Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generell likevekt og økonomisk effektivitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generell likevekt og økonomisk effektivitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generell likevekt og økonomisk effektivitet
Kapittel 16 Generell likevekt og økonomisk effektivitet 1

2 Emner i kapittel 16 Generell likevekt Effektivitet i bytte
Effektivitet og rettferdighet Effektitivet i produksjonen Markedssvikt Internasjonal handel Chapter 16 2 2

3 Generell likevekt Vi har hittil brukt partiell likevekt, som indirekte forutsetter at det som skjer i ett marked ikke påvirker andre markeder Generell likevekt ser på hvordan markedene gjensidig påvirker hverandre - feedback effekt Chapter 16 4

4 To markeder som påvirker hverandre - kinobilletter og videoutleie
$6.35 Q’M S*M Anta at det innføres en avgift på 1 pr. billett. Q’V D’V $3.50 I generell likevekrt vil økt pris på kinobilletter øke etterspørsel etter videoer Pris Pris SM SV DV DM $6.00 QM QV $3.00 kinobilletter Video 19

5 To markeder som påvirker hverandre - kinobilletter og videoutleie
D’M Q”M $6.75 Økt pris på video øker etterspørsel etter kino Feedback effekten fortsetter. $3.58 Q*V D*V Pris Pris D*M $6.82 Q*M SM SV S*M DV DM $3.50 $6.35 $6.00 QM QV $3.00 D’V Q’M kinobilletter Q’V Video 19

6 Vilfredo Pareto (1848 – 1923) "The Pareto optimum has gone into the textbooks.  Because of the opportunities it offers for mathematical manipulation, great castles of theory have been built upon it.“ John Hicks, 1975 Chapter 16

7 Økonomisk effektivitet
Chapter 16

8 Effektivitet i bytte Bytte (handel) øker effektivitet inntil ingen kan få økt sin nytte uten at den reduseres for andre (Pareto effektivitet). Eksempel - James og Karin har totalt 10F og 6C Hvis begge kjenner hverandres preferanser og bytte kan skje kostnadsfritt, kan nytten øke ved bytte Chapter 16 25

9 Gevinst fra handel (bytte)
Person Første allokering Handel Endelig allokering James 7F, 1C -1F, +1C 6F, 2C Karen 3F, 5C +1F, -1C 4F, 4C Karen’s MRS mat for klær er 3. James’s MRS of mat for klær er 1/2. Karen og James vil handle: Karen gir fra seg 1C for 1F. Når MRS er forskjellige, er det gevinst fra handel. Effektiv allokering innebærer at MRS er lik. Chapter 16 28

10 Francis Ysidro Edgeworth, 1845-1926
Chapter 16

11 Allokering før handel er A: James
Edgeworth bytteboks James’s klær Karen’s Karen’s mat James’s mat 10F 4F 3F 7F 6F 0K 6C A B Allokering før handel er A: James har 7F og 1C & Karen har 3F og 5C. +1C -1F Allokering etter handel er B: James har 6F og 2C & Karen har 4F og 4C. 2C 1C 5C 4C 6C 0J 10F 34

12 Effektivitet i bytte Effektive fordelinger
Hvis James’s og Karen’s MRS er de samme ved B er allokeringen effektiv. Dette avhenger av helningen på indifferenskurvene (husk at helningen på en indifferenskurve er MRS) Chapter 16 35

13 Hele det skyggelagte område er bedre enn A.
Effektivitet i bytte 10F Karen’s klær Karen’s mat UK1 UK2 UK3 0K 6C James’s klær James’s mat UJ1 UJ2 UJ3 B C D A Hele det skyggelagte område er bedre enn A. Gevinst fra handel 6C 0J 10F Chapter 16 39

14 Kontraktkurven 0K G F E 0J Kontrakt kurven E, F, & G er
Pareto effektive. Karen’s mat 0K James’s klær Karen’s klær 0J James’s mat Chapter 16 47

15 Effektivitet i bytte Likevekt i markedet Det er mange James og Karen
De må ta prisene for gitt Relativ pris mat og klær = 1 (relativ priser bestemmer omfanget av handel) Chapter 16 52

16 Likevekt (frikonkurranse)
Karen’s mat 10F 0K 6C P Prislinjen P’ PP’ er prislinjen som viser muige kombinasjoner; helning er-1 C A Begynn ved A: Hver James kjøper 2C og selger 2F Hver James endrer tilpasning fra Uj1 til Uj2, som er en forbedring Start ved A: Hver Karen kjøper 2F og selger 2C. Tilpasning endres fra UK1 til UK2, som er en forbedring. UJ1 UJ2 UK1 UK2 James’s klær Karen’s klær 6C 0J 10F James’s mat 60

17 Effektivitet og rettferdighet
Er en effektiv fordeling også rettferdig? “Rettferdighet” er ikke et objektivt fenoment As Amartya Sen (1970) notes, an economy can be Pareto-optimal, yet still "perfectly disgusting" by any ethical standards. It is thus of crucial importance to recall that Pareto-optimality, then, is merely a descriptive term, a property of an allocation, and that, at least a priori, there are no ethical propositions about the desirability of such allocations inherent within that notion. Thus, there is nothing inherent in Pareto-optimality that implies the maximization of social welfare. Chapter 16 69

18 Nyttemulighetskurve La oss sammenligne H med E og F. Karen’s nytte OJ
*Ethvert punkt (H) innenfor linjen er ueffektivt. *Punkter utenfor linjen (L) er (L) ikke mulige Karen’s nytte OJ OK E F G La oss sammenligne H med E og F. H *Bevegelse fra en kombinasjon på linjen til en annen (E til F) reduserer en persons nytte *All punkter langs kurven er effektive. James’s nytte Chapter 16 74

19 Effektivitet i produksjonen
Anta at Vi har gitt tilbud av to inputs; arbeid og kapital Produserer to goder; mat og klær Mange markedsdeltakere Inntekt fordeles mellom mat og klær Chapter 16 85

20 Effektivitet i produksjonen
Produksjon i Edgeworth boksen Hver akse måler kvantum av ett input Horisontalt: Arbeid, 50 timer Vertikalt: Kapital, 30 timer Produksjon måles fra origo OF = Mat OC = Klær Chapter 16 88

21 Effektivitet i produksjonen
A er ueffektivt Skyggelagt område bedre enn A B og C er effektive Kontraktkurven viser alle effektive kombinasjoner Arbeid i tøy produksjon 50L 40L 30L 20L 10L 0C 30K B C D A 10C 80F 30C 25C 20K 10K 60F 50F Kapital i tøy produksjon Kapital i matprod. 10K 20K 30K 0F 10L 20L 30L 40L 50L Arbeid i matroduksjon 94

22 Effektivitet i produksjonen
Egenskaper ved likevekt Lønn (w) and rente (r) er lik for alle næringer. Minimale produksjonskostnader når MPL/MPK = w/r w/r = MRTSLK MRTS = helning på isokvant Likevekt er på kontraktkurven. Likevekt ved frikonkurranse er effektiv. Chapter 16 99

23 Produksjonsmulighetskurve
Klær (enheter) OF & OC er ytterpunktene. Hvorfor er kurven krummet mot origo? 60 100 OF OC B C D B, C, & D er andre mulige kombinasjoner. A A er ikke effektivt. Mat (enheter) Chapter 16 105

24 Likevekt i økonomien Klær (enheter) 60 C 100 Mat (enheter) Chapter 16
MRS = MRT C 60 100 Produksjons- muighet Indirrenenskurve Mat (enheter) Chapter 16 114

25 Effektivitet i produksjonen
Effektivitet i økonomien Effektivitet i konsum Effektivitet i produksjon Chapter 16 115

26 Internasjonal handel - komparative fortrinn
Ost (1 lb.) Vin (1 gal.) Holland 1 2 Italia 6 3 Tabellen viser arbeidstimer pr. enhet ferdigvare Chapter 16 126

27 Gevinst fra handel Ost A B CB WB U1 CD WD D U2
Uten handel: Produksjon & konsum ved A i Holland. MRT = Pw/PC = 2 Internasjonal pris B CB WB Med handel (anta at relatie pris = 1): Produser ved B, MRT = 1 Pris før handel U1 CD WD D U2 Konsum ved D etter handel. Holland importerer vin og eksporterer ost. Hvem vinner og hvem taper ? Vin Chapter 16 136

28 Hvorfor markeder svikter?
Markedsmakt (P > MC) Ufullstendig informasjon Eksterne virkninger Offentlige goder Chapter 16 148


Laste ned ppt "Generell likevekt og økonomisk effektivitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google