Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU V iten V idere i V erden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU V iten V idere i V erden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU V iten V idere i V erden

2 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU viten.no •Viten var et av ITUs forskningsprosjekt 2001-2003 •12 gratis nettbaserte undervisningsopplegg i naturfag12 gratis nettbaserte undervisningsopplegg i naturfag •2-7 timers opplegg •Brukt av 30.000 elever i fjor •Elever og lærere må registrere seg Prosjektets utgangspunkt

3 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU V iten-programmene -Enkle å ta i bruk -Varierte aktiviteter (animasjoner, enkle simuleringer, interaktive oppgaver) -Integrerer andre internett ressurser -Innholdet på nett er integrert med offline aktiviteter -”Talking science” Prosjektets utgangspunkt

4 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU •Utdanningsdirektoratets undersøkelse i grunnopplæringen: –96 % av landets videregående skoler har digitale læringsplattformer –17 % i barne- og ungdomsskoler LMSenes inntog LMSene har gjort sitt inntog i norsk skole

5 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Viten LMS

6 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Viten LMS

7 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Viten LMS

8 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU •Man får skilt plattform- og innholdsprodusent •Lærere elever jobber i kjent grensesnitt

9 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU MediaLæringsobjekter Assets AktiviteterUndervisnings- program Viten: Tilrettelagt for lærer VVV: Tilrettelagt for lærer

10 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

11 Vitens innhold Undervisning- opplegg Aktiviteter Objekter Media viten.no (proprietær) Lærings- plattformer selvstendige

12 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Vitens innhold Undervisning- opplegg Aktiviteter Objekter Media viten.no (proprietær) Lærings- plattformer Repositorier selvstendige Andre innholdsleverandører

13 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Vitens innhold Undervisning- opplegg Aktiviteter Objekter Media viten.no (proprietær) it’s learning Classfronter PedIT SAKAI … naturfag.no selvstendige skolenettet.no utdanning.no Eksterne verktøy Web Services LOM AICC HACP IMS Content Package IMS QTI IMS Tools Interoperability Specification IMS Digital Repository Interoperability Multimedie- databasen filarkiv.viten.no

14 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Lærerne er viktige, men endret rolle +Lærere er forskjellige +LMSene har gjort sitt inntog +Vitens innhold kan gjenbrukes på ulike måter =Lærere kan: •tilpasse undervisningsopplegget (legge til/ta bort/bytte ut/endre rekkefølge) •bygge opp egne opplegg av objekter fra Viten sammen med andre ressurser

15 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Gjennomføring •Vitenprogrammet Genteknologi valgt ut •Utvalg av 12 lærere som –bruker LMSet it’s:learning –kjenner viten.no –underviser naturfag og biologi –6 stk. fikk programmet satt inn i LMSet (har brukt Genteknologiprogrammet før) –6 stk. fikk programmets læringsobjektene presentert som et fiktivt søkeresultat (har ikke brukt Genteknologiprogrammet )fiktivt søkeresultat

16 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Gruppe 1 : Programmet satt inn i LMSet •Genteknologiprogrammet kan kjøres like bra i it’s learning som på Viten (men fortsatt proprietær) •Lærerne foretrekker å kjøre det i læringsplattform –Brukte tidsstyring/mulighet for å aktivere deler etterhvert ”Ofte er det sånn at hvis man bare slipper dem løs på et sånt program så sitter de bare å klikker og gjør det de har lyst til og gjør de tingene de selv synes ser interessante ut, og så hopper de kanskje over ting som lærerne ville at de skulle sett nøyere på da.”

17 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU •Tilpasninger gir eierskap •Eksempler på endringer: –Byttet ut rollespill med kåseri (tverrfaglig samarbeid med norskfaget) –Tok ut noen skriveoppgaver og satte inn en flervalgstest –Byttet ut oppgaveverktøyet med tekstbehandlingsprogram = mer avansert arbeidsbok (tabeller, bilder osv.) •Lærerne kuttet ikke ut avslutningsaktiviteten

18 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Gruppe 2 : Læringsobjektene •Få eksempler på at innhold fra Genteknologiprogrammet kan brukes på flere måter –Ett eksempel på et egenprodusert opplegg i 3Bi •Lite nyskapning som skyldtes muligheter/verktøy i LMS •Har liten tid til å lage undervisningsopplegg i læringsplattformen •Foretrekker å gjøre tilpasninger i ferdig opplegg –Viktigere å åpne opp opplegget enn å dekontekstualisere de ulike læringsobjektene

19 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

20 Vitens innhold Undervisning- opplegg Aktiviteter Objekter Media viten.no (proprietær) Lærings- plattformer selvstendige

21 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU •Lærerne er positive •Lærere synes at LMS gir økt kommunikasjon med elevene (supplerer) •LMSene it’s:learning og Classfronter gir lite rom for digitale læremidler

22 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Celebrate EU-prosjektet Celebrate: Læringsobjekter kan bli hentet ut og brukt •av lærere i ulike fag •i ulike kontekster i klasserommet •av lærere som benytter mange forskjellige pedagogiske modeller CELEBRATE Evaluation Report R. McCormick et. al 2004

23 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU •”Jeg ville vel foretrekt å ha det på it`s learning ja. Det er der elevene er vant til å oppholde seg, holdt jeg på å si. Da slipper man dette med et ekstra brukernavn og passord som de da må ha”

24 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Lærerprofiler •Utarbeider en ”profil” av de ulike lærerne •Hvorfor gjør lærerne som de gjør? –Kvalifikasjoner –Erfaring –Personlig preferanser –Rammer, ulike betingelser –Tilbud av faglig materiale

25 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Gjennomføring •”preintervju” i form av spørreskjema •fokusgruppe/kursing •klasseromsundersøkelse (video) •postintervju •tilgang til lærernes ”versjon” i it’s:learning

26 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Inntrykk så langt Ja I liten grad •Lærere er forskjellige – de har hver sin stil –Vil bruk av LMS og læringsobjekter legge til rette for ulike læreres stil? •Vitenprogrammet er meget gjennomtenkt –Vil viktige elementer fra GT i viten.no gå tapt i et LMS? Ja takk, begge deler!

27 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU VITENs Innhold Læringsobjekter CMS Repositorier viten.no LMS LOM Undervisnings- opplegg CMS AICC HACP LOM IMS Content Packaging IMS Simple Sequencing (Learning Design) dsf

28 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU s

29 LMSenes inntog LMSene har gjort sitt inntog i norsk skole LMS – Learning Management System VLE – Virtual Learning Environnment LCMS – Learning Content Management System Digital læringsplattform Elektronisk læringsmiljø CLE - Collaboration and Learning Environment

30 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

31

32

33 Viten programmene

34 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Vitens innhold viten.no LMS Undervisnings- opplegg

35 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Viten LMS

36 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

37 Klasseromstypologi Sten R. Ludvigsen, 2000

38 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Læring i klasserommet •”Det tradisjonelle klasserom” –Kunnskapsoverføring fra lærer til elev •”Det konstruktivistiske klasserom” –Betydning av elevens egne aktiviteter og konstruksjon av kunnskap –Eleven selv, i samspill med andre, som aktivt må relatere ny kunnskap til hva de kan fra før •”Klasserommet som læringsfelleskap” –Elevene produserer kunnskap som de deler med hverandre –Kunnskapen forankrer elevene i det samfunn de lever i

39 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU IKT i de ulike ”klasserommene” •”Det tradisjonelle klasserom” –Drill, øvelser, teknikk, hukommelse, kognitive og tekniske ferdigheter •”Det konstruktivistiske klasserom” –Verktøy som støtter individuell konstruksjon av kunnskap –Visualiseringsverktøy, animasjoner, simuleringer •”Klasserommet som læringsfellesskap” –Informasjon må omformes ved hjelp av refleksjon i læringsfellesskapet –Diskusjoner/debatter, oppdatert informasjon, lokal forankring,”off-line aktiviteter”

40 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Klasseromstypologi Sten R. Ludvigsen, 2000

41 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Utvikling av Vitenprogram Læreplaner Idè til et viten-program Ekspertteam: •Fagekspert •Fagdidaktiker •Programekspert •Lærer/elev viten program Utprøving i klasserommet Evaluering av resultater Revisjon

42 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU •IKT er en del av ungdomskulturen. Bruke utstyr som er hjemmebanen for ungdom •Bruke eksempler, vinklinger som er interessant og spennende for ungdommer, der det er mulig

43 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

44 GT på viten.no fra ”A til Å”

45 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Celebrate EU-prosjektet Celebrate: •dele opp nettbasert innhold i mindre læringsobjekter slik at objektene kan gjenbrukes på flere ulike måter •prosjekt som har gitt skoler tilgang til en nettbasert database med læringsobjekter http://celebrate.eun.org

46 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Læringsobjekter Definisjoner: •A Learning Object is an independent and self-standing unit of learning content that is predisposed to reuse in multiple instructional contexts. Polsani (2003) •A Learning Object is an aggregation of one or more digital assets, incorporating meta-data, which represent an educationally meaningful stand-alone unit. Dalziel (2002)

47 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU IKT •System for tilbakemelding fra læreren eller fra programmet •Automatisering av ulike operasjoner som for eksempel lagring, tilbakemeldinger og rapporter/statistikk i forbindelse med oppgaver •Muligheter til å redigere og endre innhold i oppgaver og svar •Ulike måter for elevene å presentere kunnskap på •Delte arbeidsrom (Shared work space) •Framstilling/visualisering av dynamiske prosesser A. McFarlane – ITU konferansen 2004, Oslo •Alle disse aspektene er allerede viktige i Vitenprogrammene, men de kan bli styrket ved overgangen til LMSene.

48 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Vitens innhold viten.no LMS Undervisnings- opplegg

49 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Legg til læringsressurs fra repositorie

50 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU x genteknologi

51

52

53 Forskningsspørsmål •Lærere er forskjellige – de har hver sin stil –Vil bruk av LMS og læringsobjekter kunne hjelpe lærere å bruke Genteknologiprogrammets innhold i sin egen kontekst? •Vitenprogrammet er meget gjennomtenkt –Vil viktige elementer fra GT i viten.no gå tapt i et LMS? •Konsekvens: –Følge ulike lærere tett over 1 år

54 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Fra Viten •Our challenge is to provide pedagogically sound Internet based curriculum materials that are also in tune with the technological advances available.

55 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Ulike lærere og forhold

56 Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU •Spørreundersøkelse 2004 blant Vitenbrukerne (250 stk): 66% har et LMS •Utdanningsdirektoratets undersøkelse i grunnopplæringen: 96 % av landets videregående skoler digitale læringsplattformer, andelen barne- og ungdomsskoler er langt lavere. •Undersøkelser: –datamaskinene i liten grad brukes integrert i fagene ITU Monitor: Kløvstad og Kristiansen, 2004 –elevene jobber med få læringsaktiviteter inne i selve LMSet Virtual Learning Environments For European Schools: A Survey And Commentary, European Schoolnet, 2003 LMSenes inntog LMSene har gjort sitt inntog i norsk skole


Laste ned ppt "Alex Strømme, Øystein Sørborg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU V iten V idere i V erden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google