Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FamilieART luke moynahan 2003 © nordART. BATSHAW modellen (Calame, Parker & Choi, 2001) • forarbeid • send informasjonsbrosjyret om FamilieART til foreldrene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FamilieART luke moynahan 2003 © nordART. BATSHAW modellen (Calame, Parker & Choi, 2001) • forarbeid • send informasjonsbrosjyret om FamilieART til foreldrene."— Utskrift av presentasjonen:

1 familieART luke moynahan 2003 © nordART

2 BATSHAW modellen (Calame, Parker & Choi, 2001) • forarbeid • send informasjonsbrosjyret om FamilieART til foreldrene – treningstider, treningssted, varighet – e.mail, telefonnummer • telefonkontakt – muntlig orientering om familieART • besvarer spørsmål der og da

3 første sesjonen • isbrytere (icebreakers) – oppvarmingsleker • gjennomgang av mål for foreldregruppen – bedre forståelse av ART og barnets opplevelser – foreldrenes rolle som ”familie coach” – bedre forståelse av barnets/ungdommens mål • introduksjon til ART : skillstreaming, sinnekontroll og moralsk resonneringstrening – hva de er • fellesregler for familieART gruppen – rollespill som hovedteknikk – – ønsker om aktiv deltakelse • spørrerunde - fokus på gode øyeblikk med barnet/ungdom; reaksjoner når hun/han begynte på ART; egne minner om egen barndom/ungdomsperioden • positiv avslutning (vennskaps sirkel m.m.) – velkommen tilbake!

4 andre sesjonen – grunnleggende skillstreamingsferdigheter nb kun foreldre tilstede • utdeling av barnas/ungdommens handouts • trenernes demonstrasjon – ungdommen kommer hjem fra skolen, ringer kameraten og avtaler møtetid og sted. Mor overhører samtalen og er lei seg fordi hun har laget favoritt maten til ungdommen etter avtale. Ungdommen har tydeligvis glemt avtalen. Moren holder på å bli sint men bruker ferdigheten ”Konstruktiv klage” – ungdommen kan bruke ”Aktiv lytting + forstå andres følelser” • foreldrene identifiserer delferdighetene (komponent ferdighetene) • foreldre øvelse – ”å gå i en følelses fotspor” kjøres uten å snakke – bruk stikkord eller en setning • foreldre øvelse – felles irritasjonslogg • foreldre rollespill + bruk av skillstreaming/sinnekontroll ferdighet • hjemmelekse – bruk de(n) utvalgte ferdigheten(e) hjemme • positiv avslutning - velkommen tilbake

5 tredje sesjonen – viderekommende ferdigheter • isbryter øvelse • fokus på ferdighetskombinasjoner hos barnet/ungdom og foreldrene • trenernes demonstrasjon – å takle avtale brudd (ungdommen kommer for sent hjem) kombinasjon av aktiv lytting, forstå andres følelser, kompromiss m.m. – foreldrene rollespiller ønsket ungdoms og foreldreferdigheter • arbeide nedover felles irritasjonslogg fra forrige sesjon – foreldrene rollespiller begge rollene – bruk av flere sammensatte ferdigheter • hjemmelekse – bruk ferdighetene sammen med partner, bruk ferdigheten i hjemmet • positiv avslutning – velkommen tilbake

6 fjerde sesjonen – foreldrene + ungdommen • isbryter • felles – å gå i en følelses fotspor • trenernes demonstrasjon – ungdom kommer sent hjem, foreldrene anklager henne/ham men de tar feil – ungdommen har en legitim forklaring • ungdommen bruker ferdighet ”å håndtere en beskyldning” – foreldrene bruker ferdigheten ” å be om unnskyld” ungdommen bruker ”selv-evaluering fra sinnekontrolltrening” • fokus på atferdsspesifikk feedback • flere rollespill (bruk gjerne felles irritasjonslogg) • rollereversering (foreldre/ungdom) • positiv avslutning – velkommen tilbake

7 femtesesjonen – hele familien • isbryter øvelse • hjemmeleksesjekk • sinnesyklusen – hva vi gjør som kan bidra til andre blir sinte • foreldrene lager liste • barna lager lister (hvert barn lager egen liste) • kommer sammen og sammenlikner • familiens felles lister over utløsere • ungdommene kan dele egne lister fra skoleART med foreldrene • familien forplikter seg til å forandre 3 målatferd • familien velger en problemsituasjon med utgangspunkt i felleslisten og rollespiller løsningen gjennom bruk av ART ferdigheter • hjemmelekse • positiv avslutning - velkommen tilbake

8 sjette sesjonen • fokus på sinnesyklusen + feedback og forsterkning • isbryter • hjemmeleksesjekk • fortsette med sinnesyklusen – hva gjør vi som bidra til at andre blir sinte • bruk gjerne vignettene fra ”situational perception training” (Prepare kurs) • fullføre arbeidet basert på felles irritasjonslogg, fellesutløserliste – avtale begrenset antall sesjoner og dato for avslutningssesjonen • lag hjelpemidler til bruk i hjemmet - ukens ferdighet(er), plakARTer, telefon oppringing, hjemmebesøk, hjemmetrening m.m. • fortsette med hjemmelekser • positiv avslutning

9 avslutningssesjonen • favoritt isbryter øvelse(r) • familien kan invitere nære venner/slektninger • familiene demonstrerer • noe godt å spise • utdeling av diplomer • feedback fra familiene • avtale to boostersesjoner innen 8 – 16 uker • positiv oppfordring og avslutning

10 FFT - familieferdighetstrening

11 interventiv kartlegging • interventiv kartlegging – familiemedlemmer identifiserer familiens styrker og sukksesser – familiemedlemmene identifiserer utfordringer (problemer) – familiemedlemmer identifiserer unntak til problemet (overraskelser) • familiemedlemmer deler ansvar for ”sporing” av styrker/suksesser og problemer – annenhver dag i 7 – 14 dager

12 interventiv kartlegging • fellesanalyse av data • reframing av problemer – finner frem til funksjonelle hypoteser på problem atferd eller utfordringer – bruk a – b – c modellen – stadfestelse av familiens styrker i forhold til a – b- c modellen

13 overgang: interventiv kartlegging - kompetansestyrking • valg av målsituasjoner for alternative samspillsferdigheter – familien lager situasjonshierarki • idédugnad på alternativer til problematferd som tilfredsstiller ”samme behov/hensikt” (funksjonelle alternativer) – analog utprøving - bruk gjerne video! – bruk ulike teknikker og tilpasse disse til familiens styrker og smak! • trippeldansen • vendepunkt • four – step • to klokker • avtal utprøving i hjemmet på bestemte dager – bruk gjerne paradoksale instruksjoner – dere får ikke lov å bruke positive alternativer på onsdager

14 kompetansestyrking og koblingssfase • arbeider med flere høy frekvente samspillsproblemer – vekking om morgen – legging – avtalebrudd – krangling – måltider, huslige gjøremål, lommepenger osv – TV/musikk/videospill • familien velger – avtale ”hjemme hos” trening om nødvendig/ønskelig • hjemmeleksesystem – kjør enighetsbonus mellom familiemedlemmer – bruk belønningssystem i form av utflukter og fellesaktiviteter

15 kompetansestyrking og koblingsfase • utfordre familien på å finne frem til felles aktiviteter – kobling av familien til nye arenaer – kobling av familien til nye aktiviteter – kobling og gjenkobling av familien til nye og gode aktører • far og sønn, far og datter, mor og sønn, mor og datter, søsken + far, søsken + mor, foreldrene sammen osv osv • hele familien; to familier; familien + slektninger; venner; naboer osv osv

16 konsolidering • bruk konsolideringsteknikker slik de er beskrevet i ”fra systematisk generalisering til konsolidering” moynahan, 2003


Laste ned ppt "FamilieART luke moynahan 2003 © nordART. BATSHAW modellen (Calame, Parker & Choi, 2001) • forarbeid • send informasjonsbrosjyret om FamilieART til foreldrene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google