Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En styrket seksualundervisning som kriminalitetsforebyggende tiltak -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En styrket seksualundervisning som kriminalitetsforebyggende tiltak -"— Utskrift av presentasjonen:

1 En styrket seksualundervisning som kriminalitetsforebyggende tiltak -
v/ Kari-Janne Lid, Leder, avsnitt for seksualforbrytelser Oslo politidistrikt Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser

2 ”Voldtekt rammer ikke tilfeldig og blindt, men målrettet og stygt
”Voldtekt rammer ikke tilfeldig og blindt, men målrettet og stygt. Enkelte unge jenter har kraftig økt risiko for å bli utsatt for voldtekt. Dette skjer ikke i mørke sentrumsgater, men på fuktige fester. Overgriperen er gutter de kjenner” ( Willy Pedersen, kronikk i Aftenposten 7. Mars 2007)

3

4 Hva er straffbart? Straffelovens kap. 19
Strl § 192 – voldtektsparagrafen – hva er egentlig voldtekt? Strl § 193 – misbruk av tillit/ avhengighetsforhold Strl § 195 – Seksuell omgang med barn under 14 år/ 10 år Strl § 196 – Seksuell omgang med barn mellom 14 –16 år Strl § 200 – Seksuell handling uten samtykke Strl § 201 – Seksuell og krenkende adferd Strl § 201a – grooming Strl § 204a – produksjon/salg av foto/filmer u/18 år Foreldelsesfrister – beror på strafferamme, jf strl. § 67 Fristen for foreldelse gjelder fra den dagen det straffbare forhold har opphørt jf strl. § 68 – avbrytes ved en siktelse jf § 69 NB: nytt lovforslag ut på høring  • Side 4

5 Voldtekt i den globale byen – Oslo 2010
Et tiårsperspektiv på endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo Marianne Sætre & Veslemøy Grytdal Oslo politidistrikt

6 Forvirrende data - Sentralt, bærende funn og argumentasjon
I den globale byen eksisterer en sterkt liberalisert seksualkultur Kvinner er veldig aktive (tvedeling mestrende vs grenseløse/ Offer vs Overgriper ikke lenger alltid Passiv vs Aktiv Nye former for makt, tvang oppstår som ikke passer det juridiske voldtektsbegrepet dels knyttet til kvinners aktive rolle dels knyttet til alkoholkonsum dels knyttet til digital tidsalder En del anmeldelser henlegges som ”ikke voldtekt” fordi voldtektsbegrepet ikke passer ”det aktive offer” og de nye formene for makt/tvang Trengs: 1) modernisering av det juridiske voldtektsbegrepet, 2) bredere bruk av straffebud 3) et nytt juridisk krenkelsesbegrep, eller 4) ny utenomrettslig håndtering av den nye typen krenkelser – må også ses ift. anmeldtes rettssikkerhet Var ment som grei og avgrensa undersøkelse, som vanlig…. Materien var så spesiell at vi var nødt til å ta noen større grep… Veslemøy har aldri lest så mye rart. Vi kom også dit at vi var tro mot data, nøytral og objektive sånn man skal være – men endte ut med et produkt som ville gjort oss til uvenner med alle – kunskje unntatt overgripere: Masse henlagt som ”ikke voldtekt”…. Gjør politiet en dårlig jobb? Er unge jenter blitt sprø…? Lese det kvalitative innholdet – forstå at det var en nye Oslo politidistrikt

7

8 Når skjer voldtekter i Oslo – siste 4 år?

9 Typer voldtekt og forsøk på voldtekt anmeldt til Oslo politidistrikt 2011.

10 Fornærmedes alder i anmeldte voldtekter, prosentvis fordeling, Oslo politidistrikt 2011. N=253  

11 Fornærmede for ulike typer voldtekt i Oslo politidistrikt 2010 og 2011, fordelt på deres påvirkning av rusmidler. Fornærmede Fest-relatert Relasjon Sårbarhet Overfall Annet Totalt N= 2010 2011 Alkohol 85,5 84,3 19,1 14,3 23,7 21,4 58,3 76,3 20,0 47,3 49,8 88 126 Narkotika 14,5 14,6 14,9 7,1 39,5 51,8 8,3 0,0 6,7 3,6 18,3 18,2 34 46 Ikke oppgitt upåvirket 1,1 66,0 78,6 36,8 26,8 33,3 73,3 82,1 34,4 32,0 64 81 100 186 253 62 89 47 42 38 56 24 15 28

12 Anmeldte gjerningsmenn for ulike typer voldtekt fordelt på ruspåvirkning
Gjerningsperson påvirkning Fest-relatert Relasjon Sårbarhet Overfall Annet Totalt N= Alkohol 53,7 18,6 20,7 20,0 12,5 30,3 47 Narkotika 25,9 7,0 44,8 4,2 32 Ikke oppgitt/ikke påvirket 20,4 74,4 34,5 60,0 83,3 49,0 76 100 155 54 43 29 5 24

13 Anmeldte voldtekter fordelt på idealtyper og gjerningssted.
Festrelatert Relasjon Sårbarhet Overfall Annet Totalt 4,5 (4) 0,0 1,8 (1) 14,3 (4) 3,6 (9) Arbeidssted 3,6 (1) 0,8 (2) Bil/campingvogn 1,1 (1) 3,6 (2) 2,6 (1) 1,6 (4) Bopel 20,2 (18) 16,7 (7) 10,7 (6) 13,0 (33) Fornærmedes bopel 16,9 (15) 66,7 (28) 16,1 (9) 26,3 (10) 25,0 (7) 27,3 (69) Gj.personens bopel 23,6 (21) 14,3 (6) 28,6 (16) 32,1 (9) 20,6 (52) Hotell 2,2 (2) 7,1 (2) 2,4 (6) Restaurant 7,9 (7) Taxi/pirattaxi 7,1 (4) 2,8 (7) Utendørs 21,3 (19) 2,4 (1) 21,4 (12) 65,8 (25) 10,7 (3) 23,7 (69) Vet ikke 100 (89) 100 (42) 100 (56) 100 (38) 100 (28) 100 (253)

14 Relasjonen mellom fornærmet og gjerningsmann i anmeldelser for voldtekt (inkl. forsøk) ved Oslo politidistrikt Relasjon Festrelatert Sårbarhet Overfall Annet Totalt 2010 2011 Ukjente 61,3 71,9 2,1 0,0 55,3 66,1 95,8 100,0 26,7 28,6 46,8 58,1 Bekjente/ venner 38,7 28,1 4,3 9,5 44,7 26,8 4,2 73,3 71,4 29,6 25,3 Partner/ ekspartner 89,4 73,8 5,4 22,6 13,4 Familie 16,7 1,8 1,1 3,2 100 N= 62 89 47 42 38 56 24 15 28 186 253 [1] Med ”familie” henvises det her til andre familierelasjoner enn ektefeller eller partnere/ekspartnere, så som søsken, foreldre/barn, tanter/onkler og niese/nevø. Dersom voldtekt skjer mellom fetter/kusine, men disse også er ektefeller eller partnere, kategoriseres forholdet som ”Partner/ekspartner”.

15 Gjerningsmann – statsborgerskap og landbakgrunn

16 Andel mistenkt/siktede anmeldt for ulike typer voldtekt fordelt etter hvor mange kriminelle forhold de er registrert med tidligere. Gjerningsperson Fest-relatert Relasjon Sårbar-het Overfall Annet Totalt N= Ikke kjent 29,6 20,9 17,2 20,0 29,2 24,5 38 1 og to forhold 35,2 30,2 3,4 40,0 8,3 23,9 37 3 til og med 10 forhold 20,4 14,0 33,3 31 11 og flere forhold 14,8 34,9 62,1 31,6 49 100 54 43 29 5 24 155

17 Antall fornærmede i ulike typer voldtekt som tidligere har vært utsatt for seksuelle overgrep/voldtekt  2011 Typer voldtekt Totalt Opplevd overgrep Festrelatert Relasjon Sårbarhet Overfall Annet Ja 26 (29,2) 16 (38,1) 25 (44,6) 4 (10,5) 9 (32,1) 80 (31,6) Ukjent 63 (70,8) 26 (61,9) 31 (55,4) 34 (89,5) 19 (67,9) 173 (68,4) 89 (100) 42 (100) 56 (100) 38 (100) 28 (100) 253 (100)

18 Store mørketall – noen årsaker
Kunnskap om hva som er straffbart Skam og skyldfølelse Ingen / liten hukommelse fra hendelsen Trusler fra gjerningsmannen hans kamerater Trusler om uthenging /bilder/video på nett Utrygge relasjoner Eget ærestap ”sitt gode navn og rykte” Familiens ærestap –frykt for straff fra familien Manglende tillit til politiet og rettsvesenet Troen på at å glemme er det beste • Side 18

19 Og om det verste skulle skje -
Hva gjør du hvis du er utsatt for et overgrep? Hva når barn blir utsatt for seksuelle overgrep ?

20


Laste ned ppt "En styrket seksualundervisning som kriminalitetsforebyggende tiltak -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google