Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriftlig kommunikasjon Informasjonsstudentene på Rena 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriftlig kommunikasjon Informasjonsstudentene på Rena 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriftlig kommunikasjon Informasjonsstudentene på Rena 2001

2 Hvor skal vi…? zGi forståelse og praksis for de viktigste prinsippene for skriftlig kommunikasjon ylitt teori og mye skrivetrening zHva er ditt mål? yHva er du god til mht skriftlig kommunikasjon? yHva bør du bli bedre til mht skriftlig kommunikasjon?

3 Er det tvil om nytten? zAlle informatører skriver zDet skrevne ord er fortsatt grunnleggende i kommunikasjon zFor de fleste informatører - både strateger, rådgivere og konsulenter - er skriftlig kommunikasjon en stor del av hverdagen

4 Når trenger du kunnskapen? zPressemeldinger zNyhetsbrev zBakgrunnsartikler zÅrsmeldinger zWebtekster zAnnonser zNotater, rapporter, m.v.

5 Skriveprosessen - 4 faser zFørskrivefasen zSkrivefasen zRedigeringsfasen zEvalueringsfasen (Bivins)

6 Fase 1: Førskrivefasen zHva skal du skrive om? xSamle stoff for å få kjennskap til saken •Vit hva du skal si - og si det riktig xSystematisering av stoffet •Ordne notater •Tenke disposisjon eller bare skrive –Hvem skriver jeg for? –Hva vil jeg med å skrive for dem? (informere eller påvirke) •Finn tekstens fokus - den sentrale ideen, temaet

7 Fase 2: Skrivefasen zKom i gang - raskest mulig xdet er ikke så farlig hva som står i den første kladden - tenk ikke ordvalg, grammatikk og rettskriving xskille mellom emne og rekkefølge •emne med hovedsynspunkt, bakgrunn, argumenter for, argumenter mot, m.v. •Rekkefølgen skal være den naturlige og logiske •Kill Your Darlings - stryk det som ikke passer for leseren •Still kritiske spørsmål til det du har skrevet

8 Fase 3: Redigeringsfasen yTa utskrift av teksten og se på •avsnitt •overskrifter/mellomtitler •tekstsammenbinding •setningsbygning •stil •ordvalg •rettskriving •tegnsetting xLes teksten høyt for deg selv

9 Fase 4: Evalueringen yFormelle og uformelle metoder xfinn en kritisk hjelper xvis teksten til noen som ikke er involvert men som kan tenkes å tilhøre målgruppen for teksten xbenytt fokusgrupper (i forkant) •Eks: 2000-årsinformasjonen brosjyre/video xulike former for spørreundersøkelser (etterkant)

10 Tre modeller for struktur zDen klassiske modellen zDen journalistiske modellen zDen dramatiske modellen xlær deg disse før du eventuelt går dine egne veier

11 Den klassiske modellen xEt hode, en kropp og en hale xInnledningen: –bredt, generelt utsagn som introduserer saken –smalner inn mot temaet som kommer i den siste setningen xHoveddelen: –saksframstilling og argumentasjon (punkt for punkt) xAvslutning: –gjenta temaet og ende i et generelt utsagn •brev, rapporter, utredninger, mål- og strategiplaner, mv

12 Den journalistiske modellen zDen omvendte pyramiden yHovedpoenget - konklusjonen yViktig informasjon yMindre viktig xskal kunne kuttes bakfra uten at det betyr noe for leserens forståelse av teksten xTittel, bilde og ingress skal på få sekunder fortelle leseren hva som er poenget

13 Den dramatiske modellen zFinnes i skjønnlitteratur, eventyr og film yanslag ypoint of no retur yklimaks yuttoning xkonflikten - kampen - klimaks m/seier

14 Effektiv kommunikasjon zFundamentet er at: xavsender og mottaker må ha tilnærmet felles viten om verden (det det handler om) xavsender og mottaker må ha tilnærmet felles syn på verden xmeldingen må oppleves som relevant xavsenderen må oppfattes som troverdig •faller en hjørnesten, faller de alle

15 Kommunikasjonsbrudd xGrensene for påvirkning blir bestemt av mulighetene for at kommunikasjonen om et emne skal bryte helt sammen eller må avbrytes for øyeblikkelige oppklaringer xEnigheten i effektiv kommunikasjon foreligger som en samtalekontrakt •personlig kommunikasjon - justering underveis •massekommunikasjon - av eller på

16 Fire råd til informatøren zUttrykk deg forståelig og entydig zFramstill et mest mulig saklig og korrekt verdensbilde. Det vil også leseren godta. zGi leseren informasjon som de kan bruke til å forbedre sine liv. zSjekk ut troverdigheten til deg som avsender - uten den, ingen effekt.

17 Fra menneske til menneske zHey xen appell, en interessevekker, et språklig spark zYou xleseren må få følelsen av at det angår henne zSee xsyn for saken - dette handler det om zSo xforklare, belyse, vise konsekvenser

18


Laste ned ppt "Skriftlig kommunikasjon Informasjonsstudentene på Rena 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google