Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 16 Generell likevekt og økonomisk effektivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 16 Generell likevekt og økonomisk effektivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 16 Generell likevekt og økonomisk effektivitet

2 Chapter 16Slide 2 Emner i kapittel 16  Generell likevekt  Effektivitet i bytte  Effektivitet og rettferdighet  Effektitivet i produksjonen  Markedssvikt  Internasjonal handel

3 Chapter 16Slide 3 Generell likevekt  Vi har hittil brukt partiell likevekt, som indirekte forutsetter at det som skjer i ett marked ikke påvirker andre markeder  Generell likevekt ser på hvordan markedene gjensidig påvirker hverandre - feedback effekt

4 DVDV DMDM To markeder som påvirker hverandre - kinobilletter og videoutleie Pris Video Pris kinobilletter SMSM SVSV $6.00 QMQM QVQV $3.00 $6.35 Q’ M S* M Anta at det innføres en avgift på 1 pr. billett. Q’ V D’ V $3.50 I generell likevekrt vil økt pris på kinobilletter øke etterspørsel etter videoer

5 DVDV DMDM To markeder som påvirker hverandre - kinobilletter og videoutleie Pris Video Pris kinobilletter SMSM SVSV $6.00 QMQM QVQV $3.00 Feedback effekten fortsetter. $3.58 Q* V D* V $6.35 Q’ M D* M $6.82 Q* M S* M Q’ V D’ V $3.50 D’ M Q” M $6.75 Økt pris på video øker etterspørsel etter kino

6 Chapter 16Slide 6 Vilfredo Pareto (1848 – 1923)  "The Pareto optimum has gone into the textbooks. Because of the opportunities it offers for mathematical manipulation, great castles of theory have been built upon it.“ John Hicks, 1975

7 Chapter 16Slide 7 Økonomisk effektivitet

8 Chapter 16Slide 8 Effektivitet i bytte  Bytte (handel) øker effektivitet inntil ingen kan få økt sin nytte uten at den reduseres for andre (Pareto effektivitet).  Eksempel - James og Karin har totalt 10F og 6C  Hvis begge kjenner hverandres preferanser og bytte kan skje kostnadsfritt, kan nytten øke ved bytte

9 Chapter 16Slide 9 Gevinst fra handel (bytte) James7F, 1C-1F, +1C6F, 2C Karen3F, 5C+1F, -1C4F, 4C PersonFørste allokeringHandelEndelig allokering Karen’s MRS mat for klær er 3. James’s MRS of mat for klær er 1/2. Karen og James vil handle: Karen gir fra seg 1C for 1F. Når MRS er forskjellige, er det gevinst fra handel. Effektiv allokering innebærer at MRS er lik.

10 Chapter 16Slide 10 Francis Ysidro Edgeworth, 1845-1926

11 Edgeworth bytteboks 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C James’s klær Karen’s klær Karen’s mat James’s mat 2C 1C5C 4C 4F3F 7F6F +1C -1F Allokering etter handel er B: James har 6F og 2C & Karen har 4F og 4C. A B Allokering før handel er A: James har 7F og 1C & Karen har 3F og 5C.

12 Chapter 16Slide 12 Effektivitet i bytte  Effektive fordelinger  Hvis James’s og Karen’s MRS er de samme ved B er allokeringen effektiv.  Dette avhenger av helningen på indifferenskurvene (husk at helningen på en indifferenskurve er MRS)

13 Chapter 16Slide 13 A Hele det skyggelagte område er bedre enn A. Gevinst fra handel Karen’s klær Karen’s mat UK1UK1 UK2UK2 UK3UK3 James’s klær James’s mat UJ1UJ1 UJ2UJ2 UJ3UJ3 B C D Effektivitet i bytte 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C

14 Chapter 16Slide 14 Kontraktkurven 0J0J James’s klær Karen’s klær 0K0K Karen’s mat James’s mat E F G Kontrakt kurven E, F, & G er Pareto effektive.

15 Chapter 16Slide 15 Effektivitet i bytte  Likevekt i markedet  Det er mange James og Karen  De må ta prisene for gitt  Relativ pris mat og klær = 1 (relativ priser bestemmer omfanget av handel)

16 UK1UK1 UK2UK2 P Prislinjen P’ PP’ er prislinjen som viser muige kombinasjoner; helning er-1 UJ1UJ1 UJ2UJ2 Likevekt (frikonkurranse) 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C James’s klær Karen’s klær Karen’s mat James’s mat C A Begynn ved A: Hver James kjøper 2C og selger 2F Hver James endrer tilpasning fra Uj1 til Uj2, som er en forbedring Start ved A: Hver Karen kjøper 2F og selger 2C. Tilpasning endres fra UK1 til UK2, som er en forbedring.

17 Chapter 16Slide 17 Effektivitet og rettferdighet  Er en effektiv fordeling også rettferdig?  “Rettferdighet” er ikke et objektivt fenoment  As Amartya Sen (1970) notes, an economy can be Pareto-optimal, yet still "perfectly disgusting" by any ethical standards. It is thus of crucial importance to recall that Pareto-optimality, then, is merely a descriptive term, a property of an allocation, and that, at least a priori, there are no ethical propositions about the desirability of such allocations inherent within that notion. Thus, there is nothing inherent in Pareto-optimality that implies the maximization of social welfare.

18 Chapter 16Slide 18 H *Bevegelse fra en kombinasjon på linjen til en annen (E til F) reduserer en persons nytte *All punkter langs kurven er effektive. Nyttemulighetskurve James’s nytte OJOJ OKOK E F G Karen’s nytte L *Ethvert punkt (H) innenfor linjen er ueffektivt. *Punkter utenfor linjen (L) er (L) ikke mulige La oss sammenligne H med E og F.

19 Chapter 16Slide 19 Effektivitet i produksjonen  Anta at  Vi har gitt tilbud av to inputs; arbeid og kapital  Produserer to goder; mat og klær  Mange markedsdeltakere  Inntekt fordeles mellom mat og klær

20 Chapter 16Slide 20 Effektivitet i produksjonen  Produksjon i Edgeworth boksen  Hver akse måler kvantum av ett input  Horisontalt: Arbeid, 50 timer  Vertikalt: Kapital, 30 timer  Produksjon måles fra origo  O F = Mat  O C = Klær

21 60F 50F 40L30L Arbeid i tøy produksjon Effektivitet i produksjonen 50L0C0C 0F0F 30K Kapital i tøy produksjon 20L10L 20K 10K 10L20L30L40L50L Kapital i matprod. 10K 20K 30K 30C 25C 10C 80F Arbeid i matroduksjon B C D A Effektivitet  A er ueffektivt  Skyggelagt område bedre enn A  B og C er effektive  Kontraktkurven viser alle effektive kombinasjoner

22 Chapter 16Slide 22 Effektivitet i produksjonen  Egenskaper ved likevekt  Lønn (w) and rente (r) er lik for alle næringer.  Minimale produksjonskostnader når  MP L /MP K = w/r  w/r = MRTS LK  MRTS = helning på isokvant  Likevekt er på kontraktkurven.  Likevekt ved frikonkurranse er effektiv.

23 Chapter 16Slide 23 Produksjonsmulighetskurve Mat (enheter) Klær (enheter) O F & O C er ytterpunktene. Hvorfor er kurven krummet mot origo? B, C, & D er andre mulige kombinasjoner. A A er ikke effektivt. 60 100 OFOF OCOC B C D

24 Chapter 16Slide 24 Indirrenenskurve Likevekt i økonomien Mat (enheter) Klær (enheter) 60 100 Produksjons- muighet MRS = MRT C

25 Chapter 16Slide 25 Effektivitet i produksjonen  Effektivitet i økonomien  Effektivitet i konsum  Effektivitet i produksjon 

26 Chapter 16Slide 26 Internasjonal handel - komparative fortrinn Holland12 Italia63 Ost (1 lb.) Vin (1 gal.) Tabellen viser arbeidstimer pr. enhet ferdigvare

27 Chapter 16Slide 27 Pris før handel U1U1 Gevinst fra handel Vin Ost A Uten handel: Produksjon & konsum ved A i Holland. MRT = P w /P C = 2 Internasjonal pris B CBCB WBWB Med handel (anta at relatie pris = 1): Produser ved B, MRT = 1 CDCD WDWD D U2U2 Konsum ved D etter handel. Holland importerer vin og eksporterer ost. Hvem vinner og hvem taper ?

28 Chapter 16Slide 28 Hvorfor markeder svikter?  Markedsmakt (P > MC)  Ufullstendig informasjon  Eksterne virkninger  Offentlige goder


Laste ned ppt "Kapittel 16 Generell likevekt og økonomisk effektivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google