10

11 Hva er en god pedagog? http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/rapporter/studenttilfredshet/Pedkval2007.pdf http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/rapporter/studenttilfredshet/Pedkval2007.pdf • Studentorientering – Kommunikasjonsevne og relasjon til studentene – Vurdering av studentenes faglige nivå • Formidlingsevne • Struktur på undervisningen • Pedagogisk repertoar • Faglig dyktighet • Engasjement

12 12 Faglig ansvarlige Anvendt økonomi og ledelse Master of Management Anders Tveit Mikael Lönnborg Stig Ytterstad Emanuel Blattner Samfunnsøkonomi - Økonomisk historie – Ledelse - Bedriftsøkonomi

13 Se den enkelte Tilrettelegger for gruppearbeid – lager heterogene grupper Hver deltaker oppretter en ePortfolio i itslearning

14 Gode måter å tilegne seg kunnskaper: - Involvering og ansvarliggjøring - formidle sine kunnskaper til andre immediate use, practice by doing and discussion groups are powerful tools in teaching Letrud og Hernes: "Læringspyramiden - en undersøkelse av opphav, utbredelse og gyldighet", i tidsskriftet Uniped 2/2009. og http://www.forskning.no/artikler/2009/oktober/232624 http://ansatt.hil.no/karel/category/ukategorisert/

15 Variere undervisningsformen: forelesninger, presentasjoner, gruppearbeid, tverrfaglige case

16 Læreprosess: • Starte med øvelser før teori • Benytter rollespill – Deltakerne overtar ledende stillinger innen privat og offentlig sektor i et land • Gir oss i neste omgang anledning til fordypning innen programmets fagfelt

17 Øvelsene gjør det mulig å ta utgangspunkt i deltakernes erfaring og bakgrunn Øvelsene gir deltakerne en felles referanseramme og synliggjør behovet for teori.

18 Hvordan holde læringstrykket oppe mellom samlingene: 18 Prosjektoppgaven leveres ut ved programstart - Etter hver samling publiseres/innleveres en oppgave knyttet til tema på samlingen Oppgaven kommenteres av medstudenter (etter bestemte kriterier) Oppgaven kan forbedres så lenge programmet pågår Og av lærer (2011-2012 planlegges bruk av video)

19

20 Videoprosjekt MAN 2832 Benytte video i tilbakemelding fra lærer til student Prosess: • Fagansvarlig lager en video med generelle kommentarer på oppgaver. • Studentene leverer inn sin besvarelse. • Dette genererer et automatisk svar i form av video fra fagansvarlig. • Videoene filmes ved hjelp av iPhone, legges på nettet og linkes via itslearning. Hvordan lage film med telefonen http://www.youtube.com/watch?v=6a_tcfLkMTQ

21

22 Hvilken programvare? Video live eller opptak -Itslearning -Youtube -bambuser Et eksempel: http://bambuser.com/channel/atthttp://bambuser.com/channel/att

23 OPPSUMMERING 1.Utvikle eierskap og forståelse via diskusjoner i klasserom om eksempler på god standard og konkretisering av vurderingsskjema 2.Kontrollspørsmål og kartleggingstester. Benytte avstemmingsfunksjon i itslearning eller ”One minute paper”? 3.a) To sider av feedback 4.Innvolver studentene (*) – medstudentrespons etter gitte kriterier 5.Studier viser at motivasjon har å gjøre med basisbehov knyttet til følelsen av kontroll, mestring og tilhørighet Pedagogical framework Elements in a course planning process: A model for activities and actions From: Developing the theory of formative assessment. Black and Wiliam 2009 b) Fullfør feedbackloopen (*) HIST. Svend Andreas Horgen ga øvingsoppgaven: Lag videoer om temaet Samarbeid på nettet. http://www.youtube.com/watch?v=13j4kh1NfJs&feature=youtu.be

24 Vennlig hilsen Anders Tveit TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Pedagogisk kvalitet Fagseminar kursansvarlige Master of Management Nydalen 24. august 2011 Ved Anders Tveit Pedagogisk leder og programansvarlig Anvendt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google