Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO POLICE DISTRICT En styrket seksualundervisning som kriminalitetsforebyggende tiltak - v/ Kari-Janne Lid, Leder, avsnitt for seksualforbrytelser Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO POLICE DISTRICT En styrket seksualundervisning som kriminalitetsforebyggende tiltak - v/ Kari-Janne Lid, Leder, avsnitt for seksualforbrytelser Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO POLICE DISTRICT En styrket seksualundervisning som kriminalitetsforebyggende tiltak - v/ Kari-Janne Lid, Leder, avsnitt for seksualforbrytelser Oslo politidistrikt Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser

2 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 2 ”Voldtekt rammer ikke tilfeldig og blindt, men målrettet og stygt. Enkelte unge jenter har kraftig økt risiko for å bli utsatt for voldtekt. Dette skjer ikke i mørke sentrumsgater, men på fuktige fester. Overgriperen er gutter de kjenner” ( Willy Pedersen, kronikk i Aftenposten 7. Mars 2007)

3 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 3

4 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 4 Hva er straffbart? Straffelovens kap. 19 Strl § 192 – voldtektsparagrafen – hva er egentlig voldtekt? Strl § 193 – misbruk av tillit/ avhengighetsforhold Strl § 195 – Seksuell omgang med barn under 14 år/ 10 år Strl § 196 – Seksuell omgang med barn mellom 14 –16 år Strl § 200 – Seksuell handling uten samtykke Strl § 201 – Seksuell og krenkende adferd Strl § 201a – grooming Strl § 204a – produksjon/salg av foto/filmer u/18 år •Foreldelsesfrister – beror på strafferamme, jf strl. § 67 •Fristen for foreldelse gjelder fra den dagen det straffbare forhold har opphørt jf strl. § 68 – avbrytes ved en siktelse jf § 69 NB: nytt lovforslag ut på høring 

5 OSLO POLICE DISTRICT Oslo politidistrikt •Voldtekt i den globale byen – Oslo 2010 •Et tiårsperspektiv på endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo •Marianne Sætre & Veslemøy Grytdal

6 OSLO POLICE DISTRICT Oslo politidistrikt Forvirrende data - Sentralt, bærende funn og argumentasjon •I den globale byen eksisterer en sterkt liberalisert seksualkultur •Kvinner er veldig aktive (tvedeling mestrende vs grenseløse/ •Offer vs Overgriper ikke lenger alltid Passiv vs Aktiv •Nye former for makt, tvang oppstår som ikke passer det juridiske voldtektsbegrepet •dels knyttet til kvinners aktive rolle •dels knyttet til alkoholkonsum •dels knyttet til digital tidsalder •En del anmeldelser henlegges som ”ikke voldtekt” fordi voldtektsbegrepet ikke passer ”det aktive offer” og de nye formene for makt/tvang •Trengs: 1) modernisering av det juridiske voldtektsbegrepet, 2) bredere bruk av straffebud 3) et nytt juridisk krenkelsesbegrep, eller 4) ny utenomrettslig håndtering av den nye typen krenkelser – må også ses ift. anmeldtes rettssikkerhet

7 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 7

8 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 8 Når skjer voldtekter i Oslo – siste 4 år?

9 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 9 Typer voldtekt og forsøk på voldtekt anmeldt til Oslo politidistrikt 2011.

10 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 10 Fornærmedes alder i anmeldte voldtekter, prosentvis fordeling, Oslo politidistrikt 2011. N=253

11 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 11 Fornærmede for ulike typer voldtekt i Oslo politidistrikt 2010 og 2011, fordelt på deres påvirkning av rusmidler. Fornærmede Fest-relatertRelasjonSårbarhetOverfallAnnetTotaltN= 20102011201020112010201120102011201020112010201120102011 Alkohol85,5 84,3 19,1 14,3 23,7 21,4 58,3 76,3 20,0 14,3 47,3 49,8 88 126 Narkotika14,5 14,6 14,9 7,1 39,5 51,8 8,3 0,0 6,7 3,6 18,3 18,2 34 46 Ikke oppgitt upåvirket0,0 1,1 66,0 78,6 36,8 26,8 33,3 23,7 73,3 82,1 34,4 32,0 64 81 Totalt100 186 253 N=62 89 47 42 38 56 24 38 15 28 186 253

12 OSLO POLICE DISTRICT Anmeldte gjerningsmenn for ulike typer voldtekt fordelt på ruspåvirkning 26.06.2014 • Side 12 Gjerningsperson påvirkning Fest-relatertRelasjonSårbarhetOverfallAnnetTotaltN= Alkohol53,718,620,720,012,530,347 Narkotika25,97,044,820,04,220,732 Ikke oppgitt/ikke påvirket20,474,434,560,083,349,076 Totalt100 155 N=544329524155

13 OSLO POLICE DISTRICT Anmeldte voldtekter fordelt på idealtyper og gjerningssted. 26.06.2014 • Side 13 Gjerningssted FestrelatertRelasjonSårbarhetOverfallAnnetTotalt Annet 4,5 (4)0,01,8 (1)0,014,3 (4)3,6 (9) Arbeidssted 0,0 1,8 (1)0,03,6 (1)0,8 (2) Bil/campingvogn 1,1 (1)0,03,6 (2)2,6 (1)0,01,6 (4) Bopel 20,2 (18)16,7 (7)10,7 (6)2,6 (1)3,6 (1)13,0 (33) Fornærmedes bopel 16,9 (15)66,7 (28)16,1 (9)26,3 (10)25,0 (7)27,3 (69) Gj.personens bopel 23,6 (21)14,3 (6)28,6 (16)0,032,1 (9)20,6 (52) Hotell 2,2 (2)0,03,6 (2)0,07,1 (2)2,4 (6) Restaurant 7,9 (7)0,01,8 (1)2,6 (1)0,03,6 (9) Taxi/pirattaxi 2,2 (2)0,07,1 (4)0,03,6 (1)2,8 (7) Utendørs 21,3 (19)2,4 (1)21,4 (12)65,8 (25)10,7 (3)23,7 (69) Vet ikke 0,0 3,6 (2)0,0 0,8 (2) Totalt 100 (89)100 (42)100 (56)100 (38)100 (28)100 (253)

14 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 14 Relasjonen mellom fornærmet og gjerningsmann i anmeldelser for voldtekt (inkl. forsøk) ved Oslo politidistrikt 2011. [1][1] Med ”familie” henvises det her til andre familierelasjoner enn ektefeller eller partnere/ekspartnere, så som søsken, foreldre/barn, tanter/onkler og niese/nevø. Dersom voldtekt skjer mellom fetter/kusine, men disse også er ektefeller eller partnere, kategoriseres forholdet som ”Partner/ekspartner”. Relasjon FestrelatertRelasjonSårbarhetOverfallAnnet Totalt 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Ukjente61,3 71,9 2,1 0,0 55,3 66,1 95,8 100,0 26,7 28,6 46,8 58,1 Bekjente/ venner38,7 28,1 4,3 9,5 44,7 26,8 4,2 0,0 73,3 71,4 29,6 25,3 Partner/ ekspartner0,0 89,4 73,8 0,0 5,4 0,0 22,6 13,4 Familie0,0 4,3 16,7 0,0 1,8 0,0 1,1 3,2 Totalt100 N=62 89 47 42 38 56 24 38 15 28 186 253

15 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 15 Gjerningsmann – statsborgerskap og landbakgrunn

16 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 16 Andel mistenkt/siktede anmeldt for ulike typer voldtekt fordelt etter hvor mange kriminelle forhold de er registrert med tidligere. Gjerningsperson Fest-relatertRelasjonSårbar-hetOverfallAnnetTotaltN=N= Ikke kjent29,620,917,220,029,224,538 1 og to forhold35,230,23,440,08,323,937 3 til og med 10 forhold20,414,017,220,033,320,031 11 og flere forhold14,834,962,120,029,231,649 Totalt100 N=544329524155

17 OSLO POLICE DISTRICT Antall fornærmede i ulike typer voldtekt som tidligere har vært utsatt for seksuelle overgrep/voldtekt 26.06.2014 • Side 17 2011Typer voldtekt Totalt Opplevd overgrepFestrelatertRelasjonSårbarhetOverfallAnnet Ja26 (29,2) 16 (38,1)25 (44,6)4 (10,5)9 (32,1)80 (31,6) Ukjent63 (70,8) 26 (61,9)31 (55,4)34 (89,5)19 (67,9)173 (68,4) Totalt89 (100)42 (100)56 (100)38 (100)28 (100)253 (100)

18 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 18 Store mørketall – noen årsaker •Kunnskap om hva som er straffbart •Skam og skyldfølelse •Ingen / liten hukommelse fra hendelsen •Trusler fra gjerningsmannen hans kamerater •Trusler om uthenging /bilder/video på nett •Utrygge relasjoner •Eget ærestap ”sitt gode navn og rykte” •Familiens ærestap –frykt for straff fra familien •Manglende tillit til politiet og rettsvesenet •Troen på at å glemme er det beste

19 OSLO POLICE DISTRICT 26.06.2014 • Side 19 Og om det verste skulle skje - •Hva gjør du hvis du er utsatt for et overgrep? •Hva når barn blir utsatt for seksuelle overgrep ?

20 OSLO POLICE DISTRICT


Laste ned ppt "OSLO POLICE DISTRICT En styrket seksualundervisning som kriminalitetsforebyggende tiltak - v/ Kari-Janne Lid, Leder, avsnitt for seksualforbrytelser Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google