Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dugnad – oppgaver og ressursbehov okt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dugnad – oppgaver og ressursbehov okt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dugnad – oppgaver og ressursbehov 25.-27. okt
Hinna Cup 26. og 27. oktober 2013 Dugnad – oppgaver og ressursbehov okt

2 Agenda Generelle «dugnadsregler» Lag og oppgavefordeling
«Belastning» / oppgavefordeling per lag Oversikt oppgaveansvarlige Kakebaking Generelle «kakebakingsregler» Ansvarlige per lag

3 Generelle «Dugnadsregler»
Hvert lag har ansvaret for å stille det antallet dugnadsmedarbeidere de blir bedt om Oppmann / dugnadsansvarlig har ansvaret for å sette opp liste med navn. Anbefales «mild tvang» Oppmann / dugnadsansvarlig melder inn til «dugnadskomiteen» navn på deltagere. Hver enkel har obligatorisk oppmøte på oppgaven man er satt til. Dersom en ikke kan, er det ens eget ansvar å stille erstatter – og melde fra om dette til oppmann / dugnadsansvarlig på laget. På dugnadsdagen: Ingen går før man er ferdig med alle oppgaver. Da hjelper man til med andre oppgaver Oppmøte i god tid før turneringsstart for skift en slik at alt er klart og alle er på plass i tide Overlap mellom skift 1 og 2, skift 1 kan ikke gå før skift 2 er på plass. Tidspunkt: Fredag: til man er ferdig med alle oppgaver Lørdag / søndag: Skift 1: til 12.30 Skift 2: til 17.00 Søndag (opprydding): til man er ferdig med alle oppgaver NAVN på dugnadsmedarbeidere skal være innrapportert senest 2 UKER før turnering OPPMØTE PÅ STORBYHUSET VED START AV DUGNAD

4 Lag og ansvarlige (må oppdateres)
Alder Navn Tlf Mail Kamp-dag Ant spillere Dug-nads- personer G-J 07/08 5 - 6 år Knut Hals Søndag G06 7 år Hege Opdal J06 G05 8 år Siri Bryne Ringstad J05 Linda Namtvedt G04 9 år Tina Gysland    G03 10 år Pål Erik Gjerde Lørdag J03 Lillian Høivik G02 11 år Bjørghild Hamre J02 G01 12 år Bulle Bech J01 Johanna Karin Grov Fraser

5 Lag og oppgaver – FREDAG og SØNDAG
Sekre-tariat Bane ansv-arlig Vaffel & frukt Park-ering Kiosk Premie utdel-ing Blåse opp trikse-baller fredag Lodd-salg Laser Rigging / Vasking fredag Rigg-ing / Vask-ing søndag Merk-ing av baner SUM G/J 07-08 2 18 4 24 G06 20 22 G05 6 8 G04 5 9 J05 11 J06 3

6 Lag og oppgaver – LØRDAG
Sekret-ariat Bane ansvar-lig Vaffel & frukt Parker-ing Kiosk Premie utdel-ing Blåse opp trikse-baller Lodd-salg Laser Rigging / Vasking lørdag Merk-ing av baner SUM G01 16 G02 8 6 10 24 G03 22 J01 4 12 J02 2 J03

7 Fordeling dugnadsmedarbeidere
Fordeling lag / spillere Antall dugnadsmedarbeidere per lag

8 Oppgaveansvarlige Oppgave Navn ansvarlig Fredag Lørdag Søndag
Cup assistent Fredrik Hagir Veire X Baneansvarlig Leif Kvamme Vaffelsteking og fruktdeling Tina Gysland Parkeringsansvarlig Joanna Fraser Kiosk Karin Sun Sanne Sekretariat Øyvond Lønnechen Laser Petter Endregaard Vasking, og rydding Rigging, sette opp mål, telt og merking av bane Arnaut Novoviq Premieutdeling ?? Blåse opp trikseballer Loddsalg Dugnadsansvarlig I Gunn-Anita Skogen Dugnads ansvarlig II Roger Iversen

9 Det forventes at hvert lag stiller med 8 kaker hver
Kakebaking Det forventes at hvert lag stiller med 8 kaker hver Dag Ant kaker Ant lag Totalt ant kaker Lørdag 8 6 48 Søndag SUM 96

10 Generelle «kakebakingsregler»
Alle lag skal stille med minimum 8 kaker Kakebakere rapporterer inn kl i sekratariatet Går deretter med kaken til anvist salgssted Kaken skal være langpanne (sjokoladekake el) og være oppdelt i stykker Tips: bruk papplate med aluminiumsfolie fremfor kakefat (så slipper du å hente det)

11 Vaffelsteking og fruktdeling
Oppgave beskrivelse Baneansvarlig Bistå lagene med oppmøte på rett bane til rett tid Sørge for at banene er i stand Oppgaveansvarlig: Leif Kvamme Dager: Lør og Søn Vaffelsteking og fruktdeling Steke opp vafler på Hinnahuset til salg i boder Kutte opp frukt og legge i berger til salg i boder Oppgaveansvarlig: Tina Gysland Dager: Lør og Søn Parkeringsvakt Dirigere parkering på skoleplasser (Hinna U. Skole og Jåtten skole) ifb ankomst Oppgaveansvarlig: Joanna Fraser Dager: Lør og Søn Kiosk Selge mat og drikke fra boder Hente kaffe, frukt vafler og salgsvarer fra lager på Hinnahuset ved behov Oppgaveansvarlig: Karin Sun Sanne Dager: Lør og Søn

12 Oppgavebeskrivelse (forts)
Sekretariat Registeringspunkt for dugnadsdeltagere Registrering av lag og informasjon til lagene Gi informasjon til publikum ved behov Dele ut billetter til Vikingkamp Oppgaveansvarlig: Øyvind Lønnechen Dager: Lør og Søn Laser og «presisjons-skyting» Sørge for «køordning» ved laser Tilrettelegge for ungene som som skal skyte Avlese fart Oppgaveansvarlig: Petter Endregaard Dager: Lør og Søn Rigging av bane, mål og telt Rigge baner (merking og mål), henge opp reklamebannere, sette opp telt (fredag «Omrigge» baner på lørdag etter kamper er avsluttet) Rydde baner etter avslutting på søndag Oppgaveansvarlig: Arnaut Novoviq Dager: Fre, Lør og Søn Vasking og rydding Vaske toaletter på fredag, lørdag og søndag Vaske felleseareal (Hinnahuset, brakken og gymsaler) Oppgaveansvarlig: Tina Gysland Dager: Fre, Lør og Søn

13 Oppgavebeskrivelse (forts II)
Premieutdeling Opprop av lag / navn på spillere Utdeling av pokaler / giveaways Fotografering av lag og lagring av bilder Oppgaveansvarlig: ??? Dager: Lør og Søn Blåse opp trikseballer Blåse opp trikseballer til salg fra kiosker Oppgaveansvarlig: ??? Dager: Fre Loddsalg Selge lodd fra loddbod(?) Utdeling av premier til vinnere Oppgaveansvarlig: ??? Dager: Lør og Søn Oppgaveansvarlig: Dager: Lør og Søn


Laste ned ppt "Dugnad – oppgaver og ressursbehov okt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google