Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SAST Kvartalsmöte Q1 8 Februari 2007 Så testade vi Biltullarna Bjarne Tveit VV Testansvarig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SAST Kvartalsmöte Q1 8 Februari 2007 Så testade vi Biltullarna Bjarne Tveit VV Testansvarig."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SAST Kvartalsmöte Q1 8 Februari 2007 Så testade vi Biltullarna Bjarne Tveit VV Testansvarig

2 2SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv /

3 3 Agenda 1.Hva er Biltullar og hvordan er et Biltull- system bygget opp? 2.Rammebetingelser for prosjektet 3.Rammebetingelser for testing 4.Testing og Validering 5.Resultat / Erfaring

4 4Vägverket Stockholm - Betalstasjoner

5 5SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Systemoversikt Web Portal - Account stmt - Order OBU LVDB - Copy of NVDB Print Provider - Letters - Statements Pre-processor - Validate trx - Calculate trx cost - Exception mgt SAP - Book Tax decision - Receive payment - Manage accounts - Dunning - Reporting - CRM SKV - Receive tax - Manage complaints KFM - Payment enforcement RSE - Detect - Identify - Capture data Payment services - PG/BG Giro - Internet banks - Autogiro Retailer (Reitan) - Account balance - Payment - OBU distribution NVDB - LPN register Posten - OBU distribution - Manage contracts

6 6SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Vägsidesutrustning VIDEO TRXTRX LA SE R

7 7SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Rammebetingelser for Prosjektet 1.Politisk styrt, - Korte (urealistiske) tidsfrister. - Oppstartsdato var en styrende parameter. (Nödv med parallelle oppgaver) - Plassering av portaler bestemt i loven. - VV overtok prosjektet fra Stockholms Stad. 2.Sene beslutninger på viktige områder som - Skatt, og ikke avgift. (incitament, betaling, logistikk) - Kun foto som gyldig passeringsbevis.

8 8SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Prosjekt-faser Implementering Akseptansetesting Pilot valideringer Kundtjänst (generell) Kundtjänst (spesifikk) Distribusjon av OBU

9 9SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Rammebetingelser for testing 1.Testing på offentlig vei. 2.Trafikk-testing – begrensede muligheter 3.Registrere passasjer, lagring av informasjon (PUL) 4.Deler av systemet var ikke åpent for testing för man gikk i skarp drift

10 10SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Live i Testfasen 1.Customer Service - Call Centre generell informasjon - Reg av Företaksbilar - IT infrastruktur

11 11SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Live i Pilotfasen 1.Customer Service - Call Centre, spesifikk informasjon (håndt. av OBU) - CRM - Self service 2.Transponder-logistikk 3.Aktivering av Vägkantutrustning 4.Pre-prosessering av skattebeslut 5.Opprettelse av Kunde-konti 6.IT-management

12 12SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Ikke testbart i Pilotfasen 1.Billing / financial settlement 2.Display av skattebelöp (vägsidesutrustning) 3.Påminnelser / Krav 4.Gallring 5.Business partners 6.Vägverket, Skatteverket og KFM

13 13SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Testing eller Validering Testing 1.Dokumentasjon 2.Observasjon 3.Testing Validering 1.Observasjoner av normale hendelser (Vente eller framskynde)

14 14SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Hva kunne testes? 1.Roadside: - Reelle tester på test-bane i Norge (Q_free) - Forsiktig testing på offentlige vägar i Shlm - Trafikk-observasjoner / videofilming og telling 2.Övrige moduler: - mot VTR: testmiljö - mot banker, posten, Reitan: testmiljö - betaling: til ’dummy account’ - Påminnelser / krav: til nivå 3 (för Kronofogden (KFM)).

15 15SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Hva ble testet? 1.27 E2E scenarios (917 test activities) Enkelte av disse kunne ikke verifiseres pga - for lang tidskonstant - manglende grunndata 2.5 viktigste ’Customer Service’-prosessene (PDDer) 3.Monitoring (System, RSE) 4.Infrastructure tests 5.Performance tests (Grund-uttak VTR, ’24-hr cycle’) 6.Roadside tests

16 16SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Hva måtte valideres under Pilot? -Overvåking av arbeidsflyt (spes OBU distr, MCR) -Overvåking av generell respons. -Analyse av innsamlede data (bildekval, charge, passeringer) -Kontroll av kvaliteten til Customer Service -Overvåking/oppfölging av pre-definerte scenarios

17 17SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Hva ble validert etter Pilot? 1.Reelle skattebeslut. 2.Reelle betalinger. 3.Utsendelse av reelle påminnelser 4.Utsendelse av reelle ärend til SKV og KFM. 5.Reell distribusjon av transpondere. 6.Reell utsendelse av kontakter, transpondere, ulike brev/informasjon til Kunden. (Kundtjänst, Vägskyltar)

18 18SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Resultat 1.Relativt fornöyd med test-utfallet. 2.Måtte kompromisse hele veien pga kort tid.

19 19SAST Kvartalsmöte Q1 - BTv / Erfaring 1.Offentlig styrte prosjekt av denne typen er vanskelige 2.Kontraktuelle föringer for testarbeidet – hvem skal teste og hvilken rolle har Kunden? 3.Test-faget settes på store pröver. Man må vurdere faglige ’best practise’ opp mot behovet for framdrift og konflikterende aktiviteter. 4.Hva er godt nok? 5.Konsekvensen av å gå i drift med kjente / ukjente feil


Laste ned ppt "1 SAST Kvartalsmöte Q1 8 Februari 2007 Så testade vi Biltullarna Bjarne Tveit VV Testansvarig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google