Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sarsia Seed Management AS Sarsia Seed April 2012 - web.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sarsia Seed Management AS Sarsia Seed April 2012 - web."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sarsia Seed Management AS Sarsia Seed April 2012 - web

2 Sarsia Seed Fakta

3 Oppsett o Fondet er på 333,5 mNOK og varer i opp til 15 år (2018 til 2021) o 50% offentlig kapital med offentlig tapsfond på 42 mNOK o Avkastningskrav på 7%, ambisjon om 9% o Investere i ca 25 teknologiselskaper i tidlig fase o Utvikle selskaper ved aktivt styrearbeid o Realisere investeringene typisk ved salg eller børsnotering Ett av fire nasjonale såkornfond i Norge Hva vi skal gjøre Hva det investeres i o Energi o Bioteknologi/Farma/Marin 3Sarsia Seed Management Sarsia Seed Team o Rådgis/forvaltes av et team på fem personer o Omfattende leder og styreerfaring fra Norge, Europa og USA. o Dr.grader, MBA, siv.ing., siv.øk og finansanalytiker

4 Sarsia Seed Management 4 Sveinung Hole, Managing Partner (siviløkonom) Mer enn 15 års leder og styreerfaring fra bl.a Nextra, Berlitz Inc. og Telenor - som adm. direktør og strategidirektør. Klinikksjef for KSK (anestesi, intensiv og sentraloperasjon) ved Haukeland Universitetssykehus og erfaring som gründer. Erlend Skagseth, Partner BioLife Sciences & Financial Control (siviløkonom) Mer enn 20 års erfaring fra FoU basert IPR, prosjekt- og forretningsutvikling fra Christian Michelsen Research og Sarsia Innovation. Omfattende leder og styreerfaring. Jon Trygve Berg, Partner EnergiOljeGass & Investments (Siv.ing, M.Phil. MBA, Autorisert Finansanalytiker) Mer enn 15 års erfaring innen olje/gass og teknologiutvikling. Erfaring fra Det norske Veritas, GexCon og Petroleum Engineering & Consulting. Omfattende leder og styreerfaring. Øivind Enger, Partner (Ph.D in microbiology) Mer enn 13 års forskningserfaring innen mikrobiologi/ molekylærbiologi med hovedvekt på fiskesykdommer. Arbeidet med IPR og kommersialisering av forskning innen biologi, akvakultur, medisin og bioteknologi. Farzad Abdi-Dezfuli, Partner (Ph.D in Pharmacology) Preklinisk og klinisk forskning gjennom 7 år med omfattende erfaring fra ledelse av utvikling av legemidler fra ledende farmasøytiske selskaper i USA og Norge.

5 Sarsia Seed AS Investorer 5Sarsia Seed Management Styret Valgkomité Sigurd Moe Paulsen, Investeringsdirektør, Statoil New Technology AS Lise Reinertsen, Konserndirektør forretningsutvikling, BKK Bjørg Marit Eknes, Banksjef, Sparebanken Vest Elisabeth Teigland Gjesdahl, Banksjef, DnBNOR Kåre Rommetveit, Direktør, Bergen Medisinske Forskningsstiftelse Pål Selvik, Finansdirektør, G.C. Rieber Statoil ASA BKK Sarsia Innovation AS Sparebanken Vest DnB NOR ASA L. Meltzers Høyskolefond Stiftelsen Unifob Viken Shipping AS GC Rieber AS Bergens Tidende AS Bergens Forskningsstiftelse Bergens Medisinske Forskningsstiftelse EGD Holding AS Mowinckel Management AS J. E. Greve AS B. Friele & Sønner AS Sarsia Seed Management AS Innovasjon Norge Einar Greve, Høyesteretts- advokat, styreleder til juni 2009. Nå leder av valgkomité.

6 Investeringskriterier førstegangsinvestering Førstegangsinvestering er normalt på mellom 1 og 5 mNOK oppdelt etter milepæler FORRETNINGSMODELL Skalerbar PRODUKT / TJENESTE Unik teknologi / ide MILEPÆLER OG EXIT Synliggjort TEAM Forretningsorientert Mottagelig for råd MARKED Attraktivt / vekst Avklare om det er tilstrekkelig match Kontakt ~2-5 dager Due- diligence Kvalitetssikre forutsetninger ~3-12 uker Analyse Verifisere investering/ forretningsplan ~4-8 uker Beslutning Betingelser og formalisering av investering ~3-6 uker Hensikt Faser Utvikle selskapet gjennom kompetanse og kapital ~ 3-> år Investering 10 m inv x 10 verdi 6Sarsia Seed Management

7 Nøkkeltall Investeringer pr. april 2012

8 540 mNOK tilført totalt til 22 teknologibaserte selskaper i tidlig fase på 5 år o 140 mNOK investert i 21 av selskapene o 202 mNOK investert fra andre investorer fra fem land i 19 av selskapene o 198 mNOK i FoU tilskudd til 20 av selskapene o 540 mNOK tilført totalt til 22 teknologibaserte selskaper i tidlig fase 8Sarsia Seed Management

9 Porteføljen Selskapene

10 Portefølje - bio/farma Ny antibiotika o Utvikler nye antibiotiske legemidler til bruk mot bakterielle infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier. Medisin mot kreft o Utvikler legemidler som i gjør at kreftceller som utsettes for cellegift ikke klarer å unnslippe medisinen; øker effektiviteten av cellegift. Medisin mot blødersykdom o Utvikler behandling som forebygger at et nytt barn får en blødersykdom som oftest gir dødfødsel eller hjerneblødning. 10Sarsia Seed Management Medisin fra marint råstoff o Utvikler heparin-produkt fra marint råstoff og/eller prosess for å dramatisk forbedre produksjon av eksisterende heparin Ny vaksineteknologi o Utvikler både forebyggende og behandlende vaksine mot kreft og alvorlig smittsomme sykdommer (fugleinfluensa). Forenkler medisinutvikling og utvikler medisin motkreft o Utvikler bla. legemiddel som trolig kan forhindre spredning og tilbakekomst av kreft etter lang tid uten symptomer. Medisin mot psoriasis o Avexxin utvikler ny medisin mot inflammatoriske sykdommer; mest moden legemiddelkandidat er middel mot psoriasis til utvendig bruk.

11 Portefølje – energi/cleantech/marin 11Sarsia Seed Management Utforming av vindmølleparker o Internasjonalt markedsledende simuleringsverktøy for estimering av kraftproduksjon fra vindmølleparker. Vannrenseteknologi o Vannrenseteknologier for å fjerne partikler og oljedråper fra vann; sloppvannsrensing offshore, produsert vann offshore med mer. Bioetanol fra trevirke o Et av verdens største og første storskala anlegg for kontinuerlig produksjon av bioetanol fra celluloseholdig råmaterialer. Radarteknologi o En ny radarteknologi som yter meget godt i dårlig vær og røff sjø; for seismikk, oljesøl, terrorberedskap, mann over bord, med mer. Rensing av ballastvann o Utviklet en teknologi for inaktivering av uønskede marine organismer i ballastvann; spesielt egnet for mikroorganismer. Fôrteknologi o Unikt fôrkonsept rettet inn mot tidligfase fôr til fisk-, skalldyr- og rekelarver; potensiale til å erstatte levende fôr (f eks artemia). Omega3 som bruspulver o Mikroinkapsulert omega-3 i pulver og tablettformat; smakstilsatt bruspulver som gir en stabil og holdbar emulsjon når blandet i vann. Fôrteknologi o Teknologi for å tilsette bla. ferskvann til tørrfôr på ”mærkanten” ved hjelp av et vakuum-system; reduserer dødelighet og bedrer vekst.

12 Portefølje – medtech/diagnose Smertemåling o Instrument for å måle smerte på en objektiv måte som utnytter endringer i hudens ledningsevne (løgndetektorteknologi). Måling av respirasjon o Måling av lungefunksjon primært hos nyfødte og barn, uten bruk av narkose eller maske; oppdage obstruktive lungetilstander. Identifisering av bakterier o Programvare som muliggjør raskere og sikrere diagnostikk av bakterielle blandingsinfeksjoner basert på DNA-sekvenser; nettbasert. Gensekvensering o Teknologi for avlesning av DNA-sekvenserbasert på bruk av billige foto ”chips” lik de som finnes i de fleste kameratelefoner. Kreftscreening o Tester for relevante kreftformer kombinert med tett pasientoppfølging; selges via apotek og bedriftshelsetjenester. 12Sarsia Seed Management

13 Aktivt eierskap gjennom styrearbeid • Utvikling av forretningskonsept og forretningsplan • Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner • Finansiering og søknader om offentlig støtte • Etablering av rutiner og prosesser for gjennomføring av planer • Etablere best mulig styre for de ulike fasene • Søk etter industrielle og finansielle partnere • Assistere ved forhandlinger og avtaleinngåelser • Identifisere, utvikle og forhandle muligheter for å realisere selskapet – selge til industri 13 Sarsia Seed Management

14 Farzaad Abdi-Dezfuli Partner Dr.grad i farmakologi Sveinung Hole Managing Partner Siviløkonom Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences & Financial Control Siviløkonom Jon Trygve Berg Partner Energi/Cleantech / Investments Siv.ing, M.Phil. MBA, Autorisert Finansanalytiker Øivind Enger Partner Dr.grad i mikrobiologi, IPR 14Sarsia Seed Management

15 Oppsummering

16 o 540 mNOK tilført totalt til 22 teknologibaserte selskaper i tidlig fase o 1 privat/offentlig krone til Sarsia Seed har gitt 8 kroner til selskapene o Mer enn 350 mulige investeringer er vurdert siste fem år o Konstant høy tilgang på teknologibaserte selskaper som ønsker kompetent kapital Utvilsomt viktig for kompetansebasert næringsutvikling Både lokalt og nasjonalt 16Sarsia Seed Management

17 17Sarsia Seed Management Sarsia Seed Management AS Sarsia Seed AS Postal address: Thormøhlensgate 51 N-5006 Bergen Norway Fax: +47 5559 5948 Phones and e-mails: Sveinung Hole+47 47 90 01 11sveinung@sarsia.com Erlend Skagseth+47 90 93 28 72erlend@sarsia.com Øivind Enger+47 90 06 23 03oivind@sarsia.com Farzad Abdi-Dezfuli+47 90 59 72 90farzad@sarsia.com Jon Trygve Berg+47 95 23 76 49jon@sarsia.com Visitor’s address: Vitensenteret (VilVite) Marineholmen, second floor Thormøhlensgate 51 N-5006 Bergen Norway


Laste ned ppt "Sarsia Seed Management AS Sarsia Seed April 2012 - web."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google