Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone 1 Et bedre liv, kulturtilbud og ledsagertjeneste Et samarbeidsprosjekt mellom: Psykoseavdelingen Sykehuset Innlandet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone 1 Et bedre liv, kulturtilbud og ledsagertjeneste Et samarbeidsprosjekt mellom: Psykoseavdelingen Sykehuset Innlandet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone 1 Et bedre liv, kulturtilbud og ledsagertjeneste Et samarbeidsprosjekt mellom: Psykoseavdelingen Sykehuset Innlandet, rus/psykiatri teamet i sosialtjenesten og kulturetaten, Stange kommune

2 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone2 Sosial ferdighetstrening kurs i psykoseavdelingen ”Et selvstendig liv” (ESL)- kurs  Målgruppe. Erfaringer fra samarbeid med Hamar og Elverum om ESL kurs, utvidet kulturdel med ledsagertjeneste ”Et bedre liv (EBL)” - kurs  Målgruppe. Behov for samarbeid og kompetanseoverføring, nytt prosjekt…

3 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone3 Hva er et bedre liv?  Praktisk gruppebasert kurs for personer med rus og psykose  Elementer av sosial ferdighetstrening  Systematisk, trinnvis innlæring med repetisjoner. Rollespill og problemløsning  Ros, støtte og oppmuntring  Bevisstgjøring og kognitiv tilnærming

4 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone4 Målsetting: Hovedmålsettingen er: 1)Å redusere, kontrollere og slutte med rusmidler 2)Å starte et liv med sunne aktiviteter, nye venner og en mer meningsfull fritid

5 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone5 Hovedtemaene i programmet er: 1.Kommunikasjon og kroppsspråk 2.Positiv selvhevdelse 3. Motstå ruspress og rustrang 4.Fritid og venner  Introduksjon, video, rollespill, ressursplanlegging, problemløsning, praktiske øvelser, hjemmearbeid

6 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone6 Samarbeidsprosjekt med Stange kommune  Positive erfaringer fra tidligere kurs  Ny målgruppe, rus og psykiatrisk problematikk (personlighetsforstyrrelser)  Tilpasse manual EBL, program for kultur og fysisk aktivitet.  Utvide med kulturtilbud og ledsagertjeneste med 1 ½ år

7 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone7 Hvordan gikk vi fram ?  Prosjektskisse (målgruppe, behov, ressurser)  Møter med kommuneledelse og sykehusledelse  Ressursplanlegging  Prosjektmidler fra regionalt DD kompetansesenter, sykehuset og kommunen  Prosjektgruppe, faglig og organisatorisk forankring  Samarbeid med Høgskolen i Hedmark for evaluering

8 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone8 Et bedre liv kurset – Stange kommune Prosjektperiode 2004 - 2006  8 deltakere, oppstart nov. 2004  6 deltakere fullførte kurset, des. 2005  Ledsagertjenesten oppstart sept/okt. 2005 - oppfølging ut 2006  Ansatte 3 ledsagere sommeren 2005, opplæring og veiledning

9 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone9 Hvorfor kulturdimensjonen inn i EBL? Hva kan kulturell deltakelse bidra til ? KULTURELT:  Opplevelses og aktivitetsaspekter som egenverdi PSYKOLOGISK/ PEDAGOGISK:  Opplevelsen av å mestre  Kulturaktivitet kan motivere til engasjement og aktivitet  Bidra til å oppleve høyere livskvalitet /mer meningsfylt hverdag SOSIALT:  Kulturaktivitet og deltakelse som døråpner til et mer sosialt liv  Bringe kulturell kompetanse/ erfaring inn i dialog. Ha noe ”givende” å snakke om.  Verdien i å delta på en ”frisk” arena

10 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone10 Ledsagertjeneste et virkemiddel for å komme i gang. For å delta i kulturaktivitet kunne det være behov for en kulturveileder eller kulturledsager: Vi hadde erfaring med ledsagertjenste fra tidligere prosjekter som et alternativ og/ eller et supplement til støttekontakt: Kjennetegn ved en ledsagertjeneste:  Fleksibilitet  Lønn etter kompetanse og erfaring  Knyttet til aktivitet  Veiledning

11 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone11 Ledsager, kultur og EBL  Målsetting for EBL og kulturprogrammet  Kursdeltaker skal utføre aktiviteter sammen med ledsager etter individuelle interesser og ønsker.  Få gode opplevelser på den sosiale og kulturelle arena  Tilegne seg kunnskap og erfaringer om den sosiale og kulturelle arena.  Bli mer opptatt av positive aktiviteter som en strategi for å redusere rusbruk

12 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone12 Organisering, samarbeid og samhandling Framdriftsplan 2005/2006. Oppgaver og mål: AktørerOppgaverMålsettinger Kursdeltakere Følge kurset på dagtid biblioteket onsdagerAvklare individ.interesser Fysisk aktivitet med ledsagerHolde avtaler, bli kjent med leds. Kursleder Sas Planl. og undervisning dagkurset Oppl. /oppf. av kommunale kursledereOverføre kompetanse til komm.kursl. Fagansvarlig EBL Kvalitetsikre kursetVidreutvikle kurs og manual Kursledere komm. Følge planl. og undervisn på dagtidbiblioteketTilegne kurskompetanse, undervise Nødvendig oppfølging av deltakere og transportTilrettelegge for deltakelse Ledsagere Følge deltakere i individuell aktivitet ettrm/kveldNødv. støtte til deltaker ift individ mål Delt på noen kursdager dagtidsamhandle med deltaker/planlegge Motta veiledning og 12 t. introduksjonskurskontinuerlig oppfølging Kulturkontoransv. Ansette egna ledsagereMotiverte/ansvarlige/sporty/noe fleksible Arbeidsgiveransvar ledsagerefølge opp arbeidsgiverrollen 2 veiledere: 1 komm/ 1 2.linjtj Veilede ledsagereMøte de på reelvante problemstillinger Prosjektgruppe Drøfte utfordringer,Sikre faglig framdrift Praksiskoordinator kommune Sikre praktisk tilrettelegging og Koordinere kommunale oppgaver forhold ang. kursdeltakere og kurslesdere forhold etater og enheter i mellom Prosjektleder kvalitetsikre kurset

13 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone13 Introduksjonsprogram av kultur i teori og praksis: Høsten 2006  Biblioteket 11.30: Fritid, venner, kultur og ledsagertjeneste. Presentasjon av kulturprogrammet  Biblioteket 1130: Felleskjøring til Valhall Gocartm/ instruksjon  Biblioteket 1130: Hvorfor fysisk aktivitet, hvordan komme i gang?  Tur til motocrosstevne, Mjøscross i Næroset, Hentes hjemme etter avtale  Biblioteket 1130: Lag og foreningsliv i Stange. Info.  Biblioteket 1130: Kursdeltakerne møter de nye ledsagerne  PC-rommet på Biblioteket1130: Introduksjon av PC og internett  1130: Ute i det blå med svartkjel og mat tema: Friluftsliv osv.-….

14 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone14 Erfaringer EBL-kurset:  Erfaringer med Et bedre liv kurset  Kursdeltakernes kommentarer  Kursledernes erfaringer  Evaluering fra Videreutdanninga  Intervjuundersøkelse med kommentarer  Tips til forbedringer  Helhetlig integrert tilbud, Individuell plan,

15 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone15 Erfaringer ledsagertjenesten:  Fra prosjekt til fast tilbud ” Det er en målsetting at Stange kommune i forlengelsen av prosjektet oppretter ledsagertjenete som en permanent tjeneste, gjeldene også for andre grupper.” fra prosjektsøknaden

16 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone16 Erfaringer ledsagertjenesten så langt:  Gruppeaktiviteter i etableringsfasen var ikke vellykket; eks. motorsport. Lørdagstur på lokalt race. Stor interesse men ingen møtte når dagen kom.  Sosial angst.  Vi trodde det var trygt med gruppeaktivitet det motsatte viste seg.  Bedre med en til en i oppstarten  Ting tar tid, komplekst å samhandle mange instanser involvert. eks. møtetidspunkter m.m.  ”Mange kokker”, kan bli overveldene for kursdeltakerne.  Refr. evalueringen; oppleves nyttig for 3 av 4 med ledsager.  Tid å ordne praktiske ting som tilskudd fra sosialkontor til treningskort osv..  Vanskelig å motta ordinær veiledning for ledsagerne da det også er endel praktiske spørsmål underveis.

17 Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone17 Erfaringer samarbeid: Utfordringer i samarbeidet  Utfordrende brukergruppe  Ting tar tid, endringer underveis  Fleksibilitet  Store krav til koordinering  Evaluering  Samarbeid og videre drift


Laste ned ppt "Terapi på hjul 28.4.2006, Edel og Tone 1 Et bedre liv, kulturtilbud og ledsagertjeneste Et samarbeidsprosjekt mellom: Psykoseavdelingen Sykehuset Innlandet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google