Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

moderne teater reteatralisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "moderne teater reteatralisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 1875 - 1940 moderne teater reteatralisering
TiP2 moderne teater reteatralisering (c)renpowell2009

2 moderne teater begynner ca. 1875
moderne teater ≠ modernisme moderne teater: Ibsen slutter å skrive skuespill i vers Wagner har visjon på «et mester kunstverk» og en teatersal som ikke hadde klasseskille Saxe-Meningen er en regissør som skaper en kunstnerisk helhet av teaterets elementer

3 modernisme beygnner ca 1890
modernistisk teater er en motreakjson til Renessansens tradisjoner ...det synliggjører et skifte i menneskers tilnærmelsen til kunst

4 de har gjort det mulig Selv om det ikke alltid var teknisk mulig for disse teaterfornyerne å fullføre sine ideer på scenen, inspirerte de senere generasjoner... og de fortsetter å inspirere. Gordon Craig (übermarionnette og sine «skjermer») Adolphe Appia (lys som kunstnerisk virkemiddel, kunstnerisk enhet med musikken i sentrum) Max Reinhardt (moderne regitenkning: hver forestilling setter sine egne scenografiske premisser)

5 agi-prop Mens de som holdt til realisme og naturalisme
oppsøkte sannheten i vitsenskap og objektivitet, oppsøkte modernistene sannheten i det subjektive. agi-prop

6 agi-prop FORMALISME FORMALISTER...

7 venn diagram agi-prop

8 Gaugin Ved å vende ryggen til vitenskap og det humanistisk ideelle,
var det ikke lenger en selvfølge at publikum skulle sammenligne subjektet med den kunstneriske skildringen: i et modernistisk maleri vil ikke en mann nødvendigvis se ut som han egentlig ser ut. Modernister er opptatt med å skildre hvordan han egentlig «er». Noen av de fremste kunstmalerne som Paul Gauguin lagt kulisser for Théâtre de l’OEuvre (1892), drevet av Lugné-Pöe. til høyre: Self-portrait with Halo, 1889

9 realisme modernisme påvirket av Freud påvirket av Darwin ikke illusjon
tidsriktige kostymer vitenskaps «cause and effect» skaper miljø naturlige bevegelser samfunnskritiske påvirket av Freud ikke illusjon symbolske kostymer og antydninger mysterium, spirituelle skaper stemning ikke-realistiske bevegelser sannheten kan bare antydes gjennom myter og symboler

10 naturalisme modernisme påvirket av Freud påvirket av Darwin
illusjon ekte varer & den fjerde veggen påvirket av Freud ikke illusjon symbolske kostymer og antydninger mysterium, spirituelle skaper stemning ikke-realistiske bevegelser sannheten kan bare antydes gjennom myter og symboler _____ Emile Zola skrev Naturalisme i teateret i 1881 André Antoine drev Théâtre Libre som satt opp Slakterne i 1888.

11 modernisme symbolisme aktør teater tekst spillestil kulisser ca. 1885
Stephane Mallarmé August Strindberg Jacques Copeau Maurice Maeterlinck Aurélien-Marie Lugné Pöe enkle streker og farger malere som Gaugain & Toulouse-Lautrec Théâtre d’Art (Paul Fort) Théâtre de lÓEuvre stiliserte bevegelser rytmisk sang beveger seg som i søvn Drømmespill (Strindberg,1902) Pelléas og Méisande (Maeterlinck,1892) Ubu Roi (Alfred Jarry,1896)

12 modernisme symbolisme ca. 1885 link
aktør teater tekst spillestil kulisser enkle streker og farger malere som Gaugain & Toulouse-Lautrec

13 modernisme impresjonisme ca. 1880-tallet
Impresjonisme hadde liten påvirkning innen teater- men i Russland i 1936, ble all formalisme sensurert, Meyerhold eksperimenterte med noe han kalte for impresjonisme. billedkunst: Monet og Renoir ville fange øyeblikkets bevegelse og den menneskelige opplevelsen.

14 modernisme l’art pour l’art aktør teater tekst spillestil kulisser
ca. 1893 modernisme aktør teater tekst spillestil kulisser _____ Oscar Wilde _____ _____ _____ Mye til felles med symbolisme, men man skal ikke skape kunstverk som imiterer liv - man skal skape livet sitt til et kunstverk.

15 modernisme l’art pour l’art aktør teater tekst spillestil kulisser
ca. 1893 modernisme aktør teater tekst spillestil kulisser _____ Oscar Wilde _____ _____ vanlig publikum er ikke kvalifisert til å bedømme kunst _____ link

16 modernismene link aktør teater tekst spillestil kulisser
Alfred Jarry bare en forestilling i Ubu Roi radikalt overspilt lignet surrealisme med Lugne Pöe Théâtre de l’Oeuvre mer etter 2. Verdenskrig usammenhengende bilder Mens absurdistiske teaterstykker ofte er tilsynelatende morsomme, er sjelen i stilarten svært pessimistisk og dyster. Livet er meningsløst. Når fisk snakker, eller folk bor i søppelhauger begravet opp til haken illustrerer dette at gud ikke finnes. Vi kan le fordi det er meningsløst å gjøre noe annet.

17 modernisme absurdisme aktør teater tekst spillestil kulisser
antydninger i 1896 men tok ikke av før etter andre verdenskrig modernisme aktør teater tekst spillestil kulisser Alfred Jarry bare en forestilling i Ubu Roi radikalt overspilt lignet surrealisme med Lugne Pöe Théâtre de l’Oeuvre mer etter 2. Verdenskrig usammenhengende bilder Mens absurdistiske teaterstykker ofte er tilsynelatende morsomme, er sjelen i stilarten svært pessimistisk og dyster. Livet er meningsløst. Når fisk snakker, eller folk bor i søppelhauger begravet opp til haken illustrerer dette at gud ikke finnes. Vi kan le fordi det er meningsløst å gjøre noe annet.

18 modernisme kubisme A BOX. Out of kindness comes redness
ca. 1910 modernisme kubisme var primært en bevegelse innen billedkunst ( ) med Pablo Picasso og Georges Braque som talsmenn. Poeter/dramatikere Gertrude Stein, Jean Cocteau og Guillaume Apollinaire var influert av kubismes flerperspektiv. Surrealisme og dadaisme fikk mye inspirasjon og arvet mye av bevegelsen. A BOX. Out of kindness comes redness and out of rudeness comes rapid same question, out of an eye comes research, out of selection comes painful cattle. So then the order is that a white way of being round is something suggesting a pin and is it disappointing, it is not, it is so rudimentary to be analysed and see a fine substance strangely, it is so earnest to have a green point not to red but to point again. Fra Tender Buttons (1914), Gerturde Stein

19 modernisme ekspresjonisme ca. 1912
aktør teater tekst spillestil kulisser Reinhard Johannes Sorge Georg Kaiser (i malerkunst) Edvard Munch Vincent Van Gogh Gauguin The Beggar (Sorge,1912) Coral (Kaiser,1917) Gas I (Kaiser, 1918) Gas II (Kaiser, 1920) _____________ mekaniske bevegelser unaturlig stemmebruk unormale farger overdrevne former geometriske former Totalt subjektivt. Påsto at samfunnet var for mekanisk og at det ødela menneskesjelen. Politisk. Skulle befri mennesket fra sansenes begrensninger. Alt ble sett gjennom hovedrollens øyne.

20 modernisme ekspresjonisme ca. 1912 link Reinhard Johannes Sorge
Georg Kaiser (i malerkunst) Edvard Munch Vincent Van Gogh Gauguin The Beggar (Sorge,1912) Coral (Kaiser,1917) Gas I (Kaiser, 1918) Gas II (Kaiser, 1920) _____________

21 modernisme futurisme ca. 1915
futurisme var en italiensk bevegelse som ville ha ødeleggelse av bibliotek og museum. Mens ekspresjonister tok avstand fra fortid og industri, tok futurister avstand fra fortid og omfavnet industri, fart og maskin- alderen. Teateret var preget av sirkus og nattklubber. Stykkene var korte. Futurisme var aldri populært men elementer som direkte kontakt og samarbeid med publikum og simultan scene skulle prege senere teaterarbeider. (høydepunkt i 1920-tallet)

22 modernisme dadaisme ca 1916 aktør teater tekst spillestil kulisser
______ Hugo Ball Tristan Tzara Tzara skrev 7 manifest mellom tekst var ofte tilfedige ordløse dikt simultan scene dans og bråk ulogiske bevegelse ______ Verdenskrig førte til pessimisme. Sannhet = Galskap Kunst til å skape kaos. Bevelgelsen blir mer og mer lik surrealisme, men blir gjenopptatt på 1960-tallet.

23 modernismene dadaisme ca 1916 aktør teater tekst spillestil kulisser
link ______ Hugo Ball Tristan Tzara Tzara skrev 7 manifest mellom tekst var ofte tilfedige ordløse dikt simultan scene dans og bråk ulogiske bevegelse ______ Verdenskrig førte til pessimisme. Sannhet = Galskap Kunst til å skape kaos. Bevelgelsen blir mer og mer lik surrealisme, men blir gjenopptatt i 1960-tallet.

24 modernisme surrealisme aktør teater tekst spillestil kulisser _____
ca. 1917 modernisme aktør teater tekst spillestil kulisser bruk av illusjon/magi Guillaume Apollinaire Alfred Jarry André Breton Jean Cocteu Antonin Artaud The Breasts of Tiresias (Apollinaire, 1903) Ubu Roi (Alfred Jarry, 1917) Bretons manifest i 1924 Orpheus (Cocteu, 1926) _____ musikk og spillestil blandet uten logikk skulle være drømaktig

25 modernismene surrealisme link _____ ca. 1917 bruk av illusjon/magi
The Breasts of Tiresias (Apollinaire, 1903) Ubu Roi (Alfred Jarry, 1917) Bretons manifest i 1924 Orpheus (Cocteu, 1926) _____ musikk og spillestil blandet uten logikk skulle være drømaktig

26 modernismene surrealisme link aktør teater tekst spillestil kulisser
ca. 1917 modernismene aktør teater tekst spillestil kulisser bruk av illusjon/magi Guillaume Apollinaire Alfred Jarry André Breton Jean Cocteu Antonin Artaud The Breasts of Tiresias (Apollinaire, 1903) Ubu Roi (Alfred Jarry, 1917) Bretons manifest i 1924 Orpheus (Cocteu, 1926) _____ musikk og spillestil blandet uten logikk skulle være drømaktig

27 modernisme konstruktivisme aktør teater tekst spill kulisser link
ca. 1922 modernisme aktør teater tekst spill kulisser link Meyerhold bygget ramper og platformer, hjul, trapeser og andre konstruksjoner som han kalte «maskiner for å spille teater med» Han var inspirert av bildekunstnere som kalte seg for konstruksjonister. Meyerholds arbeidet med konstruktivisme og biomekanikk, men det var ikke i takt med MATS og Stanislavskijs visjoner...

28 realisme modernismene M.A.T. Stanislavskij og M.A.T.
aktør teater tekst spill kulisser Meyerhold bygget ramper og platformer, hjul, trapeser og andre konstruksjoner som han kalte «maskiner for å spille teater med» Han var inspirert av bildekunstnere som kalte seg for konstruksjonister. Meyerholds arbeidet med konstruktivisme og biomekanikk, men det var ikke i takt med MATS og Stanislavskijs visjoner...

29 realisme stansislavskij stanislavskij systemet
Stanislavskij begynte å formulere ideene sine i 1909 mens han drev Moskva Arts Teater. Han publiserte Mitt liv i kunst i1924 og En skuespillers arbejde med sig selv i 1936. Å bearbede en rollefigur og Å skape et rollefigur var utgitt i 1949 og 1961. MEN... hverken den russiske eller engelske versjonen er til å stole på: Den russiske versjonen har vært gjenstand for sovietisk sensur og den engelske versjonen kan ikke forbedres på grunn av kopirettigheter (og det er usikkert om det er mulig å få tak i original manus i det hele tatt). Derfor er det alltid debat om hva som er det «egentlige» Stanislavski systemet.

30 realisme stanislavskij stanislavskij systemet
men vi kan nokså trygt si... skuespillerens kropp og stemme skal være trent slik at han/hun kan utføre alt som rollefiguren skal gjøre på scenen skuespilleren skal være skolert i teknikk slik at han/hun kan formidle en rolle til et publikum uten at det blir kunstig skuespilleren skal være flink til å observere og bruk kunnskapen til å bygge en rollefigur skuespilleren skal ha intensjon i alle handlinger på scenen og skal ta i bruk, blant annet, «det magiske hvis» skuespilleren skal kunne analysere teksten for å skape en rollefigur som er noe mer enn skuespilleren selv: rollefigurens motivasjoner skal defineres i lys av andre rollerfigurer så vel som stykket som helhet - det rollefigur(ene) ønsker å oppnå er det som driver hele teaterstykket skuespilleren skal ha fokus på det som skjer i hvert øyeblikk på scenen - som om det var første gang, hver gang - og skuespilleren skal la eget ego vike for det kunstneriske mål skuespillere må jobbe hele tiden for å perfeksjonere sin forståelse og teknikk

31 realisme method acting stanislavskij systemet
Systemet er kjent for sanseøvelser og hukummelsesteknikker, men mange forveksler Stanislavskijs teorier med «Method Acting» teorier, som ble utviklet av Group Theater ensemblet i USA omtrent på samme tid (Group Theater var inspirert av Stanislavskij). I likhet med Meyerhold, men ikke i samme grad, var Stanislavskij i sine senere år spesielt opptatt av fysiske handlinger som nøkkelen til troverdig spill.

32 realisme modernisme Mange teaterfornyere var påvirket av
flere stilarter innen det moderne teateret: Det episke teateret av Piscator (fullført av Brecht) Det groteske teateret av Pirandello Teateret om det grufulle av Artaud

33 brecht link Influert av og i samarbeid med Piscator
utviklet Bertolt Brecht det som blir kalt det episke teateret. Mange av hans ideer og intensjoner med teateroppsettninger var vanskelig for publikum å forstå. Selv når kritkkere kom med lovord for stykkene hans, var lovordene ofte for det som Brecht ønsket å unngå i teateret: Man skal ikke ha medfølelse med rollefigurene på scenen. Man skal ikke bli fanget av spenning og følelser. Man skal bli inspirert til opprør. Fremmedgjøring-Verfremdungseffekten link

34 pirandello link "umorismo” Luigi Pirandello er mest kjent for
skuespillet Seks personer søker en forfatter (1921). Han var opptatt med spørsmål rundt identitet og realitet. Det groteske teateret var en bevegelse som tok inspirasjon fra hans skuespill og tok opp livets grusomheter og paradoks. Det var en motreaskjon til det optimiske i naturalisme og var en forløper til både absurdisme og eksistensialisme. "umorismo” Den smertefulle latteren som kommer når vi betrakter livets paradoks. link

35 artaud link Antonin Artaud var lederen for
surrealistene fra 1925 til De utforskret «automatisk skrift» og andre eksperimentelle metoder. Men når Breton og de andre surrealistene begynte å omfavne politikk, forlot han bevegelsen. I 1931 han ga ut sin første artikkel med egne tanker rundt teateret. Senere, i 1958, ga han ei bok om temaet: Le théâtre et son double. Med det grusomme teateret (Theater of Cruelty) utforsket han - ikke nødvendigvis sadisme og smerte, men alt det som er med på å ødelegge det som han kalte for den «falske realitet». Teater skulle være farlig for publikum å oppleve.

36 mens formalistene utforsket angst og elendighet i frankrike
mens formalistene utforsket angst og elendighet i frankrike... var man i andre land opptatt med å flykte fra den stygge realiteten gjennom burleskteater og sang & dans. I 1917 ble populærmusikk og drama kombinert i stykket Showboat for å skape en ny genre: den amerikanske musikalen. Paul Robeson spillte i Showboat og var den første svarte amerikaner til å spille en seriøs hovedrolle på Broadway (Otello). Han var et forbilde og en aktivist som kjempet imot fordommer og hvordan de ble gjenspeilt i rollefigurene i teateret. link

37 Teatermenneskene: med linker
1850 1900 1950 1800 1810 Henrik Ibsen (Norge: dramatiker, stykkene ble brukt av modernister) August Strindberg (Sverige: dramatiker, symbolisme/ekspresjonisme) George Bernard Shaw (England: dramatiker realisme i komedier) Gordon Craig (England: ubermarionette, 3D og teater som egenartet kunstform) Anton Tsjekhov (Russland: dramatiker, MAT) Konstantin Stanivslavskij (Russland: MAT, «system») Vsevelod Meyerhold (Russland: biomekanikk/konstruktivisme/«kast teksten») Emile Zola (Frankrike: dramatiker, naturalisme) Aurelien-Marie Lugné-Poë (Frankrike: regissør, forløper til absurdisme Påvirket nesten alle ikke-realistiske stilarter før 1915) Max Reinhardt ( ) hver oppsetning skal ha sitt eget formspråk Alfred Jarry (Frankrike: dramatiker, Ubu Roi) Guillaume Apollinaire (Frankrike: surrealisme) Maurice Maeterlinck (Belgia/Frankrike: dramatiker, symbolisme) André Antoine (Frankrike: regissør, teatre libré, abonnoment teater) Jacques Copeau (Frankrike: regissør, symbolisme,«dramatikers stemme er sentral») Andrè Breton (Frankrike: surrealist) Jean Maurice Eugène Clément Cocteau (Frankrike: dramatikker, surrealisme) Antonin Artaud: (Frankrike: grusomhetsteateret) Bertolt Brecht (Tyskland: det episke teateret) Georg Kaiser (Tyskland: dramatiker, ekspresjonisme) Dramatiker: Federico Garcia Lorca, Spania ( ) William Butler Yeats, Irland ( ) Lillian Hellman, USA ( ) Eugene O’Neill, USA ( ) Luigi Pirandello (Italia: det groteske teateret) Adolphe Appia (Sveits: lys, kunsterisk enhet, musikken i sentrum) (c) ren powell, 2009

38 isms: veiledning links future symbolisme Maeterlinck impresjonisme
Copeau Strindberg Lugne Pöe impresjonisme (Meyerhold) Malerkunstner: Monet, Renoir osv. l’art pour l’art Wilde absurdisme Alfred Jarry mer etter krigen... kubisme Apollinaire Malere: Picasso ekspresjonisme Kaiser Malerkunster: Munch Van Gogh futurisme Italienere dadaisme Tristan Tzara Hugo Ball surrealisme Cocteau Breton kunstruktivisme Meyerhold future sannheten i det spirituelle antydninger enkelte former stiliserte bev. fanger øyeblikkets subjektive sannhet med liv i bevegelse antydning av bevegelse i former ikke kunst som liv men liv som kunst variert utrykk livet er meningløst ingen logikk subjektivt, men strukturert flerperspektiv ødelegger de 5 sansene for å kunne oppleve sannheten ved andre sanser mekanisk spillestil overdrevne former unaturlige farger ødelegger bibliotek & museer: ser til framtiden mekanisk sirkus/klubb direkte kontakt i en verden som kunne skape verdenskrig sannhet = galskap tilfeldigheter kaos i alt tanker ubesudlet av etikk eller logikk kubistiske, dadaistiske og ekspresjonistiske trekk v/ biomekanikk- kaller skuespillerne opp følelser ved bevegelsesmønster v/ konstruksjonisme får de spilleplass med trapes, ramper osv. ikke illusjonistiske. links (c) ren powell, 2009

39 linker og pensum 1875-1940 tidsaksen: 1875-1915 1916-1940
Gyldendal 1900-tallet fram til 1945 (må leses) TiP boka: 40-49; ; ; (Meyerhold, Piscator, Brecht); (Artaud); 68-73 (Saxe-Meiningen,Antoine, Ibsen); 90-92 93 ; (Appia, Craig, Reinhardt, Copeau); (Meyerhold, Brecht, Piscator)

40 ekstra: suggestions welcome
movies about this time period and the arts: Total Eclipse, a film about Rambaud with DeCaprio (amazing acting!) Wilde, a film about Oscar Wilde with Stephen Fry (!) Modigliani, a film about the expressionist painter, with Andy Garcia (eh) Carrington, a film about the painter and her writer companion, with Emma Thompson Henry & June, a film about Henry Miller and the philosopher Anais Nin, with Uma Thurman (eh - overrated because of a racy lesbian scene, but representative of Miller’s -and the 30s- preoccupation with sex) movies from this time period: The Passion of Joan of Arc, with Artaud (classic, silent film) Andalusian Dog, with Salvador Dali really cool stuff influenced by these people: Benito Gutmacher, a documentary about an actor whose work exemplifies Theater of Cruelty Interviews with actors working with Pirandello Se bloggen med mer dokumentar, video og bilder


Laste ned ppt "moderne teater reteatralisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google