Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Artikkel 1 Everyday Practices with Mobile Video Telephony Borderline Issues: Social And Material Aspects Of Design Usability of Mobile Browsers Artikkel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Artikkel 1 Everyday Practices with Mobile Video Telephony Borderline Issues: Social And Material Aspects Of Design Usability of Mobile Browsers Artikkel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Artikkel 1 Everyday Practices with Mobile Video Telephony Borderline Issues: Social And Material Aspects Of Design Usability of Mobile Browsers Artikkel 2 Prosjekt Asad Fattahi - Mokhtar Eliassi - Ernad Fajkovic

2 Everyday Practices with Mobile Video Telephony Kenton O’Hara Alison Black Mathew Lipson

3 Introduksjon  Tidligere studier:  mobil lydtelefoni  fast videotelefoni  Studie av dagligdags bruk av mobil videotelefoni  Målet er å identifisere ny adferd, holdninger og bekymringer rundt mobil videotelefoni i motsetning til mobil lydtelefoni og fast videotelefoni

4 Studie - deltakere  21 deltakere (13 menn og 8 kvinner)  Alle i 20- og 30-årene  Ble betalt £80.00 for å delta  Alle brukte 3G telefoner og tjenester fra før  Personene ble delt i grupper etter livsstil og bruksmønster for mobiltelefon  Hver deltaker kjente minst én person som også deltok, så alle hadde noen å ringe

5 Studie - metode  Forsøket varte i 5 uker  En svarmaskin ble brukt som dagbok for å dokumentere samtalene  Ringer opp et nummer og oppgir den informasjonen man blir bedt om:  hvem som utførte og mottok anropet  når  hvem de ringt og hvorfor  hva de snakket om  hvorfor de brukte video i stedet for lyd

6 Studie - resultat  Vellykkede videoanrop:  58 utført  32 mottatt  I gjennomsnitt for hver person:  Utførte ett videoanrop annenhver uke  Mottok ett anrop hver tredje uke

7 Studie - resultat  Hvor de ringte fra:

8 Studie - resultat  Årsak/motivasjon for videoanrop:

9 Studie - resultat  Småprat (50%):  Hovedsakelig mellom venner og familie  For å beholde kontakten og vite hva som skjer i hverandres liv ”I like the idea of being able to see my husband when he’s away before I go to sleep.” Deltaker H.M. ”I made a call home the other night to see the children when I was away from home it was just good to see their faces.” Deltaker S.B.

10 Studie - resultat  ”Show and talk” (28%):  Vise noe eller bli vist noe  Mange brukte det når de handlet i butikken  Mobilitet og bevegelighet spiller en sentral rolle ”My boss was next to me on the train and he asked who was in the office – he had me ask Dave to sweep around the room to show him everyone was in.” Deltaker M.W.

11 Studie - resultat  ”Functional talk” (22%):  For å oppnå et spesielt mål (gjøre avtaler, formidle noe, etc.)  Video var ineffektivt ved utveksling av viktig informasjon ”You don’t use it if you really have something important to talk about.” Deltaker P.W. ”With audio only it is much less distracting and chaotic...” Deltaker S.M.

12 Sosiale barrierer  Mellom brukeren og andre i nærheten  Lyden blir mer offentlig med videosamtaler  Skjermen er synlig for de som er i nærheten  Ingen kontroll over konteksten når man mottar videoanrop

13 Sosiale barrierer  Mellom den som utfører og den som mottar anropet  Video avslører for mye informasjon  Video gjør det vanskelig å fordreie sannheten

14 Sosiale barrierer  Mellom folk i nærheten  Auditiv forstyrrelse  Forstyrrelse på grunn av kamera ”Someone else has the choice of joining in a voice call but on video they are forced to join the call because of the camera.” Deltaker M.D.

15 Praktiske barrierer  Lydstøy  Belysning  Problemer med ”dual tasking”

16 Konklusjon  Video erstatter ikke lydsamtaler  SMS, lyd og multimedia har hver sin unike karakter og bruksområde  Det er mulig å øke bruken av video ved å overkomme noen av barrierene  ”Push-to-video” og ”push-to-audio”  Viderekoble anropet til en telefonsvarer  Gjøre mottakerens status tilgjengelig

17 Borderline Issues: Social And Material Aspects Of Design John Seely Brown Paul Duguid

18 Introduksjon  Strategier som designere låner fra andre og selv låner bort  Aspekter av kontekst i design og bruk  Ser på konteksten i:  Senteret  Periferien til senteret  Grensen mellom dem

19 Lån  Designere er flinke til å låne  Samme design går ofte igjen  Bygninger  Klær  Biler  Informasjonsteknologi  Kan også ideer, strategier og problematikker lånes?

20 Senter, periferi og grense  Relasjonene mellom senter og periferi er ubestemt  De endres dynamisk avhengig av oppmerksomhet, perspektiv eller situasjonen  Omfanget av senteret eller periferien er ubestemt  Noen ganger kan periferien strekke seg langt ut fra senteret  Andre ganger er den så nærme at de nesten smelter sammen

21 Senter, periferi og grense  Grensen er der hvor senteret og periferien møtes  Grenseressurser er ressurser som deles sosialt  Brukere ”leser” gjenstandene for å finne ressursene mellom senter og periferi ”One can read a ritual or a city just as one can read a folktale or a philosophic text.” Robert Darnton (1985)

22 Kontekst  Gjenstander kan ikke være kontekstfrie  Innholdet i bøker og tekster er kontekstfrie  Hvis en tekst kan avhenge av kontekst, så er det mindre sannsynlig for at andre gjenstander er kontekstfrie THIS IS A HIJACK

23 Samfunn  Designere jobber mot et spesifikt publikum  Gjenstandene er både inkluderende og ekskluderende  Bruken og tolkningen er ikke universell  Gjenstander endres vanligvis ikke  Gjenstander kjennetegnes annerledes i ulike samfunn

24 Usability of Mobile Browsers Asad Fattahi Mokhtar Eliassi Ernad Fajkovic

25 Introduksjon  Se på brukbarheten til mobile nettlesere  På håndholdte enheter (mobil, PDA) - ikke bærbare PCer  Sammenlikne med fullverdige nettlesere  Problemstilling:  Hvor brukbare er dagens mobile nettlesere i forhold til fullverdige nettlesere?

26 Brukbarhet  Måler kvaliteten av brukernes erfaring når de bruker et system  Hvor godt brukere kan lære seg å bruke produktet for å oppnå deres mål  Hvor fornøyde de er med prosessen ”Usability means that the people who use the product can do so quickly and easily to accomplish their own tasks.” Joseph Dumas og Janice Redish

27 Brukbarhet 5 prinsipper for brukbarhet: 1. Lett å lære 2. Lett å bruke 3. Lett å huske 4. Relativt feilfritt 5. Lett å like

28 Hvorfor brukbarhet er viktig for mobile nettlesere?  For at nettleseren skal kunne overleve i markedet  At sluttbrukere kan gjøre sine oppgaver enklere og mer effektivt  Viktig for:  Brukeren  Designeren  Sluttproduktet

29 Er mobile nettlesere brukbare?  Hvor fornøyd er brukere med nettleseren?  Brukbarhetstesting

30 Databehandlingsmetoder for mobile nettlesere  Server-side tilpasning  Mellomliggende tilpasning (Proxy tilpasning)  Klient-side tilpasning

31 Server-side tilpasning

32 Mellomliggende tilpasning (Proxy tilpasning) Opera Proxy-Server

33 Klient-side tilpasning

34 Nettlesere vi skal se på Opera MiniIE MobileNokia Browser S60Safari

35 Status  Til nå:  Samlet informasjon (fra artikler, bøker, nettsider) om begreper og teknologier som vi skal bruke i videre arbeid  Videre:  Gjennomføre en spørreundersøkelse  Evaluere resultatene  Utføre tester av de nevnte nettleserne  Evaluere nettleserne


Laste ned ppt "Artikkel 1 Everyday Practices with Mobile Video Telephony Borderline Issues: Social And Material Aspects Of Design Usability of Mobile Browsers Artikkel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google