Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hinna Cup 26. og 27. oktober 2013 Dugnad – oppgaver og ressursbehov 25.-27. okt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hinna Cup 26. og 27. oktober 2013 Dugnad – oppgaver og ressursbehov 25.-27. okt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hinna Cup 26. og 27. oktober 2013 Dugnad – oppgaver og ressursbehov okt

2 Agenda • Generelle «dugnadsregler» • Lag og oppgavefordeling • «Belastning» / oppgavefordeling per lag • Oversikt oppgaveansvarlige • Kakebaking • Generelle «kakebakingsregler» • Ansvarlige per lag

3 Generelle «Dugnadsregler»  Hvert lag har ansvaret for å stille det antallet dugnadsmedarbeidere de blir bedt om  Oppmann / dugnadsansvarlig har ansvaret for å sette opp liste med navn. Anbefales «mild tvang»  Oppmann / dugnadsansvarlig melder inn til «dugnadskomiteen» navn på deltagere.  Hver enkel har obligatorisk oppmøte på oppgaven man er satt til. Dersom en ikke kan, er det ens eget ansvar å stille erstatter – og melde fra om dette til oppmann / dugnadsansvarlig på laget.  På dugnadsdagen:  Ingen går før man er ferdig med alle oppgaver. Da hjelper man til med andre oppgaver  Oppmøte i god tid før turneringsstart for skift en slik at alt er klart og alle er på plass i tide  Overlap mellom skift 1 og 2, skift 1 kan ikke gå før skift 2 er på plass.  Tidspunkt:  Fredag: til man er ferdig med alle oppgaver  Lørdag / søndag:  Skift 1: til  Skift 2: til  Søndag (opprydding): til man er ferdig med alle oppgaver  NAVN på dugnadsmedarbeidere skal være innrapportert senest 2 UKER før turnering  OPPMØTE PÅ STORBYHUSET VED START AV DUGNAD

4 Lag og ansvarlige (må oppdateres) LAGAlderNavnTlfMail Kamp- dag Ant spillere Dug- nads- personer G-J 07/ år Knut Hals Søndag G067 årHege Opdal Søndag J067 år Søndag G058 år Siri Bryne Søndag J058 år Linda Søndag G049 år Tina Gysland G0310 år Pål Erik Gjerde J0310 år Lillian Høivik G0211 årBjørghild J0211 år Lillian Høivik G0112 år Bulle Lørdag J0112 årJohanna Karin Grov Fraser

5 Lag og oppgaver – FREDAG og SØNDAG Oppgave Lag Sekre- tariat Bane ansv- arlig Vaffel & frukt Park- ering Kiosk Premie utdel- ing Blåse opp trikse - baller freda g Lodd- salg Laser Rigging / Vasking fredag Rigg- ing / Vask- ing søndag Merk- ing av baner SUM G/J G G G J J06 325

6 Lag og oppgaver – LØRDAG Oppgave Lag Sekre t-ariat Bane ansva r-lig Vaffel & frukt Parke r-ing Kiosk Premi e utdel- ing Blåse opp trikse - baller Lodd- salg Laser Rigging / Vasking lørdag Merk- ing av baner SUM G01 16 G G03 22 J J J03 44

7 Fordeling dugnadsmedarbeidere Fordeling lag / spillere Antall dugnadsmedarbeidere per lag

8 Oppgaveansvarlige

9 Kakebaking Det forventes at hvert lag stiller med 8 kaker hver

10 Generelle «kakebakingsregler»  Alle lag skal stille med minimum 8 kaker  Kakebakere rapporterer inn kl i sekratariatet  Går deretter med kaken til anvist salgssted  Kaken skal være langpanne (sjokoladekake el) og være oppdelt i stykker  Tips: bruk papplate med aluminiumsfolie fremfor kakefat (så slipper du å hente det)

11 Oppgave beskrivelse Baneansvarlig • Bistå lagene med oppmøte på rett bane til rett tid • Sørge for at banene er i stand Vaffelsteking og fruktdeling • Steke opp vafler på Hinnahuset til salg i boder • Kutte opp frukt og legge i berger til salg i boder Parkeringsvakt • Dirigere parkering på skoleplasser (Hinna U. Skole og Jåtten skole) ifb ankomst Kiosk • Selge mat og drikke fra boder • Hente kaffe, frukt vafler og salgsvarer fra lager på Hinnahuset ved behov Oppgaveansvarlig: Leif Kvamme Dager: Lør og Søn Oppgaveansvarlig: Tina Gysland Dager: Lør og Søn Oppgaveansvarlig: Joanna Fraser Dager: Lør og Søn Oppgaveansvarlig: Karin Sun Sanne Dager: Lør og Søn

12 Oppgavebeskrivelse (forts) Sekretariat • Registeringspunkt for dugnadsdeltagere • Registrering av lag og informasjon til lagene • Gi informasjon til publikum ved behov • Dele ut billetter til Vikingkamp Laser og «presisjons- skyting» • Sørge for «køordning» ved laser • Tilrettelegge for ungene som som skal skyte • Avlese fart Rigging av bane, mål og telt • Rigge baner (merking og mål), henge opp reklamebannere, sette opp telt (fredag • «Omrigge» baner på lørdag etter kamper er avsluttet) • Rydde baner etter avslutting på søndag Vasking og rydding • Vaske toaletter på fredag, lørdag og søndag • Vaske felleseareal (Hinnahuset, brakken og gymsaler) Oppgaveansvarlig: Øyvind Lønnechen Dager: Lør og Søn Oppgaveansvarlig: Petter Endregaard Dager: Lør og Søn Oppgaveansvarlig: Arnaut Novoviq Dager: Fre, Lør og Søn Oppgaveansvarlig: Tina Gysland Dager: Fre, Lør og Søn

13 Oppgavebeskrivelse (forts II) Premieutdeling • Opprop av lag / navn på spillere • Utdeling av pokaler / giveaways • Fotografering av lag og lagring av bilder Blåse opp trikseballer • Blåse opp trikseballer til salg fra kiosker Loddsalg • Selge lodd fra loddbod(?) • Utdeling av premier til vinnere Oppgaveansvarlig: ??? Dager: Lør og Søn Oppgaveansvarlig: ??? Dager: Fre Oppgaveansvarlig: ??? Dager: Lør og Søn Oppgaveansvarlig: Dager: Lør og Søn


Laste ned ppt "Hinna Cup 26. og 27. oktober 2013 Dugnad – oppgaver og ressursbehov 25.-27. okt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google