Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TiP 2 1875 - 1940 moderne teater reteatralisering (c)renpowell2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TiP 2 1875 - 1940 moderne teater reteatralisering (c)renpowell2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 TiP 2 1875 - 1940 moderne teater reteatralisering (c)renpowell2009

2 moderne teater begynner ca. 1875 moderne teater ≠ modernisme moderne teater: • Ibsen slutter å skrive skuespill i vers • Saxe-Meningen er en regissør som skaper en kunstnerisk helhet av teaterets elementer • Wagner har visjon på «et mester kunstverk» og en teatersal som ikke hadde klasseskille

3 modernistisk teater er en motreakjson til Renessansens tradisjoner...det synliggj ø rer et skifte i menneskers tiln æ rmelsen til kunst modernisme beygnner ca 1890

4 de har gjort det mulig Selv om det ikke alltid var teknisk mulig for disse teaterfornyerne å fullføre sine ideer på scenen, inspirerte de senere generasjoner... og de fortsetter å inspirere. Gordon Craig (übermarionnette og sine «skjermer») Adolphe Appia (lys som kunstnerisk virkemiddel, kunstnerisk enhet med musikken i sentrum) Max Reinhardt (moderne regitenkning: hver forestilling setter sine egne scenografiske premisser)

5 Mens de som holdt til realisme og naturalisme oppsøkte sannheten i vitsenskap og objektivitet, oppsøkte modernistene sannheten i det subjektive. agi-prop

6 FORMALISMEFORMALISTER...FORMALISMEFORMALISTER...

7 venn diagram agi-prop

8 Gaugin Ved å vende ryggen til vitenskap og det humanistisk ideelle, var det ikke lenger en selvfølge at publikum skulle sammenligne subjektet med den kunstneriske skildringen: i et modernistisk maleri vil ikke en mann nødvendigvis se ut som han egentlig ser ut. Modernister er opptatt med å skildre hvordan han egentlig «er». Noen av de fremste kunstmalerne som Paul Gauguin lagt kulisser for Théâtre de l’OEuvre (1892), drevet av Lugné-Pöe. til høyre: Self-portrait with Halo, 1889

9 realisme modernisme påvirket av Freud ikke illusjon symbolske kostymer og antydninger mysterium, spirituelle skaper stemning ikke-realistiske bevegelser sannheten kan bare antydes gjennom myter og symboler påvirket av Darwin illusjon tidsriktige kostymer vitenskaps «cause and effect» skaper miljø naturlige bevegelser samfunnskritiske

10 naturalisme påvirket av Freud ikke illusjon symbolske kostymer og antydninger mysterium, spirituelle skaper stemning ikke-realistiske bevegelser sannheten kan bare antydes gjennom myter og symboler _____ Emile Zola skrev Naturalisme i teateret i 1881 André Antoine drev Théâtre Libre som satt opp Slakterne i 1888. påvirket av Darwin illusjon ekte varer & den fjerde veggen modernisme

11 symbolisme ca. 1885 aktør teater tekst spillestil kulisser Stephane Mallarmé August Strindberg Jacques Copeau Maurice Maeterlinck Aurélien-Marie Lugné Pöe Théâtre d’Art (Paul Fort) Théâtre de lÓEuvre Drømmespill (Strindberg,1902) Pelléas og Méisande (Maeterlinck,1892) Ubu Roi (Alfred Jarry,1896) enkle streker og farger malere som Gaugain & Toulouse-Lautrec stiliserte bevegelser rytmisk sang beveger seg som i søvn modernisme

12 symbolisme ca. 1885 aktør teater tekst spillestil kulisser enkle streker og farger malere som Gaugain & Toulouse-Lautrec link modernisme

13 impresjonisme ca. 1880-tallet Impresjonisme hadde liten påvirkning innen teater- men i Russland i 1936, ble all formalisme sensurert, Meyerhold eksperimenterte med noe han kalte for impresjonisme. billedkunst: Monet og Renoir ville fange øyeblikkets bevegelse og den menneskelige opplevelsen. modernisme

14 l’art pour l’art ca. 1893 aktør teater tekst spillestil kulisser Oscar Wilde _____ Mye til felles med symbolisme, men man skal ikke skape kunstverk som imiterer liv - man skal skape livet sitt til et kunstverk. modernisme

15 l’art pour l’art ca. 1893 aktør teater tekst spillestil kulisser Oscar Wilde _____ vanlig publikum er ikke kvalifisert til å bedømme kunst link modernisme

16 modernismene aktør teater tekst spillestil kulisser Mens absurdistiske teaterstykker ofte er tilsynelatende morsomme, er sjelen i stilarten svært pessimistisk og dyster. Livet er meningsløst. Når fisk snakker, eller folk bor i søppelhauger begravet opp til haken illustrerer dette at gud ikke finnes. Vi kan le fordi det er meningsløst å gjøre noe annet. Alfred Jarry bare en forestilling i 1896 Ubu Roi radikalt overspilt lignet surrealisme med Lugne Pöe Théâtre de l’Oeuvre mer etter 2. Verdenskrig... usammenhengende bilder link

17 aktør teater tekst spillestil kulisser Mens absurdistiske teaterstykker ofte er tilsynelatende morsomme, er sjelen i stilarten svært pessimistisk og dyster. Livet er meningsløst. Når fisk snakker, eller folk bor i søppelhauger begravet opp til haken illustrerer dette at gud ikke finnes. Vi kan le fordi det er meningsløst å gjøre noe annet. Alfred Jarry bare en forestilling i 1896 Ubu Roi radikalt overspilt lignet surrealisme med Lugne Pöe Théâtre de l’Oeuvre mer etter 2. Verdenskrig... usammenhengende bilder absurdisme antydninger i 1896 men tok ikke av før etter andre verdenskrig modernisme

18 kubisme ca. 1910 kubisme var primært en bevegelse innen billedkunst (1910-1919) med Pablo Picasso og Georges Braque som talsmenn. Poeter/dramatikere Gertrude Stein, Jean Cocteau og Guillaume Apollinaire var influert av kubismes flerperspektiv. Surrealisme og dadaisme fikk mye inspirasjon og arvet mye av bevegelsen. A BOX. Out of kindness comes redness and out of rudeness comes rapid same question, out of an eye comes research, out of selection comes painful cattle. So then the order is that a white way of being round is something suggesting a pin and is it disappointing, it is not, it is so rudimentary to be analysed and see a fine substance strangely, it is so earnest to have a green point not to red but to point again. Fra Tender Buttons (1914), Gerturde Stein modernisme

19 ekspresjonisme ca. 1912 aktør teater tekst spillestil kulisser Reinhard Johannes Sorge Georg Kaiser (i malerkunst) Edvard Munch Vincent Van Gogh Gauguin Totalt subjektivt. Påsto at samfunnet var for mekanisk og at det ødela menneskesjelen. Politisk. Skulle befri mennesket fra sansenes begrensninger. Alt ble sett gjennom hovedrollens øyne. The Beggar (Sorge,1912) Coral (Kaiser,1917) Gas I (Kaiser, 1918) Gas II (Kaiser, 1920) _____________ mekaniske bevegelser unaturlig stemmebruk unormale farger overdrevne former geometriske former modernisme

20 ekspresjonisme ca. 1912 Reinhard Johannes Sorge Georg Kaiser (i malerkunst) Edvard Munch Vincent Van Gogh Gauguin The Beggar (Sorge,1912) Coral (Kaiser,1917) Gas I (Kaiser, 1918) Gas II (Kaiser, 1920) _____________ link modernisme

21 futurisme ca. 1915 futurisme var en italiensk bevegelse som ville ha ødeleggelse av bibliotek og museum. Mens ekspresjonister tok avstand fra fortid og industri, tok futurister avstand fra fortid og omfavnet industri, fart og maskin- alderen. Teateret var preget av sirkus og nattklubber. Stykkene var korte. Futurisme var aldri populært men elementer som direkte kontakt og samarbeid med publikum og simultan scene skulle prege senere teaterarbeider. (høydepunkt i 1920-tallet) modernisme

22 dadaisme ca 1916 aktør teater tekst spillestil kulisser Hugo Ball Tristan Tzara Verdenskrig førte til pessimisme. Sannhet = Galskap Kunst til å skape kaos. Bevelgelsen blir mer og mer lik surrealisme, men blir gjenopptatt på 1960-tallet. Tzara skrev 7 manifest mellom 1916-1920 tekst var ofte tilfedige ordløse dikt simultan scene dans og bråk ulogiske bevegelse ______ modernisme

23 modernismene dadaisme ca 1916 aktør teater tekst spillestil kulisser Hugo Ball Tristan Tzara Verdenskrig førte til pessimisme. Sannhet = Galskap Kunst til å skape kaos. Bevelgelsen blir mer og mer lik surrealisme, men blir gjenopptatt i 1960-tallet. Tzara skrev 7 manifest mellom 1916-1920 tekst var ofte tilfedige ordløse dikt simultan scene dans og bråk ulogiske bevegelse ______ link

24 surrealisme ca. 1917 aktør teater tekst spillestil kulisser Guillaume Apollinaire Alfred Jarry André Breton Jean Cocteu Antonin Artaud _____ The Breasts of Tiresias (Apollinaire, 1903) Ubu Roi (Alfred Jarry, 1917) Bretons manifest i 1924 Orpheus (Cocteu, 1926) musikk og spillestil blandet uten logikk skulle være drømaktig bruk av illusjon/magi modernisme

25 modernismene surrealisme ca. 1917 _____ The Breasts of Tiresias (Apollinaire, 1903) Ubu Roi (Alfred Jarry, 1917) Bretons manifest i 1924 Orpheus (Cocteu, 1926) musikk og spillestil blandet uten logikk skulle være drømaktig bruk av illusjon/magi link

26 modernismene surrealisme ca. 1917 aktør teater tekst spillestil kulisser Guillaume Apollinaire Alfred Jarry André Breton Jean Cocteu Antonin Artaud _____ The Breasts of Tiresias (Apollinaire, 1903) Ubu Roi (Alfred Jarry, 1917) Bretons manifest i 1924 Orpheus (Cocteu, 1926) musikk og spillestil blandet uten logikk skulle være drømaktig bruk av illusjon/magi link

27 konstruktivisme ca. 1922 aktør teater tekst spill kulisser Meyerhold bygget ramper og platformer, hjul, trapeser og andre konstruksjoner som han kalte «maskiner for å spille teater med» Han var inspirert av bildekunstnere som kalte seg for konstruksjonister. Meyerholds arbeidet med konstruktivisme og biomekanikk, men det var ikke i takt med MATS og Stanislavskijs visjoner... link modernisme

28 modernismene M.A.T. aktør teater tekst spill kulisser Meyerhold bygget ramper og platformer, hjul, trapeser og andre konstruksjoner som han kalte «maskiner for å spille teater med» Han var inspirert av bildekunstnere som kalte seg for konstruksjonister. Meyerholds arbeidet med konstruktivisme og biomekanikk, men det var ikke i takt med MATS og Stanislavskijs visjoner... realisme Stanislavskij og M.A.T.

29 stansislavskij realisme stanislavskij systemet Stanislavskij begynte å formulere ideene sine i 1909 mens han drev Moskva Arts Teater. Han publiserte Mitt liv i kunst i1924 og En skuespillers arbejde med sig selv i 1936. Å bearbede en rollefigur og Å skape et rollefigur var utgitt i 1949 og 1961. MEN... hverken den russiske eller engelske versjonen er til å stole på: Den russiske versjonen har vært gjenstand for sovietisk sensur og den engelske versjonen kan ikke forbedres på grunn av kopirettigheter (og det er usikkert om det er mulig å få tak i original manus i det hele tatt). Derfor er det alltid debat om hva som er det «egentlige» Stanislavski systemet.

30 stanislavskij realisme men vi kan nokså trygt si... stanislavskij systemet 1.skuespillerens kropp og stemme skal være trent slik at han/hun kan utføre alt som rollefiguren skal gjøre på scenen 2. skuespilleren skal være skolert i teknikk slik at han/hun kan formidle en rolle til et publikum uten at det blir kunstig 3. skuespilleren skal være flink til å observere og bruk kunnskapen til å bygge en rollefigur 4. skuespilleren skal ha intensjon i alle handlinger på scenen og skal ta i bruk, blant annet, «det magiske hvis» 5.skuespilleren skal kunne analysere teksten for å skape en rollefigur som er noe mer enn skuespilleren selv: rollefigurens motivasjoner skal defineres i lys av andre rollerfigurer så vel som stykket som helhet - det rollefigur(ene) ønsker å oppnå er det som driver hele teaterstykket 6.skuespilleren skal ha fokus på det som skjer i hvert øyeblikk på scenen - som om det var første gang, hver gang - og skuespilleren skal la eget ego vike for det kunstneriske mål 7. skuespillere må jobbe hele tiden for å perfeksjonere sin forståelse og teknikk

31 method acting realisme stanislavskij systemet Systemet er kjent for sanseøvelser og hukummelsesteknikker, men mange forveksler Stanislavskijs teorier med «Method Acting» teorier, som ble utviklet av Group Theater ensemblet i USA omtrent på samme tid (Group Theater var inspirert av Stanislavskij). I likhet med Meyerhold, men ikke i samme grad, var Stanislavskij i sine senere år spesielt opptatt av fysiske handlinger som nøkkelen til troverdig spill.

32 realisme Det episke teateret av Piscator (fullført av Brecht) Det groteske teateret av Pirandello Teateret om det grufulle av Artaud Mange teaterfornyere var påvirket av flere stilarter innen det moderne teateret: modernisme

33 brecht link Influert av og i samarbeid med Piscator utviklet Bertolt Brecht det som blir kalt det episke teateret. Mange av hans ideer og intensjoner med teateroppsettninger var vanskelig for publikum å forstå. Selv når kritkkere kom med lovord for stykkene hans, var lovordene ofte for det som Brecht ønsket å unngå i teateret: Man skal ikke ha medfølelse med rollefigurene på scenen. Man skal ikke bli fanget av spenning og følelser. Man skal bli inspirert til opprør. Fremmedgjøring-Verfremdungseffekten

34 pirandello link Luigi Pirandello er mest kjent for skuespillet Seks personer søker en forfatter (1921). Han var opptatt med spørsmål rundt identitet og realitet. Det groteske teateret var en bevegelse som tok inspirasjon fra hans skuespill og tok opp livets grusomheter og paradoks. Det var en motreaskjon til det optimiske i naturalisme og var en forløper til både absurdisme og eksistensialisme. "umorismo” Den smertefulle latteren som kommer når vi betrakter livets paradoks.

35 artaud link Antonin Artaud var lederen for surrealistene fra 1925 til 1927. De utforskret «automatisk skrift» og andre eksperimentelle metoder. Men når Breton og de andre surrealistene begynte å omfavne politikk, forlot han bevegelsen. I 1931 han ga ut sin første artikkel med egne tanker rundt teateret. Senere, i 1958, ga han ei bok om temaet: Le théâtre et son double. Med det grusomme teateret (Theater of Cruelty) utforsket han - ikke nødvendigvis sadisme og smerte, men alt det som er med på å ødelegge det som han kalte for den «falske realitet». Teater skulle være farlig for publikum å oppleve.

36 mens formalistene utforsket angst og elendighet i frankrike... var man i andre land opptatt med å flykte fra den stygge realiteten gjennom burleskteater og sang & dans. I 1917 ble populærmusikk og drama kombinert i stykket Showboat for å skape en ny genre: den amerikanske musikalen. link Paul Robeson spillte i Showboat og var den første svarte amerikaner til å spille en seriøs hovedrolle på Broadway (Otello). Han var et forbilde og en aktivist som kjempet imot fordommer og hvordan de ble gjenspeilt i rollefigurene i teateret.

37 Adolphe Appia (Sveits: lys, kunsterisk enhet, musikken i sentrum) Luigi Pirandello (Italia: det groteske teateret) Georg Kaiser (Tyskland: dramatiker, ekspresjonisme) Bertolt Brecht (Tyskland: det episke teateret) Antonin Artaud: (Frankrike: grusomhetsteateret) Andrè Breton (Frankrike: surrealist) Jacques Copeau (Frankrike: regissør, symbolisme,«dramatikers stemme er sentral») André Antoine (Frankrike: regissør, teatre libré, abonnoment teater) Maurice Maeterlinck (Belgia/Frankrike: dramatiker, symbolisme) Alfred Jarry (Frankrike: dramatiker, Ubu Roi) Aurelien-Marie Lugné-Poë (Frankrike: regissør, forløper til absurdisme Påvirket nesten alle ikke-realistiske stilarter før 1915) Emile Zola (Frankrike: dramatiker, naturalisme) Vsevelod Meyerhold (Russland: biomekanikk/konstruktivisme/«kast teksten») Konstantin Stanivslavskij (Russland: MAT, «system») Anton Tsjekhov (Russland: dramatiker, MAT) Gordon Craig (England: ubermarionette, 3D og teater som egenartet kunstform) George Bernard Shaw (England: dramatiker realisme i komedier) August Strindberg (Sverige: dramatiker, symbolisme/ekspresjonisme) Teatermenneskene: med linker Henrik Ibsen (Norge: dramatiker, stykkene ble brukt av modernister) 1850 1800 19001950 Guillaume Apollinaire (Frankrike: surrealisme) 1810 Max Reinhardt (1893-1943) hver oppsetning skal ha sitt eget formspråk Dramatiker: Federico Garcia Lorca, Spania (1899-1969) William Butler Yeats, Irland (1865-1939) Lillian Hellman, USA (1905-1984) Eugene O’Neill, USA (1888-1953) (c) ren powell, 2009 Jean Maurice Eugène Clément Cocteau (Frankrike: dramatikker, surrealisme)

38 isms: veiledning symbolisme Maeterlinck Copeau Strindberg Lugne Pöe impresjonisme (Meyerhold) Malerkunstner: Monet, Renoir osv. l’art pour l’art Wilde absurdisme Alfred Jarry mer etter krigen... kubisme Apollinaire Malere: Picasso ekspresjonisme Kaiser Malerkunster: Munch Van Gogh futurisme Italienere dadaisme Tristan Tzara Hugo Ball surrealisme Cocteau Apollinaire Breton kunstruktivisme Meyerhold future sannheten i det spirituelle antydninger enkelte former stiliserte bev. fanger øyeblikkets subjektive sannhet med liv i bevegelse antydning av bevegelse i former ikke kunst som liv men liv som kunst variert utrykk livet er meningløst ingen logikk subjektivt, men strukturert flerperspektiv ødelegger de 5 sansene for å kunne oppleve sannheten ved andre sanser mekanisk spillestil overdrevne former unaturlige farger ødelegger bibliotek & museer: ser til framtiden mekanisk sirkus/klubb direkte kontakt i en verden som kunne skape verdenskrig sannhet = galskap tilfeldigheter kaos i alt tanker ubesudlet av etikk eller logikk kubistiske, dadaistiske og ekspresjonistiske trekk v/ biomekanikk- kaller skuespillerne opp følelser ved bevegelsesmønster v/ konstruksjonisme får de spilleplass med trapes, ramper osv. ikke illusjonistiske. (c) ren powell, 2009 links

39 linker og pensum 1875-1940 tidsaksen : 1875-1915 1916-19401875-19151916-1940 Gyldendal 1900-tallet fram til 1945 (må leses)Gyldendal 1900-tallet TiP boka: 40-49; 129-131; 167-171; 205-209 (Meyerhold, Piscator, Brecht); 26-28 (Artaud); 68-73 (Saxe-Meiningen,Antoine, Ibsen); 90-92 93 ;181-182 (Appia, Craig, Reinhardt, Copeau); 217-218 (Meyerhold, Brecht, Piscator)

40 ekstra: suggestions welcome movies about this time period and the arts: Total EclipseTotal Eclipse, a film about Rambaud with DeCaprio (amazing acting!) WildeWilde, a film about Oscar Wilde with Stephen Fry (!) ModiglianiModigliani, a film about the expressionist painter, with Andy Garcia (eh) CarringtonCarrington, a film about the painter and her writer companion, with Emma Thompson Henry & JuneHenry & June, a film about Henry Miller and the philosopher Anais Nin, with Uma Thurman (eh - overrated because of a racy lesbian scene, but representative of Miller’s -and the 30s- preoccupation with sex) movies from this time period: The Passion of Joan of ArcThe Passion of Joan of Arc, with Artaud (classic, silent film) Andalusian DogAndalusian Dog, with Salvador Dali really cool stuff influenced by these people: Benito GutmacherBenito Gutmacher, a documentary about an actor whose work exemplifies Theater of Cruelty InterviewsInterviews with actors working with Pirandello Se bloggenSe bloggen med mer dokumentar, video og bilder


Laste ned ppt "TiP 2 1875 - 1940 moderne teater reteatralisering (c)renpowell2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google